Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ELEKTRONIKUS KÖZÚTI ÁRUFORGALOM ELLENŐRZŐ RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ ELLENŐRZÉSI FELADATOK NAV Közép-magyarországi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ELEKTRONIKUS KÖZÚTI ÁRUFORGALOM ELLENŐRZŐ RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ ELLENŐRZÉSI FELADATOK NAV Közép-magyarországi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága."— Előadás másolata:

1 ELEKTRONIKUS KÖZÚTI ÁRUFORGALOM ELLENŐRZŐ RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ ELLENŐRZÉSI FELADATOK NAV Közép-magyarországi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága Kovács Anett pénzügyőr százados 2015. január

2 Feladó / Címzett Bejelentő modul ÁRUREG HU-GO NÉBIH Biztosíték EKÁER azonosító Bejelentés fogadása Bejelentés Előzetes rögzítés Rendszám megadása Adat- módosítás Megérkezési bejelentés Adatellenőrzés indulás érkez és Kapu adatok összes bejelentés kockázatos bejelentések EKÁER folyamat

3 közvetlen hozzáférés a kamera adatokhoz jármű össztömeg és tengelysúly adatokat biztosít (a tranzit szállítmányok nyomon követéséhez) a rendszám észlelése aktiválja a hozzá tartozó EKAER számokat riasztásra is lehetőséget ad a jövőben a közösségi „export” esetében a kilépést automatikusan rögzíti, ezzel lezárva az adott EKAER számot Útdíj kamerarendszer (HU-GO) és az EKAER kapcsolata

4 Bevezetés Vámszakmai ág feladatai Adószakmai ág feladatai adóügyi (pl. biztosíték kezelése) hátralékkezelési végrehajtási (ingófoglalás) kockázatelemzési ellenőrzés (feladási hely, rendeltetési hely) ellenőrzés (közúti, határszakasz)

5 Ellenőrzési feladatok Magyarország határszakaszain az országba be- és kilépő tehergépjárművek ellenőrzése Mélységi ellenőrzés Szúrópróbaszerű Belföldi forgalomban történő közúti áruszállítás ellenőrzése Feladási és rendeltetési helyen történő ellenőrzések

6 Nincs a régió területén külső határszakasz Közösségi közúti határ kizárólag Letkésen található (3,5 t korlátozás) Kiemelkedő gazdasági jelentőség Magyarországon  Regisztrált vállalkozások száma: Magyarország: 1.700.686 db Közép-Magyarország: 588.837 db  Kiskereskedelmi forgalom (millió Ft): Magyarország: 2.367.027 Közép-Magyarország: 851.583 Helyi sajátosságok a Közép- magyarországi régióban

7 Az indítással és a kockázatos szállítmányok fogadásával kapcsolatos ellenőrzési feladatok jelentős mértékben meg fogják haladni az országos átlagot. Az áruforgalom folyamatosságának biztosítása érdekében a vámági EKAER csoportok 24 órás szolgálatellátás keretében működnek.

8 Ellenőrzés közúton A közúti ellenőrzés kiterjed: jármű okmányainak, vezető (szükség esetén az utasok) okmányainak vizsgálatára, a jármű és a rakomány átvizsgálására, fuvarozást végző személy nyilatkoztatására. Mindig kapcsolódik hozzá kockázatelemzés.

9 Ellenőrzés közúton Okmányok: gépjármű okmányai, fuvarozási engedély, fuvarlevél, számla. Gépjármű átvizsgálása: több fuvarokmány, bélyegzők, számlák, esetleges írásos utasítás, okmányok és a megadott GPS-ben található adatok közötti eltérés. Az áru szúrópróbaszerű ellenőrzése: okmányokkal összevetés, mennyiség, megnevezés, élelmiszerjelölések hiánya, kockázatos termékkör, külső jegyek /poros, szennyezett,stb./ Informatikai rögzítés: az ellenőrzés megállapításainak és az okmányoknak ÁRUREG rendszerben történő rögzítése.

10 Fuvarozást végző személy nyilatkoztatása Az Art. 88. § (6) bekezdése alapján: nyilatkozattételre kötelezhető a kereskedelmi mennyiségű termék fuvarozását végző személy arról, hogy mely ÁFA-alany javára végzi a fuvarozást, valamint ellenőrizhető a termék eredete, és az ÁFA-alany tulajdonjogát hitelt érdemlő módon igazoló dokumentumok (különösen fuvarlevél vagy számla) megléte Nyilatkozatról jegyzőkönyv felvétele

11 Nyilatkozattétel Art. 88. § (6)-(6b) Mire irányulhat a nyilatkozattétel: Fuvarozott termék megnevezésére, mennyiségére Szállítóeszköz megnevezésére, forgalmi rendszámára Termék átvételére, kirakodásának címére EKAER számra Amennyiben a kirakodási cím nem az általános forgalmi adóalany székhelye, telephelye, fióktelepe, úgy az ingatlan használatának jogcímére

12 Fuvarozást végző jogai a nyilatkozattétel során Nyilatkozattétel megtagadása: ha az eljárásban tanúként nem lenne meghallgatható, vagy a vallomástételt tanúként megtagadhatná. Tanúként nem hallgatható meg az: akitől bizonyítékként értékelhető vallomás nem várható, védett adatnak vagy hivatásbeli titoknak minősülő tényről az, aki a titoktartás alól nem kapott felmentést. A tanúvallomás megtagadható: ha a tanú az ügyfelek valamelyikének hozzátartozója, olyan kérdésben, amelyben vallomásával a tanú saját magát vagy hozzátartozóját bűncselekmény elkövetésével vádolná A diplomáciai mentességben részesülő személy nem köteles tanúvallomást tenni.

