Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az FBŐ részvétele az ágazati párbeszédben FBÖ-Bánk-09-10-15Dr. Kaló József.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az FBŐ részvétele az ágazati párbeszédben FBÖ-Bánk-09-10-15Dr. Kaló József."— Előadás másolata:

1 Az FBŐ részvétele az ágazati párbeszédben FBÖ-Bánk-09-10-15Dr. Kaló József

2 Harmonizáció FBÖ-Bánk-09-10-15Dr. Kaló József 2006/123/EC – direktíva - A belső piaci szolgáltatásokról Elfogadva: 2006. december 12 Hatályba lépett: 2006. december 27. Country of Origin – Az alapítási ország elve

3 Kivétel a direktíva hatálya alól FBÖ-Bánk-09-10-15Dr. Kaló József 2. cikk Hatály (1) Ez az irányelv a Közösség valamely tagállamában letelepedett szolgáltatók által nyújtott szolgáltatásokra alkalmazandó. (2) Ez az irányelv nem alkalmazandó a következő tevékenységekre: k) magán biztonsági szolgáltatások; 38. cikk További harmonizáció A Bizottság 2010. december 28-ig az alábbi területekkel kapcsolatban felméri a harmonizációs eszközökre vonatkozó javaslatok benyújtásának lehetőségét: b) magán biztonsági szolgáltatások, valamint készpénz- és értékszállítás.

4 Előkészítés FBÖ-Bánk-09-10-15Dr. Kaló József 2006. szeptember 15 – Stockholm – CoESS évi rendes közgyűlés A magánbiztonsági direktívát előkészítő bizottság megalakítása (elsősorban az őrzési munkabizottság tagjai közül) Egyik feladat a magánbiztonsági szolgáltatások területeinek (fajtáinak) meghatározása (családfa)

5 Családfa 01 FBÖ-Bánk-09-10-15Dr. Kaló József Fő ágak Magánbiztonsági szolgáltatások (Private security services) – jelenti a klasszikus, tisztán gazdasági jellegű magánbiztonsági szolgáltatásokat. Magánbiztonsági közbiztonsági jellegű szolgáltatás (Private policing services) – jelenti az olyan jellegű feladatokat, amelyeket a hivatásos rendőrök (más hatóságok) is ellátnak, tehát az őrök egyfajta, korábban állami feladatként jelentkező tevékenységet látnak el, hatósági jelleg és hatósági eszközök nélkül. Magánbiztonsági védelmi szolgáltatások (Private protection services) – a fegyverrel ellátott feladatok (kivéve a pénzszállítást) mellett ide tartozik a kiemelt objektumok védelme, és a háborús övezetekben folytatott magánbiztonsági tevékenység.

6 Családfa 02 FBÖ-Bánk-09-10-15Dr. Kaló József Egyéb magánbiztonsági szolgáltatások (Others) – ide tartoznak az előző kategóriákba nem sorolható szolgáltatások, továbbá a tevékenységet elősegítő szolgáltatások. Az elektronikus rendszerek felügyelete (Monitoring) – a biztonságtechnika és az élőerős őrzés együttműködési területe. Biztonsági oktatás és gyakorlati képzés (Security training and exercise) – valamennyi magánbiztonsági területet érintő kategória. Információbiztonság (IT Security) – nem sorolható a klasszikus magánbiztonsági tevékenységek közé. Az információvédelem, titokvédelem területén természetesen vannak klasszikus magánbiztonsági feladatok is. A nemzeti kritikus infrastruktúra védelme (Protection of National Critical Infrastructure) – Jelenti a lakosság ellátását szolgáló rendszerek (közlekedés, víz, csatorna, energia, áruellátás, stb) védelmét.

