Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kmop-4.5.1-2008-0033 Szociális Alapszolgáltatások és Gyermekjóléti Alapellátások Infrastrukturális Fejlesztése a Szobi Kistérségben.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kmop-4.5.1-2008-0033 Szociális Alapszolgáltatások és Gyermekjóléti Alapellátások Infrastrukturális Fejlesztése a Szobi Kistérségben."— Előadás másolata:

1 Kmop-4.5.1-2008-0033 Szociális Alapszolgáltatások és Gyermekjóléti Alapellátások Infrastrukturális Fejlesztése a Szobi Kistérségben

2 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA

3 Szakfeladataink

4 Gyermekjóléti Szolgálat feladatköre: A gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése A kialakult veszélyeztetettség megszüntetése A családjából kiemelt gyermek visszahelyezésének elősegítése A gyermekjóléti szolgálat - összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelési-oktatási intézményekkel, illetve szolgálatokkal - szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez. Észlelő- és jelzőrendszer működtetése

5 A családsegítő szolgáltatás célja és alapelve: A szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került személyek, családok életvezetési képességének megőrzése, és az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, valamint a krízishelyzet megszüntetésének elősegítése. Feladatai: tájékoztatást ad a szociális, a családtámogatási és a társadalombiztosítási ellátások formáiról, az ellátáshoz való hozzájutás módjáról; szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást nyújt; segítséget nyújt az egyénnek a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi ügyek vitelében; meghallgatja az egyén, család panaszát és lehetőség szerint intézkedik annak orvoslása érdekében; családgondozással elősegíti a családban jelentkező krízis, működési zavarok, illetve konfliktusok megoldását. Aktív korú nem foglalkoztatottak beilleszkedését segítő programja

6 Házi segítségnyújtás A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az igénybevevő önálló életvitelének fenntartását, - szükségleteinek megfelelően – lakásán, lakókörnyezetében biztosítja. A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell: az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését, az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést, a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást.

7 Szociális Étkezés A szolgáltatás célja, feladata Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak, a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen:  koruk,  egészségi állapotuk,  fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,  szenvedélybetegségük, vagy  hajléktalanságuk miatt.

8 Az intézmény felépítése intézményvezető Szakmai vezető, intézményvezető- helyettes Házi gondozás vezető Családsegítő Szolgálat Gyermekjóléti Szolgálat Házi segítségnyújtás Szociális étkezés 2 fő család- gondozó 3 fő család- gondozó 9 fő házi- gondozó Jogász, pszichológus Társulási Tanács

9 Az első irodánk

10 Költözés 2006 Szob Város Önkormányzatának új épület szárnyába, ahol két irodát kapott szolgálatunk.

11 Irodánk Szob Kistérség épülete

12 Területi Iroda Vámosmikola 2007. januárjában megnyitottuk vámosmikolai területi irodánkat.

13 Vámosmikolai irodánk

14 Az intézmény kezdetei A családsegítést a 1993. évi III. törvény (szoc. törvény) A gyermekjóléti szolgálatot az 1997.évi 31.törvény nevesíti először (gyermekvédelmi törvény)

15 A Kistérség egész területét lefedi a Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szob intézménye. Az intézmény működésének kezdete 2007. január 1. Jogelődje a Családsegítő ás Gyermekjóléti Társulás - Szob, amelyet 2000. december 31.-én alapítottak.

16 A Szolgáltatás indulása A szolgáltatás működtetéséhez a szükséges forrásokat mozgósították azok az Önkormányzatok akik társult formában tartották fent a szolgálatot. Sem az Önkormányzatok, sem pedig az intézmény dolgozói nem voltak teljesen tudatában annak, hogy milyen feltételek szükségesek a feladat szakszerű szakmai elvégzéséhez.

17 Szigorodó elvárások az intézménnyel szemben Kezdetben több év is eltelt amíg az intézményt először ellenőrizte a Közigazgatási Hivatal. Az ellenőrzések során kiderült, hogy nem elég egy iroda helység a Gyermekjóléti és Családsegítő munka elvégzésére. A 2000-es évek második felében már évente voltak ellenőrzések. Nem csak azt ellenőrizték a Közigazgatási Hivatal és a működési engedély kiadója Vác Város Önkormányzatának Szociális osztálya, hogy az intézmény működik, hanem azt is, hogy milyen körülmények között végzi az intézmény az ellátást.

18 A szemlélet váltás Az ellenőrzési jegyzőkönyvekben egyre többet megjelentek az intézmény infrastruktúrájával kapcsolatos hiányosságok. Fenntartóink, kezdetben Szob Város Önkormányzat, később a Szobi Kistérség Társulása is szembesült a problémával és megdőlt az a nézet, hogy a családsegítők munkájához elég egy iroda kialakítása és némi papír írószer biztosítása.

19 Változást nehezítő tényezők Az ellenőrző szervek által kért változtatások meghaladták és részben ma is meghaladják a fenntartó és a Társult Önkormányzatok lehetőségeit. ( minden településen igénybevevők számára nyitva álló helységek létesítése). Ma az Önkormányzatok adnak helyet a heti egy alkalommal kilátogató családgondozóknak a Polgármesteri hivatalokban.

