Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A gyakorlati szakképzés finanszírozási lehetőségei 2014-ben Tudástranszfer – munkaerő-piaci alkalmazkodás segítése a szakképzés fejlesztésével Bács-Kiskun.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A gyakorlati szakképzés finanszírozási lehetőségei 2014-ben Tudástranszfer – munkaerő-piaci alkalmazkodás segítése a szakképzés fejlesztésével Bács-Kiskun."— Előadás másolata:

1 A gyakorlati szakképzés finanszírozási lehetőségei 2014-ben Tudástranszfer – munkaerő-piaci alkalmazkodás segítése a szakképzés fejlesztésével Bács-Kiskun megyében

2 Keretek I. Gyakorlati képzőhelyet kereső (tanuló, hallgató) érkezhet: -Iskolarendszerű szakképzésből 21 éves korig: szakközépiskolából v. szakiskolából /V/ 21 éves kor után: felnőttoktatásból /V/ -Iskolarendszeren kívüli szakképzésből (felnőttképzés) /N/ -Felsőoktatásból (felsőoktatási szakképzés /N/ vagy gyakorlatigényes alapképzés /V/) V: van állami hozzájárulás N: nincs állami hozzájárulás A gyakorlati szakképzés finanszírozási lehetőségei 2014-ben

3 Keretek II.  Középfokú oktatás: iskolarendszerű szakképzés  A szakmai képzés ingyenessége -1. szakképesítés ingyenes Kivétel: HHH-s, SNI-s tanuló (minden képzésben) enyhe értelmi fogyatékos tanuló, egyéb pszichés zavarral küzdő tanuló (2. szakképesítés)  Költségvetési támogatásban részesíthető képzés  Állami hozzájárulás (nem költségtérítés) A gyakorlati szakképzés finanszírozási lehetőségei 2014-ben

4 Gyakorlati képzőhely pozicionálása gazdálkodási forma szerint:  Szakképzési hozzájárulásra kötelezett  Szakképzési hozzájárulásra nem kötelezett  Szakképzési hozzájárulásra nem kötelezett egyéb szervezet (Szt. 43.§ (2)) A szakképzési hozzájárulás alapja a hozzájárulásra kötelezettet terhelő szociális hozzájárulási adó alapja; mértéke a szakképzési hozzájárulás alapjának 1,5 százaléka A gyakorlati szakképzés finanszírozási lehetőségei 2014-ben

5 Szakképzési hozzájárulás teljesítése: -Tanulók esetében: Tanulószerződés alapján Együttműködési megállapodás alapján -Hallgatók esetében: Hallgatói munkaszerződés alapján A gyakorlati szakképzés finanszírozási lehetőségei 2014-ben

6  Tanulószerződés Tanuló köti a gazdálkodó szervezettel a teljes képzési időre  Együttműködési megállapodás Szakképző iskola köti a gazdálkodó szervezettel évközi (teljes v. kiegészítő) gyakorlatra vagy összefüggő (nyári) gyakorlatra  Gazdasági kamarai nyilvántartásba vétel és ellenjegyzés A gyakorlati szakképzés finanszírozási lehetőségei 2014-ben

7 Együttműködési megállapodás köthető, ha  a szakmai és vizsgakövetelményben a gyakorlati képzésre előírt képzési idő 40 százaléknál kevesebb,  csak az összefüggő szakmai gyakorlatra  a kiegészítő szakmai gyakorlati képzésre a gyakorlati képzést szervező szervezetnél kerül sor a szakmai és vizsgakövetelményben a gyakorlati képzésre előírt képzési idő legfeljebb negyven százalékában,  a tanuló gyakorlati képzése költségvetési szervnél történik. A gyakorlati szakképzés finanszírozási lehetőségei 2014-ben

8 Tanulószerződés  írásos igénybejelentés a gazdasági kamarához  bevezető ellenőrzés (tárgyi és személyi feltételek megléte)  nyilvántartásba vétel határozattal Kötelezettségek:  Pénzbeli juttatás  Kedvezményes étkezés  Felelősségbiztosítás  Munkaruha, védőfelszerelés  Foglalkozás-egészségügyi vizsgálat A gyakorlati szakképzés finanszírozási lehetőségei 2014-ben

