Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Változások a szakképzésben Marcali 2012. február 29.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Változások a szakképzésben Marcali 2012. február 29."— Előadás másolata:

1 Változások a szakképzésben Marcali 2012. február 29.

2 Rövid visszatekintés •OKJ átdolgozása-moduláris képzés •TISZK-ek megalakulása –több lépcsőben, eltérő formában •Strukturális változások a szakképzésben (2+3, 2+2, 3 éves alternatív, 3 éves „duális” képzés ) •SZVK-k átdolgozása •Tanulószerződés elterjedése •Kamarai szakképzési feladatok bővülése

3 Szakképzés jelene •4 féle képzési struktúra •Folyamatos változás •OKJ, SZVK-k átdolgozás alatt •Új köznevelési, szakképzési és szak- képzési hozzájárulásról szóló törvény •Hiányzó rendeletek  sok a bizonytalanság

4 Szakképzési törvény változása •Új szakképzési tv. (2011. évi CLXXXVII. tv.) hatályba lépése: 2012. január 1. § •DE: 54. Hatályba léptető rendelkezések 55. Átmeneti rendelkezések •Hiányzó rendeletek!!

5 54. Hatályba léptető rendelkezések •91. § (6) : „Az e törvény hatálybalépése előtt megkezdett szakképzéseket a beiskolázáskor hatályos rendelkezések szerint kell folytatni és befejezni.” 2012. szeptember 1.: •szakközépiskola, szakiskola (21-24. §) •iskolarendszerű szakképzés felnőtt- képzésben(33-34. §)

6 55. Átmeneti rendelkezések I. 2012/13-as tanévben indíthat utoljára szakközép- iskola felsőfokú szakképzést 2013-2014-es tanévtől kizárólag az új köznevelési és szakképzési tv. alapján indítható szakiskolai és szakközépiskolai képzés 2015. augusztus 31. - gyakorlati oktatók részére kötelező a mestervizsga 2012. április 30. új OKJ kiadása 2012. május 31. SZVK-k kiadása 2012. július 31. kerettantervek kiadása

7 55. Átmeneti rendelkezések II. •TISZK-ek átalakítása –2013. május 31. –2017. június 30. után: •10.000 fő feletti tanulólétszám esetén több szakképző iskola, de min. 5.000 fő/szki •10.000 fő alatti tanulólétszám esetén max. 2 szki, de min. 2.000 fő/szki

8 Szakközépiskola •2012. szeptember 1-től: –9-12. évfolyamon szakmai elméleti és gyakorlati képzés során felkészít egy adott ágazathoz tartozó szakmai érettségi vizsgára is –13. évfolyamon az ágazathoz tartozó OKJ-s szakképesítés szerezhető meg –szakmai érettségi nélkül, de érettségihez kötött szakképesítés megszerzése: 2 év

9 Szakképzés •2012. szeptember 1. után: –szakiskolai képzésbe alapfokú iskolai végzettséggel, vagy a Köznevelési Híd- program elvégzésével lehet bekapcsolódni –a közismereti oktatással párhuzamosan szakmai elméleti és gyakorlati oktatás –Érettségi megszerzése: 2 év alatt

10 Szakképzésben folyó gyakorlati képzés •9. évfolyam: iskolai tanműhely •9. évfolyam II. félévében:gyakorlati kompetenciák mérése: szintvizsgán – kamara szervezésében •10-11. évfolyam: gazdálkodó szervezetnél tanulószerződéssel  nyilvántartása, ellenőrzése: kamara

11 Érvényben lévő tanulószerződések módosítása I. •Jelenleg ~ 2000 db tanulószerződés van Somogyban 400 képzőhelyen •2012. március 31-ig módosítani kell az összes szerződést •Eddig 800 db szerződés módosítás történt meg

12 Érvényben lévő tanulószerződések módosítása II. •az új szakképzési tv. szerinti új szerződés elemekkel( 48. § és a 63. § (6) bekezdése) : –tanuló oktatási azonosítója –pénzbeli juttatás emelésének, csökkentésének feltételei, szempontjai –pénzbeli juttatás kifizetésének ideje –kifizetés: csak átutalással !!

13 Új tanulószerződések •gyakorlati idő SZVK szerint eléri a 40 %-ot •Az új tartalmi elemeken túl VÁLTOZIK A PÉNZBELI JUTTATÁS MÉRTÉKE  –minimum a minimálbér 15 %-nak - az SZVK-ban meghatározott gyakorlati idő aránya alapján - meghatározott %-a •félévenként emelni kell •pénzbeli juttatás bukás (2012. 09. 01-től) és igazolatlan hiányzás esetén csökken •Nincs emelt juttatás a hiányszakmákban!!!

14 TSZ kötésre jogosultak köre 2013. január 1-től bővül: –Költségvetési szerv –Alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy –Alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy fenntartásában működő intézmény –Agrárágazathoz tartozó őstermelő

15 Hiányzások •Igazolt •Igazolatlan- a gyakorlati képző köteles értesíteni az iskolát már 1. alkalommal, majd 10, 30, 50 igazolatlan óra után •Ha a hiányzások (különösen az igazolatlan) mértéke meghaladja a az össz. gyakorlati idő 20 %-t  évfolyam ismétlés!!!

