Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Általános járványtan. FERTŐZŐ BETEGSÉGEK AZ ELMÚLT ÉVSZÁZADBAN KLASSZIKUS FORMA KLASSZIKUS FORMA anthrax, malleus, tetanus, brucellosis anthrax, malleus,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Általános járványtan. FERTŐZŐ BETEGSÉGEK AZ ELMÚLT ÉVSZÁZADBAN KLASSZIKUS FORMA KLASSZIKUS FORMA anthrax, malleus, tetanus, brucellosis anthrax, malleus,"— Előadás másolata:

1 Általános járványtan

2 FERTŐZŐ BETEGSÉGEK AZ ELMÚLT ÉVSZÁZADBAN KLASSZIKUS FORMA KLASSZIKUS FORMA anthrax, malleus, tetanus, brucellosis anthrax, malleus, tetanus, brucellosis MEGVÁLTOZOTT FORMA BVD, IBR, veszettség, EHV-1, EHV-4 BVD, IBR, veszettség, EHV-1, EHV-4 ÚJONNAN FELISMERT KÓRKÉPEK prion betegségek, immundef. Virusok prion betegségek, immundef. Virusok Lyme borreliosis, Ebola, SARS Lyme borreliosis, Ebola, SARS

3 EPIDEMIOLÓGIA JÁRVÁNYOS: nagyszámú állat sorozatban betegszik meg JÁRVÁNYOS: nagyszámú állat sorozatban betegszik meg RAGÁLYOS: állatról állatra terjed RAGÁLYOS: állatról állatra terjed TALAJFERTŐZÉSES BETEGSÉG : közös forrás TALAJFERTŐZÉSES BETEGSÉG : közös forrás ÉRTÉKELÉS ÉRTÉKELÉS Morbiditás: állományra vonatkozó megbetegedés % Morbiditás: állományra vonatkozó megbetegedés % Mortalitás: állományra vonatkozó elhullások %-a Mortalitás: állományra vonatkozó elhullások %-a Lethalitás: betegek közül elhullott állatok %-a Lethalitás: betegek közül elhullott állatok %-a

4 INFECTIO (in facere = bevinni) BEMENETI KAPU SZERINT BEMENETI KAPU SZERINT perorális, intranasalis, conjunctivális perorális, intranasalis, conjunctivális SZERVEK SZERINT enterális, respiratorikus, percután enterális, respiratorikus, percután A KÖZVETÍTÉS MÓDJA SZERINT alimentáris, aerogén, sexuális, galactogén, vektorok útján alimentáris, aerogén, sexuális, galactogén, vektorok útján REINFECTIÓ (újrafertőződés) EXACERBÁCIÓ (endogén terjedés….) SUPERINFECTIO (felülfertőződés) SZEKUNDER FERTŐZÉS, KEVERT FERTŐZÉS

5 JÁRVÁNYFORMÁK TÉRBELI TÉRBELI ENDÉMIA (kisebb területen, adott állományban) ENDÉMIA (kisebb területen, adott állományban) EPIDEMIA (nagyobb területre terjed ki) EPIDEMIA (nagyobb területre terjed ki) PANDEMIA (földrészekre kiterjedő járvány) PANDEMIA (földrészekre kiterjedő járvány) IDŐBELI IDŐBELI ROBBANÁSSZERŰ (exploziv) ROBBANÁSSZERŰ (exploziv) ELHÚZÓDÓ ELHÚZÓDÓ

6 A FERTŐZŐDÉS FORRÁSAI -beteg vagy fertőzött állat, ill. ember -beteg vagy fertőzött állat, ill. ember (zoonosisok) (zoonosisok) ortho- cyclo- meta- sapronoosis - a kórokozók rezervoárjai - „hordozók”, „ürítők”

7 A FERTŐZÉS ÁTVITELE - direkt úton: (brucellosis, veszettség) - direkt úton: (brucellosis, veszettség) - indirekt módon: (víz, takarmány, tej, hús…) - indirekt módon: (víz, takarmány, tej, hús…) - környezetből: (Cl. perfringens, B. anthracis) - környezetből: (Cl. perfringens, B. anthracis) - aerogén úton: (ló rhinopneumonitis) - aerogén úton: (ló rhinopneumonitis) - ízeltlábúak: (járv. agygv. gyulladás, FKV) - ízeltlábúak: (járv. agygv. gyulladás, FKV) - jatrogén úton: (pl. sebészi beavatkozások) - jatrogén úton: (pl. sebészi beavatkozások) - nosocomiális fertőzések: (klinikák…) - nosocomiális fertőzések: (klinikák…)

