Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az önkormányzatoktól a járási hivatalokhoz kerülő feladat- és hatáskörök 2013. január 1. napjától.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az önkormányzatoktól a járási hivatalokhoz kerülő feladat- és hatáskörök 2013. január 1. napjától."— Előadás másolata:

1 Az önkormányzatoktól a járási hivatalokhoz kerülő feladat- és hatáskörök 2013. január 1. napjától

2 A járások kialakításának koncepcionális elvei 1299/2011 (IX.1) Korm. határozat Járás területi és szervezeti egység a települési és megyei szint között Feladatai: a megyei szintnél alacsonyabb szinten intézendő államigazgatási feladatok 2012. évi XCIII. törvény a járások kialakításáról valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról 174/2012. (VII.26.) Korm. rend. a járási (fővárosi kerületi) hivatalok kialakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

3 Cél: az önkormányzati és államigazgatási feladatok szervezeti szinten történő szétválasztása Rendező elv: a helyismerethez kötődő, mérlegelési jogkörbe tartozójegyző ügyek az egyértelműen állami feladatok járási hivatal

4 A járási hivatalokhoz átkerülő feladat – és hatáskörök Az átkerülő feladatok döntő többségét, azok nagyságrendjét is figyelembe véve az - okmányirodai feladatok, - gyámhivatali feladatok, - egyes szociális ellátásokkal összefüggő feladatok, és a - szabálysértési ügyek alkotják.

5 Belügyi ágazat 1.) Kommunális igazgatás - A temetők fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellenőrzése - A temetkezési szolgáltatási tevékenység folytatásának engedélyezése, szolgáltatás felügyeletét ellátó hatósági feladatok 2.) Menekültekkel, menedékjoggal és az ideiglenesen menedéket élvezőkkel, idegenrendészettel kapcsolatos feladatok, hatáskörök (ellátás, támogatás megállapításával, folyósításával, megszüntetésével kapcsolatos hatósági feladatok 3.) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartása (okmányirodai feladatok) 4.) Fegyveres biztonsági őrséggel kapcsolatos feladat- és hatáskör 5.) Útlevél-igazgatás 6.) Szabálysértési feladatok

6 Földművelésügyi és állategészségügyi ágazat 1.) Földdel kapcsolatos egyes feladat- és hatáskör (részarány- földtulajdonosok összehívása, földkiadó-bizottság) 2.) A hegyközségi szervezetekkel kapcsolatos feladatok 3.) Egyéb, a földművelésügyi ágazatot érintő általános feladat- és hatáskör (termőföld zárgondnoka kijelölésről nyilatkozat) 4.) Állatvédelemmel, állattartással kapcsolatos egyes feladat- és hatáskörök (veszélyes eb, állatpanzió, állatmenhely működésének engedélyezése, a szolgáltatás felügyeletének ellátása, állattartás korlátozása, megtiltása, természetvédelmi területen állattartás – természetvédelmi hatósághoz) 5.) Növényvédelem (egyes kapcsolódó bejelentések továbbítása a növény- és talajvédelmi szolgálathoz)

7 Ipari és kereskedelmi ágazat 1.) Egyéni vállalkozás (okmányiroda) 2.) Táv-hő (felhasználói helyre bejutás,szolgáltatói hő-központ - használati jog, kártalanítás) 3.) Villamos-energia, földgáz-szolgáltatással összefüggő (fogyasztói helyre bejutás engedélyezése biztonságos szolgáltatás, szabálytalan vételezés) 4.) Cirkuszi menazséria működése (kereskedelmi hatósági feladatok engedélyezés, ellenőrzés) 5.) Bányakapitányság bejelentése (jogosulatlan bányászati tevékenység miatt indult hatósági eljárásról)

8 Közlekedési, hírközlési,vízügyi ágazat 1.) Közlekedési igazgatási feladatok (okmányok, járművezetéstől eltiltás, jármű forgalomból történő kivonása, parkolási engedély, stb.-okmányirodai feladatok) 2.) Vízügyi igazgatás (vízi-közműbe bekötésre kötelezés, engedély nélkül végzett bekötés,építmény,berendezés, felszerelés bontására kötelezés,vízelvezetési– házi vízi-közmű engedélyezésére, előírástól eltérő használatára, szennyvíz-elvezetési szolgalom alapítása, ingatlantulajdonos kötelezése a szennyvíztároló megszüntetésére, átalakítására, megszüntetésére, nem védett természeti területen nádaratás, nádégetés engedélyezése, alapadat-szolgáltatás a VIZIR rendszer részére)

9 Szociális és gyámügyi ágazat 1.) Szociális igazgatással kapcsolatos egyes feladatok (időskorúak járadéka, ápolási díj, alanyi jogú közgyógyellátás, rehabilitációs szerv megkeresése a súlyos mozgáskorlátozott közlekedőképességének a megállapítására, hadigondozotti pénzellátás bejelentése) 2.) Gyámügyi igazgatás, gyermek- és ifjúságvédelmi feladat- és hatáskörök Kulturális örökségvédelmi ágazat Régészeti emlék, lelet bejelentés továbbítása Pénzügyi ágazat 1.) Egyes illetékek beszedése (okmányiroda) 2.) Adóigazgatással összefüggő jogosultság és feladat ( adóazonosító jel kezelése, adatszolgált. adóhatósághoz)

10 Oktatási ágazat Rendkívüli iskolai szünet elrendelése, tankötelezettséggel kapcsolatos feladatok, tankötelesek nyilvántartása Igazságügyi ágazat Ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóság (üzletszerű társasház-kezelői és ingatlankezelői tevékenység) Honvédelmi ágazat 1.) Egyes honvédelmi igazgatási feladatok ellátása 2.) Védelmi igazgatási feladatok - Helyi Védelmi Bizottság elnöke – járási hivatal vezetője 3.) Hadigondozás (Hadirokkant rehabilitációs szakigazgatási szerv elé utalása nyilvántartásba vételhez,magasabb osztályba soroláshoz, hadirokkant, hadiözvegy ellátásának a megállapításához, hadigondozotti igazolvány kiadása)


Letölteni ppt "Az önkormányzatoktól a járási hivatalokhoz kerülő feladat- és hatáskörök 2013. január 1. napjától."

Hasonló előadás


Google Hirdetések