Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

FOGLALKOZTATÁSI FÓRUM

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "FOGLALKOZTATÁSI FÓRUM"— Előadás másolata:

1 FOGLALKOZTATÁSI FÓRUM 2013.05.22.
Bemutatkozik a BAMKH Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve & A rehabilitációs ellátások változása Kéri Gábor Baranya Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv 1 1

2 A REHABILITÁCIÓS SZAKIGAZGATÁSI SZERV FELÉPÍTÉSE
 létrehozása :  létszáma : fő  szervezeti felépítése : 13 fő 12 fő 6 fő Igazgató Ellátási és Foglalkozási Rehabilitációs Osztály Foglalkozási Rehabilitációs csoport Szakértői Osztály 2 2

3 A BAMKH REHABILITÁCIÓS SZAKIGAZGATÁSI SZERV
Osztályok felépítése:  Szakértői Osztály: > orvos-szakértők > foglalkozási rehabilitációs szakértő > szociális szakértő > ügyintézők  Ellátási és Foglalkozási Rehabilitációs Osztály: > elbírálási szakügyintézők > foglalkozási rehabilitációs csoportvezető > foglalkozási rehabilitációs szakügyintézők 3 3

4 A BAMKH REHABILITÁCIÓS SZAKIGAZGATÁSI SZERV
Szervezeti egységeinek elhelyezése:  Szakértői Osztály: 7633 Pécs, Dr. Veress E. u. 2.  Ellátási és Foglalkozási Rehabilitációs Osztály: 7623 Pécs, Mártirok u. 12. 7621 Pécs, Zrínyi u. 11. 7900 Szigetvár, Rákóczi u. 25. 7700 Mohács, Jókai u. 2. 7300 Komló, Bajcsy-Zs. u. 9/1 4 4

5 A REHABILITÁCIÓS FELADATELLÁTÁS HELYSZÍNEI BARANYA MEGYÉBEN
RSzSz rehabilitációs iroda RSzSz rehabilitációs feladatellátó hely 5

6 A HELYI IRODÁK ÜGYFÉLKÖRÉNEK LÉTSZÁMADATAI
 A i állapot szerint: RSzSz Pécsi Iroda : fő RSzSz Komlói Iroda : fő RSzSz Mohácsi Iroda : fő - ebből : Siklós : fő Mohács : fő RSzSz Szigetvári Iroda : fő - ebből : Szigetvár : fő Szentlőrinc : fő Sellye : fő RSzSz Baranya megye összesen : fő 6 6

7 AZ ÜGYFÉLSZÁM %-OS MEGOSZLÁSA

8 A REHABILITÁCIÓS SZAKIGAZGATÁSI SZERV MEGYÉBEN BETÖLTÖTT SZEREPE
A megyei helyzete országos viszonylatban: > itt él a 4. legtöbb megváltozott munkaképességű személy > itt került kiadásra a 4. legtöbb megállapító határozat > itt érhető el a 3. legtöbb helyi iroda, azaz 7 járási székhely városi Munkaügyi Kirendeltségén van jelen > szoros szakmai együttműködés a megyei TÁMOP /1 projekt megvalósítását ellátó megyei irodákkal és folyamatos együttműködés az azt koordináló NRSzH-val > rendszeres szakmai tájékoztatók az RSZSZ tevékenységéről és a rehabilitációval kapcsolatos változásokról > kiemelt együttműködés a Non-profit szervezetekkel, melyeket Együttműködési megállapodásokkal is erősítünk > folyamatos kapcsolatépítés a munkáltatói oldallal, napi kapcsolattartás az akkreditált szervezetekkel 8 8

9 A REHABILITÁCIÓHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOP 1.1.1-12/1 PROJEKT KERETE
Projekt kedvezményezettje: NRSZH Forrás : forint  ebből Baranya : forint Projekt időtartama : Megvalósítási ideje : hónap Bevonás időszaka : Projektzárás ideje : Célcsoportok: Fő célcsoport: rehabilitációs ellátásban részesülők Kiterjesztett célcsoport*: rehabilitációs járadékban részesülők * Maximum 25%-os arányban! 9 9

