Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A többfokozatú képzés kezelésének problémái a TVSZ-ben László Gyula.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A többfokozatú képzés kezelésének problémái a TVSZ-ben László Gyula."— Előadás másolata:

1 A többfokozatú képzés kezelésének problémái a TVSZ-ben László Gyula

2 (1) Elvi alapvetés Bologna: •adottság és támogatandó a többfokozatú képzés, •adottság és támogatandó a kreditrendszer, •… és mindezt egy lehetőleg egységes, áttekinthető és működőképes szabály- rendszerbe (TVSZ-be) kell/ene/ foglalni.

3 (2) Egy intézmény – egy TVSZ 2006 után egy (integrált) felsőoktatási intézménynek csak egy TVSZ-e lehet. a)Eltérő kari szokások, kultúrák ütközése. Hogyan kezelhető? Meggyőzéssel? Kényszerrel? Egyszerre? Fokozatosan? b) Eltérő kari szabályzatok egységesítése. Egyeztetett, egységes szabályok, eljárások kellenek. Felduzzasztott egyetlen szabályzat? Csak rövid, keret-jellegű? Egységes szabályzat, „minimalizált” kari mellékletekkel?

4 (3) Megváltozott feltételek: Tömegoktatás és kreditrendszer a) Nagy tömeget csak egységes, kevés eltérést megengedő szabályozással lehet szervezni, irányítani. Szigorúbb keretek, eljárásrend. b) Miközben a kreditrendszer és az FTv. nagyobb szabadságot ad és igényel.  Egyéni tanterv.  Harmadik eredménytelen tárgyfelvétel alatt/után kétszer figyelmeztetni?  A párhuzamos tárgyfelvétel „alanyi jog”?  Egyre kevesebb cím a tanulmányi ok miatti megszüntetésre.

5 (4) Felmenő rendszerben hatályossá váló változások Elvileg a belépéskori jogszabályok érvényesek (felmenő rendszerek) –Hány évig kell fenntartani egy már nem létező képzést egy-két hallgató miatt? Hányfajta szabályrend, tanterv párhuzamos megtartása várható el egy szervezet irányításától? –Már nincs is hatályban a régi KKK. –Egyes juttatások viszont azonnal hatályosak. –A halasztás új szabályai is felmenőek, - de a régi szabály már nem található. –Melyik tanterv szerint haladjon? Ekvivalencia-táblázatok.

6 (5) Régi/új, változó fogalmak a)utóvizsga – javító vizsga; javító vizsga – értékemelő vizsga b)a kredit-rendszerben nincs évfolyam – a statisztikában megmaradt c) tanterv és tanrend; tantárgy, kurzus, tárgyelem

7 (6) Kreditrendszer – elvek a) Elvileg egy kp = 30 munkaóra. TTK: 1 kontakt óra = 1 kp, KTK: 1 kontakt óra = 1,5 kp. b) Ftv: egy adott ismeretanyagért csak egyszer adható kredit. Programon belül, vagy programok között? Ld. FSZ – BA. c) Egy ismeretanyag többször is számonkérhető? Legyen szigorlat vagy ne legyen? d) A szakdolgozat / diplomamunka hány kredit? 0? 10? 15? 30?

8 (7) Kreditrendszer – mobilitás a) Elvileg szabad mozgás – eltérő belépési küszöbök mellett b) Csak felsőoktatási kredit fogadható el: a felsőoktatási és középiskolai FSZ egyaránt 55-ös OKJ c) Nincsenek kreditmegállapodások – mi lesz a KÁB- okkal a felvételi idején…

9 (8) Kreditrendszer - kreditindex a) A hallgatói teljesítmény mérése vs. ösztöndíj- számítási szempontok b) Kreditindex: a félév a mintatanterv szerint sem mindig 30 kp… c) Korrigált kreditindex: csak egy félévre jó…

10 (9) Képzési ciklusok I. a) FSZ: –Kétfajta (hallgatói és tanulói) szabályrendszer él párhuzamosan. –Kevésbé „befogadott” és szabályozott a TVSZ-ben. –Hallgatói szerződés? Szakmai gyakorlat? b) BA: –A legjobban szabályozott – már ismerjük. –Kivétel: szakirány-választás, szakmai gyakorlat – még nem ismerjük.

11 (10) Képzési ciklusok II. c) MA: –Még nem tudjuk… –A felvételi szabályzat tanulsága: külön szabályzat (?) d) PhD: –Lebeg a TVSZ és a Doktori szabályzat között (a doktori iskolák relatív önállósága). –36 hónapos egybefüggő tanulmányi idő, nincs (?) félév, vizsgaidőszak, sillabusz, nehezen alkalmazható rá a TVSZ. e) Szakirányú továbbképzés: –Kevésbé szabályozott. –Minőség-ellenőrzés??

12  Köszönöm a figyelmet!  … és beszéljük meg!


Letölteni ppt "A többfokozatú képzés kezelésének problémái a TVSZ-ben László Gyula."

Hasonló előadás


Google Hirdetések