Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Sikeresen, tanulószerződéssel a munka világában. Magyarországon az iskolarendszerű szakképzésre vonatkozó adatokat az Országos Képzési Jegyzék (OKJ) tartalmazza.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Sikeresen, tanulószerződéssel a munka világában. Magyarországon az iskolarendszerű szakképzésre vonatkozó adatokat az Országos Képzési Jegyzék (OKJ) tartalmazza."— Előadás másolata:

1 Sikeresen, tanulószerződéssel a munka világában

2 Magyarországon az iskolarendszerű szakképzésre vonatkozó adatokat az Országos Képzési Jegyzék (OKJ) tartalmazza. A szakképzés elméleti és képzésből áll. Magyarországon az iskolarendszerű szakképzésre vonatkozó adatokat az Országos Képzési Jegyzék (OKJ) tartalmazza. A szakképzés elméleti és gyakorlati képzésből áll. 1. évfolyam (9. o.) 2. évfolyam (10. o.) 3. évfolyam (11. o.) Általános tudnivalók Gazdálkodó szervezetnél •tanulószerződés vagy •együttműködési megállapodás Iskolai tanműhely Kivétel A kizárólag képzési célt szolgáló tanműhely

3 Tanulószerződés(TSZ) vagy együttműködési megállapodás(EM)? Amennyiben a szakmai és vizsgakövetelményben a gyakorlati képzésre előírt képzési idő 40 %-nál több, gyakorlati képzés csak tanulószerződés kötésével szervezhető meg Gyakorlat < 40 % EM de lehet TSZ Gyakorlat ≥ 40 % csak TSZ

4 Ki köthet tanulószerződést ? Az a tanuló, aki  a szakképesítésre előírt előképzettséggel rendelkezik,  szakmai és pályaalkalmassággal rendelkezik  egészségügyi (orvosi) szempontból alkalmas Az a gazdálkodó, amely  Önmagában rendelkezik a törvény által előírt feltételekkel,  vagy más gazdálkodó szervezettel, illetve szakképző iskolával együtt tud eleget tenni a törvényben előírtaknak  személyi és tárgyi feltételek megfelel (területi gazdasági kamara hatósági eljárás keretében bírálja el)

5 Kötelezettségek A gazdálkodó szervezet kötelezettségei Tanulószerződés megkötése esetén, a gazdálkodó szervezet kötelessége, a tanuló számára egészséges és biztonságos munkahelyen, a szakmai követelményeknek megfelelő gyakorlati képzést és nevelést nyújtson. A tanuló kötelezettségei a gazdálkodóval szemben A tanulószerződésben a tanuló kötelezettséget vállal arra:  a gazdálkodó szervezet munkarendjét betartja,  utasításait a képzésre vonatkozóan végrehajtja,  a szakmai gyakorlati ismereteket elsajátítja,  gazdasági érdekeit magatartásával nem veszélyeztetheti.

6 A tanulót megillető ösztöndíjak A gazdálkodó szervezetnek által fizetett ösztöndíj: Havi mértéke a szakképzési évfolyam első félévében, a SZVK-ban meghatározott elméleti és gyakorlati képzési idő arányát figyelembe véve, (a hónap első napján érvényben lévő) kötelező minimálbér (2013-ben 98.000 Ft) alábbi százaléka A gazdálkodó szervezetnek által fizetett ösztöndíj: Havi mértéke a szakképzési évfolyam első félévében, a SZVK-ban meghatározott elméleti és gyakorlati képzési idő arányát figyelembe véve, (a hónap első napján érvényben lévő) kötelező minimálbér (2013-ben 98.000 Ft) alábbi százaléka

7 •Szakképzési évfolyam második, illetve további féléveiben – a tanuló tanulmányi előmenetelét és szorgalmát is figyelembe véve – a pénzbeli juttatást a megelőző félév havi összegéhez képest emelni kell. •A pénzbeli juttatásra a tanuló a tanév kezdő napjától jogosult és a képzési idő teljes időtartama alatt megilleti (oktatási szünet alatt is). A tanulót megillető ösztöndíjak

8 A tanulót megillető egyéb kedvezmények • Biztosított jogviszony, beszámít a nyugdíj éveibe • gyakorlati képzési napokon egyszeri kedvezményes étkeztetést vagy természetbeni hozzájárulást a tanuló étkezési költségeihez biztosítani kell • útiköltség térítés meghatározott feltételekkel (pl. iskola székhelyétől vagy a gyakorlati képzőhelytől eltérő helyszínen megszervezett vizsgára való utazás) • védőeszközök, munkaruha biztosítása • tisztálkodási eszközöket biztosítani kell • felelősségbiztosítást (többi dolgozótól elkülönülten, tanuló nevére szólóan) kell kötni a gyakorlati képzést lebonyolítónak (kamaránknál is megköthető kedvezményes díjjal)