10 TÁMOP 1.1.1-12/1 INDIKÁTOROK Programba bevonandók száma : 10.000 fő
 ebből (5,3%) Baranya : 531 fő Programot sikeresen befejezők : fő  ebből Baranya : 318 fő A támogatott képzéseket sikeresen befejezők száma : fő  ebből Baranya : 133 fő A megvalósítás időszakában legalább 3 hónapig foglalkoztatottak száma: fő  ebből Baranya : 265 fő 10 10

11 TÁMOP 1.1.1-12/1 PROJEKT ” Ú J D O N S Á G A I ”
 Országos projekt, egy projektmenedzsmenttel  Egyszerűsített eljárások, kevesebb adminisztráció Központi informatikai keretrendszer (IKR), valamint illeszkedés az RSZR rendszeréhez  Belső humánszolgáltatási kapacitás megteremtése  KÉPZÉSI UTALVÁNY, mint képzési támogatás  Új indikátor „a megvalósítás időszakában legalább 3 hónapig foglalkoztatottak száma”, de „ 180. napon foglalkoztatottak száma ” nem indikátor! 11 11

12 TÁMOP 1.1.1-12/1 TÁMOGATÁSOK időtartama : 5 hónap
 Bérköltség-támogatás /~199 M Ft/ időtartama : 5 hónap támogatás intenzitás : bér + járulékainak 100%-a támogatás maximuma: forint/hó  Képzési utalvány /~39,8 M Ft/ nincs pályáztatás, egyéni igényekre szabható támogatási előirányzat: forint/képzés  Utazási költségtérítés szolgáltatáshoz, foglalkoztatáshoz, képzéshez, vizsgálatokhoz  Külső szolgáltatók humánszolgáltatások, kompetencia-fejlesztők 12 12

13 TÁMOP 1.1.1-12/1 LÉTSZÁMADATOK
Projektmenedzsment : 10 fő Szakmai támogatói kör : 25 fő Megyei szakmai koordinátorok : 19 fő  ebből Baranya : fő Megvalósítók (ügyintézők) : fő  ebből Baranya : fő Humánszolgáltatók (mentorok) : fő  ebből Baranya : fő Országos összesen : fő  ebből Baranya : fő 13 13

14 TÁMOP 1.1.1-12/1 A MEGVALÓSÍTÁS HELYSZINEI ÉS A TERVEZETT MENTOR LÉTSZÁMOK
NRSZH Pécsi Iroda : fő NRSZH Komlói Iroda : 4 fő NRSZH Mohácsi Iroda : 4 fő - ebből : Siklós : * Mohács : fő NRSZH Szigetvári Iroda : 4 fő - ebből : Szigetvár : fő Szentlőrinc: * Sellye : * NRSZH Baranya megye összesen: fő *Megjegyzés: az NRSZH állandó iroda felállítását nem engedélyezi. 14 14

15 KAPCSOLATI RENDSZER

16 nem kerülhet megállapításra.
A évi CXCI. törvény ellátórendszer átalakítására vonatkozó rendelkezései ▫ január 1. napjától rokkantsági nyugdíj, baleseti rokkantsági nyugdíj, rehabilitációs járadék, rendszeres szociális járadék, átmeneti járadék, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka nem kerülhet megállapításra.

17 A 2011. évi CXCI. törvény ellátórendszer átalakítására vonatkozó rendelkezései
▫ A december 31-én rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban részesülő, és az öregségi nyugdíjkorhatárt december 31-ig betöltő - azaz az január 1-ét megelőzően született - személy rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíja január 1-jétől öregségi nyugdíjként került továbbfolyósításra.

18 A 2011. évi CXCI. törvény ellátórendszer átalakítására vonatkozó rendelkezései
▫ A december 31-én a) I-II. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, b) az öregségi nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltő III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, c) az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött vagy 5 éven belül betöltő rendszeres szociális járadékban, d) átmeneti járadékban részesülő személy ellátása január 1-től - rokkantsági ellátásként került továbbfolyósításra. [ Rokkantsági ellátásban részesülő személy ellátását meg kell szüntetni, ha kereső tevékenységet folytat és a jövedelme 3 egymást követő hónapra vonatkozó havi átlaga meghaladja a minimálbér 150 százalékát. ]

19 A 2011. évi CXCI. törvény ellátórendszer átalakítására vonatkozó rendelkezései
▫ A december 31-én III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rendszeres szociális járadékban részesülő - az öregségi nyugdíjkorhatárt 5 éven túl betöltő, azaz december 31-ét követően született - személyek ellátása január 1-jét követően rehabilitációs ellátásként (változatlan összeggel) került továbbfolyósításra.

