Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2015./1. 2015. 03. 04./06. MINŐSÉGMENEDZSMENT dr. SZ abó G ábor Cs aba.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2015./1. 2015. 03. 04./06. MINŐSÉGMENEDZSMENT dr. SZ abó G ábor Cs aba."— Előadás másolata:

1 2015./1. 2015. 03. 04./06. MINŐSÉGMENEDZSMENT dr. SZ abó G ábor Cs aba

2 B M E Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Üzleti Tudományok Intézet Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék Q. épület, III.em. „A” és „B” szárny - www.uti.bme.hu dr. Sz abó G ábor Cs aba Q. ép. III. em. „B” szárny 306. szabog@mvt.bme.hu

3 Kiemelt fontosságú követelmény egy fejlett, piaci típusú társadalmi-gazdasági térség versenyezni kívánó szervezetei, vállalkozásai, vállalatai, intézményei felé: T E L J E S Í TM É N Y !

4 a vállalatokkal/vállalkozásokkal/, szervezetekkel/intézményekkel szemben támasztott követelmények és fejlődésük 0. HIÁNY 1. MENNYISÉG 2. GAZDASÁGI EREDMÉNY 3. MINŐSÉG 4.TÁRSADALMI, KÖRNYEZETI ELVÁRÁSOK

5 az elvárások elvárása (2013) A MÚLT: mennyiség A JELEN: gazdasági eredmény (sajnos!!) A JÖVŐ: minőség (kellene legyen!) A TÁVOLJÖVŐ: társadalmi, környezeti elvárások (???)

6 az értékelés „dimenziói” 1.: 1. Mennyiségi teljesítmény: kapacitás, átfutási idő, választék, kapacitáskihasználás stb. (pl. 3200 db/műszak, 62 000 palack/óra, 13 000 nappali és 7000 postgraduális hallgató, 300- 320 beteg/nap, 500-550 ügyfél/nap stb. – 80%-os ülőhely-kihasználás egy légitársaságnál, 65 %-os szobakihasználás egy szállodában)

7 az értékelés „dimenziói” 2.: 2. Gazdasági teljesítmény: költségek, ráfordítások, árbevétel, eredmény, nyereség, gazdaságosság, megtérülés, hozam, könyv szerinti érték, saját tőke, bruttó árbevétel; ezek kombinációi - stb.

8 az értékelés „dimenziói” 3.: 3. Minőségi teljesítmény: selejt, nem-megfelelés; reklamációk, panaszok, vevői elégedettség; versenyképesség; gép-, folyamat képesség, minőség-kapacitás stb.

9 az értékelés „dimenziói”4.: (Társadalmi, környezeti hatás?/környezeti teljesítmény??): egy szervezet menedzselésének mérhető eredményei a környezet, a társadalom szempontjából. A környezeti értékelés alapja: környezeti indikátorok: -a működési teljesítmény indikátorai (bemeneti-, kimeneti indikátorok); -a menedzsment teljesítmény indikátorai (rendszer-, működési indikátorok); -a környezeti állapot indikátorai. A társadalmi hatás „mérése”: a szervezet részvétele a természeti erőforrások megőrzésében; törekvése a környezeti zavaró hatások csökkentésére; a szervezet általános helyét alakító tényezők értékelése.

10 A (komplex) minőségi teljesítmény követelmények eléréséhez már (minőség) rendszer kell!

11 a minőség az MSZ EN ISO 9000:2005 3.1.1 alpontja szerint: = annak mértéke, hogy mennyire teljesíti egy termék vagy szolgáltatás saját megkülönböztető tulajdonságainak egy csoportja a kinyilvánított igényeket vagy elvárásokat, amelyek általában magától érthetődőek vagy kötelezőek.

12 a japánok szerint : a minőség = megfelelés 1. az előírásnak, szabványnak stb. 2. a rendeltetésre való alkalmasságnak 3. a vevő nyilvánvaló igényeinek 4. a vevő rejtett igényeinek 5. a környezeti, társadalmi elvárásoknak

13 a MINŐSÉG azt jelenti, ha a vevők jönnek vissza és nem a TERMÉKEK ☺

14 végellenőrzés  folyamatszabályozás  átfogó irányítás  menedzsment a minőségtevékenységek „privatizálása” a felelősség eltolódása a menedzsment szintek felé eseti minőség-ellenőrzések helyett a teljes rendszerre kiterjedő folyamatos javítás-fejlesztések a többi menedzsment területtel kölcsönös „módszercsere” kidolgozás és bevezetés súlypont helyett: a rendszer (jó) működtetésének, folyamatos javításának elsődlegessége ☺

