Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Menedzsergyakorlatok a gazdasági vezetők szemszögéből Kálmánné Juhász Ilona - gazdasági igazgató Egyesített Szent István és Szent László Kórház - Rendelőintézet.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Menedzsergyakorlatok a gazdasági vezetők szemszögéből Kálmánné Juhász Ilona - gazdasági igazgató Egyesített Szent István és Szent László Kórház - Rendelőintézet."— Előadás másolata:

1 Menedzsergyakorlatok a gazdasági vezetők szemszögéből Kálmánné Juhász Ilona - gazdasági igazgató Egyesített Szent István és Szent László Kórház - Rendelőintézet Magyar Egészségügyi Menedzser Klub 2013. március 27.

2 Kérdések 1.Milyen elképzelésekkel pályáztad meg az állást? 2.Mit találtál? 3.Milyen kezdeti nehézségekkel kell megküzdened? 4.Milyen módszerekkel tervezed megvalósítani elképzeléseidet?

3 Szakmai életút, tapasztalat 1980. 09.01.-1986.01.31. FESZTIK 1986.02.01.-1990.03.31. Fővárosi Tanács VB. Egészségügyi és Szociálpolitikai Főosztály 1990.04.01.-1991.03.31. Országos Társadalombiztosítási Főigazgatóság Egészségügyi Finanszírozási Osztály 1991. 04.01.-2011.03.20. Fővárosi Önkormányzat Uzsoki utcai Kórház 2011.03.21.- 2013. 01.20. Országos Egészségbiztosítási Pénztár 2013.01.20. Egyesített Szent István és Szent László Kórház - Rendelőintézet

4 Elképzelések a pályázatírás során 1. Célom a gazdasági egyensúly fenntartása, a jelenleg még viszonylag kedvező likviditási helyzet megőrzése. A helyi sajátosságok, adottságok megismerését követően a feladatellátás folyamatait, módszereit felülvizsgálni és szükség szerint racionalizálni kell. Egy kórház gazdasági egyenlegét, egyensúlyát a kialakított szakmastruktúra jelentősen determinálja. Nagy hangsúlyt kívánok helyezni a műszerpark pótlására, bővítésére, ugyanis a kórház működtetését, megítélését jelentősen befolyásolja a műszerellátottság színvonala, mivel a magas szintű orvos szakmai tevékenység azzal arányos színvonalú orvos technológiát, műszerellátottságot igényel.

5 Elképzelések a pályázatírás során 2. Fontosnak tartom a magánegészség-biztosításban rejlő lehetőségek bevonását, kihasználását a kórház bevételeinek növelése érdekében és ezzel összefüggésben a humánerőforrás érdekeltségi rendszerének, személyi ösztönzésének a megteremtését. Ehhez természetesen megfelelő színvonalú infrastrukturális feltételek is szükségesek. Kiemelten fontosnak tartom az egyes – főként nagy költségigényű – HBCS súlyszámok költségösszetételének valóságot tükröző folyamatos kimutatását, elemzését.

6 Elképzelések a pályázatírás során 3. Eszközbeszerzéseknél, beruházásoknál költséghatékonysági elemzést követően a megtérülési idő figyelembevétel szükségesnek tartom – a szakmai vezetés javaslata alapján – felállítani a beszerzések rangsorát. A lehetőségek szerint törekedni kell az eszközök tipizálására, mivel ezáltal kedvezőbb beszerzési, karbantartási és működési költségek érhetőek el. Hosszú távú programot kell kidolgozni a kórház energiatakarékos működtetésére, energia racionalizálására, ki kell használni a GYEMSZI által indított központi közbeszerzésekből adódó lehetőségeket, eredményeket.

7 Elképzelések a pályázatírás során 4. Fontosnak tartom a gazdasági-műszaki ellátás munkatársai munkaköri leírásainak áttekintését, felülvizsgálatát, pontosítását, a munkaidő optimális kihasználását, továbbá a működést alapvetően meghatározó szabályzatok jogszabályi és szervezeti változásokat követő aktualizálását.

8 Amit találtam 1. Önkormányzati alrendszerből központi alrendszerbe történő átadás miatt felmerülő többletkiadások: A Fővárosi Önkormányzat által 2011. évben jóváhagyott és 2012. évben megvalósított, engedélyokirattal rendelkező felújítások és beruházások fedezetének biztosítása 2012.01.01-től nem megoldott. Intézményi működési kiadásokat terheli emiatt: - 2012. évben 91 millió forint felújítási kiadás; - 2013. évben 81 millió forint beruházási és 67 millió forint felújítási kiadás; Mindösszesen 239 millió forint

9 Amit találtam 2. Relatív veszteség 2012. évben: 31,9 millió forint, 2013. évben: 62,5 millió forint

10 Amit találtam 3. Az adminisztrációs terhek a központi költségvetési szervekre vonatkozó adatszolgáltatások következtében rendkívüli módon megnövekedtek. Kincstári tranzakciós kódok (KTK) alkalmazása - az átutaláshoz kiegészítő szelvény kitöltése; - a főkönyvi könyvelés folyamatos egyeztetése; KTK rendezése kiegészítő szelvényeken; Kötelezettségvállalás bejelentése, módosítása, teljesítéskor hivatkozás, lezárás, felmerülhet rendelkezésre állási díj felszámítása a MÁK részéről későbbi teljesítés, vagy teljesítés elmaradása esetén.

11 Amit találtam 4. Az önkormányzati alrendszerben a többletbevételt szabadon felhasználhatta az önkormányzati költségvetési szerv. 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról (30. §) 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 35.§ (2) bek. „ha a többletbevétel eléri a bevételi előirányzat 30%-át, de legalább az ötven millió forintot, az ezt meghaladó többletbevétel az államháztartásért felelős miniszter előzetes engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegű, a fejezetet irányító szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat- módosítás után használható fel. Az irányító szerv, vagy az államháztartásért felelős miniszter döntéséig a többletbevétellel a költségvetési szerv bevételi előirányzatait nem lehet módosítani”.

12 Amit találtam 5. Front-office 81% Back-office 19%

13

14

15

16

17

18

19

20 Kezdeti nehézségek 1. A kezdeti nehézségeket alapvetően meghatározzák az „amit találtam” diáknál elmondottak; A középvezetők új vezetéssel való együttműködési készsége; Az intézmény leamortizálódott ingatlan-és ingóállománya; Hosszú távú szerződéses kötelezettségek;

21 Kezdeti nehézségek 2. A 2012. és 2013. évi költségvetési hiánycél biztosításához szükséges további intézkedésekről szóló 1036/2012. (II.21.) Kormányhatározat 6. pontja: „ A Kormány az irányítása alá tartozó fejezeteknél beszerzési tilalmat rendel el az intézményi beruházás keretében történő bútor, személygépjármű, informatikai eszköz és telefon beszerzése vonatkozásában.” 7.pont:” A tilalmak részbeni feloldására-rendkívül indokolt, egyedi esetben-a magyar államkincstár elnökének benyújtott, annak véleményével ellátott kérelem alapján, a Miniszterelnökséget vezető államtitkár jogosult,” 8.pont” A Kormány felhívja a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal elnökét, hogy a tilalom betartásával kapcsolatos ellenőrzést végezze el.

22 Módszerek az elképzelések megvalósítására Kötelezettségvállalás rendjének megváltoztatása; Utalványozás rendjének megváltoztatása /mazochizmus/; Gazdasági-műszaki ellátás szervezetének átalakítása, SZMSZ módosítás /korábbiakban két önálló helyettesi munkakör megszüntetése/; Szabályzatok folyamatos felülvizsgálata, módosítása; Az árajánlatkérések rendjének szabályozása; Gazdaságossági számítások alapján a gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség kritériumainak meg nem felelő tevékenységek átszervezése, megszüntetése;

23 Köszönöm megtisztelő figyelmeteket!


Letölteni ppt "Menedzsergyakorlatok a gazdasági vezetők szemszögéből Kálmánné Juhász Ilona - gazdasági igazgató Egyesített Szent István és Szent László Kórház - Rendelőintézet."

Hasonló előadás


Google Hirdetések