Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Gyakorlati képzőhelyek tájékoztatása Heves 2012. október 17.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Gyakorlati képzőhelyek tájékoztatása Heves 2012. október 17."— Előadás másolata:

1 Gyakorlati képzőhelyek tájékoztatása Heves október 17.

2 Mire szolgál a tanulószerződés és kik között jön létre? A tanuló gyakorlati képzése folyhat vállalkozásoknál, ehhez tanulószerződést kell kötni, mely a tanuló és a vállalkozás között jön létre és a vállalkozás telephelye szerint illetékes kereskedelmi és iparkamara ellenjegyzésével válik érvényessé

3 A tanulóképzés főbb előnyei A tanuló után kötelezően fizetendő juttatások, kiadások a szakképzési hozzájárulás terhére elszámolhatók, visszaigényelhetők. A gazdálkodó saját igényeinek megfelelően képezi ki a tanulót, aki a végzést követően azonnal teljes értékű munkaerőként kezdi meg az élesben folyó termelő munkát és azonnal profitot termel.

4 Mit kell tennie a vállalkozásnak, ha tanulót szeretne képezni? 1. Meg kell vizsgálnia, hogy a tanuló megfelel-e a tanulószerződés-kötés feltételeinek: -Egészségügyi feltételeknek, pályaalkalmassági követelményeknek megfelel -NEM rendelkezik érvényes tanulószerződéssel -Az első szakképesítését készül megszerezni (Másodszakma esetén köthető tanulószerződés, de a költségei NEM számolhatók el!)

5 Mit kell tennie a vállalkozásnak, ha tanulót szeretne képezni? 2. Meg kell vizsgálnia, hogy volt-e már az adott szakmában tanulószerződéssel tanulója. IGEN A tanulószerződés formanyomtatványát 4 eredeti példányban kitöltve 5 napon belül eljuttatja a kamarának. NEM A képzés megkezdéséhez szüksége van, a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamara által kiállított nyilvántartásba vételi HATÁROZATra.

6 Mit kell tennie a vállalkozásnak, ha tanulót szeretne képezni? 3. Azzal a nappal, amit a tanulószerződésen megjelölt a gyakorlati képzés kezdeteként be kell jelentenie a tanulót a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) felé!

7 Meddig és hogyan kell a tanulószerződést megkötni? A tárgyévben a szeptember 1-től életbe lépő tanulószerződéseket az erre szolgáló nyomtatványon augusztus 15-ig kell megkötni, és 4 eredeti példányban az illetékes ker. és iparkamarának beküldeni ellenjegyzésre. A tanév közben megkötött tanulószerződéseket a megkötés dátumától számított 5 napon belül kell az illetékes ker. és iparkamarához megküldeni ellenjegyzésre.

8 A kamara tölti ki! A tanuló és a vállalkozás tölti ki!

9 A tanulószerződés 2. oldala A vállalkozás tölti ki!

10 A tanulószerződés 3. oldala A szervezet (vállalkozás), a tanuló, illetve a tanuló törvényes képviselőjének aláírásának helye. A KAMARA aláírásának helye.

11 Mire vállal kötelezettséget a vállalkozás? A tanulót csak egészséges, biztonságos körülmények között foglalkoztatja A tanulót munkavédelmi oktatásban részesíti Gondoskodik a komplex szakmai vizsga gyakorlati részére történő felkészítéséről a szakmai és vizsgakövetelmény és a szakképzési kerettanterv alapján Betartja a tanulószerződésben foglaltakat

12 A tanulók kötelezettségei a gyakorlati képzőhelyen A foglalkozásokon való részvétel kötelező (Ha az igazolt és igazolatlan mulasztások száma meghaladja az összes gyakorlati képzési idő 20 %-át, akkor a tanuló a tanulmányit csak az évfolyam megismétlésével folytathatja!) A képzés rendjének megtartása, a képzésre vonatkozó utasítások végrehajtása A szakképesítési gyakorlati ismeretek képességeinek megfelelő elsajátítása A rábízott eszközök előírások szerinti használata A biztonsági, egészségügyi, tűz- és munkavédelmi előírások megtartása Nem tanúsít olyan magatartást, amellyel a gyakorlati képzést szervező szervezet érdekeit veszélyeztetné. Kártérítési felelősség (Felelősségbiztosítást kell kötni a tanulóra!)

13 A tanulók munkarendje Munkaidő: reggel 6 és este 22 óra közé kell esnie 18 év alatt a gyakorlati képzési idő napi 7 óra 18. évet betöltött tanulóknál napi 8 óra A tanulóknak járó pihenőnap tanévenként: 35 nap: abban a tanévben, melyben a 19. évet még NEM tölti be: 30 nap: attól a tanévtől, amelyben betölti a 19. évét: végzős tanulók esetében a záróvizsga előtti félkészülésre 10 napot egyben kell kiadni A fent megjelölt pihenőnap keretből kell levonni az iskolai szünetekre (őszi, téli, tavaszi, nyári) eső gyakorlati képzési napokat!

14 A tanulók jelenlétével kapcsolatos adminisztráció Jelenléti ív Munkavédelmi napló Foglalkozási napló: A gyakorlati oktatást végző személynek vezetnie kell a foglalkozási naplót szakmánként, illetve a benne található haladási napló részt tanulónként is.

