Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Lelkész-presbiteri konferencia Miskolc, 2014. április 12.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Lelkész-presbiteri konferencia Miskolc, 2014. április 12."— Előadás másolata:

1 Lelkész-presbiteri konferencia Miskolc, 2014. április 12.

2 Milyen legyen az én egyházi jövőképem? 54. kérdés: Mit hiszel az egyetemes keresztyén Anyaszentegyházról? Felelet: Hiszem, hogy Isten Fia a világ kezdetétől a világ végezetéig az egész emberi nemzetségből Szentlelke és Igéje által az igaz hitben megegyező, örök életre kiválasztott gyülekezetet gyűjt magának, ezt oltalmazza és megtartja. Hiszem, hogy ennek a gyülekezetnek én is élő tagja vagyok és örökké az is maradok.

3 Milyen legyen az én egyházi jövőképem? 55. kérdés: Mit értesz a szentek közösségén? Felelet: Először azt, hogy a hívők együtt és egyenként is tagjai az Úr Krisztusnak,és részesei minden javának és ajándékának. Másodszor: mindenki tekintse kötelességének, hogy ajándékaival a többi tag javára és üdvösségére készséggel és örömmel szolgáljon.

4 Kié az Egyház?  Nem a miénk, hanem az Övé.  Krisztus volt, van és jelen lesz benne mindenkor  Krisztus által rendelt emberi közösség  Az anyaszentegyház feje az, aki a Szentlelke által igazgat mindeneket

5 Miért oltalmazza és tartja meg minden körülmények között?  Mert célja van vele, ami a tanúság Isten szeretetéről!  Mert nem egyénekben, hanem közösségekben gondolkodik, „aki” a gyülekezet!  Az egyház megtapasztalásának helye a gyülekezet közössége.  „A gyülekezet nem történet, hanem történés!”

6 Mi közöm van nekem ehhez?  A kérdés válaszán múlik az egyházi jövőkép.  Hiszem, hogy ennek a gyülekezetnek én is élő tagja vagyok és örökké az is maradok.  Az Ő egyháza az én egyházam.

7 Egyházkerületi Közgyűlés 2013. november 9. 6/2013. Kkgyül. hat.: „az egyházmegyék számának, területi felosztásának és méretének felülvizsgálatával megbízza az Egyházkerület Elnökségét. Kéri, hogy az Elnökség a felülvizsgálatot az érintett lelkipásztorok bevonásával végezze el, és az így elkészült javaslatot terjessze jóváhagyásra a következő közgyűlés elé.”

8 Hol tartunk, milyen ma egyházkerületünk állapota?

9

10

11

12

13

14

15

16 Jelenlegi állapot Gyül. Száma Gyülekezeti lelkipásztor száma Lelkészi hivatalok száma 2011 reformátuso k száma /KSH adat/ Választói névjegyzékb en szereplők száma /2011/ Abaúji98483819 63811 043 Borsod- Gömöri 100706773 96124 029 Egervölgyi25201713 1847 154 Zempléni70474331 77314 304 TIREK összesen: 293185165138 55656 530

17 Tervezet Gyül. Száma Gyülekezeti lelkipásztor száma Lelkészi hivatalok száma 2011 reformátuso k száma /KSH adat/ Választói névjegyzékb en szereplők száma /2011/ Abaúj-Tornai89443417 9989 778 Borsod- Gömöri 57343125 13910 554 Heves- Borsodi 40302724 45111 188 Közép- Borsodi 37313039 19510 706 Zempléni70464331 77314 304 TIREK összesen: 293185165138 55656 530

18 „Dr. Szabó István még szót kér a tegnapi vita kapcsán, mikor szó volt az esperesek feladatairól, amit többféle beszélgetés követett, és a strukturális változtatásokra vonatkozó felvetésekkel kapcsolatban azt javasolják, hogy a Zsinat hívja fel az egyházkerületeket, hogy vizsgálják meg a jelenlegi egyházmegyéik számát, területi felosztását, méretét abból a szempontból, hogy mennyiben felelnek meg az igazgatási, missziói feladatellátás elvárásainak. Van olyan egyházmegye, ahol az esperesnek csak 30 gyülekezetet kell vizitálnia, és van, ahol 107-et és közben nem kéne az esperesekre plusz adminisztratív terheket rakni. Vizsgálja meg minden egyházkerület, hogy hogyan lehetne optimálisabban ezeket a feladatokat ellátni. A kerületek javaslatokat tehetnének a Jövőkép Bizottságnak. BÖLCSKEI GUSZTÁV egyetért, egyértelműnek tartja a kérést. Felteszi szavazásra. A Zsinat négy ellenszavazattal és két tartózkodással elfogadja a javaslatot.”

19 Tervezet, 2014. április 12-i állapot


Letölteni ppt "Lelkész-presbiteri konferencia Miskolc, 2014. április 12."

Hasonló előadás


Google Hirdetések