8 AZ ÁTVITEL IRÁNYA VERTIKÁLIS VERTIKÁLIS Germinativ (a csírasejtek fertőzöttek) Germinativ (a csírasejtek fertőzöttek) Diaplacentáris vagy congenitális fertőződés Diaplacentáris vagy congenitális fertőződés (intrauterinális fertőződés) (intrauterinális fertőződés)HORIZONTÁLIS - Terjedés az együtt tartott állatok között

9 PATHOGENITÁS Megbetegítőképesség Megbetegítőképesség Euryxen (pl. B. anthracis) Euryxen (pl. B. anthracis) Stenoxen (pl. S. typhi) Stenoxen (pl. S. typhi) Obligát (pl. B. anthracis) Obligát (pl. B. anthracis) Fakultatív (pl. Streptococcus equi) Fakultatív (pl. Streptococcus equi)

10 VIRULENCIA A kórokozóképesség foka kolonizációs képesség kolonizációs képesség inváziós képesség inváziós képesség extracelluláris enzimek extracelluláris enzimek exotoxinok exotoxinok endotoxinok endotoxinok

11 GENETIKAI ÁLLOMÁNY GENOTÍPUS GENOTÍPUS a kromoszóma génjeinek összessége a kromoszóma génjeinek összessége az információt a DNS hordozza, két helikális polipeptid láncból áll, bennük bázispárok (A + T + G + C), amelyek 1 -1 aminosavat kódolnak, az információt a DNS hordozza, két helikális polipeptid láncból áll, bennük bázispárok (A + T + G + C), amelyek 1 -1 aminosavat kódolnak, a gén a DNS egy segmentjét jelenti a gén a DNS egy segmentjét jelentiFENOTÍPUS - a megjelenés sajátosságai PLAZMID - pl. antibiotikum rezisztencia

12

13 GENOTÍPUS VÁLTOZÁSOK PONTMUTÁCIÓ PONTMUTÁCIÓ „átírási hiba”, 1 nukleotid beépítése „átírási hiba”, 1 nukleotid beépítéseDELÉCIÓ hosszabb génszakaszok kiesése INZERCIÓ hosszabb szakasz-betoldás hosszabb szakasz-betoldásINVERZIÓ DNS szegmens irányváltozása TRANSZLOKÁCIÓ génszakaszok áthelyeződése DUPLIKÁCIÓ ( misszensz, nonszensz) TRANSZFORMÁCIÓ (DNS bővülés oldott DNS-el) TRANSZDUKCIÓ (DNS bővülés fágok közvetítésével) FÁGKONVERZIÓ (DNS bővülés fágok DNS-ével) KONJUGÁCIÓ (baktériumok összekapcsolódása útján)

14 FENOTÍPUS VÁLTOZÁSOK - környezeti hatásokra jönnek létre - környezeti hatásokra jönnek létre (hőmérséklet, tápanyag stb.) (hőmérséklet, tápanyag stb.) - az egész populációt érinti, - (pl. toxin, vagy buroktermelés hiánya)

15 A VIRUSOK GENETIKAI ANYAGÁNAK VÁLTOZÁSAI MUTÁCIÓ MUTÁCIÓ pontmutáció (egy nukleotidot érint, „átírási hiba”) pontmutáció (egy nukleotidot érint, „átírási hiba”) sorozatos pontmutáció (több nukleotidot érint) sorozatos pontmutáció (több nukleotidot érint) deléció (hosszabb génszakasz kiesés) deléció (hosszabb génszakasz kiesés) inzerció (szakaszbetoldás) inzerció (szakaszbetoldás) Transzlokáció ((áthelyeződés) Transzlokáció ((áthelyeződés) „javító mechanizmus (proofreading)”: a tévedéseket korrigálják MISSZENSZ MUTÁCIÓ (téves átírás) aminosav-kodon váltás NONSZENSZ MUTÁCIÓ (értelmetlen átírás) STOP kodon PLAKK-, GAZDAFAJ-, ATTENUÁLT MUTÁNSOK transzformáció, transzdukció, fágkonverzió, konjugáció