20 A 2011. évi CXCI. törvény ellátórendszer átalakítására vonatkozó rendelkezései
A január 1-től jogszabály erejénél fogva átalakított rehabilitációs ellátás - kereső tevékenységre tekintettel – nem került megszüntetésre (de a kereseti korlátok maradtak). Az új igénylő, a soros felülvizsgálatra kerülő, illetve március 31-ét követően felülvizsgálatot igénylelt személy komplex minősítés során megállapított rehabilitációs ellátása mellett napi 4 , ill. heti 20 órát meg nem haladóan kereső tevékenységet folytathat (ezt meghaladó idejű kereső tevékenység ideje alatt az ellátás szünetel).

21 A 2011. évi CXCI. törvény által az ellátórendszer átalakításában nem érintettek
Az ellátórendszer átalakítása nem érinti a december 31-én a) a rehabilitációs járadékban (a rehabilitációs járadék kerül továbbfolyósításra), b) a bányász dolgozók egészségkárosodási járadékában (2012. január 1-jétől az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeiről szóló 23/1991.(II.9.) Korm. rendelet alapján bányászok egészségkárosodási járadékára jogosultak), c) a mezőgazdasági szövetkezeti tag munkaképtelenségi járadékában (változatlan ellátásra jogosultak) részesülő személy ellátását.

22 A 2011. évi CXCI. törvény által az ellátórendszer átalakításában nem érintettek
▫ rehabilitációs járadékban részesülő, keresőtevékenységet folytató személy ellátását meg kell szüntetni, ha a járadékban részesülő hat egymást követő hónapra vonatkozó keresetének havi átlaga meghaladja a rehabilitációs járadék összegének kétszeresét, illetve a minimálbér összegét /a korlátozó szabály változatlan/. ▫ bányászok egészségkárosodási járadékában részesülő személy, ha biztosítással járó jogviszonyban áll, és az általa fizetendő nyugdíjjárulék alapja meghaladja a tárgyév első napján érvényes minimálbér havi összegének tizennyolcszorosát, ezen összeg elérését követő hónap első napjától - a tárgyév december 31-ig, de legfeljebb az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig - az ellátása folyósítását szüneteltetni kell .

23 Minősítési kategóriák
A : rehabilitáció nélkül foglalkoztatható (60% feletti egészségi állapot) B1 : foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható (51-60% közötti egészségi állapot) B2 : egészségi állapota alapján rehabilitálható, azonban a 7/2012.(II.14.) NEFMI rendeletében meghatározottak szerinti „a rehabilitálhatóság foglalkoztatási szempontú”, vagy „a rehabilitálhatóság szociális szempontú” vizsgálata alapján rehabilitációja nem javasolt (51-60% közötti egészségi állapot) C1 : tartós foglalkozási rehabilitációt igénylő személy (31-50% közötti egészségi állapot) C2 : egészségi állapota alapján tartós rehabilitációt igényel, azonban a végrehajtási rendelet mellékleteiben meghatározott egyéb körülményei alapján nem foglalkoztatható, rehabilitációja nem javasolt (31-50% közötti egészségi állapot) D : orvosszakmai szempontból önellátásra képes, csak folyamatos támogatással foglalkoztatható személy (1-30% közötti egészségi állapot) E : egészségkárosodása jelentős, önellátásra egyáltalán nem, vagy csak segítséggel képes (1-30% közötti egészségi állapot)

24 FOGLALKOZTATÁSI FÓRUM
Köszönöm a megtisztelő figyelmüket! Kéri Gábor


Letölteni ppt "FOGLALKOZTATÁSI FÓRUM"

Hasonló előadás


Google Hirdetések