7 Családfa 03 FBÖ-Bánk-09-10-15Dr. Kaló József Alágak Biztonsági tanácsadás (Security Consultancy) – Jelenti a szakértői tevékenységet is Kockázatelemzés (Risk audits) Biztonsági tervezés (Security planning) – jelenti a biztonság tervezését (beleértve a mechanika és elektronikai rendszerek tervezését) is. A tervek megvalósítása (Implementation) – a kivitelező tevékenységet, a kivitelezés szervezését jelenti főleg a komplex biztonság vonatkozásában

8 Családfa 04 FBÖ-Bánk-09-10-15Dr. Kaló József Őrzés (Guarding) – a különböző őrzési tevékenységek összefoglaló elnevezése. Statikus őrzés (Static) – a klasszikus objektumőrzést jelenti Mozgó őrzés (Mobile) – a objektumok külső járőrökkel való ellenőrzését jelenti, amikor a járőr több objektumot, általában csak kívülről, meghatározott rendszerességgel ellenőriz. Biztonsági ellenőrzések (Security cheks) – ide tartoznak az időszakos biztonsági ellenőrzések, beleértve a vezetői ellenőrzéseket is. Személyvédelem (Close protection)

9 Családfa 05 FBÖ-Bánk-09-10-15Dr. Kaló József Intézkedés a riasztó jelzés alapján (Alarm response) – a riasztásokra, a rendkívüli eseményekben tett intézkedéseket jelenti, ide értve a Kivonuló járőr tevékenységet is. Recepciós tevékenység (Reception) – magában foglalja a be- és kiléptetés ellenőrzését, az ügyfelek útbaigazítását, az objektumon belüli kulcsok kiadását és visszavételezését Kulcskezelés (Key holding) – Az ügyfelek kulcsainak kezelését jelenti, akiknek az objektumait a járőrszolgálat rendszeresen ellenőrzi, illetve a kivonuló járőrök, riasztás esetén viszik magukkal

10 Családfa 06 FBÖ-Bánk-09-10-15Dr. Kaló József Elektronikus biztonság (Electronic Security) – az elektronikai biztonsági rendszerekkel kapcsolatos tevékenység. Riasztó-rendszerek (Alarms) Beléptető rendszerek (Access control) Zárt láncú TV rendszer (CCTV A rendszerek telepítése és karbantartása (Installation and maintenance) Biztonsági dokumentumok készítése (Security documents)

11 Családfa 07 FBÖ-Bánk-09-10-15Dr. Kaló József Elektronikus rendszerek felügyelete (Monitoring) – A jelzések vétele, intézkedések a jelzések alapján, azaz az elektronika és élőerő együttműködése A riasztások kezelése (Alarm monitoring and alarm response). – A riasztások fogadása, figyelemmel kísérése, és a riasztások alapján tett intézkedések Elektronikus felügyelet (Elektronic surveillance) – az egyes rendszerek és helyszínek elektronikus felügyelete. Távfelügyelet üzemeltetés (Operational remote control-dispatching) – a működés távfelügyelet útján történő figyelemmel kisérése és ellenőrzése

12 Családfa 08 FBÖ-Bánk-09-10-15Dr. Kaló József Fizikai/mechanikai biztonság (Phisycal/Mechanical security) – mechanikai biztonsági rendszerek telepítése, üzemeltetése és karbantartása. Zárak (Locks) Mechanikai akadályozó eszközök (Barriers) – (sorompó, kapu, kerítés, gépkocsi-akadályok, stb) Plombák (Seals) Biztonsági világítás (Lighting) Páncélszekrények (Safes) Trezor-helyiségek (Strong-rooms) Biztonsági üvegek (Security glass

13 Családfa 09 FBÖ-Bánk-09-10-15Dr. Kaló József Pénzkezelési szolgáltatások (Cash handling services) Pénzszállítás (CIT-Cash in transit) Pénzfeldolgozás (Cash processing) – a készpénz megszámolása, hamis és rongált pénzek kiválogatása, címlet szerinti csoportosítása és csomagolása (kötegelés, rollnizás). Készpénz letéti őrzése, tárolása (Cash storage) – Ideértve az értékes egyéb dolgok letéti őrzését, tárolását is Pénzkiadó automaták kezelése (ATM maintenance) – az ATM-ek töltés, ürítése, karbantartása