16

17 REKOMBINÁCIÓ (vírus-vírus kapcsolat) GÉNÁTRENDEZŐDÉS ( intramolekuláris rekombináció, „száltévesztés” ) GÉNÁTRENDEZŐDÉS ( intramolekuláris rekombináció, „száltévesztés” ) ÚJRARENDEZŐDÉS (reassortment: szegment átrendződés) ÚJRARENDEZŐDÉS (reassortment: szegment átrendződés) ANTIGÉN SODRÓDÁS (DRIFT) ANTIGÉN SODRÓDÁS (DRIFT) ANTIGÉNCSUSZAMLÁS (SHIFT) ANTIGÉNCSUSZAMLÁS (SHIFT) REAKTIVÁCIÓ (kifoltózódás) REAKTIVÁCIÓ (kifoltózódás) KOMPLEMENTÁCIÓ (a defektív vírus a komplett vírus enzimjét hasznosítja) KOMPLEMENTÁCIÓ (a defektív vírus a komplett vírus enzimjét hasznosítja)

18 REKOMBINÁCIÓ Virus-A Vírus-B Vírus- AB

19 A FERTŐZŐDÉS KÖVETKEZMÉNYEI ABORTÍV FERTŐZÉS : a kórokozó elpusztul ABORTÍV FERTŐZÉS : a kórokozó elpusztul TÜNETMENTES, INAPPARENS, SZUBKLINIKAI TÜNETMENTES, INAPPARENS, SZUBKLINIKAI klinikum nincs, (de vírusűrítő lehet) klinikum nincs, (de vírusűrítő lehet) PERZISZTENS pl: a vírus a lymphoid sejtekben PERZISZTENS pl: a vírus a lymphoid sejtekben fennmarad (herpes-, retrovírusok) fennmarad (herpes-, retrovírusok) LATENS FERTŐZÉS: a vírusgenom beépül a gazdasejt LATENS FERTŐZÉS: a vírusgenom beépül a gazdasejt kromoszómájába (herpes-, retrovírusok) kromoszómájába (herpes-, retrovírusok) TOLERÁLT FERTŐZÉSEK: magzatkorban kialakuló TOLERÁLT FERTŐZÉSEK: magzatkorban kialakuló immuntolerancia immuntolerancia

20 A FERTŐZŐ BETEGSÉG KIALAKULÁSA ÉS LEFOLYÁSA KITERJEDÉS SZERINT KITERJEDÉS SZERINT LOKÁLIS FERTŐZÉS LOKÁLIS FERTŐZÉS SZISZTÉMÁS (generalizált) FERTŐZÉS SZISZTÉMÁS (generalizált) FERTŐZÉS LEFOLYÁS SZERINT LEFOLYÁS SZERINT lappangási idő, áthangolódási idő lappangási idő, áthangolódási idő peracut peracut acut acut subacut subacut chronicus chronicus

21 A TERJEDÉST BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK FÖLDRAJZI ADOTTSÁGOK FÖLDRAJZI ADOTTSÁGOK szigetország…, sivatag…. szigetország…, sivatag…. TALAJTANI ADOTTSÁGOK TALAJTANI ADOTTSÁGOK savanyútalaj, humusztalaj savanyútalaj, humusztalaj KLIMATIKUS TÉNYEZŐK KLIMATIKUS TÉNYEZŐK monszum, pára, inszoláció, szél monszum, pára, inszoláció, szél TARTÁSTECHNOLÓGIA TARTÁSTECHNOLÓGIA állatsűrűség (extenzív tartás) állatsűrűség (extenzív tartás) TAKARMÁNYOZÁS TAKARMÁNYOZÁS legelő, istálló legelő, istálló

22 BAKTÉRIUMOS BETEGSÉGEK PATHOGENESISE LOKÁLIS FERTŐZÉS LOKÁLIS FERTŐZÉS pl. gennykeltő bakt-k pl. gennykeltő bakt-k SZERVRENDSZER btg. SZERVRENDSZER btg. légző-, emésztő szerv légző-, emésztő szerv GENERALIZÁLT fert. GENERALIZÁLT fert. ciklusos lefolyás ciklusos lefolyás SZAKASZ FOLYAMAT SZAKASZ FOLYAMAT _________________________ _________________________ INCUBATIO INCUBATIO replikáció replikáció GENERALIZÁCIÓ GENERALIZÁCIÓ septikaem. septikaem. MANIFESZTÁCIÓ MANIFESZTÁCIÓ szervi tünetek szervi tünetek KIMENETEL KIMENETEL gyógyulás gyógyulás elhullás elhullás