16 Együttműködési megállapodás •gyakorlati idő az SZVK szerint 40 %-nál kevesebb •összefüggő (nyári) szakmai gyakorlatra •kiegészítő gyak. képzésre, a gyakorlati idő max. 40 %-ig, ha a szakképző iskola csak részben rendelkezik a gyakorlati képzés feltételeivel •költségvetési szervnél

17 Komplex ellenőrzés 2012. szeptember 1-től •Komplex szakmai és hatósági ellenőrzés •Tanulószerződés és együttműködési megállapodás alapján folyó gyakorlati képzés esetén is •Minden ellenőrzésen részt vesz a szakképző iskola képviselője is •Szükség esetén szakmai szervezetek, szakmai kamarák bevonása •Részletes szabályok: rendeletben kerülnek kiadásra

18 Ellenőrzés szempontjai •személyi feltételek: –szakirányú végzettség –min. 5 év szakmai gyakorlat –2015. szeptember 1-től mestervizsga azon szakmákban, amelyekben kiadásra kerülnek a mestervizsga követelmények –büntetlen előélet •tárgyi feltételek •munka- és balesetvédelmi oktatás •rendszeres üzemorvosi vizsgálat

19 Ellenőrzés szempontjai II. •tanulói juttatások: –Pénzbeli juttatás (nyári hónapokra is) –Betegszabadság (10 napig; pénzbeli juttatás 70%-a); táppénz –Kedvezményes étkezés gyakorlati napokon –Munkaruha –Egyéni védőfelszerelés –Tisztálkodási eszközök –Felelősség biztosítás-tanuló által okozott károkra!!

20 Ellenőrzés szempontjai III. •FOGLALKOZÁSI NAPLÓ (FN) –Részletes vezetése nagyon fontos –Szakmai tevékenység tantárgyanként, az ezekre fordított idő –Tanuló értékelése –Hiányzások nyilvántartása •FN. vezetésének elmulasztása esetén: bírság, eltiltás

21 Hiánypótlás ellenőrzés során •Hiánypótlás esetén –15 napos határidő (végzés) –Ha nem pótolják, újabb 15 napos határidő és bírság kiszabása !! –Ha ezt követően sem történik meg a hiánypótlás: eltiltás 3 évre és a gazdálkodó szervezet törlése a nyilvántartásból •Nyilvántartásba vétel nélkül tanuló foglalkoztatása esetén is ez az eljárás.

22 Gyakorlati képzők kamarai nyilvántartásba vétele •2012. szeptember 1-től •Együttműködési megállapodásokat is •Nyilvántartás nyilvános, NAV hozzáférés •Szabályozása : rendeletben kerül kiadásra

23 Iskola rendszerű szakképzés felnőttképzésben •2012. szeptember 1-től folyhat •nappali, esti, levelező, egyéb sajátos munkarendben •OKJ szerint meghatározott szakmákban, szakképzési kerettanterv alapján •nappali munkarend szerinti felnőtt-oktatásban köthető tanulószerződés a gyakorlati képzés idejére, egyéb esetekben együttműködési megállapodás

24 Szakképzési hozzájárulás •Felhasználása 2012. január 1-től: –csak a gyakorlati képzés költségeire, szakmacsoportos normatíva alapján –sem saját dolgozó képzésére, sem fejlesztési támogatásra nem fordítható •Elszámolása 2012. január 1-től: –NAV felé havonta !

25 Szakképzési hozzájárulás elszámolása •Alap normatíva: 440.000 Ft •Szakmacsoportonként eltérő normatíva –440 e Ft alatt: •„autós” szakmák !!!!!!!!! •fodrász, kozmetikus •fényképész és fotótermék-kereskedő •fogtechnikus

26 Kamarai - vissza nem térítendő - támogatások tagvállalkozások részére •Saját dolgozó képzésének támogatása •Gyakorlati képzők adminisztratív költségeinek támogatása •Feltételek és jelentkezési lap: www.skik.hu

27 Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottságok (RFKB) •RFKB-k 2012. szeptember 30-ig működnek •A 2013/14-es tanévre vonatkozó döntésüket 2012. július 31-i hozzák meg •munkaszervezeti feladatokat a gazdasági kamara látja el 2012. január 1-től •Dél-Dunántúlon: SKIK •megyei bizottságok (MFKB) 2012. október 1-től alakulnak meg 7 fővel

28 Kiemelt feladat: együttműködés A szakképzés szereplői –szk. iskola, –tanuló, –szülő, –gazdálkodó szervezet, –kamara kötelesek együtt- működni a szakképzési feladatok megvalósítása során (1. § (3) KAMARA (SKIK) HÍD SZEREP  folyamatos kapcsolattartás, tájékoztatás és információcsere: • •Fórumok • •Honlap (www.skik.hu) • •Telefonos és személyes tanácsadás

29 Köszönömfigyelmüket! Gálné Mayer Judit Szakképzési vezető Tel.: 82/501-042, 30/558-9542 E-mail: jmayer@skik.hu


Letölteni ppt "Változások a szakképzésben Marcali 2012. február 29."

Hasonló előadás


Google Hirdetések