13 Fuvarozást végző személy kötelezettségei a nyilatkozattétel során köteles az adóhatósággal az ellenőrzés során együttműködni, az Art. 88. § alapján nyilatkozatot tenni, az általa ismert, illetve nyilvántartásában szereplő adat, tény, körülmény vonatkozásában igazmondási kötelezettség terheli. A hamis tanúzást a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 272-273. §-a büntetni rendeli.

14 Kockázatelemzés Az ellenőrzés helye szerint illetékes EKAER csoport végzi Kockázati tényezők: rakomány jellege, szállítmány és rendeltetési hely közötti összhang hiánya, fuvarozott termék mennyisége és a gépjármű típusa közötti összhang hiánya, közösségi adószám hiányában végzett közösségi kereskedelmi tevékenység, kirakodási helyként be nem jelentett telephely feltüntetése

15 Nyilatkozattétel Art. 88. § (6)-(6b) Áruszállító megállítása Fuvarozó személy nyilatkoztatása Art. 88. § (6) Fuvarozó nyilatkoztatása Art. 88. § (6a) Címzett nyilatkoztatása Art. 88. § (6a) „Befogadói nyilatkozat” Feladó nyilatkoztatása Art. 88. § (6a) Nyilatkozattételt megtagadja Hatósági zár Art. 88. § (6b) Kockázat felmerülése

16 Hatósági zár alkalmazása  Esetei: Az EKAER csoport által feltárt kockázat Folyamatban levő végrehajtási eljárás Termék fuvarozásában érintett ÁFA-alany az Art. 88. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozattételt megtagadja  Formája: Hatósági pecséttel ellátott csomagzár Hatósági raktérzár (Amennyiben nincs lehetőség zárásra: kísérés)

17 Hatósági zár alkalmazása A hatósági zár engedély nélküli eltávolítása, megsértése, a lezárt csomag, illetve raktér felnyitása a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 287. §-a szerinti zártörés bűncselekményének minősül!  Eljárás: Ellenőrzés helye és a lerakodás helye szerinti EKAER csoportok közötti kapcsolatfelvétel Sofőr tájékoztatása Áru rendeltetési helyén ellenőrzés

18 Áru rendeltetési helyén történő ellenőrzés Áru eredetének vizsgálatára irányuló ellenőrzés keretében: o megbízólevél kézbesítése, átadása vagy általános megbízólevél bemutatása (Art. 93. §) o ellenőrzés határideje: 30 nap o az ellenőrzés megállapításairól jegyzőkönyv készül (Art. 104. §) o az ellenőrzés a jegyzőkönyv átadásával / postára adásának napjával zárul (Art. 104. §) o észrevételezési határidő: 15 nap (Art. 100. § (3) ) o jogsértés megállapítása esetén: hatósági eljárás bevezetése

19 Ellenőrzés eredménye Nem EKAER köteles EKAER köteles Bejelentve Bejelentés nincs Bejelentés hiányos, valótlan adattartalmú Jogkövetkezmény 2015. 02. 01-től

20 Hatósági eljárás jegyzőkönyv átvételének vagy kézbesítésének napján indul döntéshozatal: 30 napon belül megállapítások: EKAER bejelentés elmulasztása, illetve hibás, hiányos, vagy valótlan adattartalmú teljesítése igazolatlan eredetű áru (Art. 178. § 13. pont) jogkövetkezmény: mulasztási bírság döntés ellen jogorvoslati lehetőség (fellebbezés, bírósági felülvizsgálat) és/vagy méltányossági kérelem

21 Jogkövetkezmények Mulasztási bírság: o bejelentési kötelezettség elmulasztása o bejelentési kötelezettség hibás, valótlan adattartalommal történő vagy hiányos teljesítése ( 2015.02.01-től hatályos ) Lefoglalás: o a kiszabott bírság összegének mértékéig o lefoglalt ingóság zár alá vehető vagy az adózó költségére elszállítható o fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható Türelmi időszak: 2015. február 1-jéig

22 Köszönöm a figyelmet! www.nav.gov.hu


Letölteni ppt "ELEKTRONIKUS KÖZÚTI ÁRUFORGALOM ELLENŐRZŐ RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ ELLENŐRZÉSI FELADATOK NAV Közép-magyarországi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága."

Hasonló előadás


Google Hirdetések