23 A VIRUSOS BETEGSÉGEK PATHOGENESISE FERTŐZÉS FERTŐZÉS REPLIKÁCIÓ REPLIKÁCIÓ DISSZEMINÁCIÓ DISSZEMINÁCIÓ KOLONIZÁCIÓ KOLONIZÁCIÓ IMMUNVÁLASZ IMMUNVÁLASZ sejtkárosodás adhézió penetráció transzkripció eskaláció

24 A VÍRUSFERTŐZÉS KÖVETKEZMÉNYEI - a sejt fertőződik, de a szaporodást az interferon gátolja - a sejt fertőződik, de a szaporodást az interferon gátolja - a vírus nem szaporodik, a fertőzés látens marad - a vírus nem szaporodik, a fertőzés látens marad - sjtkárosodás nincs, igy kialakul a perzisztens fertőzés - sjtkárosodás nincs, igy kialakul a perzisztens fertőzés - a fertőzés sejttranszformációt indukál (oncogenesis) - a fertőzés sejttranszformációt indukál (oncogenesis) - a replikáció elpusztítja a sejtet - a replikáció elpusztítja a sejtet PRODUKTÍV FERTŐZÉS: új vorionok képződnek PRODUKTÍV FERTŐZÉS: új vorionok képződnek ABORTÍV FERTŐZÉS: utód virionok nem képződnek ABORTÍV FERTŐZÉS: utód virionok nem képződnek

25 VÍRUSOKKAL SZEMBENI IMMUNVÁLASZ INFECTIO Virusszaporodás Viraemia Szervi manifesztáció IFN IgA Ig-k C T Ig-k IFN Target lysis Immunpathol.

26 BAKTÉRIUMOKKAL SZEMBENI IMMUNVÁLASZ GRAM POZITÍV BAKTÉRIUMOK GRAM POZITÍV BAKTÉRIUMOK phagocytosis, komplenet rdsz., Ig-k opszonizációja phagocytosis, komplenet rdsz., Ig-k opszonizációja GRAM NEGATÍV BAKTÉRIUMOK GRAM NEGATÍV BAKTÉRIUMOK immunglobulinok + komplement faktorok immunglobulinok + komplement faktorok MYCOBACTERIUMOK MYCOBACTERIUMOK granulómás hiperszenzitivitás, celluláris reakciók granulómás hiperszenzitivitás, celluláris reakciók SPIROCHETÁK SPIROCHETÁK immunglobulinok, komplement faktorok, lysosomák immunglobulinok, komplement faktorok, lysosomák

27 A LÓ MAGZAT IMMUNVÁLASZ KÉPESSÉGE FOGAMZÁS FOGAMZÁS 3 hó 6 hó 10 hó MEGSZÜLETÉS (340 nap) szövetkilökődés humorális iv (T2 fág) humorális iv (encephalitis vírus) T-lymphocyták thymus nycs-k lép

28 FETOPATHIÁKAT OKOZÓ VÍRUSOK LOVAKBAN Viruscsalád Kórkép Következmény Viruscsalád Kórkép Következmény _____________________________________________________ _____________________________________________________ TOGAVIRIDAE TOGAVIRIDAE Fertőző arteritis abortus Fertőző arteritis abortus HERPESVIRIDAE HERPESVIRIDAE Rhinopneumonitis abortus Rhinopneumonitis abortus RETROVIRIDAE RETROVIRIDAE Fert. kevésvérűség abortus Fert. kevésvérűség abortus ORTHOMYXOV. ORTHOMYXOV. Lóinfluenza (abortus) Lóinfluenza (abortus)

29 FETOPATHIÁK CONGENITALIS FERTŐZÉSEK CONGENITALIS FERTŐZÉSEK embrió felszívódás embrió felszívódás magzatelhalás magzatelhalás abortus abortus teratogén hatás teratogén hatás csökkent vitalitás csökkent vitalitás csökkent rezisztencia csökkent rezisztencia tolerált fertőzések tolerált fertőzések CONGENITÁLSI CONGENITÁLSI IMMUNDEFICIENCIÁK IMMUNDEFICIENCIÁK agammaglobulinaemia agammaglobulinaemia csökkent IgM- IgA szint csökkent IgM- IgA szint csökkent T-sejt aktivitás csökkent T-sejt aktivitás csökkent KPL aktivitás csökkent KPL aktivitás csökkent granulocyta csökkent granulocyta funkció funkció

