Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Környezetvédelmi termékdíj Előadó: Váradi Ágnes fhdgy.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Környezetvédelmi termékdíj Előadó: Váradi Ágnes fhdgy."— Előadás másolata:

1 Környezetvédelmi termékdíj Előadó: Váradi Ágnes fhdgy.

2 Vonatkozó jogszabályok 1995. évi LVI. törvény (Kt.) 53/2003. Korm. Rendelet (Ktkr.) 10/1995. KTM Rendelet (KTM.)

3 Kötelezettek köre 1. Belföldi előállítású termékdíjköteles termék - első belföldi forgalomba hozó vagy - saját célú felhasználó Kivétel: reklámhordozó papírok, egyéb kőolajtermékek - első belföldi forgalomba hozó első vevője, vagy - saját célú felhasználója

4 Kötelezettek köre 2. Európai Közösségen belül történő behozatal esetében a termékdíj köteles termék - első belföldi forgalomba hozó - saját célú felhasználó

5 Kötelezettek köre 3. Import esetén (vámeljárások alkalmával) a vámjogszabályok szerinti - vámadós - vámszabad terület üzemeltetője

6 Kötelezettek köre 4. Kereskedelmi csomagolás - első belföldi forgalomba hozó, vagy - saját célú felhasználó ÉS - első belföldi forgalomba hozó első továbbforgalmazó vevője

7 Kötelezett lehet ezen felül… Számlán történő átvállalással (Figyelem! Ekkor az alábbiak KÖTELEZETTEK!!!) 1. Csomagolás összetevőit gyártó vagy forgalmazó (gyártó első vevője) – Hasznosítást koordináló szervezeten keresztül mentességgel kell rendelkeznie! 2. Egyéb kőolajtermék első belföldi forgalomba hozója

8 Kötelezett lehet ezen felül… Szerződés alapján történő átvállalás (környezetvédelmi hatóság jóváhagyásával) - átvállaló 1. Első belföldi vevő 2. Hasznosítást koordináló szervezet 3. Bérgyártató (csomagolást végző első vevője – hasznosítást koordináló szervezethez csatlakozva)

9 Termékdíjköteles termékek Egyéb kőolajtermék Gumiabroncs Hűtőközeg (Figyelem! Korábban itt nevesítették a hűtőberendezéseket, most már elektronikai berendezéshez tartozik) Csomagolás, Kereskedelmi csomagolás Akkumulátor Reklámhordozó papír Elektromos és elektronikai berendezés

10 Reklámhordozó papír Ktr. 4. számú melléklet – besorolás (vámtarifa) Kt. 8. számú melléklet – díjtétel, tömegalapon (26 Ft/kg) Kötelezett: - Belföld: első belföldi forgalomba hozó első vevője, saját célú felhasználó - Közösség: első belföldi forgalomba hozó, saját célú felhasználó

11 Csomagolás Definíció: Kt. 20. § o) - a külön jogszabályban meghatározott olyan termék, amelyet termékek, áruk beburkolására, befogadására a megóvásuk, kezelésük, szállításuk, csoportosításuk és kínálásuk érdekében használnak. Elsődleges, másodlagos, harmadlagos csomagolás Alapja: csomagolás tömege Díjtétel: Kt. 2. melléklet I/2. pont Anyagfajtánként Nincs tarifális besorolás Ktr. 7. számú melléklet 419Műanyag36 489Társított44 441Alumínium16 448Fém (kivéve alumínium)13 439Papír és karton16 459Fa16 469Természetes alapú textil16 479Üveg6 499Egyéb44

12 Csomagolás Elsődleges (fogyasztói): értékesítési egységet képez a végső felhasználó vagy fogyasztó számára a vásárláskor, illetve a védendő termékkel közvetlenül érintkezik Másodlagos (gyűjtő): a vásárlás helyén meghatározott értékesítési egységet foglal össze, a végső felhasználó vagy fogyasztó részére történő értékesítéstől függetlenül, vagy a fogyasztói csomagolástól elkülöníthető anélkül, hogy annak tulajdonságait megváltoztatná Harmadlagos (szállítási): a fogyasztói vagy gyűjtőcsomagolás kezelését és szállítását, továbbá a fizikai kezelésnél és szállításnál történő károsodás elkerülését elősegítő csomagolás

