Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2012/2013. Tanév-előkészítő tanácskozás KÉMIA Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet Győr, 2012. augusztus 28. Készítette: Győryné Timár Henriette.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2012/2013. Tanév-előkészítő tanácskozás KÉMIA Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet Győr, 2012. augusztus 28. Készítette: Győryné Timár Henriette."— Előadás másolata:

1 2012/2013. Tanév-előkészítő tanácskozás KÉMIA Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet Győr, 2012. augusztus 28. Készítette: Győryné Timár Henriette

2 Gy-M-S Megyei Pedagógiai Intézet Az előző tanév programjai Ősszel kémia tanári klubfoglalkozás Sopronban és Győrben Hevesy György Megyei Kémiaverseny Dr. Szalay Luca előadása Irinyi János Megyei Kémiaverseny Érettségi

3 Gy-M-S Megyei Pedagógiai Intézet Versenyeredmények Hevesi György Országos Kémiaverseny 11. helyezett Mihalics Péter 8.o. Révai Miklós Gimnázium, Csatóné Zsámbéki Ildikó 17. helyezett Budai Judit Erzsébet 7.o. Lőrincze Lajos Általános Iskola, Nusserné Bedő Gyöngyi

4 Gy-M-S Megyei Pedagógiai Intézet Versenyeredmények Irinyi János Országos Kémiaverseny (I.A) 24. helyezett Balogh Dóra Csenge 9. Kazinczy Ferenc Gimnázium, Krupits Mária 31. helyezett Németh Kristóf 9. Révai Miklós Gimnázium, Csatóné Zsámbéky Ildikó 38. helyezett Orbán Béla 9. Révai Miklós Gimnázium, Csatóné Zsámbéky Ildikó

5 Gy-M-S Megyei Pedagógiai Intézet Versenyeredmények Irinyi János Országos Kémiaverseny (II.A) 26. helyezettNusser Dávid 10. Révai Miklós Gimnázium, Kovácsné Kiss Gabriella 36. helyezett Foltányi Flóra 10. Révai Miklós Gimnázium, Kovácsné Kiss Gabriella

6 Gy-M-S Megyei Pedagógiai Intézet Emelt szintű írásbeli érettségi vizsga eredményei 1.

7 Gy-M-S Megyei Pedagógiai Intézet Emelt szintű írásbeli érettségi vizsga eredményei 2.

8 Gy-M-S Megyei Pedagógiai Intézet Emelt szintű írásbeli érettségi vizsga eredményei 3.

9 Gy-M-S Megyei Pedagógiai Intézet 2010.2011.2012. Összteljesítmény 59,65%67,7%35,5% Pontosság 9,68%11,5%4,3 % 60% feletti dolgozat 50%62,2%39,1 % Emelt szintű írásbeli érettségi vizsga eredményei 4.

10 Gy-M-S Megyei Pedagógiai Intézet Tanulmányi versenyeink Hevesy György Országos Kémiaverseny 7-8. osztályosok számára (TIT szervezés) Irinyi János Országos Középiskolai verseny 9-10. osztályos diákoknak (MPI szervezés) Sajó Károly Környezetvédelmi csapatverseny

11 Gy-M-S Megyei Pedagógiai Intézet Egyéb programok Talentum Műhely kémia szakköre Téma: Szervetlen kémia Résztvevők: 10-11. osztályos diákok Létszám: max. 15 fő Helyszín: Péterfy Sándor Evangélikus Oktatási Központ, Győr

12 Gy-M-S Megyei Pedagógiai Intézet Nemzeti Alaptanterv Fejlesztési területek – nevelési célok - Az erkölcsi nevelés - Nemzeti öntudat, hazafias nevelés - Állampolgárságra, demokráciára nevelés - Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése - A családi életre nevelés - A testi és lelki egészségre nevelés

13 Gy-M-S Megyei Pedagógiai Intézet Nemzeti Alaptanterv - Felelősségvállalás másokért, önkéntesség - Fenntarthatóság, környezettudatosság - Pályaorientáció - Gazdasági és pénzügyi nevelés - Médiatudatosságra nevelés - A tanulás tanítása

14 Gy-M-S Megyei Pedagógiai Intézet Nemzeti Alaptanterv A nevelési célok érvényesülése: - Beépülnek az egyes műveltségi területek, tantárgyak fejlesztési követelményeibe - Tantárgyak részterületeivé válhatnak, vagy önálló tantárgyak lehetnek - Osztályfőnöki órák témakörei lehetnek - Tanórán kívüli foglalkozásokon

15 Gy-M-S Megyei Pedagógiai Intézet Nemzeti Alaptanterv Szempontok a tanítási-tanulási folyamat szervezéséhez: - a tanulás belső motivációjának kialakítása - a tanulók cselekvő módon vegyenek részt benne - Segítse elő a tanulók előzetes ismereteinek feltárását