20 Jövőbeni feladatok Az irány tehát adott. A Szobi központ kialakítása után a Kistérség településein is ki kell alakítani az ügyfélfogadásra alkalmas helységeket a szakmai szempontok figyelembe vételével.

21 Nem akadálymentes igénybevevők számára nyitva álló helységek Kóspallag Letkés Nagybörzsöny Bernecebaráti Perőcsény Vámosmikola Határidő 2011.12.31.

22 A gyermekjóléti szolgálat helyiségeivel kapcsolatos követelmények Száraz, világos, fűthető, barátságosan berendezett helyiségek legyenek, amelyek gyermekek ott tartózkodását is lehetővé teszik, biztonságosak. / megfelelő bútorzat, játékok/ Legyen várakozásra alkalmas szobája. Rendelkezzen család fogadására, vagy esetmegbeszélésre alkalmas helyiséggel. /interjúszoba!/ Rendelkezzen csoportfoglalkozásokra alkalmas méretű ( min. 25m2) és megfelelő felszereltségű helyiséggel A pszichológiai valamint jogi tanácsadás számára alkalmas helyiség rendelkezésre álljon. Munkatársak részére biztosítsanak külön dolgozószobát Legyen mellékhelyiség külön a munkatársak és kliensek részére Az épület, illetve az egyes helyiségek megközelíthetőség, használhatóság szempontjából feleljenek meg az esélyegyenlőségi törvényben foglaltaknak, babakocsival, tolószékkel megközelíthetőek legyenek.

23 Miért volt szükség az új épületre? Az intézménytől elvárt szakmai munkának elengedhetetlen feltétele a megfelelő épület kialakítása. Az intézmény 10 éve jött létre és még mindig ideiglenes körülmények között működött.

24 Az épület tervei

25

26 Látványterv 2

27 Készülő épületünk

28

29

30

31

32

33

34 Új képek

35

36

37

38

39

40

41 A pályázat eredménye Előírásoknak megfelelő ügyfélbarát környezet kialakítása. A pályázat fenntartási kötelezettsége miatt (10 év) hosszabb távú tervezési lehetőség. Olyan infrastruktúra kialakulása ami hosszú évekig kiszolgálja az intézmény feladat ellátásából adódó igényeket. (lehetőség szabadidős tevékenységekre, esetkonferenciák, kapcsolattartások lebonyolítása, több igénybevevő egymástól jól elkülönült fogadása).

42 A fejlesztése által megnyitott lehetőségek Olyan lehetőségek nyílnak meg az intézmény előtt amelyek alapvető feltétele a most létrejövő infrastruktúra megléte. Szeretnénk helyet adni a Váci Munkaügyi központ esetleges Szobi kihelyezett ügyfélfogadásának. Kialakulóban van egy együttműködés a Habitat for Humanity-vel ahol 80 családnak szeretnénk a saját háztartásuk gazdálkodásával kapcsolatos tréninget biztosítani. Ennek egyik helyszíne lenne az új épület. A Váci Esélyek Házával is beadtunk egy pályázatot ahol gyermekek szabadidős tevékenységére pályáztunk. Ennek a programnak a lebonyolításához szükséges az épület. A Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetével most futó Támop 5.3.1- es pályázat lebonyolításában is használni tudjuk már az új épületet.

43 Összegzés Mindezen együttműködésekben nem gondolkodhatnánk a régi infrastruktúránk mellet, és mindezen szolgáltatások nehezebben vagy egyáltalán nem érnék el Kistérségünket.

44 Mit jelent a Szolgálat számára az új épület? Európai színvonalon működő intézményt. Az intézmény szó pedig otthont jelent számunkra, egy kis szociális intézmény otthonát, ami az első igazi otthona a Szolgálat által biztosított ellátásoknak.

45 Indikátorok Mind a négy szakfeladat terén 10%-os ellátotti szám növekedést vállalt az intézmény. A jogszabályban előírt szakmai létszámoknak megfelelően működtetjük az intézményt.

46 Köszönet Galanits Bélánénak az ötlet felkarolásáért Szob Város Önkormányzatának az épület rendelkezésre bocsátásáért Hutkai Zsuzsannának a pályázat megírásáért lebonyolításáért Rácz Péternek a tervek elkészítésért Szalók Zoltánnak a kivitelezésért Nagy Miklósnak az építési és használatba vételi engedélyért

47 Fülöp Erika Rehab szakmérnöknek munkájáért A Váti munkatársainak a segítő munkájukért És mindenkinek, akit felsorolni nem tudtam, de munkájával hozzájárult az épület megszépüléséhez.

48 Köszönöm a figyelmet


Letölteni ppt "Kmop-4.5.1-2008-0033 Szociális Alapszolgáltatások és Gyermekjóléti Alapellátások Infrastrukturális Fejlesztése a Szobi Kistérségben."

Hasonló előadás


Google Hirdetések