14 Családfa 10 FBÖ-Bánk-09-10-15Dr. Kaló József Közbiztonság fenntartásával kapcsolatos feladatok (Public order tasks) – nem közvetlenül vagyonvédelmi célú szolgáltatások. Például járőrözés a közterületek biztonsága érdekében, térfigyelés magánbiztonsági cég által, stb. Magánnyomozás bűnügyekben (Crime investigation) – vagy a rendőrséggel párhuzamosan, vagy a rendőrség bevonása nélkül Parkolás ellenőrzése (Parking control) – mind magánterületen, mind közterületen Közlekedés ellenőrzése (Traffic control) – beleértve a tömegközlekedési eszközök megállóhelyeinek, a jegyváltásnak az ellenőrzését is Közterületek felügyelete (Monitoring) – beleértve a közterület figyelő rendszer működtetését is

15 Családfa 11 FBÖ-Bánk-09-10-15Dr. Kaló József Fegyveres biztonsági szolgáltatások (Armed protection) Katonai magánbiztonsági szolgáltatások (Military services) Az egyes országok fogalmai, vagy a fogalmak tartalma eltérhet a fenti meghatározásoktól. A jelenlegi álláspont egy lépés a magánbiztonság európai harmonizációjának irányába.

16 CIP-01 FBÖ-Bánk-09-10-15Dr. Kaló József A nemzeti kritikus infrastruktúra védelme CoESS- Kritikus Infrastruktúra Védelmi Bizottság 2008. szeptember 25-én alakult meg Szófiában Elnöke Michael Clarke, tagja az MBVMSZ részéről: Csata Balázs Két ülés az alakulást követően: 2008.12.08 és 2009.03.10 A bizottság létrehozásának fő célja annak elemzése és kutatása, hogy mi a magánbiztonsági cégek jelenlegi és jövőbeni feladata nemzeti kritikus infrastruktúra védelmében

17 CIP-02 FBÖ-Bánk-09-10-15Dr. Kaló József Jelenleg folyamatban van a kritikus infrastruktúra védelmi rendszerének felmérése az Európai Unió államaiban (kérdőíves felmérés) A felmérés alapján Fehér Könyv készítése az adott területről és annak az Európa Bizottság elé terjesztése Az eddig tapasztalt fontosabb problémák: Nincs közös fogalom meghatározva európai szinten, az egyes tagállamok különböző megfogalmazásokat alkalmaznak Egyes országokban nem is létezik hivatalos meghatározás a kritikus infrastruktúrára. A védelem tekintetében különböző elképzelések, különböző megoldásaok vannak az egyes országokban

18 CIP-03 FBÖ-Bánk-09-10-15Dr. Kaló József A kritikus infrastruktúra egyre inkább nemzetközivé, illetve nemzetközi jelentőségűvé válik A bizottság különösen fontosnak ítéli az alábbi területek vizsgálatát: - Repülés - Hajózás - Nukleáris energia - Vegyipar - Energiaipar (villamos energia, gáz, olaj) - Közúti szállítás - Tömegközlekedés

19 Társadalmi Párbeszéd FBÖ-Bánk-09-10-15Dr. Kaló József Az Alapszerződés 136-141. paragrafusai szabályozzák az érdekképviseleti szervek részvételét az iparágak lényeges problémáinak megoldásában

20 Társadalmi Párbeszéd Bizottság FBÖ-Bánk-09-10-15Dr. Kaló József Munkáltatói érdekképviselet Munkavállalói érdekképviselet Állami képviselet

21 Magánbiztonsági ÁPB - EU FBÖ-Bánk-09-10-15Dr. Kaló József CoESS UNI-Europa EB Munka- és Szociális- és Esélyegyenlőségi Főigazgatósága Berlin 1999. június 10.

22 Magánbiztonsági ÁPB – Mo. FBÖ-Bánk-09-10-15Dr. Kaló József MBVMSZ VSZSZ FMM Budapest, 2004. július 15.

23 MBÁPB-FBÖ FBÖ-Bánk-09-10-15Dr. Kaló József A korábbi rendszerben nem tudtuk beleilleszteni az FBŐ-t az ágazati párbeszéd rendszerébe, több ok miatt A bekövetkezett változások alapján úgy látszik, hogy erre megteremtődött a lehetőség. Okai: -Az európai szemléleti változások (lásd előzőleg a családfa, illetve a kritikus infrastruktúra tekintetében) -Olyan magánbiztonsági cégek létesítettek fegyveres biztonsági őrséget, amelyek tagjai a magánbiztonsági munkáltatói szövetségnek (MBVMSZ) -A szakszervezeteknek egyre több fegyveres biztonsági őr a tagja- ( a VSZSZ-hez tartozó szakszervezetek tekintetében) -Az új európai statisztikai rendszer alkalmazása 2008. január 1-től (TEÁOR)- európai megfelelője (alapja) NACE/Rev2 -Hatályba lépett a 2009. évi LXXIV. törvény az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről.