13 Kereskedelmi csomagolás Definíció: Kt. 20. § zs) pont: (alkoholtermék, sör, bor, köztes alkoholtermék, üdítőital, szörp, ásványvíz, kristályvíz, szikvíz, valamint az ivóvíz ‑ a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti ‑ csomagolása, továbbá a műanyag (bevásárló ‑ reklám) táskák – elsődleges csomagolás Kt. 20. § zs) + Kt. 2. számú melléklet (díjtétel H+Ú) Amit fentiek alapján nem lehet besorolni, az sima csomagolás

14 Kereskedelmi csomagolás Alapja: darab A csomagolás speciális változata, ahol nem csak az első belföldi forgalomba hozó, hanem annak első továbbforgalmazó vevője is kötelezett. H díjtétel: hasznosításhoz kapcsolódó első belföldi Ú díjtétel: újrahasználati aránytól függő forgalomba hozó k díjtétel: újrahasználati aránytól függő továbbforg. vevő

15 Mikor keletkezik adófizetési kötelezettség? 1. Belföldi előállítású termék esetén: első belföldi értékesítés alkalmával kiállított számlán feltüntetett teljesítés napján, vagy saját célú felhasználás esetén a költségként való elszámolás napján 2. Közösségen belül beszerzett termék esetén: 1. pontban meghatározottak. 3. Kereskedelmi csomagolásnál az első továbbforgalmazó vevőnek értékesített termék vonatkozásában a vevő részére kiállított számlán feltüntetett teljesítés napján. 4. Másodlagos kötelezett általi értékesítéskor a számlán feltüntetett teljesítés napján. 5. Import esetén - Vámalakiságok elvégzésekor (aktív feldolgozás is), vámárunyilatkozat, vagy kérelem elfogadásának napján, és passzív feldolgozást követően lezárásként elvégzendő vámalakiságok elvégzésekor - Aktív feldolgozást felfüggesztő eljárás, a vámfelügyelet melletti feldolgozás kvtd-s termék felhasználásának napján - Import jellegű ideiglenes használati vagy raktározási célú vámeljárások Ha Áfa tv. szerint importált terméknél a vámhatóságnak kell kiszabni az Áfát, akkor a kvtd-t az Áfá-val együtt vetjük ki.

16 Bevallás gyakoriságának megállapítása: Aki Art. alapján havi bevalló, akkor havi bevalló lesz termékdíj tekintetében is, ha pedig Art alapján negyedéves vagy éves bevalló, akkor negyedéves lesz. Ezen bevallásokat a tárgyidőszakot követ hónap 20. napjáig kell teljesíteni. Fontos, hogy a termékdíj megfizetését hanem a bevallás benyújtásáig kell megfizetni. Tehát, ha 15-én benyújtja a kötelezett a bevallást, akkor 15-ig kell megfizetnie. 1000,- Ft alatt nem kell megfizetni a termékdíjat, illetve nem utalunk ki! De nem mentesít a bevallás alól! A kötelezettnek bevallást abban az esetben is be kell nyújtania, amennyiben a tárgyhónapban termékdíjköteles terméket nem hozott forgalomba, saját célra nem használt fel, vagy díjfizetési kötelezettsége nem keletkezett.

17 Nyilvántartás Minden kötelezettnek nyilvántartást kell vezetnie (akinek mentessége van, nem kell megfizetnie a termékdíjat, hasznosítási, újrahasználati kötelezettség teljesítésének alátámasztása) Újrahasználható termékdíjköteles termékekről Visszaigénylés alátámasztása Számlán való feltüntetés alátámasztása

18 Számlán való feltüntetés Kt. 23. § alapján KTM rendelet 14. § Termékdíj mértéke; Összege a bruttó árból Tételesen és összesen Számlában vagy annak mellékletében DE! KTM rendelet 14. § alapján a kiskereskedelmi értékesítés esetén nincs számlán való feltüntetési kötelezettség!

19 Mi lehet a számlán? (Ktkr. 15.§) Számlán történő átvállalás esetén: Csomagoló anyag: „a termékdíj fizetés alól mentes, mivel a hasznosítási díj a (cég neve)................................................ hasznosítást koordináló szervezetnek, valamint az ezen felül fennmaradó termékdíj, a bruttó árból.....Ft megfizetésre került” Kenőolaj: „ a termékdíjfizetés alól mentes, mivel a bruttó árból..... Ft termékdíj megfizetésre került”

20 Mi lehet a számlán? (KTM. 14.§) a) teljes termékdíjfizetés esetén: díjtételenként „a......................... környezetvédelmi termékdíj összege a bruttó árból...............:..................... Ft”, b) termékdíj-kedvezmény esetén: „a..... környezetvédelmi termékdíja kedvezményben részesül, bruttó árból..... környezetvédelmi termékdíja:..... Ft”, c) - termékdíjmentesség esetén (díjtételenként): „a.................. környezetvédelmi termékdíj alól...............%-ban mentes, az ezen felül fennmaradó termékdíj a bruttó árból..... Ft”, illetve - koordináló szervezeten keresztüli mentesség esetén: „a.......................... környezetvédelmi termékdíj alól.....%-ban mentes, a hasznosítási díj megfizetve, továbbá az ezen felül fennmaradó termékdíj, a bruttó árból......................... Ft”, d) újrahasználható termék első forgalomba hozatal utáni forgalomba hozatala esetén: „a..... környezetvédelmi termékdíj az első forgalomba hozatalkor megfizetésre került”

21 Mentességek - „k” díjtétel „k” díjtétel tekintetében nincs átvállalási lehetőség, azonban üzlethelyiség alapterülete, illetve a székhely szerint illetékes környezetvédelmi felügyelőség által jóváhagyott egyedi mentességi engedély alapján mentesülni lehet annak megfizetése alól.

22 Mentességek - „k” díjtétel Üzlethelyiség: Kt. 12. § (4) bekezdése alapján Nem terheli termékdíj ‑ fizetési kötelezettség a 2. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kötelezettet, amennyiben nem rendelkezik városban legalább 50 m 2, vagy községben legalább 100 m 2 alapterületű üzlethelyiséggel Ebben az esetben nincs bejelentési és bevallási kötelezettség „k” díjtétel tekintetében!

23 Mentességek - „k” díjtétel Egyedi mentességi engedély: Ktkr. Kérelemre! A Kt. 2. § (1) bekezdés d) pontja esetében a mentességre való jogosultságot a felügyelőség határozatban állapítja meg. A kérelmet a Ktkr. 2. számú melléklet C pontjában meghatározott adattartalommal kell benyújtani a felügyelőséghez. Ebben az esetben van bejelentési és bevallási kötelezettség „k” díjtétel tekintetében!

24 Mentességek - súlyalapú díjtétel Mentességet szerezhet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Cskr.) 6. § (3) bekezdésének hatálya alá tartozó kötelezett a termékdíj-fizetési kötelezettség alól. E mentesség a kötelezettet azonban nem mentesíti a bejelentkezési, nyilvántartási és bevallási kötelezettsége alól. Kérelemre! A Cskr. 6. § (3) bekezdése szerinti mentességre való jogosultságot a a felügyelőség határozatban állapítja meg. A kérelmet a Ktkr. 2. számú melléklet A pontjában meghatározott adattartalommal kell benyújtani a felügyelőséghez.

25 Elérhetőség: Regionális Ellenőrzési Központ Székesfehérvár Horvát István u. 16-18. Tel: 06 (22) 512-280 Fax: 06 (22) 512-299 www.vam.gov.hu

26 Köszönöm figyelmüket!


Letölteni ppt "Környezetvédelmi termékdíj Előadó: Váradi Ágnes fhdgy."

Hasonló előadás


Google Hirdetések