Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT (Dombóvár, Attala, Nak, Dalmand Önkormányzatok Társulásaként Működő Intézmény)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT (Dombóvár, Attala, Nak, Dalmand Önkormányzatok Társulásaként Működő Intézmény)"— Előadás másolata:

1 JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT (Dombóvár, Attala, Nak, Dalmand Önkormányzatok Társulásaként Működő Intézmény)

2 MILYEN CÉLLAL, MIÉRT? Gazdaságosság: a fenntartó által biztosítandó kiegészítő támogatás csökken (vezetők, technikai személyzet száma csökken, csoportok racionálisabb működtetése, tanórán kívüli tevékenységek csökkentése, ezáltal túlóra csökken, közös SZMSZ) Szakmaiság: szakmai munka színvonala nő, felszereltség nő, közös munka- közösségek, közös pedagógiai-művelődési program, közösen rendezett versenyek, együttműködés erősödik Fenntarthatóság: a dombóvári óvoda, iskola, létszámaival biztosítja a tagintézmények alacsonyabb/alacsony csoport-, illetve osztálylétszámait; a takarékosság jellemzi a költségvetések összeállítását, melyek összeállításánál a tagintézményekre is a dombóvári finanszírozási szabályok érvényesítése jellemző

3 TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS Létrejött: a „Helyi önkormányzatokról” szóló 1990. évi LXV. Tv. 43.§ és a „Helyi önkormányzatok társulásáról és együttműködéséről” szóló 1997. évi CXXXV. Tv. 8.§ alapján, kötelező közoktatási feladataik megvalósítására, oktatási-nevelési intézményeik közös fenntartására Időtartam: 2004. augusztus 31-től határozatlan időtartamra A társulás tagjai: Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Attala Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Nak Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Dalmand Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

4 A társulás által fenntartott intézmények: Székhely intézmény: József Attila Általános Művelődési Központ Dombóvár Intézményegységek: József Attila ÁMK Általános Iskolája Dombóvár József Attila ÁMK Százszorszép Óvodája Dombóvár József Attila ÁMK Közösségi Háza Dombóvár Tagintézmények: József A. ÁMK tagintézménye: Általános Iskola és Óvoda Dalmand József A. ÁMK tagintézménye: Általános Iskola és Óvoda Nak József A. ÁMK tagintézménye: Alsótagozatos Általános Iskola Attala József A. ÁMK tagintézménye: Napköziotthonos Óvoda Attala

5 A TÁRSULÁS JOGÁLLÁSA A megállapodás időtartama határozatlan, de az intézmények jogállását 3 éven belül nem változtatják meg Önálló jogi személyiséggel nem rendelkezik Az igazgatói jogkört a JA ÁMK Általános Iskolájának igazgatója gyakorolja, megbízásához a társult képviselőtestületek egyetértése szükséges, az igazgató megbízásával kapcsolatos hatásköröket a dombóvári képviselőtestület gyakorolja A munkáltatói jogokat az igazgató gyakorolja A tagintézmények vezetőinek megbízásához és a tagintézményeket érintő döntésekhez az érintett képviselőtestület egyetértése szükséges Az intézmény költségvetése a dombóvári önkormányzat költségvetésének része A megállapodással kapcsolatos döntésekhez a képviselőtestületek minősített többsége szükséges

6 A TÁRSULÁSI PÁLYÁZAT ÁLTAL ELNYERT TÁMOGATÁSOK 21 662 447 Ft ÖSSZESEN: 2 434 788 Ft DALMAND ISKOLA 3 207 066 Ft 772 278 Ft DALMAND ÓVODA 1 781 025 Ft NAK ISKOLA 2 534 725 Ft 753 700 Ft NAK ÓVODA 2 035 000 Ft ÓVODA DOMBÓVÁR 13 775 571 Ft 11 740 571 Ft ISKOLA DOMBÓVÁR 1 111 286 Ft ATTALA ISKOLA 2 145 085 Ft 1 033 799 Ft ATTALA ÓVODA TELEPÜLÉSI SZINTEN ÖSSZESEN INTÉZMÉNYEGYSÉGEK/TAGINTÉZMÉNYEK

7 Az intézmény működése: Intézményi közös dokumentumok: Alapító okirat Pedagógiai-művelődési program SZMSZ MIP Intézményi munkaterv Kollektív szerződés Közalkalmazotti szabályzat Házirend Továbbképzési terv FEUVE Munkaközösségi munkatervek Gazdasági feladatok dokumentumai (2007. szeptemberétől IÖSZSZ) Közös pályázatok

