Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

VESZÉLYES ÁRU FOGALMA, OSZTÁLYOZÁSA, SZÁLLÍTÁSA, RAKTÁROZÁSA

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "VESZÉLYES ÁRU FOGALMA, OSZTÁLYOZÁSA, SZÁLLÍTÁSA, RAKTÁROZÁSA"— Előadás másolata:

1 VESZÉLYES ÁRU FOGALMA, OSZTÁLYOZÁSA, SZÁLLÍTÁSA, RAKTÁROZÁSA

2 VESZÉLYES ÁRU FOGALMA Bizonyos anyagok, tárgyak tárolása, szállítása fokozott kockázattal jár. Ezen anyagok, tárgyak közül az emberek az állatok életére, egészségére, természeti környezetére és az anyagi javakra az előállítás, csomagolás, rakodás, szállítás/fuvarozás, raktározás, felhasználás során ártalmas hatású anyagokat veszélyes anyagoknak tekintjük. A veszélyes árukat – amennyiben azok nem esnek egyik mentesség körébe sem – kizárólag az előírások szerint szabad kezelni, tárolni, szállítani, mivel csak így biztosítható, hogy a közlekedésben résztvevő és a környezete ne legyen kitéve semmiféle veszélynek.

3 A VESZÉLYES ÁRU TULAJDONSÁGAI
Tűz és robbanásveszély, Egészségkárosító (mérgező, maró) hatás: az emberi szervezetbe belégzés, lenyelés, testfelszínnel való érintkezés útján kerülhet az anyag. Környezetszennyező hatás: levegővel vagy vízzel keveredve, talajba jutva Veszélyességük alapján az árukat osztályozzák.

4 A VESZÉLYES ÁRUK OSZTÁLYOZÁSÁNAK KÉT ELVE:
Listaelv: a veszélyes áruk név szerinti jegyzéke. Ebben szerepelhetnek az UN számok – négy jegyű azonosító szám az ENSZ Minta Szabályzatából származik. Definíciós elv: előre meghatározott szempontok szerint határozzák meg a veszélyes áruféleségek csoportját és 9 osztályba rendezik. Ezek gyűjtő megnevezések as ENSZ Ajánlások szerint.

5

6

7

8 DOKUMENTUMOK Biztonsági adatlap: a vegyi anyagokat gyártó és szállító cég az ipari felhasználók számára köteles biztonsági adatlapot rendelkezésre bocsátani, hogy az anyag tulajdonságairól a szükséges információk rendelkezésre álljanak. Az információk alapul szolgálhatnak a fenyegető kockázatok meghatározásához és segít a szükséges intézkedések megválasztásában. Írásbeli utasítás:közúti fuvarozás esetén az ADR írja elő, a szállítás során a járművezető részére kell átadni. A szállítás során esetlegesen előforduló baleset vagy más vészhelyzet esetén szükséges teendőkhöz nyújt segítséget. A vezetőfülkében, könnyen elérhető helyen kell tartani. Felelősségi (feladói) nyilatkozat

9 VESZÉLYES ÁRUK SZÁLLÍTÁSÁNAK SZABÁLYOZÁSA A KÜLÖNBÖZŐ ÁRUTOVÁBBÍTÁSI MÓDOKBAN
Közút: ADR - európai egyezmény, 1957-ben jött létre Genfben Magyarország 1979-ben csatlakozott az egyezményhez. Vasút: RID – A COTIF C függeléke. Hatálybalépését a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló, szeptember 24-i 2008/68/EK europa parlamenti és tanácsi irányelv rendelte el. Ennek melléklete tartalmazza, hogy az egyes uniós tagállamok milyen belföldi eltéréseket írtak elő. Belvízi (folyami) fuvarozás: ADN – 1941-ben jött létre, az európai államok a belvízi hajózásnál ezt tekintik irányadónak. A Dunán az ADN-D, a Rajnán az ADN-R tartalmazza a rájuk szabott többletszabályozást.

10 VESZÉLYES ÁRUK SZÁLLÍTÁSÁNAK SZABÁLYOZÁSA
Tengeri fuvarozás: IMDG Kódex – Veszélyes Áruk Nemzetközi Tengerészeti Kódexe, Életbiztonság a tengeren tárgyú nemzetközi egyezmény – SOLAS 1974/1978 – Veszélyes áruk szállítása című fejezetének a küldeménydarabos veszélyes áru szállítására vonatkozó kódexe. Légi fuvarozás: ICAO TI – Nemzetközi Polgári Repülésügyi Szervezet Veszélyes Áru Szabályzata, A Chicagói egyezmény része, amelyet ben tettek közzé. Ez az elsődleges jogforrás, ebből készült az IATA DGR, ez alapján végzik a légitársaságok és földi személyzet oktatását.

