Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A doktori képzés aktuális kérdései Doktoranduszok Országos Szövetsége Szombathely 2010 08 21 © dr. Kocsis Miklós.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A doktori képzés aktuális kérdései Doktoranduszok Országos Szövetsége Szombathely 2010 08 21 © dr. Kocsis Miklós."— Előadás másolata:

1 A doktori képzés aktuális kérdései Doktoranduszok Országos Szövetsége Szombathely 2010 08 21 © dr. Kocsis Miklós

2 Az előzmények…

3 Bevezetés (forrásmunkák: http://www.mab.hu/a_publikaciok.html)  Mi is a PhD fokozat? angolszász rendszer német rendszer (Doktorvater) ← a mi rendszerünk „vegyes” rendszer  A PhD funkciói a tudomány fejlődésében: tudományos utánpótlás képzése (~30 éves kor alatt) alkalmasságuk igazolása (tudományos fokozattal), új tudományos eredmények létrehozása (a fiatal kutató eredetisége, munkabírása)  Szabályozás rendszere Ftv. Korm. rendeletek Intézményi szabályzatok

4 Ftv.: a (szervezett) doktori képzés és a doktori fokozatszerzés egységet alkot,de ez két külön jogi aktus [középiskola vs. érettségi]  képzés: doktorandusz (3 év) a képzés a fokozathoz vezető egyik út, de van egyéni felkészüléses út is.  fokozatszerzés: doktorjelölt (2 év) [ez lényegében angolszász rendszer (még Bologna előtt); a német rendszerben nincs képzés, a Doktorvater irányít] 2003-ban Berlinben a doktori képzést a Bologna-rendszer 3. ciklusává minősítik.

5 Tudományos autonómia és minőség A képzés keretét adó szervezetben A doktori iskola önálló szervezet(i egység): autonóm keletkezési jog – minőséget biztosító előírt peremfeltételekkel (Ftv., korm.rend., MAB) személyi: vezető, tanács, kvalifikált törzstagok (ebben átfedés van az egyetemmel) működési: SZMSZ, minőségbiztosítási terv belső szervezet lehet (pl. doktori programok) doktoranduszok felvétele (osztott) képzési program (teljes önállóság) infrastrukturális és pénzügyi (részleges)

6 A doktori iskolai felvételekben szakmai rész: doktori iskoláké keretelosztási jog: egyetem/kar DT-é A fokozatszerzés rendszerében a doktori tanácsokban tudományosan kvalifikált személyi összetétel; ugyan ez a szigorlati és védési bizottságokban; az eljárásban, odaítélésben minden döntés joga a tanácsé. A (szakmai) „társadalom” képviselőinek bevonását (szigorlati, védési bizottságokban) a törvény előírja.

7 Doktori képzés (a tudományos utánpótlás képzése) a) a doktorandusz oldaláról:  doktoranduszi státusz  36 hónap (nem 6 félév)  a képzés: előadások, szemináriumok és kutatómunka - részértékelésekkel (publikáció, konferencia-előadás, stb.)  részvétel az A/M oktatásban – de mértékkel!  nyelvtanulás  abszolutórium zárja: belső lezáró funkciója van, „kifelé” nincs értéke (pár év után leértékel?).

8 b) a rendszer oldaláról:  ez a 3. ciklus a Bologna-képzési rendszerben  szervezeti kerete a doktori iskola  tartalmi kerete a DI képzési terve: ez koncepció kell legyen, nem hosszú előadás lista  működési rendje: a DSZ, a TVSZ, a DI SZMSZ és a minőségbiztosítási terv  sajátsága: a doktorandusz és a témavezető személyes kapcsolata („majdnem” Doktorvater)  a képzésben a DI gyakorolja az autonóm jogokat és viszi a felelősséget (fokozatszerzésben ezek a doktori tanácsoknál vannak!)

9 A fiatal diplomás által választható párhuzamos képzési rendszerek a doktori képzés az „academic” (tudományos) vonal: alkotó (produktív) teljesítmény a szakvizsga (jogászok, orvosok, mérnökök stb.) a „professional” vonal: alkalmazó (reproduktív) teljesítmény (szakirányú továbbképzések) –pl. a tanároknál, az orvosoknál pontgyűjtéssel Ezek a PhD-t „veszélyeztető” alternatívák, mert a nem- akadémiai szférában többet ér(het)nek.

10 A doktori fokozatszerzés  a DSZ alapján előírt kötelezettségek teljesítése, továbbá a doktori szigorlat eredményes letétele;  két idegen nyelv ismeretének a doktori szabályzatban meghatározottak szerinti igazolása;  az önálló tudományos munkásság bemutatása cikk EK kel, tanulmány OK kal vagy más módon  a fokozat követelményeihez mért tudományos, illetve művészeti feladat önálló megoldása; értekezés, alkotás bemutatása; az eredmények megvédése nyilvános vitában.

11 A doktori képzés aktuális tartalmi kérdései  A doktoranduszok jogállása Képzési idő (36 hónap; szabadság?!?) Juttatások (külföldi részképzés!) Munkavállalás kérdése (51/2001. K. r. helyett 33/2007. K. r.) Oktatási tevékenység (rendszerint megbízási jogviszony, egyebekben Ftv. 48. § (4) bek.)

12 A fokozatszerzési eljárás  A doktorjelöltek jogállása (lehet párhuzamos is!)  A fokozatszerzési eljárás lefolytatása (kérelemtől 2 év)  Jogalkalmazási problémák (nyelvismeret, eljárási díj)

13 Aktuális problémák és a DOSz javaslatai doktorandusz-doktorjelölt státus rendezése (kettősség megszüntetése) szolgálati idő kérdése Ösztöndíj összegének kérdése (grafikon!) Munkavállalás kérdései Képzési követelmények képzési idő alatt történő megváltoztatása Doktori iskola megváltoztatása „szabadság”-ügy Szakvizsga kérdése (5/1991. (IV. 1.) IM r.; tárgyalások folynak) Ha gond lenne…  Amit lehet, helyben kell megoldani!  DOSz Jogsegély-szolgálata

14

15 Kérdések?

16 Megtisztelő volt a figyelmetek. Köszönöm. (dr. Kocsis Miklós) miklos.kocsis@ajk.pte.hu jogsegely@dosz.hu www.jogiforum.hu/felsooktatas +36(70)332-88-34


Letölteni ppt "A doktori képzés aktuális kérdései Doktoranduszok Országos Szövetsége Szombathely 2010 08 21 © dr. Kocsis Miklós."

Hasonló előadás


Google Hirdetések