Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Pedagógus életpálya Ellenőrzés, értékelés, minősítés Budapest, 2010. november 17. Környei László szakmai igazgató.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Pedagógus életpálya Ellenőrzés, értékelés, minősítés Budapest, 2010. november 17. Környei László szakmai igazgató."— Előadás másolata:

1 Pedagógus életpálya Ellenőrzés, értékelés, minősítés Budapest, 2010. november 17. Környei László szakmai igazgató

2 Á L L A M ÖNKORMÁNYZAT ? Feladatátadás Ellenőrzés Iskola Feladatellátá s Intézményértékelés Pedagógusok Konferencia a pedagógus életpályáról Pedagógus értékelése TANFELÜGYELET Pedagógus minősítés

3 Miért a pedagógusra koncentrálunk? Konferencia a pedagógus életpályáról

4

5

6 A jó „minőségű” iskolarendszerekben, felismerték a tanítás minőségének a tanulás minőségére gyakorolt hatását, ezért nagy hangsúlyt fektetnek annak fejlesztésére Ennek érdekében három tevékenységet végeznek hatékonyan: 1.A megfelelő embereket alkalmazzák tanárként, mert az oktatási rendszer csak annyira jó, amennyire azok a tanárok, akik alkotják; 2.A leendő tanárokat hatékony pedagógussá képzik (az eredményeken csak a tanítás fejlesztésével lehet javítani); 3.Olyan rendszereket és célzott támogatást alkalmaznak, amelyek garantálják, hogy ez az erőforrás minden gyermekhez eljut.. McKinsey jelentés 2007.

7 A tanárok a munkájukról való visszajelzéseket gyakorlati támogatásként élik meg, különösen, ha ezek abban segítik őket, hogy hogyan kezeljék az iskolában előforduló problémás helyzeteket. A pedagógusok 60%-a véli úgy, hogy az iskola igazgatója hatékony módszerekkel rendelkezik értékelésükhöz. Ugyanakkor tíz közül csak négy látja úgy, hogy ennek következménye van. OECD TALIS - Teaching and Learning International Survey Mit gondolnak a pedagógusok a minősítésről?

8 A minőség kontextuális fogalom, ami vonatkozik a pedagógusi munkára és az iskolák minőségére egyaránt. A tanulói eredményesség mérése, a külső tanulói teljesítménymérés, nem tehető az előrelépés alapjául szolgáló szemponttá. Az előmeneteli rendszer tehát csak akkor lehetne összekapcsolható a munka minőségével, ha helyreállítanánk a 85-ben megszüntetett szakfelügyeletet. Az egyes pedagógusokra fókuszált rendszer másik hátránya, hogy leértékeli a pedagógusok közötti együttműködést, az iskola intézményi működésének legfontosabb aspektusát. Inkább a pedagógusok közötti versenyt vagy rivalizálást, semmint az együttműködési készségüket erősíti. Milyen ellenérvek vannak? www.oktpolcafe.hu Radó Péter: A pedagógus életpálya modellről www.oktpolcafe.hu

9 Elnökként az Oktatási Hivatal által delegált szakértő A pedagógusképző intézmény – tanárképző intézetének vagy gyakorlóiskolájának – oktatója A közoktatási intézmény vezetője vagy általa kijelölt mesterpedagógusa vagy tudóstanára. És a fenntartó, meg a szülők hol vannak? Kik végzik a minősítést? A NEFMI tervezete szerint

10 Az eljárás során a minősítő bizottság figyelembe veszi többek között az intézmény vezetőjének véleményét, a minősítendő pedagógus munkaközösség-vezetőjének értékelését, szaktanárok esetében a standardizált mérések eredményeit (kompetencia mérések, érettségi eredmények), a diákok véleményét, a pedagógus által készített írásbeli beszámolókat (önreflexiók, óravázlatok, tanmenetek, „személyiség lapok”, a pedagógus önértékelését, stb.). Mi alapján minősítenek? A NEFMI tervezete szerint