11 VESZÉLYES ÁRUK CSOPORTOSÍTÁSA A SZÁLLÍTÁS SZEMPONTJÁBÓL
A szabályok szerint nem veszélyes áru Szabályok betartásával szállítható Veszélyes hulladék Szállításból kizárt áru A szállításnál fontos tényezők: Csomagolás Maximálisan szállítható mennyiség Megfelelő jelölés Egységcsomagolás Együvé rakodás szabályai A feladatokat ellátó személyek tevékenységének szabályai

12 VESZÉLYES ÁRUK CSOMAGOLÁSA
Megjelenési formájukat és anyagukat tekintve lehet: Hagyományos csomagolás Egyszeri csomagolás (SP single packing), amikor az áru közvetlenül érintkezik a csomagolással: hordók, ládák, zsákok stb. Kombinált csomagolás (CP combinated packing): ahol a belső csomagolás pl. egy kanna, ebből többet raknak egy ládába Nagyméretű csomagolóeszközök (IBC Intermediate Bulk Container) pl.flexibilis konténerek. Nagyméretű csomagolások, melyekben a hagyományos csomagolás nagyobb mennyiségben egyesíthető

13 VESZÉLYES ÁRUK RAKTÁROZÁSA
A SEVESO II. irányelv: Sevesoban 1976-ban bekövetkezett katasztrófa nyomán a katasztrófák elleni védelmi szabályozás és tevékenység, megelőzés és elhárításhoz kapcsolódó európai irányelv. Élja a súlyos balesetek megelőzése Biztonsági jelentés: a raktár üzemeltetőjének kel elkészítenie annak bizonyítására, hogy a súlyos balesetek megelőzésére vonatkozó irányelveket betartja, naprakészen Védelmi terv: az üzemeltető készíti az üzemen belüli súlyos balesetek kialakulásának megelőzésére, elhárítására, következményeinek mérséklésére szolgáló intézkedésekről

14 VESZÉLYES ÁRUK RAKTÁROZÁSA

15 VESZÉLYES ÁRUK RAKTÁROZÁSA
Együttraktározási tilalom: a német VCI raktárosztály alapján (nem kötelező jellegű ajánlás) Elkülönítési előírások (szeparálási kötelezettség) Elválasztási előírások Csoport és anyagspecifikus követelmények ( a tárolt mennyiség függvényében lehetőség van bizonyos engedményekre A raktárirányítás információs rendszere: Papír alapú információhordozóval Automatikus raktárirányítás Raktárirányítás helyi terminállal,kijelzővel

16 VESZÉLYES ÁRUK RAKTÁROZÁSA
Engedélyköteles,szigorú feltételek betartásával végezhető tevékenység. Kulcsfontosságú a raktárba elhelyezés ellenőrző vizsgálat. A vizsgálat szempontjai: Az együtt tárolandó áruk megfelelősége A veszélyes áruszállítási, kémiai, biztonsági szabályzatban előírt jelölések egyértelmű azonosítása A szállítás, tárolás engedélyezése A csomagolás épségének ellenőrzése

17 A VESZÉLYES ÁRUK RAKTÁROZÁSA
Legfontosabb: hogy a tárolandó árukról rendelkezésre álljon a Biztonsági Adatlap, mely tartalmazza az áru lényeges tulajdonságainak leírását, ill. a veszély forrásait. Garantálni kell, hogy a veszélyes anyagok előre meghatározott helyen és engedélyezett mennyiségben kerüljenek tárolásra. Az olyan veszélyes anyagokat, amelyekre nincs raktározási engedély, vissza kell utasítani még araktár kapujához érkezés előtt.

18 BETÁROLÁS, SZÁLLÍTÁS ELŐTTI ELLENŐRZÉS
Meg kell kérdezni a raktár üzemeltetőjétől, hogy a raktározni kívánt anyagokra és azok mennyiségére van e engedélye. Ha igen, van e megfelelő raktározási osztályonként rendelkezésre álló raktárkapacitás. Már a raktárbázis kapujában konkrét raktárterületet kell hozzárendelni a befogadásra kerülő anyagmennyiségekhez (betárolási terv). Minden hiányosság kizáró ok. Az üzem kapujában ellenőrizni kell még az anyagok jelölését és ellenőrizni kell a fuvarokmányokon szereplő adatokkal.

19 ÁRUÁTVÉTEL Az áru kirakására a rakodórámpa kijelölése és a rendelés sikeres egyeztetése után kerülhet sor. Egyeztetni kell: a rakomomány jegyzék adatait a hozzárendelt raktárterület adataival, megfelelőségével. Részletes ellenőrzés, azonosítás: ehhez a raktárban megfelelő eszközöket kell biztosítani (súly, térfogat mérése), ezeket a méréseket el kell végezni és össze kell hasonlítani az előírt adatokkal. Fő cél: a betárolandó tárolási egység tömegét és térfogatát hozzá kell számítani a már raktárban lévő készlethez cikkenként és raktározási osztályonként. Amíg a határértéket ill. a felső küszöbértéket nem lépik át, addig a betárolás megengedhető.

20 RAKTÁRHELY KIJELÖLÉSE ÉS BETÁROLÁS
Betárolási terv Tárolási hely „címének” megadása (betárolási magasság, terület) Elválasztási előírások betartása, Anyagok között hagyandó minimális hely betartása Egymásra rakási tilalom betartása, A csomagolás milyenségének figyelembe vétele: törékeny ne kerüljön túl magasra, folyékony anyag alsó polcokra, szilárd felső polcokra kerüljön, stb

21 KOMISSIÓZÁS, EXPEDIÁLÁS
A komissiózás helyének kiválasztása a biztonsági követelmények szem előtt tartásával történik. Kiemelten kell figyelni az együvé rakási tilalmakra Expediálás, szállításra történő előkészítés és berakodás: figyelembe kell venni az előkészítés időtartamát


Letölteni ppt "VESZÉLYES ÁRU FOGALMA, OSZTÁLYOZÁSA, SZÁLLÍTÁSA, RAKTÁROZÁSA"

Hasonló előadás


Google Hirdetések