15 a MINŐSÉGHEZ vezető egyetlen út a minőségbiztosítási rendszer, mert ez az egyetlen lehetőség kifogástalan, egyenletes minőségű termék, szolgáltatás kibocsájtására. Miért kell minőségrendszer/1.? EURÓPAI VÁLASZ:

16 EGY SZISZTEMATIKUS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI RENDSZER KIDOLGOZÁSÁNAK ÉS BEVEZETÉSÉNEK KÉNYSZERÍTŐI/1.: BELÜLRŐL KÍVÜLRŐL - a versenyképesség, a nemzetközi sikeresség érdekében - a mai szerződéses követelmények kielégíthetősége érdekében - a keményedő piaci verseny feltételek miatt(kínálati piac) - a vevők egyre erősödő minőségtudata (tudása) miatt

17 EGY SZISZTEMATIKUS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI RENDSZER KIDOLGOZÁSÁNAK ÉS BEVEZETÉSÉNEK KÉNYSZERÍTŐI/2.: BELÜLRŐL KÍVÜLRŐL -a termékfelelősségi kockázat csökkentése érdekében -a hibamegelőzés érdekében - a termékfelelősségi igény erőteljes növekedése miatt - a minőségköltségek csökkentése miatt

18 TM a követelmények fejlődése a c p = ------- alapján: 6  időszak c p  belül esés kívül esés érték % % ppm 1970 1 3 99,73 0,27 2700 1980 1,33 4 99,9936 0,0064 64 2000 2 6 99,99999 0,00000 0,0* 1990 1,64 5 99,9999 0,0001 1* Miért kell minőségrendszer / 2. ? JAPÁN VÁLASZ

19 Miért kell minőségrendszer/3. ? AMERIKAI VÁLASZ RENDSZER JÓZAN ÉSZ VAN NINCS VAN ( minőség-) RENDSZER KREATÍV KÁOSZ NINCS BÜROKRÁCIA KÁOSZ ☺

20 MIÉRT stabilak (jók??) a minőségrendszereik?

21 1. VAN ÁTGONDOLT SZERKEZETÜK 2. VAN STRATÉGIÁJUK 3. A MÓDSZEREKET HATÉKONYAN ALKALMAZZÁK 4. SZABÁLYOZOTTAK ÉS KÉPESEK A FOLYAMATAIK

22 A minőségmenedzsment a menedzsmentnek a minőséggel összefüggő valamennyi tevékenysége (minőségmisszió, minőségvízió, minőségpolitika, a minőségre vonatkozó esetleges felsővezetői deklaráció, a minőségi célok meghatározása, a minőségtervezés, a minőségszabályozás, a minőségbiztosítás, a folyamatos minőségjavítás-fejlesztés, és a klasszikus minőség-ellenőrzés).

23 a minőségtevékenységek „hierarchiája” a minőségtevékenységek „hierarchiája” 4. minőség-ellenőrzés - 10% 3. minőségbiztosítás - 20 % 2. Minőségszabályozás - 30 % 1.Minőségmenedzsment - 40 % ☺

24 jó és ismert missziók: gut – besser -gösser today – tomorrow - toyota Életre tervezve. BME ?? Tegyük jobbá a dolgokat ! ☺

25 az előbbi egyik misszióhoz kapcsolódó vízió (jövőkép) : munkatársainkat célirányosan vezetjük; részt vesznek a döntésekben; támogatjuk a nyílt és közvetlen kommunikációt szakképzett, magas teljesítményre képes munkatársak, és hibátlan folyamatok által biztosítjuk a gyár gazdasági sikerét elégedett vevőkörrel rendelkezünk, tevékenységünket az ő követelményeik, elvárásaik határozzák meg a régió részének tekintjük magunkat, és eleget teszünk a társadalmi kötelezettségeknek büszkék vagyunk a gyárunkra ☺

26 az előbbi vízióhoz kapcsolódó éves célok: a flutuáció 20 %-os csökkentése a CIP-en belüli munkatársi javaslatok legalább 1/1fő/év-re növelése a szalagok felfutási idejének 3 hónap alá csökkentése a 0-km revíziók ppm hibáinak 50 %-os csökkentése a kiszállítási mutató 98 %-ra növelése ☺