9 • betegség esetén naptári évente 10 nap betegszabadság jár, amely esetben a pénzbeli juttatás adott hányada (%), az ezt követő időszakra táppénz illeti meg, mely eredeti, a tanuló részére kiállított táppénzes igazolás alapján fizethető ki • Az őszi, a téli és a tavaszi szünet ideje alatt gyakorlati képzés nem szervezhető. Kivéve a rendeltetése folytán e napon is működő gyakorlati képzési helyen és a szakképző iskola hozzájárulásával, ez esetben a tanulónak járó szabadnapot egyéb gyakorlati képzési napon kell biztosítani. • A szorgalmi időszakra meghatározott gyakorlati óraszámon és az összefüggő szakmai gyakorlatra meghatározott óraszámon felül – a szakmai gyakorlaton keletkezett mulasztás pótlása kivételével – gyakorlati foglalkozáson való részvételre nem kötelezhető. • a szakmai vizsgát megelőzően minimum 10 nap felkészülési idő illeti meg a tanulót A tanulót megillető egyéb kedvezmények

10 A tanulószerződéssel kapcsolatos egyéb fontos információk  18 év alatti tanuló napi képzési ideje a 7 órát (6-22 óráig terjedő időszakban,), nagykorú tanuló napi foglalkoztatása a 8 órát nem haladhatja meg (munkaidőt követően 16 óra pihenőidőt kell biztosítani).  A gyakorlati képzést folytató szervezet a heti pihenőnapokon és a munkaszüneti napokon, valamint az őszi, a téli és a tavaszi szünet időtartama alatt a tanulót gyakorlati képzésre csak a rendeltetése folytán e napon is működő gyakorlati képzési helyen és a szakképző iskola hozzájárulásával veheti igénybe  ha a tanuló igazolt vagy igazolatlan hiányzása egy tanévben meghaladja a gyakorlati képzési idő (óraszám) 20%-át, akkor az évfolyamot meg kell ismételnie, melyhez a gazdálkodó szervezet hozzájárulása is szükséges  ha a tanuló összefüggő szakmai gyakorlati képzésről való igazolt és igazolatlan mulasztása meghaladja az összefüggő szakmai gyakorlati képzési idő (óraszám) 20 %-át, a tanuló magasabb évfolyamra nem léphet, viszont, ha az igazolatlan mulasztás nem haladhatja meg az összefüggő szakmai gyakorlati képzési idő (óraszám) 5%-át, akkor az igazolatlan mulasztást a tanuló pótolni köteles.

11 Tanulószerződés megszűnésének és megszüntetésének lehetőségei A tanulószerződés megszűnése: • Ha a tanuló sikeres komplex szakmai vizsgát tett, a szakmai bizonyítvány kiállításának napján • szakképző iskolából való kizárás – amennyiben a tanuló 30 napon belül más szakképző iskolában nem tudja folytatni tanulmányait • gazdálkodó szervezet jogutód nélküli megszűnésével • gazdálkodó szervezet eltiltásával a gyakorlati képzésben való részvételtől • a szakképző iskolai tanuló és a gyakorlati képzést folytató gazdálkodó szervezet közös megegyezésével

12 • (rendes) felmondás esetén a felmondás közlésétől számított tizenötödik napon szűnik meg • Rendkívüli hatályú felmondás esetén a felmondás közlésének napján A tanulószerződést rendkívüli felmondással bármelyik fél megszüntetheti, ha a másik fél • a tanulószerződésben vállalt lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal, jelentős mértékben megszegi, vagy • egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a tanulószerződés fenntartását lehetetlenné teszi és emiatt lehetetlenné válik, vagy jelentős akadályba ütközik a tanuló komplex szakmai vizsgára történő felkészülése, vagy a gyakorlati képzés további biztosítása a tanuló részére. • A tanuló a tanulószerződést a nyilvántartást vezető szervvel történt egyeztetést követően, jogszabálysértésre hivatkozva a jogszabálysértés pontos megjelölésével mondhatja fel A felmondást mindkét esetben írásban kell közölni. A tanulószerződés megszüntetése esetén a gyakorlati képző igazolást állít ki a gyakorlati képzésben eltöltött időről és a megszerzett gyakorlati ismeretekről. A tanulószerződés megszüntetése felmondással

13 Elérhetőségeink Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Nagykanizsai Szolgáltató Iroda 8800 Nagykanizsa, Zrínyi u. 21. Tel.: 93/536-200 zmkik@chello.hu www.zmkik.hu

14 Készítette: Bangó-Rodek Viktória szakképzési tanácsadó Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Köszönjük a Figyelmet!


Letölteni ppt "Sikeresen, tanulószerződéssel a munka világában. Magyarországon az iskolarendszerű szakképzésre vonatkozó adatokat az Országos Képzési Jegyzék (OKJ) tartalmazza."

Hasonló előadás


Google Hirdetések