9 Pénzbeli juttatás mértéke az szvk. elmélet-gyakorlat aránytól függ. Ha a gyakorlati idő -80% – min.bér 19,5%-a = 19.792,50,- Ft -70% - min.bér 18%-a = 18.270,- Ft -60% - min.bér 16,5%-a = 16.747,- Ft -50% - min.bér 15%-a = 15.225,- Ft -40% - min.bér 13,5%-a = 13.702,50,- Ft -30% - min.bér 12%-a = 12.180,- Ft -20% - min.bér 10,5%-a = 10.675,- Ft Adómentes, szochó köteles (27%), biztosítotti jogviszony (10+7%) A gyakorlati szakképzés finanszírozási lehetőségei 2014-ben

10 Állami hozzájárulás A 2014. évi alapnormatíva: 453.000 Ft/fő/év Szakképesítések súlyszorzói (példa): -ács: 1,8368 – 832.070,- Ft/év -ápoló: 1,3915 – 630.349,- Ft/év -cukrász: 1,5028 – 680.768,- Ft/év -hegesztő: 2,0076 – 909.223,- Ft/év -szakács: 1,5028 - 680.768,- Ft/év -villanyszerelő: 1,8368 – 830.657,- Ft/év A gyakorlati szakképzés finanszírozási lehetőségei 2014-ben

11 Tanulószerződés kötés esetén a gyakorlati képzőhely csak részben felel meg az előírt tárgyi és személyi feltételeknek: Teljesítési megbízotti megállapodás Tanuló átirányítása más képzőhelyre legfeljebb az előírt gyakorlati idő 50%-ában. Teljesítési megbízott díjat jogosult felszámítani költségei megtérítésére. A gyakorlati szakképzés finanszírozási lehetőségei 2014-ben

12 Együttműködési megállapodás: -Tanulói pénzbeli juttatás csak az összefüggő gyakorlatra (min.bér 19,5%/hónap/fő - adómentes) -Nem biztosítotti jogviszony -Kedvezményes étkezési hozzájárulás -Munkaruha, védőfelszerelés -Felelősségbiztosítás Állami hozzájárulás: 453.000,- Ft : 130 = 3.485,- Ft/tanuló/nap A gyakorlati szakképzés finanszírozási lehetőségei 2014-ben

13 Tanulószerződés & Együttműködési megállapodás – 2 fő eset A/ EM + TSZ > BSZHK és EM > vagy = BSZHK, akkor kizárólag TSZ vehető figyelembe a visszaigénylésnél; B/ EM + TSZ > BSZHK és EM < BSZHK és ba) EM > vagy = TSZ, akkor nem lehet visszaigényelni, csak 0-ig csökkenteni a BSZHK-t, bb) EM < TSZ, akkor visszaigényelhető a BSZHK mértékét meghaladó összeg (TSZ + EM) Ha BSZHK = 0, EM + TSZ > BSZHK akkor kizárólag TSZ vehető figyelembe a visszaigénylésnél. A gyakorlati szakképzés finanszírozási lehetőségei 2014-ben

14 Szakképzési hozzájárulás bevallása: A hozzájárulási kötelezettség éves bevallásának határideje: tárgyévet követő év január 12. Az előleg összegét havonta, elektronikus úton kell a NAV-hoz  bevallani (08-as nyomtatvány) és  megfizetni, illetve visszaigényelni A gyakorlati szakképzés finanszírozási lehetőségei 2014-ben

15 Egyéb adminisztrációs kötelezettségek: -Tanulót NAV-hoz bejelenteni -Foglalkozási naplót vezetni -Jelenléti ívet vezetni -Kapcsolatot tartani az iskolával (igazolatlan mulasztások) A gyakorlati szakképzés finanszírozási lehetőségei 2014-ben

16 Gyakorlatigényes alapszakon tanuló hallgató képzése: -Együttműködési megállapodás az iskolával -Hallgatói munkaszerződés a hallgatóval -Adómentes díjazás 6 hetet elérő egybefüggő gyakorlat esetén: min.bér 15%-a/hét (15.225,- Ft) -Szakképzési hozzájárulást csökkentő tétel: 453.000,- Ft : 100 = 4.530,- Ft/hallgató/nap A gyakorlati szakképzés finanszírozási lehetőségei 2014-ben