24 ÁPB-tv-01 FBÖ-Bánk-09-10-15Dr. Kaló József Általános rendelkezések 1. § (1) E törvény hatálya kiterjed a) a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) hatálya alá tartozó munkavállalók és munkáltatók párbeszéd bizottságot alkotó érdekképviseleteire, b) az ágazati, alágazati, szakágazati, illetve a rehabilitációs párbeszéd bizottságra, c) a szociális párbeszéddel kapcsolatos feladatot ellátó kormányzati szervekre, d) az Ágazati Párbeszéd Bizottságok Tanácsára. 2. § (3) ÁPB hozható létre ágazati, alágazati, szakágazati szinten. Egy ágazatban, alágazatban, szakágazatban egy bizottság jöhet létre.

25 ÁPB-tv-01 FBÖ-Bánk-09-10-15Dr. Kaló József 4. § (1) Az ÁPB az ágazat helyzetét, fejlődését, gazdasági és munkaügyi folyamatait érintő kérdésekkel foglalkozik. Az ÁPB keretei között az ÁPB oldalai, illetve az oldalon részt vevő érdekképviseletek a) egymást tájékoztatják, b) konzultációt folytatnak, c) az ÁPB álláspontját, javaslatát összefoglaló nyilatkozatot adnak ki. (2) Az ÁPB-ben e törvény rendelkezései alapján erre jogosultak a) kollektív szerződést, illetve egyéb megállapodást köthetnek, b) kérhetik a kollektív szerződés ágazatra történő kiterjesztését a társadalmi párbeszédért felelős minisztertől (a továbbiakban: miniszter). (3) Az ágazatban dolgozók, valamint az ágazatban működő munkáltatók érdekeit jelentősen érintő, az (1) bekezdésben meghatározott kérdésekben az ágazatban hatáskörrel rendelkező államigazgatási szerv köteles tájékoztatást adni az ágazatban működő ÁPB részére, illetve az ÁPB kezdeményezésére konzultálni.

26 Szándéknyilatkozat FBÖ-Bánk-09-10-15Dr. Kaló József Beadási határidő: 2009. október 10 Szándéknyilatkozat Az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről szóló 2009. évi LXXIV. tv. 9.§ (1) bekezdése alapján a név: Magyar Biztonsági Vállalkozások Munkaadói Szövetsége (MBVMSZ) székhely:1138. Budapest Népfürdő u 19/A. II/8. képviseletre jogosult személy: Dr. Kaló József elnök, mint ágazati munkáltatói érdekképviselet, valamint a név:Vagyonvédelmi Szakszervezetek Szövetsége (VSZSZ) székhely: 1201. Budapest, Wesselényi utca 19. képviseletre jogosult személy: Nádas Mihály elnök mint ágazati szakszervezet közösen kezdeményezik

27 Cím FBÖ-Bánk-09-10-15Dr. Kaló József Fegyveres Biztonsági Őri Szakágazati Párbeszéd Bizottság legkorábban 2010. január 1-jével történő létrehozását a TEÁOR’08 szerinti 80.12.12 Őrző védő szolgáltatás megnevezésű alágazatban. Megjegyzés: A szakágazati párbeszéd bizottság a magánbiztonsági ágazatban a speciális fegyveres tevékenységet fedi le. Budapest, 2009. október 7. Dr. Kaló József MBVMSZ elnök Nádas Mihály VSZSZ elnök munkáltatói érdekképviselet munkavállalói érdekképviselet

28 Köszönöm megtisztelő figyelmüket FBÖ-Bánk-09-10-15Dr. Kaló József

29 Cím FBÖ-Bánk-09-10-15Dr. Kaló József


Letölteni ppt "Az FBŐ részvétele az ágazati párbeszédben FBÖ-Bánk-09-10-15Dr. Kaló József."

Hasonló előadás


Google Hirdetések