Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Pénzbeli ellátások, jogi szabályozás és a nem-bentlakásos támogatási szolgáltatások Dr. Gazsi Adrienn – Ruzsics Ilona – Tausz Katalin.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Pénzbeli ellátások, jogi szabályozás és a nem-bentlakásos támogatási szolgáltatások Dr. Gazsi Adrienn – Ruzsics Ilona – Tausz Katalin."— Előadás másolata:

1 Pénzbeli ellátások, jogi szabályozás és a nem-bentlakásos támogatási szolgáltatások Dr. Gazsi Adrienn – Ruzsics Ilona – Tausz Katalin

2 A támogatott lakhatás priorizálása az igénybevételi eljárás során  a támogatott lakhatás intézmény vagy közösségi alapú szolgáltatás?  hogy hol dől el a TL igénybevételét megalapozó a jogosultság, az igénybevételi eljárás folyamata nem TL-re szabott  miről dönt a szolgáltatást igénybe vevő

3 Támogatott lakhatás - intézmény vagy közösségi alapú szolgáltatás? Közösségi alapú szolgáltatás a TL olyan közösségi alapú szolgáltatás, amely szakmai tartalmában és létszámfeltételeiben is az alapszolgáltatásokra épít Magyarországi jogszabályi háttér szociális intézmény nem tartozik sem a bentlakásos intézmény, sem a tartós bentlakásos intézmény kategóriába a bentlakásos intézményekre vonatkozó szabályokat, illetve bizonyos esetekben (pl.: térítési díj) a tartós bentlakásos intézményekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni

4 Az igénybevételi eljárás folyamata Komplex szükségletvizsgálat feltétel a támogatott lakhatás igénybevételét megalapozó szükséglet létezik-e avagy sem a jogosultságról nem dönt Vagyonnyilatkozatot, orvosi igazolást, jövedelemnyilatkozat, szakorvos, kezelőorvos szakvéleménye, kiskorúak esetében TKVSZRB szakvéleménye a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999.(XI.24.) SzCsM rendelet (Ir.) Kiskorúak Kötelező beutalás?

5 TL igénybevételénél miről dönt az igénybe vevő Komplex szükségletfelmérés igénylése Az esetfelelős személye TL

6 Javaslatok  közösségi alapú szolgáltatás, szociális szolgáltató  komplex szükségletfelmérés – igénybevételi eljárás  ki kezdeményezi a komplex szükségletfelmérést  szolgáltatási igény rögzítése  kiskorúak  alapszolgáltatások

7 Gondnokság, támogatott döntéshozatal  A támogatott döntéshozatal, mint elv, és mint jogintézmény  A támogatott döntéshozatal érvényesülése és a gondnoksági rendszer kérdései a szociális szolgáltatástervezésben

8 A támogatott döntéshozatal Elvként olyan szemléletmódot, jelent, mely minden a döntéshozatalban támogatásra szoruló személyre másokkal azonos alapon, egyenjogú, saját életüket irányítani képes, autonóm személyekként tekint Jogintézményként a gyámhatóság a cselekvőképesség korlátozásának elkerülése érdekében az érintettel egyetértésben támogatót rendel ki (2014.03.15. óta)

9 A támogatott döntéshozatal érvényesülése és a gondnoksági rendszer kérdései a szociális szolgáltatástervezésben Jogi szabályozás A támogatott lakhatás jogi szabályozása több ponton rögzíti az érintettek szolgáltatástervezésbe történő bevonásának szükségességét Megvalósulás, jogi szabályozás ellentmondásai Házirend Támogatói háló-támogatott döntéshozatal közötti kapcsolat Egyéni szolgáltatási terv Komplex szükségletfelmérés Szolgáltatások igénybevétele Esetfelelős,(kísérő) személye