11 A bizottság az összpontszám alapján kétféle vagy háromféle döntést hozhat: „megfelelt”, „nem felelt meg”, „kiválóan megfelelt”. A bizottság döntése ellen csak jogszabálysértésre hivatkozva lehet fellebbezni az Oktatási Hivatalhoz. Mi lehet a végeredmény? A NEFMI tervezete szerint

12 Commitment értékelés Hódmezővásárhelyi modell Konferencia a pedagógus életpályáról

13 1. Képesítése, felkészültsége Az értékeltre mennyire igaz az állítás? szakképzettsége teljesítette továbbképzési kötelezettségét részt vett a munkakörében jól hasznosítható továbbképzéseken tudását szívesen és hatékonyan adja tovább kollégáinak nyelvtudása Figyelembe vehető adatok, tények, megfigyelési tapasztalatok: diplomái, szakvizsga megléte, nyelvvizsga, elvégzett továbbképzései, a munkaközösségben a továbbképzések átadásával kapcsolatos tevékenysége, bemutató foglalkozások száma, belső továbbképzésben való részvétele, stb.

14 5. A tanulók matematikai és szövegértési kompetenciájának fejlesztéséhez kimutathatóan hozzájárul. Törekszik arra, hogy szaktantárgyai tanítása során a lehető legnagyobb érvényt szerezzen a tantárgyakon átívelő kiemelt fejlesztési feladatoknak: különösen a szövegértés- és a matematikai képességek fejlesztésének. Képes saját szaktantárgyain belül olyan tevékenységeket, tartalmakat kiválasztani, melyekkel a kiemelt fejlesztési feladatokat is megvalósíthatja. Képes figyelembe venni és felhasználni a tanulók személyes érdeklődését, egyéni ötleteit, teret biztosítani az önálló vélemények megfogalmazására, közös megbeszélésére; a tanulók szóbeli, írásbeli kifejezésmódját fejlesztve a tanulás eredményének változatos, kreatív bemutatására. ……………………………. Figyelembevehető adatok, tények, megfigyelési tapasztalatok: Óralátogatások tapasztalatai, egyéni intézkedési tervének színvonala a szövegértés és a matematikai képességek fejlesztésére, a beszámoló a terv megvalósításáról, tanulói

15 22. IKT kompetenciája folyamatosan fejlődik. Munkája során rendszeresen használja informatikai tudását. Képes a számítógép alkalmazásával elérhető információkat tudásába integrálni, munkája során kreatívan felhasználni. Az oktatási folyamatba beépítve alkalmanként használja, mint eszközt a számítógépet. A tanulók sokirányú információit képes beépíteni az oktatási-nevelési folyamatba. Hatékonyan részt vesz az iskolai adminisztráció számítógépes alkalmazásában. ……………………………. Figyelembe vehető adatok, tények, megfigyelési tapasztalatok: Óralátogatási és egyéb tapasztalatok az informatikai tudás alkalmazására – fenti mutatók alapján. Tanév végi beszámolójában az erre vonatkozó tények, adatok, stb.

16 Szülői értékelőlap Táblázat a pedagógusok nevével A szülő név nélkül válszol A válasz egy „X” a megfelelő oszlopba –Munkájával nem vagyok elégedett –Elfogadható munkát végez –Jó, hogy gyermekemet ő tanítja –Munkáját nem tudom vagy nem kívánom véleményezni

17 Négy komponensű értékelés Igazgató vagy igazgatóhelyettes Munkaközösség-vezető A pedagógus saját magáról Szülői értékelés súlyozott értékelési skála -100 - 200 legalább 10 szülő értékelte Eredmény: - 43-tól 190-ig 80 – 95%

18 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Környei László szakmai igazgató Konferencia a pedagógus életpályáról


Letölteni ppt "Pedagógus életpálya Ellenőrzés, értékelés, minősítés Budapest, 2010. november 17. Környei László szakmai igazgató."

Hasonló előadás


Google Hirdetések