Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szociálpszichológia MOME 2010/2011 Illés Anikó. A szociálpszichológia rövid története, vizsgálatának tárgya, rokon tudományterületek definíció európai,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szociálpszichológia MOME 2010/2011 Illés Anikó. A szociálpszichológia rövid története, vizsgálatának tárgya, rokon tudományterületek definíció európai,"— Előadás másolata:

1 Szociálpszichológia MOME 2010/2011 Illés Anikó

2 A szociálpszichológia rövid története, vizsgálatának tárgya, rokon tudományterületek definíció európai, amerikai módszerei általános lélektan szociológia, antropológia

3 A társak Állatvilág méhek majmok hangyák stb. a társas lény (Aronson)

4 Befolyásolási folyamatok csoporthoz kötött egyéni

5 A társas helyzet – társas facilitáció Triplett horgászorsó kerékpárosok Allport: egyszerűtől a bonyolultig Zajonc: fokozott izgalom, ezért a feladat típusától függ: egyszerű és jól begyakorolt, ill. bonyolult és új feladat

6

7 A társas lazsálás Latane A felelősség megoszlása

8 A társas helyzet - konformitás Sherif: az ítéletek egy csoportnormába konvergálnak autokinetikus hatás: megbízható információ híján másokat követünk Asch: a csoportnyomás hatása az ítéletek alakulására jól látható vonalak hosszúsága

9

10 A konformitás változatai csoportnyomásnak való engedelmesség: igazi konformitás és nyilvános behódolás információs és normatív befolyás

11 A társas helyzet fokozatai jelenlét, értékelő jelenlét együttes cselekvés együttműködés

12 Társas fertőzés Le Bon

13 Engedelmesség háború szülő-gyermek viszony értelmetlen feladat végrehajtása

14 Engedelmesség a laborban Milgram kísérlete

15 Az engedelmességet befolyásoló tényezők tekintély távolság a k.sz-től a k.v-től

16 Vezetés személyiségvonás helyzetfüggő

17 Vezetési stílus Lewin, Lippit és White demokratikus autokratikus laissez faire

18 A hatalom forrásai Kényszerítő Jutalmazó Szakértői Törvényes Vonatkoztatási

19 Kontingencia-modell Fiedler személyiségtulajdonságok szituációs jellemzők együttese feladatorientált személyorientált kapcsolat a vezető és a csoport között feladat struktúrája és világossága a vezető hatalma a csoporttagok fölött

20 Mások észlelése Fizikai észlelés Szociális észlelés Nehezebb, mert rejtettek a tulajdonságok Motivációs elfogultságok torzíthatják Személyes elfogultságok – önbeteljesítő jóslatok

21 A személyészlelés kutatási területei Pl. politikai választás munkaerő-kiválasztás Objektivitáshoz: célszemély bemutatása az észlelők célszemélyre vonatkozó válaszainak összegyűjtése kritérium

22 A pontosság kérdése Darwin Arckifejezések Kulturális különbségek Landis Különbözőek a célszemélyek reakciói Rossz a megítélés is

23 Sherman éhes, meglepett, dühös, fájdalommal teli csecsemők megítélése rossz, ha nincs információ a helyzetről Izard Eckman, Sareson és Friesen alapérzelmek megítélése azonos kultúrájú fejeken

24 Személyiségvonások megítélése Hol találkozunk? Hasonlít-e hozzánk? Vannak akik önmaguk, mások, vagy idegenek megítélésében jobbak A pszichológus milyen megítélő? Sztereotípia pontosság, differencia- pontosság

25 A hangulat hatás a személyészlelésre Magasabb izgalmi állapot + ill. – hangulat Bower hálózat-modellje

26 Sztereotípiák Segít Torzít Lippmann Katz és Braly

27 Elvárások „ a tulajdonságok inkább a megfigyelők szemében léteznek, mint a cselekvők pszichikumában” (Jones és Nisbett 1971) Másokról adott ítéletek inkább az észlelőről vallanak

28 Gyakorlat

29 Burkolt személyiségelméletek Felhalmozott hipotézisek és elvárások összege arról, hogy hogyan szerveződnek az emberi tulajdonságok és jellemvonások Kelly: naiv tudósok vagyunk Konstruktum Szerep-repertoár teszt

30 Burkolt személyiségelméletek empirikus vizsgálata - kísérletek gyerekek táborban egyetemi hallgatók ismerősség kultúrközi vizsgálatok séma prototípus Betty K.

31

32 Burkolt személyiségelméletek empirikus vizsgálata – irodalmi példák Rosenberg és Jones: Theodor Dreiser: Gallery of Women Csáth Géza: A Janika c. drámája

33 Az asszony. Pertics Jenőné Telkesy Aranka. Negyvenéves. A haját valószínűleg festi. Divatos, szőkés-vörös a haja. Erős, mély hangja van, de a mozdulatai nőiesek. Magas termetű, jól öltözik. Nagy soppos frizurát hord, a füle elé is fésül egy kevés hajat. Gyakran babrál a kontyán. Az arca kissé megviselt, de általában a korához képest elég jó kondícióban van. Nem rossz, de nem is jó ez a nő, nem kicsinyes, de nem is intelligens; sok van ilyen, és végered­ményé­ben inkább az értékes nők közé sorolják őket. A férj. Pertics Jenő. Ötvenéves, alacsony, kopasz, kajla bajszú, elhízásra hajlamos. Jó és udvarias ember, könnyen elérzékenyülő. Túl gyengéd apa és férj. Dolgozik reggeltől estig, hogy ellássa a gyerekeit. Szereti a hivatalát, és bizonyos állati örömmel végzi a szokásos munkát. Alacsony gallért és megvarrt, színes nyakkendőt visel, a nadrágjának állásáról látszik, hogy nem jó szabónál dolgoztat, talán kész ruhát vásárol. Boér Kálmán. Harminchat éves. Cvikkeres. Sötétszőke haj, angol bajusz. Neuraszténiás arc, egy érzékeny emberé, aki az érzékenységet saját maga előtt is titkolja. Az első felvonás végéig megőrzi az önuralmát, akkor hirtelen tör ki az elfojtott indulatossága. Járásában van valami úri karakter, előkelőség, ami itt, ebben a sötét pesti polgári miliőben is megmaradt. A szakácsnő. Boris. Elhízott, sápadt nőszemély, öreg és ellenszenves, de nyílt szemű, kitanult, és ismeri az életet. A szobalány. Fiatal, de rossz arcú. (Az asszony nem fogad csinos cselédet.) Sápadt. Zsidós hangsúllyal beszél, modorosan, mint a boltokban a pesti szolgálók a segéddel. A háziorvos. Negyvenéves, enyhén kopasz, udvarias ember. Olyan orvos, aki már túl van minden orvosi ambíción. Dolgozik, mert öröme telik az érdeklődésben, amely munkájában körülveszi, de legjobban szeret kártyázni. Az a pesti háziorvostípus, amely csak a tanárok impresszáriója. Az első felvonásban a ritka és komplikált diagnózis kissé felizgatja. A sebész. Nagystílű szélhámosok típusa. Roppantul az előtérbe tudja magát tolni. Magas, szép ember, kis kecskeszakállal és vékony, éles hanggal. Kegyetlen, közömbös hóhértermészet. Schwarcz tanár. A bécsi iskola. Fontoskodó, magyarázgató, könyvember. Inkább tudós, mint orvos. Mosolyog, és mindig magyarázó pózokba helyezkedik el. Telkesyné. A Perticsné anyja. Molett asszony. Erősen púderezi és fűzi magát. Bizonyos vén kokottjellege van, de kedves asszony. Temetkezési szolga. Sápadt, rosszul borotvált, penészes kis ember. Az idegen cseléd. Fiatal, szép hangú, fess lány. A legkülönb nő az egész társaságban.

34 A benyomások kialakítása Gestalt központi vonás (Asch) aritmetikai modellek összegzési modell átlagolási modell Anderson: szeretetreméltósági normák súlyozott átlagolási modell

35 Egyéb háttér holdudvarhatás

36 Elsőbbségi és újdonsági hatás Ash: sorrendi hatás, jelentésasszimiláció Kiküszöbölhető figyelmeztetés szünet

37 Szetereotipizálás kategorizálás Razran kísérlete: tipikus névvel és név nélkül Ki kap több segítséget?

38 kulturális normák szerint pozitívan vélekedünk másokról elnéző torzítások negatív tapasztalat tartósan fennáll önbeteljesítő jóslat

39 Attribúcióelméletek Miért? A cselekvés oki előzményeinek feltárása A cselekvés szándékosságának meghatározása

40 Heider: képesek vagyunk-e bejósolni, megérteni, ellenőrizni környezetünk? univerzális jelenség: megérteni a világot Heider és Simmel kísérlete

41 Külső ok Belső ok tulajdonság erőfeszítés illetve szándékos szándékolatlan

42 Jones és Davis: egymásnak megfelelő következtetések belső diszpozíció, ha társadalmilag nem kívánatos kicsi hatású csak az adott akcióhoz kapcsolódik Castro esszé

43 Kelley többdimenziós modellje Miért történt valami? következetesség megkülönböztetett jelleg konszenzus

44 Heider: filozófus Jones és Davis: információ-feldolgozó Kelley: társadalomtudós

45 A siker és a kudarc attribúciója belsőkülső állandókészséghelyzet nem állandó erőfeszítésszerencse

46 Gazdagság, szegénység attribúciója A felelősség attribúciója Az okozás irányában történő torzítás Torzítás a belső attribúciók irányában A cselekvő-megfigyelő torzítás

47 Láthatósági hatások

48 Motivációs torzítások Önkiszolgáló torzítások Hamis konszenzus Az igazságos világ hipotézise

49 Énattribúciók Bem: önészlelési elmélete objektív éntudatosság énattribúció és motiválás

50 Önkárosító stratégiák Tanult tehetetlenség Pszichológiai ellenállás

51 Érzelmek tulajdonítás az énnek William James Schachter és Singer

52 Az izgalmi hatás hamis szívdobogás placebo szobabicikli


Letölteni ppt "Szociálpszichológia MOME 2010/2011 Illés Anikó. A szociálpszichológia rövid története, vizsgálatának tárgya, rokon tudományterületek definíció európai,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések