Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A gyakorló helyek minősítésének bevezetése Laczky Gabriella 2012. december 12.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A gyakorló helyek minősítésének bevezetése Laczky Gabriella 2012. december 12."— Előadás másolata:

1 A gyakorló helyek minősítésének bevezetése Laczky Gabriella december 12.

2 Az ellenőrzések célja  A képzésben résztvevő gazdálkodó szervezetek jogszabályi megfeleltségének, a képzési feltételek fenntartásának ellenőrzése, jogszabályi megfeleltségének, a képzési feltételek fenntartásának ellenőrzése,  A tanulóval szembeni kötelezettségek teljesítésének vizsgálata,  A képzésre tartalmára vonatkozó elvárások felügyelete,  Visszajelzés a gyakorlati képzés területén folyó tevékenységekről, tapasztalatokról, mely a képzési tevékenységekről, tapasztalatokról, mely a képzési fejlesztésben hasznosul, fejlesztésben hasznosul,  Tanácsadás a képzés szervezési, lebonyolítási, adminisztrációs feladatainak ellátásához adminisztrációs feladatainak ellátásához  Gyakorlati oktatók pedagógiai felkészítése a tervezett oktatói tevékenység ellátására

3 MIÉRT A KAMARA?  Mert közvetlen kapcsolatban van a gazdasággal  Mert ismeri a szakképzés irányában megfogalmazott elvárásokat  Mert törvényi felhatalmazás alapján kapcsolódó szakképzési feladatokat lát el  Mert érdekelt a gazdasági igényeknek megfelelő, a valós munkaerő-piaci szükségletekre épülő képzés megvalósításában  Mert országos hálózata révén országosan egységes ellenőrzési rendszert tud működtetni

4 Helyszíni szemle előkészítése Helyszíni szemle ütemezése Véleményezett ellenőrzési dokumentáció (Jegyzőkönyv) Ellenőrzést végzők felkészítése, összeállítása A helyszíni szemle lebonyolítása Helyszíni szemle menete Szakértői kérdések a helyszíni szemléhez A szakértők által is kitöltött és az összes érintetett által aláírt képzőhely ellenőrzési dokumentáció Döntés a képzőhely ellenőrzéséről A szakértők által is kitöltött és az összes érintetett által aláírt képzőhely ellenőrzési jegyzőkönyv Igen Határozat Hiánypótlás Elutasító határozat Nem A szervezet, az érintett iskola értesítése Vége Az ellenőrzés folyamata

5 A gyakorlati képzőhelyek ellenőrzésének két szintű jelenlegi struktúrája Első szint Bevezető Évközi Bevezető Évközi Emeltszint (akkreditáció) Határozat Tanúsítvány

6 A gyakorlati képzőhelyek ellenőrzésének két szintű jelenlegi struktúrája Első szint Első szint Bevezető Évközi Bevezető Évközi Határozat

7 Az ellenőrzés felépítése a képző cég viszonylatában Telephely Telephely Telephely Telephely Telephely Telephely (képzőhely) (képzőhely) (képzőhely ) (képzőhely) (képzőhely) (képzőhely ) szakma szakma szakma szakma szakma szakma Képző szervezet

8

9 A vizsgálat elemei 1. A gazdálkodó szervezet vizsgálata: általános adatok, általános információk felvételezése, képzés jogi formájának vizsgálata 2. Jogszabályi feltételeknek való - telephelyenkénti és szakmánkénti- megfelelés:  a képzőhely felkészültségének értékelése,  a képzőhely tárgyi eszközeinek értékelése,  a gyakorlati képzést végző személyek vizsgálata,  képzési dokumentumok megléte és megfelelősége,  gépek, berendezések műszaki állapota,  tanulói juttatások biztosítása 3. Szervezet működésének értékelése 4. Munka- és balesetvédelmi szempontok.

10 Az ellenőrzés során vizsgált dokumentumok  Alapító okirat  Alapító okirat  Bérleti szerződés vagy tulajdoni lap másolat  Bérleti szerződés vagy tulajdoni lap másolat  Működési, illetve telephely engedély  Működési, illetve telephely engedély  Szakképzésre vonatkozó hatályos jogszabályok gyűjteménye  A gyakorlati oktatással megbízott személy szakirányú képesítését igazoló okirat  A gyakorlati oktatással megbízott személy legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum  A gyakorlati oktatással megbízott személy legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum  A gyakorlati képzéssel megbízott személy nyilatkozata a büntetlen előéletről  A gyakorlati képzéssel megbízott személy nyilatkozata a büntetlen előéletről  Gépkönyvek, kéziszerszámok bevizsgálásának igazolása  Gépkönyvek, kéziszerszámok bevizsgálásának igazolása  Tanulószerződés (vagy együttműködési megállapodás)  Foglalkozási napló  Tanulói munkanapló  Tanulói munkanapló  Munka- és tűzvédelmi oktatás dokumentumai  Munka- és tűzvédelmi oktatás dokumentumai  Szakmai- és vizsgakövetelmény  Szakmai- és vizsgakövetelmény  Szakképző iskola pedagógiai programja, helyi tanterve, gyakorlati képzés helyi programja  Szakképző iskola pedagógiai programja, helyi tanterve, gyakorlati képzés helyi programja  Kötelező juttatások átvételének igazolása (tanulói pénzbeli juttatás számfejtési lapja, banki utalás igazolása, kedvezményes étkeztetés, munkaruha, védőfelszerelés, tisztálkodási eszköz)  Kötelező juttatások átvételének igazolása (tanulói pénzbeli juttatás számfejtési lapja, banki utalás igazolása, kedvezményes étkeztetés, munkaruha, védőfelszerelés, tisztálkodási eszköz)  Foglalkozás-egészségügyi orvosi vizsgálat igazolása  Felelősségbiztosítás  Felelősségbiztosítás

11 Új dokumentációs rendszer kidolgozása Bevezető ellenőrzés Végzések: ellenőrzés elrendelése ellenőrzés elrendelése hiánypótlás megállapítása hiánypótlás megállapítása Határozatok: az ellenőrzés alapján nem felelt meg az ellenőrzés alapján nem felelt meg hiánypótlás elmulasztása alapján nem felelt meg hiánypótlás elmulasztása alapján nem felelt meg megfelelt, a gyakorlati képzés folytatására jogosult megfelelt, a gyakorlati képzés folytatására jogosult Nyilvántartásba vételi eljárás: Nyilvántartásba vétel iránti kérelem Köztes ellenőrzés dokumentumai Végzések: ellenőrzés elrendelése hiánypótlásra felszólítás ismételt hiánypótlásra felszólítás Határozatok: gyakorlati képzőhely eltiltása, törlése a nyilvántartásból, hiánypótlás elmulasztása miatti eltiltás és törlés a nyilvántartásból, megfelelt hiánypótlás után megfelelt

12 A képzőhely ellenőrzések informatikai háttere

13 Képző szervezetek nyilvántartási rendszere

14 Képzőhely ellenőrzések száma az ellenőrzési formák megoszlásában

15 Az új szakképzési törvény hatása a képzőhely ellenőrzésre  Az ellenőrzés rendjét a nyilvántartásba vétel rendjére vonatkozó (még nem lévő) szabályoknak megfelelően kell kialakítani  Minden ellenőrzésre vinni kell az érintett iskola képviselőjét  Bővül az ellenőrzés tartalmi kritériuma  Bővül az ellenőrzöttek köre  Nyilvántartásba jelentkezés elmulasztásáról szóló szabályok szigorodnak  A képző szervezet a Tan. Szerz. megszűnésével egyidőben igazolást állít ki

16 Az új szakképzési törvény hatása a képzőhely ellenőrzésre II.  Szorosabb együttműködés a gyakorlati és elméleti képzők között (mulasztások jelentése, buktatás egyeztetése)  Az ellenőrzés új tartalmi kritériumainak, és a hiányosságok tételes meghatározása, következményei  Együttműködési megállapodással képzők ellenőrzése  Szigorodó szankcionálási lehetőségek, pénzbeli bírság kiszabása  Eltiltás, törlés következményei

17 Bírság kiszabásának esetei  Nyilvántartásba vétel hiányában nyújtott gyakorlati képzés esetén /Szt. 62. § (2)/,  Foglalkozási Napló vezetésének hiánya esetén /Szt. 41.§ (1)/,  Hiányzó feltételek pótlásának elmulasztása esetén /Szt. 61. § (2)/,

18 A képzőhely ellenőrzés változásaival kapcsolatos problémák  Nyilvántartásba vételi eljárást és a szabálysértési bírság kiszabását szabályozó rendelkezések hiánya  Sok tanulót képzők esetében nem lehet minden érintett iskolából biztosítani az iskolai képviselőt, életszerűtlen elvárás  A kamara kötelezve van az iskolai képviselő bevonására, de az iskola nincs kötelezve, hogy képviselőt biztosítson az ellenőrzésbe.  Az eltiltáshoz kapcsolódó bürokratikus és túlzó eljárás (eltiltó határozat megküldése a miniszternek, a határozat Hivatalos Értesítőben történő megjelentetése, valamint a kamara és a minisztérium honlapon történő megjelentetése)

19 Az ellenőrzés tevékenységet meghatározó rendelkezések  évi LXXVI. törvény a szakképzésről  évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről  évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól  évi CLV. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról  nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény  8/2006. (III.23.) OM rendelet a szakképzésmegkezdésének és folytatásának feltételeiről…  MKIK Szakképzési Önkormányzati Szabályzata

20 Gyakorlati képzőhellyel kapcsolatos elégedettség A vállalati gyakorlati képzőhellyel kapcsolatos elégedettség jóval magasabb, mint az iskolai tanműhellyel kapcsolatos

21 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "A gyakorló helyek minősítésének bevezetése Laczky Gabriella 2012. december 12."

Hasonló előadás


Google Hirdetések