30 A MATERNÁLIS IMMUNITÁS KINETIKÁJA (PORTER – LOGAN féle séma)

31 LABORATÓRIUMI KÓRJELZÉS MINTAVÉTEL, KÓRELŐZMÉNY MINTAVÉTEL, KÓRELŐZMÉNY MÓDSZEREK MÓDSZEREK mikroszkópos vizsgálat mikroszkópos vizsgálat szövettani vizsgálat szövettani vizsgálat ELMI ELMI tenyésztés tenyésztés kísérleti állatoltás kísérleti állatoltás szerológia (aggl., prec., Kpl., VN, HAG, RIA, ELISA) szerológia (aggl., prec., Kpl., VN, HAG, RIA, ELISA) PCR PCR celluláris próbák celluláris próbák

32 GYÓGYKEZELÉS OKTANI KEZELÉS OKTANI KEZELÉS TÜNETI KEZELÉS TÜNETI KEZELÉS SZÉRUMTERÁPIA SZÉRUMTERÁPIA HAJLAMOSÍTÓ HATÁSOK KIIKTATÁSA HAJLAMOSÍTÓ HATÁSOK KIIKTATÁSA

33 IMMUNPROPHYLAXIS PASSZIV IMMUNIZÁLÁS PASSZIV IMMUNIZÁLÁS AKTIV IMMUNIZÁLÁS AKTIV IMMUNIZÁLÁS Porter-Logán séma Porter-Logán séma MENTESÍTÉS MENTESÍTÉS Szelekció Szelekció Generációváltás Generációváltás Állománycsere Állománycsere

34 KONVENCIONÁLIS VAKCINÁK Virulens törzsek: orthopox virus Virulens törzsek: orthopox virus Attenuált törzsek: Attenuált törzsek: Természetes úton: B19, baromfipestis Természetes úton: B19, baromfipestis Mesterséges úton: hővel történő attenuálás Mesterséges úton: hővel történő attenuálás ÉLŐ Bac. anthracis ÉLŐ Bac. anthracis Hideg mutánsok Hideg mutánsok Kémiai anyagokkal: BCG Kémiai anyagokkal: BCG Állatpasszázsok útján: caprinizált, lapinizált, avianizált Állatpasszázsok útján: caprinizált, lapinizált, avianizált Szövettenyészetekben: herpesvirusok, flavivirusok Szövettenyészetekben: herpesvirusok, flavivirusok INAKTIVÁLT ( formalin, etilénimin, béta propiolakton) INAKTIVÁLT ( formalin, etilénimin, béta propiolakton) TOXOIDOK clostridiumok elleni anatoxinok TOXOIDOK clostridiumok elleni anatoxinok KOMBINÁLT OLTÓANYAGOK (pl.: DITEPE, HEXADOG) KOMBINÁLT OLTÓANYAGOK (pl.: DITEPE, HEXADOG) SZINTETIKUS VAKCINÁK SZINTETIKUS VAKCINÁK ANTI-IDIOTIPUS VAKCINÁK ANTI-IDIOTIPUS VAKCINÁK

35 ÚJGENERÁCIÓS VAKCINÁK - a genetikai állomány módosítása, - a gének manipulációja Csoportosítás: - bioszintetikus vakcinák, - vektorvakcinák, - deléciós vakcinák, - DNS vakcinák, - transzgenetikus vakcinák

36 KONVENCIONÁLIS ÉS ÚJGENERÁCIÓS VAKCINÁK INAKT Í V Á LT ATTENU Á LT TISZT Í TOTT SZINTETIKUS INAKT Í V Á LT ATTENU Á LT TISZT Í TOTT SZINTETIKUS DELÉCIÓS VEKTOR DNS TRANSZGENIKUS ÚJGENERÁCIÓS VAKCINÁK KONVENCIONÁLIS VAKCINÁK

37 AZ IMMUNSTÁTUSZ KIALAKULÁSA IR TOL. IS KT IR TOL. IS KT IMMUNITÁS JÓ GYENGE NEM IMMUNIS maternális immunitás immundeficienciák IR= immunreszponz gének IS= immunszuppresszió TOL.= immuntolerancia KT= környezeti tényezők


Letölteni ppt "Általános járványtan. FERTŐZŐ BETEGSÉGEK AZ ELMÚLT ÉVSZÁZADBAN KLASSZIKUS FORMA KLASSZIKUS FORMA anthrax, malleus, tetanus, brucellosis anthrax, malleus,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések