Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Újszövetség Az 1. és 2. Korinthusi levél. Korintus története: Homérosz említi Ephira néven Kr. e. 146 Mumiusz lerombolja Caesar újraalapítja Kr. e. 40.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Újszövetség Az 1. és 2. Korinthusi levél. Korintus története: Homérosz említi Ephira néven Kr. e. 146 Mumiusz lerombolja Caesar újraalapítja Kr. e. 40."— Előadás másolata:

1 Újszövetség Az 1. és 2. Korinthusi levél

2 Korintus története: Homérosz említi Ephira néven Kr. e. 146 Mumiusz lerombolja Caesar újraalapítja Kr. e. 40 Akháia közigazgatási központja Lakók: rómaiak, görögök, zsidók

3 Földrajzi adottságok: Égei-tenger Lekhaion- öböl Kenkrea Peloponészosz Korinthus Akhája

4 A földszoros ma: Néró kezdte építeni 67-ben judeai hadjára- taiban szerzett rabszolgákkal. 1893-ban készült el Gersten Pál tervei alapján 25m x 80m x 6km

5 Igazi világváros Isztmoszi játékok Aphrodité templom (prostitució) Korintiadzesztaj = bujálkodni paráználkodni, fajtalankodni Korintia koré = kéjnő, prostituált Melicertész (Merkant) a hajózás védő istene Jezábellel kerül Akháb alatt Izraelbe. 1Kir.16.32 A város jellemzői: 1 Kir. 16.32 És oltárt emele a Baálnak a Baál házában, a melyet Samariában épített.

6 A Korintusi gyülekezet:

7 A Korintusi gyülekezet: Apcsel. 18. Akvilla és Priszcilla A zsinagógában tanít Silás és Timoteus megérkezik Justus házában tanít Krispus, a zsinagóga feje, hisz háznépével együtt Gallió előtt Sosthenest megverik Több mint 1.5 év után Akvilla és Priszcilla kiséretében tovább utazik Pál

8

9 A két levélről általánosan: Pál apostol legszemélyesebb levelei A legtöbbet tudunk meg Pál lelkivilágáról, érzelmeiről Olyan mint egy beszélgetés Célja: útmutatás a mindennapi életben

10 Újszövetség Az 1. Korintusi levél

11 A szerző: PÁL apostol Belső bizonyítékok: 1 Kor. 1.1: Pál, Jézus Krisztusnak Isten akaratából elhívott apostola, és Sosthenes, az atyafi. 1 Kor. 16.21: A köszöntés a saját kezemmel, a Páléval. Külső bizonyítékok: Római Kelemen Kr.u. 96ban Minden újszövetségi tudós osztja a véleményt

12 Címzettek: A korinthusi gyülekezet 1 Kor. 1.2 Az Isten gyülekezetének, a mely Korinthusban van, a Krisztus Jézusban megszentelteknek,elhívott szenteknek, mindazokkal egybe, a kik a mi Urunk Jézus Krisztus nevét segítségül hívják bármely helyen, a magokén és a miénken:

13 A levél keletkezése: Keletkezési helye: Efezus (Pál 3. missziói útján) 1 Kor. 16.8: „Efézusban pedig pünkösdig maradok.” Keletkezési ideje: 53 vége, 54 eleje (esetleg 56. )

14 A levél célja: Eligazítás a gyülekezet problémáival kapcsolatban: Széthúzás, vérfertőzés, pereskedés, keresztyén szabadsággal való visszaélés, gyülekezeti alkalmak Válasz adás a kérdéseikre: Házasság, pogány áldozati hús fogyasztása, nők szerepe, viselkedése istentiszteleten lelki ajándékok

15 A levél témája: A keresztyén gyülekezethez illő magatartás

16 A levél jellemzői: Olyan mint egy beszélgetés Irónikus megjegyzések

17 Felosztás: Abie egyszavas összefoglalás: gyülekezeti rendtartás

18 Felosztás: Újszövetségi kiskommentár a korinthusi gyülekezet hamis filozofiáját és erkölcsi gyöngeségeit korholja / 1-6 fejezet a kérdéseikre felel / 7-15 fejezet személyes üzetenetek / 16. fejezet

19 Felosztás: Abie részletesebb: Bevezetés / 1. Fejezet eleje Pártoskodó szellemiség a gyülekezetben / 1-4 A gyülekezet erkölcsi állapota / 5-10 A gyülekezet tanítási kérdései/ 11-15 Pénzügyi és személyes dolgok / 16

20 Felosztás: Werner Meyer Bevezetés / 1. fejezet 1-9. Hogy mindnyájan egyek legyenek / 1. fejezet 10-17. A kereszten kívül nincs üdvösség / 1. fejezet 17-31. A kereszt bölcsessége / 2. fejezet Az apostoli alázatosság / 3. fejezet A különleges apostoli sors / 4. fejezet

21 Egyházfegyelem / 5. fejezet Egyházjog / 6. fejezet 1-12. A test szentsége / 6. fejezet 12-20. A házasságról / 7. fejezet 1-7. A társadalmi rend megváltoztatása / 7. fejezet 8-24. A házasságon kívüli állapot / 7. fejezet 25-40. Felosztás: Werner Meyer

22 A gnosztikusok önüdvözítő kísérlete / 8. fejezet Apostoli önigazolás / 9. fejezet A szentségek árnyékában / 10. fejezet (Öltözet az istentiszteleten) / 11. fejezet 1-16. A szent vacsora / 11. fejezet 17-33. A Szentlélek és a lelki ajándékok / 12. fejezet 1-11. Krisztus teste, lényege, egysége és tagozódása / 12. fejezet 12-31. Az egyház a szeretet élettere / 13. fejezet

23 Felosztás: Werner Meyer A liturgia, Krisztus teste és erői megnyilvánulásának központi helye /14. fejezet Krisztus feltámadott /15. fejezet 1-11. Ha pedig Krisztus nem támadott fel /15. fejezet 12-19. Azóta, hogy Ő feltámadott /15. fejezet 20-34. Az új test /15. fejezet 35-49. A nagy elváltozás /15. fejezet 50-58. Krisztus teste akcióban /16. fejezet


Letölteni ppt "Újszövetség Az 1. és 2. Korinthusi levél. Korintus története: Homérosz említi Ephira néven Kr. e. 146 Mumiusz lerombolja Caesar újraalapítja Kr. e. 40."

Hasonló előadás


Google Hirdetések