Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Fejér Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály főbb feladatai.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Fejér Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály főbb feladatai."— Előadás másolata:

1 Fejér Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály főbb feladatai

2 A Magyary Program a közigazgatás megújulásának legfontosabb részeként a területi közigazgatás 2015. áprilisi átalakításával megváltoztatta a kormányhivatalok korábbi szervezeti struktúráját. Magyar Államkincstár Országos Egészségbiztosítási Pénztár FMKH Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve FMKH Nyugdíjbiztosítási Szakigazgatási Szerve FMKH Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve Fejér Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztálya RI TI * RI: részleges integráció, TI: teljes integráció

3 A Főosztály szervezeti egységei: Családtámogatási Osztály mük. hely: Ősz u. 11-13., tel.: 22 /329-901; call center: 22/513-650; 30/344-0045; 20/881-9535 Egészségbiztosítási Osztály I. mük. hely: József A. u. 42., tel: 22/535-000 Egészségbiztosítási Osztály II. mük. hely: József A. u. 42., tel: 22/535-000 Nyilvántartási és Ellenőrzési Osztály mük. hely: József A. u. 42., tel: 22/517-400 Nyugdíj-megállapítási és Adategyeztetési Osztály mük. hely: József A. u. 42., tel: 22/517-400 Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály mük. hely: Gyümölcs u. 38; Távirda u. 4.

4 A Főosztály József Attila u. 42. szám alatti épülete.

5 Főbb alapelvek: A család segítése, a családi élet biztonságának, a gyermekvállalás feltételeinek javítása. A családnak nyújtott ellátások az állam részéről biztosított támogatás, mely elismeri a gyermekvállalás fontosságát. A családokra nehezülő terhek ellensúlyozása, esélyegyenlőségük elősegítése érdekében a családtámogatási rendszer differenciált. A fogyatékos emberek esélyegyenlőségének megalapozása. Családtámogatási feladatok

6 Családtámogatási főbb feladatok: Elbírálja a családtámogatásokkal, a fogyatékossági támogatással, a vakok személyi járadékával, a bányászati kereset kiegészítéssel, valamint a nagycsaládos gázdíjkedvezménnyel kapcsolatos kérelmeket. Családtámogatási ellátások: 1. Családi pótlék: nevelési ellátás, iskoláztatási támogatás 2. Gyermekgondozási támogatás: gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás 3. Anyasági támogatás – szülést követő 6. hónapig

7 Családtámogatási feladatok Ügyfélszám, személyesen ügyfélszolgálaton 2015. július 31-ig: 9.838 fő Ügyiratforgalom: 87.106 db Folyósított ellátások összesen: 10.120.902.171,-Ft havonta átlagosan: 1.445.843.167,-Ft Ügyintézői leterheltség (17 fő): 7.475 ügy/ügyintéző Az Osztály feladatai a számok tükrében (I. félév):

8 Egészségbiztosítási feladatok Kérelmek elbírálása, az ellátások számfejtése, folyósítása, utazási költségtérítést, jogalap nélkül felvett pénzbeli ellátások visszakövetelése, megtérítési eljárás lefolytatása, elbírálja TAJ-ra való jogosultságot, és kiadja az azt igazoló okmányt, kezeli a külföldön biztosított, TAJ-jal rendelkező személyek bejelentéseit, jogosultság ellenőrzést végez, Európai Egészségbiztosítási Kártyával, Uniós formanyomtatványokkal kapcsolatos feladatokat lát el, lakásépítési támogatással, otthonteremtési támogatással kapcsolatos hatósági bizonyítványt ad ki, adatszolgáltatást teljesít, ügyfélszolgálati feladatokat lát el. Egészségbiztosítási Osztály I.

9 Egészségbiztosítási Alap kezelése, a keresőképességgel, keresőképtelenséggel kapcsolatos ellenőrzések, koordinálja a keresőtevékenységet ellenőrző felülvizsgáló főorvosok munkáját, közgyógyellátásokkal kapcsolatos feladatok lát el, döntés előkészítés (egyszeri segély, táppénz, csecsemőgondozási segély, gyermekgondozási díj méltányosságból történő megállapításához, anyatej elszámolásokkal kapcsolatos feladatokat lát el, megtérítési, baleseti megtérítési eljárások, követelést érvényesít, ügyvitel-szervezési feladatok, hatósági bizonyítványt ad ki a kötelezettek nyilvántartott tartozásáról, ellenőrzi a társadalombiztosítási kifizetőhelyek egészségbiztosítási pénzbeli és baleseti ellátások megállapításával, folyósításával és elszámolásával, valamint a nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos tevékenységét, és szakmai támogatást nyújt azok működéséhez, jogszabályban meghatározott körben üzemi balesetek vizsgál ki, kihelyezett ügyfélszolgálati feladatok ellátása. Egészségbiztosítási feladatok Egészségbiztosítási Osztály II.