16 Gy-M-S Megyei Pedagógiai Intézet Nemzeti Alaptanterv - új tanulásszervezési formák előnyben részesí- tése: frontális, páros, egyéni munka, kooperatív (együttműködő) tanulási technikák - differenciálás a feladatok kijelölésében - hátrányos helyzetű tanulók egyéni képességeinek fejlesztése

17 Gy-M-S Megyei Pedagógiai Intézet Nemzeti Alaptanterv - különleges bánásmódot igénylő tanulók ese- tében sajátos tanulásszervezési megoldások alkalmazása - tehetséges tanulók fejlesztése - a tanulási esélyek egyenlőségét szolgáló szervezeti formák kialakítása

18 Gy-M-S Megyei Pedagógiai Intézet Nemzeti Alaptanterv Természettudományos és technikai kompetencia „…kritikus és kíváncsi attitűdöt alakít ki az emberben, aki ezért igyekszik megismerni és megérteni a természeti jelenségeket, …nyitott ezek etikai vonatkozásai iránt, továbbá tiszteli a biztonságot és a fenntarthatóságot.”

19 Gy-M-S Megyei Pedagógiai Intézet Nemzeti Alaptanterv Ember és természet 5-6. évfolyam Évente legalább két, a témakörökkel kapcsolatos kísérlet vagy vizsgálat önálló elvégzése. Legalább négy, tanórán bemutatott vizsgálatról feljegyzések, rajzok készítése. Egy természettudományos témájú munka elké- szítése.

20 Gy-M-S Megyei Pedagógiai Intézet Nemzeti Alaptanterv Ember és természet 7-10. évfolyam Évente legalább két-két fizikai, kémiai és biológiai kísérlet vagy vizsgálat elvégzése. Legalább négy-négy fizikai, kémiai és biológiai, a tanórán bemutatott kísérlet vagy vizsgálat jegyzőkönyvének elkészítése. Legalább egy külső gyakorlat tapasztalatainak ismertetése.

21 Gy-M-S Megyei Pedagógiai Intézet Nemzeti Alaptanterv Környezet és fenntarthatóság (7-8.) Élő és élettelen környezeti tényezők. Víz- és levegőtisztaság a természetes vizek és a levegő kémiai összetételének ismeretében, a szennyező források és a megelőzés mindennap végrehajtható módjai, helyes szokások.

22 Gy-M-S Megyei Pedagógiai Intézet Nemzeti Alaptanterv Környezet és fenntarthatóság (7-8.) A környezeti rendszerek állapota, védelme, a fenntarthatóság. Környezetet terhelő és óvó folyamatok kémiai háttere.

23 Gy-M-S Megyei Pedagógiai Intézet Nemzeti Alaptanterv Környezet és fenntarthatóság (9-10.) Globális környezeti rendszerek. A nagyobb biogeokémiai körfolyamatok kémiai alapjai. Élő és élettelen környezeti tényezők. A füstköd, az aeroszol, a füst és a köd fogalma. Teendők szmogriadó esetén. Környezeti katasztrófák. Környezeti rendszerek állapota, a stabilitás veszélyeztetése és védelme. Az energiahordozók (atomenergia, fosszilis energiahordozók, tápanyagok) felhasználásának környezeti hatásai.

24 Gy-M-S Megyei Pedagógiai Intézet Nemzeti Alaptanterv A környezeti rendszerek állapota, védelme, a fenntarthatóság. A tudományos ismeretek fejlődésének szükségessége és a tudós felelőssége (esettanulmá- nyok). Helyi (települési) probléma kémiai vonatkozása- inak megismerése (pl.: vízgazdálkodás, közlekedés, a műtrágyák, növényvédőszerek, mosó- és mosogató- szerek, gyógyszerek használatának szükségessége és/vagy veszélyei). A mezőgazdasági és ipari tevékeny- ség környezeti hatásai. Az ózon előfordulása és hatásai. Műanyagok előállí- tása, a hulladékkezelés problémái.

25 Gy-M-S Megyei Pedagógiai Intézet Szaktanácsadás Ingyenes szaktanácsadás, szakmai továbbképzések, óralátogatások Tanári klubfoglalkozás Új tankönyvek, segédkönyvek Kémia tantárgyi konferencia

26 Gy-M-S Megyei Pedagógiai Intézet Elérhetőségeim gyoryne@peterfy.hu 06-20/8245829 Péterfy Sándor Evangélikus Oktatási Központ 96/510-174

27 Köszönöm megtisztelő figyelmeteket! Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet


Letölteni ppt "2012/2013. Tanév-előkészítő tanácskozás KÉMIA Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet Győr, 2012. augusztus 28. Készítette: Győryné Timár Henriette."

Hasonló előadás


Google Hirdetések