Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szociálpszichológia – csoportközi viszonyok, előítéletek, szerepek, identitás Illés Anikó MOME.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szociálpszichológia – csoportközi viszonyok, előítéletek, szerepek, identitás Illés Anikó MOME."— Előadás másolata:

1 Szociálpszichológia – csoportközi viszonyok, előítéletek, szerepek, identitás Illés Anikó MOME

2 Kognitív disszonancia Gondolat, attitűd, vélekedés Konszonáns Disszonáns Lényegtelen Az attitűdtől eltérő viselkedés attitűdváltozást hoz létre

3 Minimális csoport - Tajfel

4 Eredmények és magyarázatok Kevesebb pénzt kap az egyén mint kaphatna, de többet mint a másik csoport Kategorikus különbségtevés

5 Csoportközi konfliktusok és előítéletek népszerű elméletei Csoportlélek – Le Bon Deindividuáció – Zimbardo

6 Az előítélet mint személyiségtípus Adorno Tekintélyelvű személyiség F-skála

7 Interperszonális vagy csoportviselkedés 3 kritérium (Tajfel) A társadalmi kategóriák világossága A viselkedés és attitűdök egyöntetűsége Az attitűdök bejósolhatóak és egyöntetűek

8 Csoportérdek Saját csoport Külső csoport A csoportközi viselkedés mint a valódi vagy vélt csoportérdekekre adott válasz

9 Csoportközi konfliktus Nem frusztráció – agresszió hipotézis Sherif A csoport A csoportközi helyzet

10 A csoportközi ellenszenv Az egyének normálisak lehetnek Nem kell hozzá személyes rossz élmény Ha a funkcionális kapcsolat jó, akkor pozitív az attitűd

11 Sherif kísérlete Kísérleti úton csoportok létrehozása Versengés és frusztrálás, ellenségeskedés A csoportközi konfliktus redukálása

12

13 A csoportközi súrlódások megszüntetése Pozitív információ Egyéni értékelés Vezetők egyezsége „közös ellenség” Együttes társadalmi érintkezés Fölérendelt célok

14 Régi és új előítéletek Kevésbé előítéletesek-e az emberek? Álvisszacsatolás Segítőkészség Attitűd és viselkedés

15 A pirézek… … nem szeretnek dolgozni. … ne költözzenek az országba. … (Sík és mtsai.)

16 Csoporttagság és szociális identitás Ki vagyok én? Festinger: társas összehasonlítás elmélete (Akkor folyamodunk hozzá, ha nem áll rendelkezésre objektív viszonyítási alap)

17 Tajfel Csak akkor tud valaki hátrányosan megkülönböztetni valami más csoportot, ha kialakul a csoporthoz tartozás érzése (mely csoport világosan elkülöníthető a másiktól). De ez akkor jön létre, ha jelen van más csoport. Oda-vissza folyamat, folytonos önmeghatározási folyamat.

18 A csoporttagság Merton: objektív ismérvek A társak annak mondják Tényleges interakció a csoporttal Tajfel: szubjektív ismérvek Az egyén annak mondja magát Érzelmi jelentősége van a tagságnak

19 Társadalmi kategorizáció Társadalmi azonosságérzet Társadalmi összehasonlítás Társadalmi mobilitás

20 Társadalmi azonosságtudat/szociális identitás Az egyén tudása arról, hogy bizonyos társadalmi csoportokhoz tartozik, és a csoporthoz tartozás érték- és érzelemjelentőséggel bír Társadalmi kategorizáció Társadalmi versengés

21 Szerepelmélet A szerep elemző fogalom Egységben ragadja meg a társadalmi, kulturális struktúrát és az egyént Pl. apa, férfi, beosztott, beteg, gyermek, szakértő, barát...

22 Státus: egy kulturális együttesben elfoglalt helyzet, jogokkal és kötelezettségekkel. Szerep: a státus dinamikus aspektusa

23 A szerepeket mások akciói tükrözik, amiket az egyénnek azonosítani kell (Szűcs Édua munkája)

24 Szerepkonfliktus Szerepváltás Szerepvesztés

25 Szereptúlterheltség Szerepküldők ellentmondó elvárásai külső szerepkonfliktust okozhatnak Egy szerepküldő ellentmondó elvárásai Több szerepküldő ellentmondó elvárásai

26 Szerepkonfliktus elhárításának stratégiái Időleges visszavonulás Részleges intimitás Kompromisszum Kollektív alkudozás Lokomóció

27 Belső szerepkonfliktus Szerepküldők elvárásai és az egyén belső motivációi, értékei közötti ellentét.

28 Szerepelsajátítás Szerep-internalizáció (Mead) Az internalizált szerep beépül az identitásba

29 Mi az az identitás? Hányféle van? Önazonosság, azonosságtudat Társadalmi Nemi Nemzeti Kulturális...

30 A magyar történelmi festészet narratív pszichológiai elemzése Narratív szemlélet és képelemzés

31 A narratív szemlélet és a csoportidentitás Történelem és narratívum Nemzeti identitás és narratívum A magyar nemzeti identitás narratív pszichológiai elemzése Képi narratívum és magyar nemzeti identitás

32

33

34 Történelmi képek a nemzeti identitás kialakulásának hajnalán Az elemzett képek kiválasztásának szempontjai, a képek bemutatása Az elemzés TérIdőSzemély táj - előretekintő - nem előretekintő belső tér - zárt - (ablakkal, ajtóval) tördelt esemény - előtt - közben - végén - után főhős - aktív - passzív - tabló - halott

35 Az eredmények integrálása a nemzeti identitás és történelemtudat narratív pszichológiai keretébe

36 http://hvg.hu/itthon/20111107_kerenyi_imre_f estmenyek http://hvg.hu/itthon/20111107_kerenyi_imre_f estmenyek


Letölteni ppt "Szociálpszichológia – csoportközi viszonyok, előítéletek, szerepek, identitás Illés Anikó MOME."

Hasonló előadás


Google Hirdetések