27 A MINŐSÉG-RENDSZEREK KLASSZIKUS KÖZELÍTÉSŰ FEJLŐDÉSE: I. Minőségellenőrzés (~1900~1930/35) Q C súlypont : 100 %-os késztermék ellenőrzés III. Teljeskörű minőségszabályozás, T QC minőségirányítás ( biztosítás) Q A (~1960/65~1985/90 ) - súlypont : a QS teljeskörűsége IV. Total Quality Management TQ M ( 1985/90 - ) - a teljes rendszer, nem csak a Q rendszer ! II. Statisztikai minőségszabályozás S QC ( 1930/35 ~ 1970/80 ) - súlypont : a folyamat

28 MBNM MBM MBE MBO MBQ management objectives a tökéletes rendszer irányítás non management exception ? 1900 2000 MANAGEMENT BY …… QUALITY a menedzsment központú fejlődés útja a MBQ-ig ☺

29 KLASSZIKUS (KONZERVATÍV) FELFOGÁS MODERN (A MAI KIHÍVÁSOKAT TÜKRÖZŐ) FELFOGÁS ☺

30 A két irányzat mai találkozása tehát: TQM avagy MBQ (minőségtudatos/ központú vezetés/menedzsment). ☺

31 Hogyan lesz a kis minőségpontból NAGY TQM kocka ?

32 az egyes minőségiskolák főbb eltérő jellegzetességei hazai „rés” motivációs menedzsment minőségkulturális és informatikai jellemző japán amerikai európai terjeszkedés tömeges, alulról hólabda elv term.men. vivőréteg minőségi körök top menedzsment középvezetés specialitások teljeskörűség, menedzsment formalizálás, elemi, egyszerű környezet, szabályozottság technikák más súlypontok kulcselem a minőségi a menedzsment dokumentált körök „klíma” nyomonkövetés

33 a nyugat-európai felfogás: Q TM japán-dél-kelet ázsiai felfogás: T Q M ( sőt : inkább : CW ) USA-beli, észak-amerikai felfogás: M T Q a TQM súlyai, „betűsorrendje” a 3 iskolánál:

34 nyugat-európai felfogás: 10 % -ot  10 % -nak japán-dél-kelet ázsiai felfogás: 1 % -ot  100 % -nak USA-beli, észak-amerikai felfogás: 100 % -ot  1 % -nak Kinek mennyit a minőségtudásból ? a 3 iskolánál:

35 a fejlődés lényege: a „harmadik dimenzió“ a MENEDZSMENT KLÍMA, a MENEDZSMENT FELTÉTELRENDSZER, a „12 TQM ELEM” kialakítása

36 Katonai szabványok ISO 14000 Előírások Iparági minőségi követel mények ISO 9000 Szabvány HACCP QS 9000 kritériumok VDA 6.1 Minőségi rendszer nélkül Világ-színvonalú minőségi rendszer GMP Comenius 2000 ISO TS 16949 ISO/IEC 17025 KES ISO 9000 kiegészítések CAF

37 A szabványos ISO 9000 MINŐSÉGRENDSZER ISO 9000:2005 (alapok, terminológia, menedzsment) ISO 9001:2008 (a konkrét rendszer) ☺

38 MIÉRT kell a szabványos minőségrendszer ? -piacon maradás, verseny; -szervezettebb belső működés; - az ÚNIÓBAN elvárás?, szokás?, követelmény?, kényszer?; -tulajdonosi akarat, elvárás; - a Cégvezetés saját igénye; - kevesebb panasz, reklamáció; - a termékfelelősségi törvényből fakadó viták, perek írásos bizonyítékai. ☺

39 EN ISO 9001:2008 szabványosított, meghatározott elemekből álló és tartalmú, elsődlegesen a kulcsfolyamatok nyomonkövethetőségére, a folyamatos elemzésre-értékelésre, javítás-fejlesztésre koncentráló, független, erre a tevékenységre jogosított szervezet által tanusított, minőségmenedzsment rendszer. ☺

40 az EN ISO 9001:2008 felépítése: 7. A termék előállítása D 8. mérés, elemzés C és fejlesztés A 6. Az erőforrások menedzselése P 4. Minőségmenedzsment rendszer. 5. A vezetőség felelősségi köre P ☺

41 az EN ISO 9000:2005 8 ALAPELVE: VEVŐORIENTÁLT SZERVEZET ÉS MŰKÖDÉS A CÉGMENEDZSMENT KIEMELT SZEREPE A MUNKATÁRSAK BEVONÁSA FOLYAMATSZEMLÉLETŰ MEGKÖZELÍTÉS RENDSZERKÖZPONTÚ MENEDZSMENT FOLYAMATOS JAVÍTÁS-FEJLESZTÉS TÉNYSZERŰ DÖNTÉSHOZATAL KÖLCSÖNÖSEN ELŐNYÖS KAPCSOLATOK A BESZÁLLÍTÓKKAL

42 A minőségmenedzsment rendszer folyamatos fejlesztése vevők köve- telmé- nyek vevők elége- dett- ség a vezetőség felelősségi köre a termék előállítása az erőforások menedzselése mérés, elemzés és fejlesztés termék kimenetbemenet A folyamatszemléletű minőségmenedzsment rendszer modellje: ☺

43 A dokumentációs rendszer alapelve: 1. Írd le, ahogyan csinálod! 2. Csináld úgy, ahogyan leírtad! 3. Folyamatosan javítsd, fejleszd! ☺

44 Az alkalmazás alaplogikája: A szabvány megadja a szabályozandó kérdéseket, „témákat”. Alkossuk meg a saját működésünkre vonatkozó eljárásokat, utasításokat és a szükséges mértékben dokumentáljuk azokat! Alkalmazzuk a saját magunk által kialakított szabályokat! Tanusítás, auditálás

45 a dokumentációs rendszer struktúrája Minőségi Kézikönyv Minőségi Eljárások Minőségi Munkautasítások Feljegyzések, űrlapok, jegyzőkönyvek

46 T Q M: a vevő igényeire épített totális menedzsment környezetű m a n a g e m e n t by QUALITY ☺

47 a Total Quality Management: a minőség valamennyi feltételének felsővezetői szintről történő biztosítása és menedzselése. Elemei: - folyamatos javítás-fejlesztés, - az alkalmazottak felhatalmazása, - vevőközpontúság.

48 a TQM „12 pontja” Accounting, pénzügyek, controlling menedzsment Design menedzsment Problémamegoldás menedzsmentje Humán menedzsment Információs menedzsment Kvantitatív módszerek menedzsmentje Marketingmenedzsment Minőség- és megbízhatóságmenedzsment Termelés- és/vagy technológiamenedzsment Teammunka/projekt menedzsment Stratégiai menedzsment Vezetéselmélet, általános menedzsment kultúra, döntési rendszer.

49 a „9M” Men Management Method Material Machine Milieu Motivation Maintenance Money ☺

50 a japánok KAIZEN=TQM=CWQC TQM felfogása a KAIZEN jelentése : KAI = VÁLTOZÁS ZEN = JÓ (a JOBB FELÉ) KAIZEN = „ÁLLANDÓ JOBBÍTÁS”

51 a KAIZEN alapelve: a dolgozók kreatívitását kell a folyamatok állandó javítására motiválni, fejleszteni, és a vállalat céljai érdekében menedzselni

52 MIKOR DOLGOZUNK A TQM SZERINT? ha a munka nem lesz más, mint egy „B I G G A M E”.

53 QS9000/VDA 6.1 (ISO/TS 16949) H A C C P GMP/GHP/GLP Speciális modellek a minőségbiztosításban:

54 „Az élelmiszerelőállítás/és forgalmazás folyamatában az előállítónak olyan minőségbiztosítási rendszereket kell alkalmaznia, amelyek biztosítják az élelmiszer közegészségügyi, élelmiszerhigiéniai és minőségi megfelelőségét.” Ezek közül a legkézenfekvőbb ez esetben a H A C C P. ☺

55 HACCP = Hazard Analysis Critical Control Point Veszélyelemzés a kritikus szabályozási pontokon Egy folyamatszabályozási módszer(rendszer), amely elősegíti a termék biztonságos(abb) előállítását (és forgalmazását, alkalmazását) ☺

56 a HACCP 7 ALAPELVE, lépése: 1. Valamennyi veszélypont feltérképezése ( ISHIKAWA ) 2. A kritikus veszélypontok kiemelése ( FMEA, TIHIB ) 3. A kritikus pontok szabályozási értékeinek meghatározása 4. Az ellenőrzés-szabályozás megtervezése a CP-on 5. A beavatkozó, javító intézkedések meghatározása 6. A nyomonkövetés dokumentációs rendszere 7. A bizonyítási, igazolási dokumentációs rendszer

57 G M P 3 általános alapelv: - a gyógyszergyártás általános GMP irányelvei, - a gyógyszerhatóanyagok gyártásának GMP irányelvei, -a steril készítmények gyártásának GMP irányelvei alapján minden gyár kidolgozza saját előírásait, amelyek segítségével folyamatosan magas szintű, egyenletes az emberi egészség védelmét biztosító termékek előállítását valósítja meg. ☺