15 Hogyan kell kiszámolni a tanulónak járó pénzbeli juttatás mértékét? Minimális mértéke: a mindenkori minimálbér 15 %-a szorozva az adott szakmához tartozó súlyszorzóval. Súlyszorzók mértéke: 80 %-os gyakorlati képzési idő esetén: 1,3 70 %-os gyakorlati képzési idő esetén: 1,2 60 %-os gyakorlati képzési idő esetén: 1,1 50 %-os gyakorlati képzési idő esetén: 1 40 %-os gyakorlati képzési idő esetén: 0,9 30%-os gyakorlati képzési idő esetén: 0,8 20 %-os gyakorlati képzési idő esetén: 0,7

16 A tanulókat megillető pénzbeli juttatás SzakmaBruttó minimális juttatás havonta Élelmiszer- és vegyiáru eladó Ft Pék Ft Pék-cukrász Ft Sütő- és cukrászipari technikus Ft Cukrász Ft

17 A tanulókat megillető pénzbeli juttatás SzakmaBruttó juttatás havonta Bútorasztalos Ft Épületasztalos Ft Autószerelő Ft Hegesztő Ft Szerkezetlakatos Ft

18 A tanulókat megillető egyéb juttatások Kedvezményes étkeztetés / étkezési utalvány Munkaruha Egyéni védőfelszerelés (védőruha) Tisztálkodási eszköz Útiköltség-térítés: csak változó munkavégzési helyek esetében, pl.: kőműves

19 Hogyan számolható el a gyakorlati képzés költsége? A gyakorlati képzés költségei elszámolhatók, illetve visszaigényelhetők a szakképzési hozzájárulás terhére Havi elektronikus bevallás a tárgyhót követő hó 12-ig a NAV felé a 1212-es nyomtatványon

20 Egy tanuló után mennyit tud elszámolni, visszaigényelni a vállalkozás? Az egy tanuló után elszámolható normatíva összege 2012-ben: Ft/év, de figyelembe kell venni az adott tanuló által tanult szakmát, mert annak megfelelően a 240/2012 Kormány Rendelet különböző mértékű súlyszorzókat állapít meg. Számítási mód: Normatíva összege szorozva a szakmához tarozó súlyszorzóval (Ez NEM egyenlő a tanulói juttatás számításánál figyelembe vett súlyszorzóval!). Példa: Szerkezetlakatos szakma esetén: Ft(normatíva) * 1,9203(súlyszorzó) = Ft/év/tanuló

21 Elszámolható keretösszegek Szakma Súlyszorzó Normatíva összege (2012) tanuló/év Ft * súlyszorzóval tanuló/hó Autószerelő 1, Ft Ft Bútorasztalos 1, Ft Ft Cukrász 1, Ft Ft Élelmiszer- és vegyiá. eladó 1, Ft Ft Pék 1, Ft Ft Pék-cukrász 1, Ft Ft Sütő- és cukrászipari techn. 1, Ft Ft Hegesztő 2, Ft Ft Szerkezetlakatos 1, Ft Ft

22 Tanulószerződéses tanuló átirányítása egy másik képzőhelyre Mit jelent az átirányítás? A vállalkozás - akinél tanulószerződéssel van a tanuló – megállapodást köthet egy másik, gyakorlati képzés folytatására jogosult szervezettel, akihez gyakorlati képzésre átirányíthatja a tanulószerződéses tanulóját. Mikor lehetséges ez? Abban az esetben, ha az a vállalkozás, aki tanulószerződést kötött a tanulóval, csak részben rendelkezik a képzés feltételeivel. Pl.: pék-cukrász szakma esetén

23 Az átirányítás főbb szabályai Az átirányítás időtartama: a tanulószerződésben meghatározott gyakorlati képzési idő max. 50 %-a Az átirányított tanulók után továbbra is az a vállalkozás számolhat el a szakképzési hozzájárulás terhére, aki tanulószerződést kötött velük. A tanulóknak járó pénzbeli juttatást az átirányítás ideje alatt is az a vállalkozás fizeti, akivel tanulószerződéses viszonyban állnak. A vállalkozás, akihez át lett irányítva a tanuló, díjat jogosult felszámítani a képzéssel kapcsolatos költségei fedezetére, azzal a vállalkozással szemben, akivel tanulószerződése van a tanulónak.

24 A tanulószerződés megszüntetésének szabályai 1 tanuló egyidejűleg CSAK 1 érvényes tanulószerződéssel rendelkezhet, ezért, ha a tanuló gyakorlati képzőhelyet szeretne váltani, akkor először meg kell szüntetnie az érvényben lévő tanulószerződését, és ezután kötheti meg a másik képzőhellyel az új tanulószerződését

25 A tanulószerződés megszüntetésének folyamata 1. Ki kell tölteni a tanulószerződés megszüntetésére szolgáló nyomtatványt: Háromféle felbontási formula létezik, attól függően, hogy milyen okból, ki által kerül sor a felbontásra: -Tanulószerződés felbontása közös megegyezéssel -Tanulószerződés képzőhely általi felbontása -Tanulószerződés tanuló általi felbontása 2. A kitöltött nyomtatványt a KAMARÁHOZ kell beküldeni 1 példányban. Abban az esetben, ha a szerződés az előre jelzett időben szűnik meg, akkor NEM kell külön megszüntetést beküldeni a kamarához!

26 Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szakképzési Irodájának elérhetőségei Eger, Faiskola u iroda 36/ , 118, 220 mellék


Letölteni ppt "Gyakorlati képzőhelyek tájékoztatása Heves 2012. október 17."

Hasonló előadás


Google Hirdetések