10 Javaslatok  az igénybevevők bevonása, „akadálymentes” információk  szakemberek képzése a TDH alapelvei szerint  a lakók önérdek érvényesítési, döntéshozatali készségeinek, kompetenciáinak fejlesztése  támogatói háló és döntéshozatal  gondnokok tájékoztatása az önálló életvitel, a közösségi életben való részvétel emberi jogi vonatkozásairól, jogszabályi hátteréről

11 Pénzbeli ellátások: bevételek és kiadások  nem indokolt más csoportokétól eltérően szabályozni  a legalacsonyabb jövedelműek esetében a költőpénz 5700 illetve 8550 forint – mire elég – gyógyszer  belépési hozzájárulás, miért maradnak ki a korlátozásból állami, önkormányzati fenntartású TL-ek  arányos rész visszafizetése határozatlan idejű befogadás esetén

12 A támogatott lakhatás professzionális támogató környezete Esetmenedzser  családsegítés keretében: járás vagy település  feladat: utánkövetés – szakmai tartalom?  képesítés vs. kompetenciák – képzés Esetfelelős  ki jelöli ki  kompetenciák vs. képzettség – képzés  folyamatosan nyújtott – általános és speciális – szociális munka

13 A támogatott lakhatás professzionális támogató környezete Kísérő támogatást biztosító munkatárs  az igénybevevő eredményes támogatása, napi életvitelének segítése, az állapotváltozásának felismerése, a segítségnyújtáshoz szükséges döntések – kompetenciák?

14 Javaslatok  jogszabály - családsegítő szolgálatok vagy a központok  utánkövetés – szükségletek és szolgáltatások megfelelősége, az előrehaladás folyamata az önálló élet felé  az esetfelelős koordinál, az esetmenedzser menedzseli a lakók érdekeinek érvényesülését  esetmenedzser: szakmai szupervízió, esetkonferencia és a komplex szükségletfelmérés szerinti szolgáltatások monitorozása  speciális képzések  a lakók bevonása

15 A stratégia módosítása: erősségek  megfogalmazásaiban érvényesül az ENSZ egyezmény szellemisége  első lépések a megvalósítás felé  megszülettek a kereteket megszabó jogszabályok  egyelőre pályázati források  készülnek a megvalósítást megalapozó szakmapolitikai dokumentumok

16 A stratégia módosítása: gyengeségek  ugyan a retorika szintjén közösségi alapú szolgáltatás, ám a jogszabályok és a megvalósítás folyamata is az intézmény jelleget erősíti, ami valószínűsíti a bentlakásos intézeti kultúra továbbélését.  nem tisztázott, hogy kik is valójában a TL alanyai: lakók, szolgáltatás vásárlók vagy ellátottak-e  korlátozott a lakók döntéshozatali szabadsága.  ugyan a retorika szintjén a stratégia az ENSZ egyezményre épít, de a medikális modell érvényesül

17 A stratégia módosítása: gyengeségek  nem tisztázottak az igénybevevők jogai, nem épültek be a jelenlegi szabályozásba a jogérvényesítés eszközei, eljárásai  gyerekek  súlyos halmozottan fogyatékos személyek és már marginalizált fogyatékos személyek - lefölözés

18 A stratégia módosítása: gyengeségek  szolgáltatási gyűrű feltérképezése  nyilvánossá tenni + hol, melyik TL milyen feltételekkel (térítési díj, belépési hozzájárulás stb.) fogad jelentkezőket, milyen a szolgáltatási portfóliója, mekkora a szabad férőhely száma.  szakmai módszertan  tájékoztatás, a lakosság érzékenyítése  nem rendszerszerű: a családjukból, más lakhatási formákból beköltözni szándékozók ?  szakmai monitorozás - finomhangolás

19 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Pénzbeli ellátások, jogi szabályozás és a nem-bentlakásos támogatási szolgáltatások Dr. Gazsi Adrienn – Ruzsics Ilona – Tausz Katalin."

Hasonló előadás


Google Hirdetések