17 Egyéb szervezetek tanulószerződés kötése: Egyéb szervezetek: Egészségügy, Egészségügyi technika, a Szociális, a Pedagógia, a Képző-, és Iparművészet, a Hang-, film és színháztechnika ágazatba tartozó, honvédelemért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló gyakorlati képzést szervező: -Költségvetési szervként működő vagy általa fenntartott intézmény -Alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy általa fenntartott intézmény -Őstermelő, mezőgazdasági szakképző iskola  Állami támogatás pályázati eljárással – Nemzeti Munkaügyi Hivatal - Támogatás 1 tanévre szól, folyósítás tanfélévre szól A gyakorlati szakképzés finanszírozási lehetőségei 2014-ben

18 Forrás a Kormány döntése alapján a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból: -Képzési célú támogatás a legalább 50 fő részére munkahelyet teremtő gazdasági társaság számára -Támogatás tanműhely létesítéshez nem kkv-k számára -Támogatás a tanműhely tárgyi feltételeinek fejlesztésére irányuló beruházáshoz A gyakorlati szakképzés finanszírozási lehetőségei 2014-ben

19 Saját dolgozók képzési költségeinek elszámolása (21/2013. (VI.18.) NGM rendelet) -Általános vagy speciális jellegű képzés -Nem távoktatásos formában -Min. 20 órás A szakképzési hozzájárulási kötelezettség terhére elszámolható költségek maximális támogatási intenzitása a) általános képzés esetén az elszámolható költségek 60%-a; b) speciális képzés esetén az elszámolható költségek 25%-a. Támogatás mértéke nem lehet nagyobb a min.bér 6%- ánál/fő/képzési óra A gyakorlati szakképzés finanszírozási lehetőségei 2014-ben

20 + Korlát A bruttó kötelezettség csökkenthető az Szht. 5. § ab) pontja szerinti gyakorlati képzésre a 8. § (1) bekezdése alapján számított csökkentő tétel, de legfeljebb a bruttó kötelezettség 16,5 százaléka mértékéig, feltéve, hogy a hozzájárulásra kötelezett:  havonta legalább 45 fő tanulószerződéses tanuló gyakorlati képzésével teljesíti részben a hozzájárulási kötelezettségét, és  Kötelező adatszolgáltatás a fővárosi, megyei kormányhivatal munkaügyi központ szakigazgatási szervéhez a meghatározott határidőig A gyakorlati szakképzés finanszírozási lehetőségei 2014-ben

21 Közvetlen támogatás a tanulóknak - Szakiskolai ösztöndíj – Bács-Kiskun megye (2014/15. tanév)  Ács  Épület és szerkezetlakatos  Finommechanikai műszerész  Gépi forgácsoló  Hegesztő  Kőműves és hidegburkoló  Mezőgazdasági gépész  Női szabó  Szerszámkészítő  Szociális gondozó és ápoló A gyakorlati szakképzés finanszírozási lehetőségei 2014-ben

22 Tanulmányi átlageredmény  2,51 és 3,0 között, az ösztöndíj mértéke 10 000 Ft/hó;  3,01 és 3,5 között, az ösztöndíj mértéke 15 000 Ft/hó;  3,51 és 4,0 között, az ösztöndíj mértéke 20 000 Ft/hó;  4,01 és 4,5 között, az ösztöndíj mértéke 25 000 Ft/hó;  4,51 és 5,0 között, az ösztöndíj mértéke 30 000 Ft/hó. A gyakorlati szakképzés finanszírozási lehetőségei 2014-ben

23  A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény  A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény  280/2011. (XII. 20.) Korm. Rendelet a gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásánál figyelembe vehető gyakorlati képzési normatívák mértékéről és a csökkentő tétel számításáról  A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. Törvény  24/2012. (VIII. 15.) NGM rendelet a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészből nyújtható szakképzési célú támogatások szabályairól  562/2013. (XII.31.) Kormányrendelet a szakmaszerkezeti döntésekről  331/2012. (XI.28.) Kormányrendelettel módosított 328/2009. (XII.29.) Kormányrendelet a szakiskolai ösztöndíjról Felhasznált irodalom

24 Köszönöm a figyelmet! Mészárosné Szabó Anna szakképzési osztályvezető BMKIK anna.szabo@bmkik.hu 30/7760305


Letölteni ppt "A gyakorlati szakképzés finanszírozási lehetőségei 2014-ben Tudástranszfer – munkaerő-piaci alkalmazkodás segítése a szakképzés fejlesztésével Bács-Kiskun."

Hasonló előadás


Google Hirdetések