10 Egészségbiztosítási feladatok Fizetési meghagyás, kárszámla: 98 db 21.439.408,-Ft Kiadott szakhatósági állásfoglalás (2015.03.31.-ig): 1.318 db Szakkérdésre adott feljegyzés (2015.04.01-től): 1.631 db 2015. évben rendelkezésre álló segélykeret: 16.500.000,-Ft 2015.07.31. napjáig felhasznált keretösszeg: 9.309.000,-Ft Az Osztály feladatai a számok tükrében (I. félév):

11 Nyugdíjbiztosítási feladatok Közhiteles nyugdíjbiztosítási nyilvántartást vezet, hatósági bizonyítványt ad ki, adatszolgáltatást teljesít, betekintési jogot biztosít a nyugdíjbiztosítási nyilvántartásba, illetve kivonatot ad ki, ellenőrzi a foglalkoztatók, egyéni vállalkozók, és más nyilvántartásra kötelezettek nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségei teljesítését, vizsgálja a nyugdíjak, nyugdíjszerű ellátások megállapításához szükséges szolgálati idő és kereseti adatok helytállóságát, döntés előkészítő tevékenység: kivételes nyugellátás-emelés, egyszeri segély ügyekben, bizonyítási eljárást folytat le (helyszíni szemle, tanú meghallgatás) megtérítési eljárást folytat le, perképviseletet lát el, a Nyugdíjbiztosítási Alappal kapcsolatos pénzügyi feladatok, követelést érvényesítés, pénzügyi, gazdálkodási és üzemeltetési koordinációs feladatokat lát el, megteszi a hatáskörébe tartozó ügyekben hozott bírósági ítéletek foganatosításához szükséges intézkedéseket. Nyilvántartási és Ellenőrzési Osztály

12 Nyugdíjbiztosítási feladatok A nyugdíjbiztosítási hatósági nyilvántartásban szereplő adatok egyeztetése, igazolása, hatósági bizonyítvány kiadása, elbírálja a nyugellátások, a 0,5 %-os mértékű nyugdíjnövelés, a korhatár előtti ellátás, a balettművészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, a bányászok egészségbiztosítási járadéka, a rokkantsági járadék, valamint a baleseti járadék iránti igényeket, egészségi állapottal kapcsolatos felülvizsgálatot kezdeményez özvegyi nyugdíj, rokkantsági járadék, bányászok egészségkárosodási járadék, árvaellátás és baleseti járadék ügyekben, ügyfélszolgálati feladatot lát el. Nyugdíj-megállapítási és Adategyeztetési Osztály

13 Nyugdíjbiztosítási feladatok Hivatalbóli adategyeztetések száma: 3.378 db Kérelemre indított adategyeztetések száma: 180-200 db/hó Rendszer bonyolultsága: igényt előterjeszthet az ügyfél: - személyesen, ügyfélszolgálaton - postai úton (KÉR-en keresztül) - az épületen belül elhelyezett 2 db postaládában - az épületen kívül elhelyezett 1 db postaládában - www.onyf.hu központi e-mailenwww.onyf.hu - ügyfélkapun keresztül Az Osztály feladatai a számok tükrében (I. félév):

14 Rehabilitációs igazgatási feladatok Elbírálja a megváltozott munkaképességű személyek ellátás iránti kérelmét (nemzetközi ügyekkel), időszakos felülvizsgálati eljárásokat folytat le, hatósági bizonyítványt ad ki, szakvéleményt ad ki a közlekedőképesség vizsgálatáról, megkeresésre elvégzi a szakkérdés vizsgálatát, komplex minősítést végez, a külföldi társadalombiztosítási szerv külön megkeresésére és térítési díj fizetése ellenében - szakvéleményt ad a külön jogszabályban meghatározott, biztosítottnak minősülő személy rehabilitálhatóságáról, valamint javaslatot tesz az orvosi rehabilitációhoz szükséges egészségügyi szolgáltatásokra. visszafizetési követelést érvényesít, megtérítési eljárást folytat le, ügyfélszolgálati feladatokat lát el. Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály

15 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Fejér Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály főbb feladatai."

Hasonló előadás


Google Hirdetések