58 a GMP lényege: 6 P 1. P eople ( emberek ) 2. P rocesses ( folyamatok ) 3. P rocedurs ( eljárásmódok ) 4. P remises ( feltételek ) 5. P roducts ( termékek ) 6. P rofit ( eredmény, nyereség ) ☺

59 a beszállítói „gúla” a beszállítói „gúla” KÉSZTERMÉK FŐDARAB, RÉSZEGYSÉG ALKATRÉSZEK ALAPANYAGOK ☺

60 QS9000 ( USA – a „3 NAGY”) - Az EN ISO 9001:2001/9000:2005 minden elemének szószerinti átvétele - Stratégiai üzleti terv készítése - Benchmarking (más hasonló termékekkel /rendszerekkel való összehasonlítás) elvégzése - Vevői elégedettség kiértékelése -Meghatározott módszerek alkalmazása ( QFD, DOE, FMEA, CAD ) - a képesség ismerete, képességvizsgálatok; - folyamatos javítás (CIP, PDCA, CQI) ☺

61 VDA 6.1 Kérdéslista formájában jelenik meg; Egyes kérdések mennyiségi (pontszám/százalék) értékelése; EN ISO 9001/2000 szerinti tagolás, de más a sorrendiség is lehet; Kiegészítő elemek: 05: Üzleti megfontolások 06: Termékbiztonság 09: Folyamattervezés Z1: Vállalati stratégia ☺

62 További speciális modellek: - ISO 14001(környezet) - COMENIUS 2000 (közoktatás) - KES : Kórházi Ellátási Standardok - CAF: Common Assestment Framework (EU közigazgatás) - EFQM (minőség)értékelési rendszer

63 integrált rendszerek: -ISO 9000 + ISO 14001 -ISO 9000 + HACCP/GMP -ISO 9000 + BOP - SIO/TS 16949 - ISO 14001 + MEBIR(munkahelyi egészségi és –biztonsági rendszer)

64 CAF (egységes értékelési keretrendszer) Az EU országok közigazgatási intézményeire kialakított értékelési rendszer. A CAF modell egy olyan eszköz, amely a szervezet működését eredményesebbé tevő fejlesztési célok meghatározására használható. CÉL: hozzásegítse a közigazgatási szervezeteket s minőségmenedzsment módszerek és folyamatok alkalmazásához a teljesítmény javítása érdekében. ☺

65 a CAF 4 alapvető CÉLJA: 1. a TQM elveinek megértése és alkalmazása a közigazgatási szervezetek folyamatos javítására az önértékelés és a PDCA ciklus szisztematikus felhasználásával; 2. Rendszeres (kérdőíves) önértékelés az elemzések és a javító intézkedések megalapozására ( az EFQM modell alapján) 3. A minőségmenedzsmentben alkalmazott különböző modellek és módszerek közötti híd szerepének betöltése 4. A szervezetek közötti „bench learning”. ☺

66

67 a CAF legfontosabb módszerei: - kockázatkezelés és elemzés, - SWOT elemzés, benchmarking, - ok-okozati és Pareto elemzések, - projekt tervezés, folyamatdiagramok, - átvilágítások, kérdéslistás (pl. EFQM) felmérések, - erősségek/gyengeségek elemzése, - PDCA, 5W+1H, TIPHIB. ☺

68 COMENIUS 2000 Közoktatási minőségfejlesztési program (modell). CÉL: 1.a minőségtudatos intézményi vezetés és működés, 2. minőségfejlesztési modellek elterjedésének elősegítése a közoktatásban. ☺

69 Egy javasolt program lépései: 0. vezetői önvizsgálat, a feltételek megteremtése; 1.nyitott önértékelés (pl. EFQM kérdéslistával); 2. az érdekelt felek azonosítása: az igények és az elégedettség felmérése; 3. célok és prioritások meghatározása, illetve módosítása; 4. intézkedési terv(ek) készítése, folyamatos javítás- fejlesztése, menedzselése, 5.Irányított önértékelés és a modell folyamatos fenntartása. ☺

70 az alkalmazott legfontosabb módszerek: - projekt tervezés, folyamatdiagramok, -átvilágítások, kérdéslistás (pl. EFQM) felmérések, ötletroham, - SWOT elemzés, benchmarking, - ok-okozati és Pareto elemzések, -erősségek/gyengeségek elemzése, - PDCA, 5W+1H, TIPHIB, egyéb folyamatos javítás-fejlesztési technikák. ☺

71

72


Letölteni ppt "2015./1. 2015. 03. 04./06. MINŐSÉGMENEDZSMENT dr. SZ abó G ábor Cs aba."

Hasonló előadás


Google Hirdetések