8 Az intézmény működése: Kapcsolattartás, feladatvégzés: Legalább havonta intézményvezetőségi értekezlet Intézményi telefonos hálózat (mobil) használata a vezetők számára havidíj nélkül, a többi partner is egymás között ingyenesen beszél Vezetékes telefon használata, leginkább faxolásra Internet használata, napi kapcsolattartásra, adatközlésre (Nakon a Polgármesteri Hivatal internet-vonalán) Személyes megkeresés, személyes részvétel programokon Munkaközösségek közös értekezletei, programjai Tankönyvrendelés/elszámolás összehangolása Programok rendezése közösen Különböző események azonos időpontban (pl. beíratás, tantestületi kirándulás, stb.)

9

10

11

12

13

14

15 A „TÖRTÉNET” - ATTALÁBAN Az óvoda és az iskola – javaslatunk ellenére – külön intézményként működik Az óvoda és iskola magasabb vezetőiből tagintézmény- vezetők lettek Az óvoda működése változatlan, létszáma megfelelő, sajnos internet kapcsolattal nem rendelkezik Az iskola két összevont osztállyal működött e tanévig, három pedagógussal A 2007/2008-as tanév megkezdése előtt a képviselőtestület az iskola megszüntetésén gondolkodott, de elsősorban szülői „nyomásra” maradt az iskola, de csak egy osztállyal, két pedagógussal Ebben a tanévben készült el a három éve ígért tornaterem Jól felszerelt tagintézmények, tágas udvarokkal, melegítőkonyhákkal A német nyelv tanítását utazó pedagógus látja el

16 A „TÖRTÉNET” - NAKON Az óvoda és az iskola egy intézményként működött, de teljesen külön épületben Az étkezés egy harmadik (TSZ) épületben zajlott Az intézmény magasabb vezetőjéből tagintézmény-vezető lett, az óvodai helyettesi megbízás megszűnt Az iskola kezdeti két osztályából egy lett (1-3.o.), három pedagógus helyett kettővel ellátva Két éve – egy pályázat segítségével - az óvoda és az iskola egy épületbe, az óvoda épületébe költözött, és az étkezés is itt történt A finanszírozás továbbra is problémát jelentett E tanév indítása előtt az iskolát megszüntették Telefonvonal igen, Internet nincs A képviselőtestület a társulásból történő kilépést is megszavazta

17 A „TÖRTÉNET” - DALMANDON Az óvoda és az iskola egy intézményként működik, de teljesen külön épületben Az étkezés az óvodaépületben lévő ebédlőben zajlik Tágas udvar, sportpálya, új tornacsarnok áll rendelkezésre Az intézmény magasabb vezetőjéből tagintézmény-vezető lett, tagintézmény- vezető helyettes lett a helyettesi megbízásból, az óvodai helyettesi megbízás megszűnt Az iskola 8 osztállyal, alsó tagozatban iskolaotthonos rendszerben működött, mely megszűnt, a napközis csoportok száma csökkent Szakkörök, tanórán kívüli tevékenységek száma csökkent A melegítőkonyha felújítása megtörtént, de az elmúlt tanévben vásárolt élelmezésre tértek át A pedagógusok és a technikai személyzet száma folyamatosan csökkent Az elmúlt tanévben az alsó tagozatban két-két osztályból egy-egy összevont osztály lett, és a felső tagozatos csoportlétszámmal is problémák voltak E tanévben az alsón kívül az 5-6. osztályt is összevontuk A folyamatos létszámproblémák nem csitultak, a finanszírozási problémák folyamatosak A dombóvári iskola már nem tudta kompenzálni a létszámhiányt A képviselőtestület a felső tagozat megszűntetését vette tervbe, a felső tagozatosok a dombóvári székhely iskolába járnak, a 8. osztály kihelyezett osztályként még Dalmandon Utazó pedagógusok látják el egyes tantárgyak tanítását

18 A „JÖVŐ” Attala, Dalmand és Dombóvár marad a társulásban Esetleg csatlakozik Kurd és Gyulaj? A dalmandi iskola egy részét más tevékenységre kellene hasznosítani Az attalai szülők saját iskolájukat választják Nem csökken tovább a gyermekek száma A tagintézmények továbbra is fenntarthatók Térségi integrált oktatási hálózat létrehozása (DDOP-3.1.2.)

19 Köszönöm!


Letölteni ppt "JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT (Dombóvár, Attala, Nak, Dalmand Önkormányzatok Társulásaként Működő Intézmény)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések