Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Menedzsergyakorlatok a gazdasági vezetők szemszögéből Kálmánné Juhász Ilona - gazdasági igazgató Egyesített Szent István és Szent László Kórház - Rendelőintézet.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Menedzsergyakorlatok a gazdasági vezetők szemszögéből Kálmánné Juhász Ilona - gazdasági igazgató Egyesített Szent István és Szent László Kórház - Rendelőintézet."— Előadás másolata:

1 Menedzsergyakorlatok a gazdasági vezetők szemszögéből Kálmánné Juhász Ilona - gazdasági igazgató Egyesített Szent István és Szent László Kórház - Rendelőintézet Magyar Egészségügyi Menedzser Klub március 27.

2 Kérdések 1.Milyen elképzelésekkel pályáztad meg az állást? 2.Mit találtál? 3.Milyen kezdeti nehézségekkel kell megküzdened? 4.Milyen módszerekkel tervezed megvalósítani elképzeléseidet?

3 Szakmai életút, tapasztalat FESZTIK Fővárosi Tanács VB. Egészségügyi és Szociálpolitikai Főosztály Országos Társadalombiztosítási Főigazgatóság Egészségügyi Finanszírozási Osztály Fővárosi Önkormányzat Uzsoki utcai Kórház Országos Egészségbiztosítási Pénztár Egyesített Szent István és Szent László Kórház - Rendelőintézet

4 Elképzelések a pályázatírás során 1. Célom a gazdasági egyensúly fenntartása, a jelenleg még viszonylag kedvező likviditási helyzet megőrzése. A helyi sajátosságok, adottságok megismerését követően a feladatellátás folyamatait, módszereit felülvizsgálni és szükség szerint racionalizálni kell. Egy kórház gazdasági egyenlegét, egyensúlyát a kialakított szakmastruktúra jelentősen determinálja. Nagy hangsúlyt kívánok helyezni a műszerpark pótlására, bővítésére, ugyanis a kórház működtetését, megítélését jelentősen befolyásolja a műszerellátottság színvonala, mivel a magas szintű orvos szakmai tevékenység azzal arányos színvonalú orvos technológiát, műszerellátottságot igényel.

5 Elképzelések a pályázatírás során 2. Fontosnak tartom a magánegészség-biztosításban rejlő lehetőségek bevonását, kihasználását a kórház bevételeinek növelése érdekében és ezzel összefüggésben a humánerőforrás érdekeltségi rendszerének, személyi ösztönzésének a megteremtését. Ehhez természetesen megfelelő színvonalú infrastrukturális feltételek is szükségesek. Kiemelten fontosnak tartom az egyes – főként nagy költségigényű – HBCS súlyszámok költségösszetételének valóságot tükröző folyamatos kimutatását, elemzését.

6 Elképzelések a pályázatírás során 3. Eszközbeszerzéseknél, beruházásoknál költséghatékonysági elemzést követően a megtérülési idő figyelembevétel szükségesnek tartom – a szakmai vezetés javaslata alapján – felállítani a beszerzések rangsorát. A lehetőségek szerint törekedni kell az eszközök tipizálására, mivel ezáltal kedvezőbb beszerzési, karbantartási és működési költségek érhetőek el. Hosszú távú programot kell kidolgozni a kórház energiatakarékos működtetésére, energia racionalizálására, ki kell használni a GYEMSZI által indított központi közbeszerzésekből adódó lehetőségeket, eredményeket.

7 Elképzelések a pályázatírás során 4. Fontosnak tartom a gazdasági-műszaki ellátás munkatársai munkaköri leírásainak áttekintését, felülvizsgálatát, pontosítását, a munkaidő optimális kihasználását, továbbá a működést alapvetően meghatározó szabályzatok jogszabályi és szervezeti változásokat követő aktualizálását.

8 Amit találtam 1. Önkormányzati alrendszerből központi alrendszerbe történő átadás miatt felmerülő többletkiadások: A Fővárosi Önkormányzat által évben jóváhagyott és évben megvalósított, engedélyokirattal rendelkező felújítások és beruházások fedezetének biztosítása től nem megoldott. Intézményi működési kiadásokat terheli emiatt: évben 91 millió forint felújítási kiadás; évben 81 millió forint beruházási és 67 millió forint felújítási kiadás; Mindösszesen 239 millió forint

9 Amit találtam 2. Relatív veszteség évben: 31,9 millió forint, évben: 62,5 millió forint

10 Amit találtam 3. Az adminisztrációs terhek a központi költségvetési szervekre vonatkozó adatszolgáltatások következtében rendkívüli módon megnövekedtek. Kincstári tranzakciós kódok (KTK) alkalmazása - az átutaláshoz kiegészítő szelvény kitöltése; - a főkönyvi könyvelés folyamatos egyeztetése; KTK rendezése kiegészítő szelvényeken; Kötelezettségvállalás bejelentése, módosítása, teljesítéskor hivatkozás, lezárás, felmerülhet rendelkezésre állási díj felszámítása a MÁK részéről későbbi teljesítés, vagy teljesítés elmaradása esetén.

11 Amit találtam 4. Az önkormányzati alrendszerben a többletbevételt szabadon felhasználhatta az önkormányzati költségvetési szerv évi CXCV. törvény az államháztartásról (30. §) 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 35.§ (2) bek. „ha a többletbevétel eléri a bevételi előirányzat 30%-át, de legalább az ötven millió forintot, az ezt meghaladó többletbevétel az államháztartásért felelős miniszter előzetes engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegű, a fejezetet irányító szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat- módosítás után használható fel. Az irányító szerv, vagy az államháztartásért felelős miniszter döntéséig a többletbevétellel a költségvetési szerv bevételi előirányzatait nem lehet módosítani”.

12 Amit találtam 5. Front-office 81% Back-office 19%

13

14

15

16

17

18

19

20 Kezdeti nehézségek 1. A kezdeti nehézségeket alapvetően meghatározzák az „amit találtam” diáknál elmondottak; A középvezetők új vezetéssel való együttműködési készsége; Az intézmény leamortizálódott ingatlan-és ingóállománya; Hosszú távú szerződéses kötelezettségek;

21 Kezdeti nehézségek 2. A és évi költségvetési hiánycél biztosításához szükséges további intézkedésekről szóló 1036/2012. (II.21.) Kormányhatározat 6. pontja: „ A Kormány az irányítása alá tartozó fejezeteknél beszerzési tilalmat rendel el az intézményi beruházás keretében történő bútor, személygépjármű, informatikai eszköz és telefon beszerzése vonatkozásában.” 7.pont:” A tilalmak részbeni feloldására-rendkívül indokolt, egyedi esetben-a magyar államkincstár elnökének benyújtott, annak véleményével ellátott kérelem alapján, a Miniszterelnökséget vezető államtitkár jogosult,” 8.pont” A Kormány felhívja a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal elnökét, hogy a tilalom betartásával kapcsolatos ellenőrzést végezze el.

22 Módszerek az elképzelések megvalósítására Kötelezettségvállalás rendjének megváltoztatása; Utalványozás rendjének megváltoztatása /mazochizmus/; Gazdasági-műszaki ellátás szervezetének átalakítása, SZMSZ módosítás /korábbiakban két önálló helyettesi munkakör megszüntetése/; Szabályzatok folyamatos felülvizsgálata, módosítása; Az árajánlatkérések rendjének szabályozása; Gazdaságossági számítások alapján a gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség kritériumainak meg nem felelő tevékenységek átszervezése, megszüntetése;

23 Köszönöm megtisztelő figyelmeteket!


Letölteni ppt "Menedzsergyakorlatok a gazdasági vezetők szemszögéből Kálmánné Juhász Ilona - gazdasági igazgató Egyesített Szent István és Szent László Kórház - Rendelőintézet."

Hasonló előadás


Google Hirdetések