Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Gyakorlati képzőhelyek tájékoztatása Heves 2012. október 17.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Gyakorlati képzőhelyek tájékoztatása Heves 2012. október 17."— Előadás másolata:

1 Gyakorlati képzőhelyek tájékoztatása Heves 2012. október 17.

2 Mire szolgál a tanulószerződés és kik között jön létre? A tanuló gyakorlati képzése folyhat vállalkozásoknál, ehhez tanulószerződést kell kötni, mely a tanuló és a vállalkozás között jön létre és a vállalkozás telephelye szerint illetékes kereskedelmi és iparkamara ellenjegyzésével válik érvényessé

3 A tanulóképzés főbb előnyei A tanuló után kötelezően fizetendő juttatások, kiadások a szakképzési hozzájárulás terhére elszámolhatók, visszaigényelhetők. A gazdálkodó saját igényeinek megfelelően képezi ki a tanulót, aki a végzést követően azonnal teljes értékű munkaerőként kezdi meg az élesben folyó termelő munkát és azonnal profitot termel.

4 Mit kell tennie a vállalkozásnak, ha tanulót szeretne képezni? 1. Meg kell vizsgálnia, hogy a tanuló megfelel-e a tanulószerződés-kötés feltételeinek: -Egészségügyi feltételeknek, pályaalkalmassági követelményeknek megfelel -NEM rendelkezik érvényes tanulószerződéssel -Az első szakképesítését készül megszerezni (Másodszakma esetén köthető tanulószerződés, de a költségei NEM számolhatók el!)

5 Mit kell tennie a vállalkozásnak, ha tanulót szeretne képezni? 2. Meg kell vizsgálnia, hogy volt-e már az adott szakmában tanulószerződéssel tanulója. IGEN A tanulószerződés formanyomtatványát 4 eredeti példányban kitöltve 5 napon belül eljuttatja a kamarának. NEM A képzés megkezdéséhez szüksége van, a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamara által kiállított nyilvántartásba vételi HATÁROZATra.

6 Mit kell tennie a vállalkozásnak, ha tanulót szeretne képezni? 3. Azzal a nappal, amit a tanulószerződésen megjelölt a gyakorlati képzés kezdeteként be kell jelentenie a tanulót a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) felé!

7 Meddig és hogyan kell a tanulószerződést megkötni? A tárgyévben a szeptember 1-től életbe lépő tanulószerződéseket az erre szolgáló nyomtatványon augusztus 15-ig kell megkötni, és 4 eredeti példányban az illetékes ker. és iparkamarának beküldeni ellenjegyzésre. A tanév közben megkötött tanulószerződéseket a megkötés dátumától számított 5 napon belül kell az illetékes ker. és iparkamarához megküldeni ellenjegyzésre.

8 A kamara tölti ki! A tanuló és a vállalkozás tölti ki!

9 A tanulószerződés 2. oldala A vállalkozás tölti ki!

10 A tanulószerződés 3. oldala A szervezet (vállalkozás), a tanuló, illetve a tanuló törvényes képviselőjének aláírásának helye. A KAMARA aláírásának helye.

11 Mire vállal kötelezettséget a vállalkozás? A tanulót csak egészséges, biztonságos körülmények között foglalkoztatja A tanulót munkavédelmi oktatásban részesíti Gondoskodik a komplex szakmai vizsga gyakorlati részére történő felkészítéséről a szakmai és vizsgakövetelmény és a szakképzési kerettanterv alapján Betartja a tanulószerződésben foglaltakat

12 A tanulók kötelezettségei a gyakorlati képzőhelyen A foglalkozásokon való részvétel kötelező (Ha az igazolt és igazolatlan mulasztások száma meghaladja az összes gyakorlati képzési idő 20 %-át, akkor a tanuló a tanulmányit csak az évfolyam megismétlésével folytathatja!) A képzés rendjének megtartása, a képzésre vonatkozó utasítások végrehajtása A szakképesítési gyakorlati ismeretek képességeinek megfelelő elsajátítása A rábízott eszközök előírások szerinti használata A biztonsági, egészségügyi, tűz- és munkavédelmi előírások megtartása Nem tanúsít olyan magatartást, amellyel a gyakorlati képzést szervező szervezet érdekeit veszélyeztetné. Kártérítési felelősség (Felelősségbiztosítást kell kötni a tanulóra!)

13 A tanulók munkarendje Munkaidő: reggel 6 és este 22 óra közé kell esnie 18 év alatt a gyakorlati képzési idő napi 7 óra 18. évet betöltött tanulóknál napi 8 óra A tanulóknak járó pihenőnap tanévenként: 35 nap: abban a tanévben, melyben a 19. évet még NEM tölti be: 30 nap: attól a tanévtől, amelyben betölti a 19. évét: végzős tanulók esetében a záróvizsga előtti félkészülésre 10 napot egyben kell kiadni A fent megjelölt pihenőnap keretből kell levonni az iskolai szünetekre (őszi, téli, tavaszi, nyári) eső gyakorlati képzési napokat!

14 A tanulók jelenlétével kapcsolatos adminisztráció Jelenléti ív Munkavédelmi napló Foglalkozási napló: A gyakorlati oktatást végző személynek vezetnie kell a foglalkozási naplót szakmánként, illetve a benne található haladási napló részt tanulónként is.

15 Hogyan kell kiszámolni a tanulónak járó pénzbeli juttatás mértékét? Minimális mértéke: a mindenkori minimálbér 15 %-a szorozva az adott szakmához tartozó súlyszorzóval. Súlyszorzók mértéke: 80 %-os gyakorlati képzési idő esetén: 1,3 70 %-os gyakorlati képzési idő esetén: 1,2 60 %-os gyakorlati képzési idő esetén: 1,1 50 %-os gyakorlati képzési idő esetén: 1 40 %-os gyakorlati képzési idő esetén: 0,9 30%-os gyakorlati képzési idő esetén: 0,8 20 %-os gyakorlati képzési idő esetén: 0,7

16 A tanulókat megillető pénzbeli juttatás SzakmaBruttó minimális juttatás havonta Élelmiszer- és vegyiáru eladó 16.740 Ft Pék 15.345 Ft Pék-cukrász 16.740 Ft Sütő- és cukrászipari technikus 13.950 Ft Cukrász 16.740 Ft

17 A tanulókat megillető pénzbeli juttatás SzakmaBruttó juttatás havonta Bútorasztalos 16.740 Ft Épületasztalos 16.740 Ft Autószerelő 13.950 Ft Hegesztő 16.740 Ft Szerkezetlakatos 16.740 Ft

18 A tanulókat megillető egyéb juttatások Kedvezményes étkeztetés / étkezési utalvány Munkaruha Egyéni védőfelszerelés (védőruha) Tisztálkodási eszköz Útiköltség-térítés: csak változó munkavégzési helyek esetében, pl.: kőműves

19 Hogyan számolható el a gyakorlati képzés költsége? A gyakorlati képzés költségei elszámolhatók, illetve visszaigényelhetők a szakképzési hozzájárulás terhére Havi elektronikus bevallás a tárgyhót követő hó 12-ig a NAV felé a 1212-es nyomtatványon

20 Egy tanuló után mennyit tud elszámolni, visszaigényelni a vállalkozás? Az egy tanuló után elszámolható normatíva összege 2012-ben: 440.000 Ft/év, de figyelembe kell venni az adott tanuló által tanult szakmát, mert annak megfelelően a 240/2012 Kormány Rendelet különböző mértékű súlyszorzókat állapít meg. Számítási mód: Normatíva összege szorozva a szakmához tarozó súlyszorzóval (Ez NEM egyenlő a tanulói juttatás számításánál figyelembe vett súlyszorzóval!). Példa: Szerkezetlakatos szakma esetén: 440000Ft(normatíva) * 1,9203(súlyszorzó) =844.932Ft/év/tanuló

21 Elszámolható keretösszegek Szakma Súlyszorzó Normatíva összege (2012) tanuló/év 440.000 Ft * súlyszorzóval tanuló/hó Autószerelő 1,2524 551 056 Ft45 921 Ft Bútorasztalos 1,5028 661 232 Ft55 103 Ft Cukrász 1,5028 661 232 Ft55 103 Ft Élelmiszer- és vegyiá. eladó 1,242 546 480 Ft45 540 Ft Pék 1,5057 662 508 Ft55 209 Ft Pék-cukrász 1,5057 662 508 Ft55 209 Ft Sütő- és cukrászipari techn. 1,3688 602 272 Ft50 189 Ft Hegesztő 2,0076 883 344 Ft73 612 Ft Szerkezetlakatos 1,9203 844 932 Ft70 411 Ft

22 Tanulószerződéses tanuló átirányítása egy másik képzőhelyre Mit jelent az átirányítás? A vállalkozás - akinél tanulószerződéssel van a tanuló – megállapodást köthet egy másik, gyakorlati képzés folytatására jogosult szervezettel, akihez gyakorlati képzésre átirányíthatja a tanulószerződéses tanulóját. Mikor lehetséges ez? Abban az esetben, ha az a vállalkozás, aki tanulószerződést kötött a tanulóval, csak részben rendelkezik a képzés feltételeivel. Pl.: pék-cukrász szakma esetén

23 Az átirányítás főbb szabályai Az átirányítás időtartama: a tanulószerződésben meghatározott gyakorlati képzési idő max. 50 %-a Az átirányított tanulók után továbbra is az a vállalkozás számolhat el a szakképzési hozzájárulás terhére, aki tanulószerződést kötött velük. A tanulóknak járó pénzbeli juttatást az átirányítás ideje alatt is az a vállalkozás fizeti, akivel tanulószerződéses viszonyban állnak. A vállalkozás, akihez át lett irányítva a tanuló, díjat jogosult felszámítani a képzéssel kapcsolatos költségei fedezetére, azzal a vállalkozással szemben, akivel tanulószerződése van a tanulónak.

24 A tanulószerződés megszüntetésének szabályai 1 tanuló egyidejűleg CSAK 1 érvényes tanulószerződéssel rendelkezhet, ezért, ha a tanuló gyakorlati képzőhelyet szeretne váltani, akkor először meg kell szüntetnie az érvényben lévő tanulószerződését, és ezután kötheti meg a másik képzőhellyel az új tanulószerződését

25 A tanulószerződés megszüntetésének folyamata 1. Ki kell tölteni a tanulószerződés megszüntetésére szolgáló nyomtatványt: Háromféle felbontási formula létezik, attól függően, hogy milyen okból, ki által kerül sor a felbontásra: -Tanulószerződés felbontása közös megegyezéssel -Tanulószerződés képzőhely általi felbontása -Tanulószerződés tanuló általi felbontása 2. A kitöltött nyomtatványt a KAMARÁHOZ kell beküldeni 1 példányban. Abban az esetben, ha a szerződés az előre jelzett időben szűnik meg, akkor NEM kell külön megszüntetést beküldeni a kamarához!

26 Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szakképzési Irodájának elérhetőségei Eger, Faiskola u. 15. 24. iroda 36/429-612 115, 118, 220 mellék


Letölteni ppt "Gyakorlati képzőhelyek tájékoztatása Heves 2012. október 17."

Hasonló előadás


Google Hirdetések