Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TÁRGYI ESZKÖZÖK ELSZÁMOLÁSA

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TÁRGYI ESZKÖZÖK ELSZÁMOLÁSA"— Előadás másolata:

1 TÁRGYI ESZKÖZÖK ELSZÁMOLÁSA

2 FOGALMA ÉS JELLEMZŐI A tárgyi eszközök olyan anyagi eszközök, amelyek tartósan ( éven túl ), közvetlenül vagy közvetetten szolgálják a vállalkozás tevékenységét. Értékük a használat során fokozatosan csökken. ( értékcsökkenés ) Rendeltetésszerűen használatba kell venni ( üzembe kell helyezni, aktiválni ). Általában jelentős értékű eszközök.

3 TÁRGYI ESZKÖZÖK A MÉRLEGBEN
A Befektetett eszközök II. Tárgyi eszközök 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2. Műszaki berendezések, gépek, járművek 3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 4. Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások 6. Beruházásra adott előlegek 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

4 ÜZEMBE HELYEZÉS SZEMPONTJÁBÓL
Üzembe helyezett tárgyi eszközök: gépek, járművek. Folyamatban lévő beruházások: még épülő ingatlan, összeszerelésre váró gépsor. Üzemkörön kívüli tárgyi eszközök: nem vehetők használatba valamilyen ok miatt: pl. egy festmény

5 Az értékcsökkenés elszámolhatósága szerint
A terv szerinti értékcsökkenés : általában ez a jellemző. Pl. épületek, gépek, berendezések, járművek. A terv szerinti értékcsökkenés nem számolható el: Pl. földterület, telek, képzőművészeti alkotások, beruházások után. Terven felüli értékcsökkenés ezeknél az eszközöknél is lehet, pl. környezet-szennyezés miatt, vagy egy káresemény hatására. A terv szerinti értékcsökkenés az üzembe helyezéskor azonnal, 100 %-ban elszámolható a kis értékű – Ft – alatti eszközök esetén.

6 Tárgyi eszközök állománynövekedése
Lehet bérelt, vagy saját tulajdonú tárgyi eszköz. A vállalkozás tulajdonába kerülhet: Beszerzéssel ( megveszik ) Saját kivitelezéssel ( előállítják ) Térítés nélküli átvétellel ( minden ellenszolgáltatás nélkül) Apportátvétellel ( a tulajdonos felajánlásával )

7 A beruházás A beruházás egy olyan műszaki-gazdasági tevékenység, amely során a vállalkozás tárgyi eszközeit pótolják illetve bővítik. Üzembe helyezésig nevezzük beruházásnak. Lehet: ingatlan beruházás műszaki beruházás egyéb beruházás komplex beruházás

8 A kivitelezés lehet, saját kivitelezés idegen kivitelezés vegyes kivitelezés Finanszírozás szerint lehet: saját finanszírozású idegen forrásból vegyes forrásból

9 Megkülönböztetjük még a
Felújításokat: A meglévő eszközök szinten tartását jelenti. Rekonstrukciót: Az eredeti állapot visszaállítását jelenti. Pl. műemlékek esetén. Fejlesztések: Egy korszerűtlenné váló eszközön történő bővítés, átalakítás.

10 Beruházó szerint kormányzati önkormányzati vállalkozói lakossági

11 A beruházás szintetikus könyvelése
161. Beruházások számlán könyveljük a bekerülési értéket. A bekerülési érték az eszköz megszerzése érdekében az üzembe helyezésig felmerült ráfordítások összértéke. Pl. tankönyv 163. o. Aktiválás után felmerült gazdasági események elszámolása o.

12 Az értékcsökkenési leírás fogalma és módszerei

13 Tárgyi eszközök értékcsökkenése
A tárgyi eszközök értéke a használat során csökken, ezt amortizációnak is nevezzük. Az előre ismert, pénzben kifejezett kopást terv szerinti értékcsökkenésnek nevezzük. A számítás módja a vállalkozó döntésétől függ, melynek szempontjai: Az adott eszköz egyedi műszaki jellemzői A tárgyi eszköz jellege ( ingatlan, autó ) A működtetés időtartama ( műszakszám )

14 Hasznos élettartam az időszak, amely alatt a tárgyi eszköz részt vesz a termelésben, ameddig használni kívánják. A maradványérték az üzem behelyezéskor meghatározott, de a használati idő végén várható eszközérték. Amortizálandó érték a maradványértékkel csökkentett bekerülési érték. Bruttó érték a tárgyi eszközök bekerülési értéke. Nettó érték az értékcsökkenéssel csökkentett bruttó érték.

15 Összefüggések Amortizálandó érték = bekerülési érték-maradványérték Nettó érték= bruttó érték – értékcsökkenési leírás Mérleg szerinti érték = bekerülési érték-halmozott é.cs.

16 A vállalkozás gazdasági céljai:
Biztosítani az eszköz pótlásának lehetőségét Nyereség növelése Termék bevezetése a piacra stb. Figyelembe kell venni a használatba vétel utáni egyéb ráfordításokat is. Pl. hitelkamat, üzemeltetési, karbantartási költségek. Összemérés elve és az óvatosság elve is érvényesüljön.

17 A lineáris leírás A szükséges adatok: A hasznos élettartam években kifejezve Lineáris kulcs az értékcsökkenés éves mértéke = 100 % / évek száma Az amortizálandó érték Éves értékcsökkenési leírás = amortizálandó érték x lineáris leírási kulcs Pl. tankönyv 172. o.

18 A teljesítményarányos leírás
A szükséges adatok: A tervezett teljesítmény ( műszaki jellemzők alapján ). Amortizálandó érték Egységnyi teljesítményre jutó = Amortizálandó érték / tervezett teljesítmény Tényleges teljesítmény a valóságos teljesítmény ( megtett kilométer, ledolgozott idő, gépóra ) x az egységnyi teljesítményre jutó amortizációval. Pl. tankönyv 174. o

19 Abszolút értékű leírás módszere
A kis értékű tárgyi eszközök a forint bekerülési érték alatti tárgyi eszközök, amelyek értékét az üzembe helyezés napjával teljes egészében ( abszolút módszerrel ) leírjuk. A leírt eszközöket az analitikus nyilvántartásban és a szintetikus könyvelésben is szerepeltetni kell. A mérlegbe nem kerül be. Pl. tankönyv 176. o.

20 Évek számainak összege módszer
A szükséges adatok: Az évek száma ( tervezett használati idő ) pl. 5 év Az amortizálandó érték Az évek számainak összege = = 15 Évben 5/15 x amortizálandó érték Évben 4/15 x amortizálandó érték Évben 3/15 x amortizálandó érték Évben 2/15 x amortizálandó érték Évben 1/15 x amortizálandó érték

21 Szorzószámos módszer A szükséges adatok:
Az évek száma ( tervezett használati idő ) pl. 5 év Az amortizálandó érték A szorzószámok, melyek összege a tervezett használati idővel meg kell, hogy egyezzen. Pl. 1,8 1, ,4 0,2 A lineáris leírási kulcs: 1/5= 0,2 Évben 0,2 x 1,8 x amortizálandó érték Évben 0,2 x 1,6 x amortizálandó érték

22 Nettóérték arányos leírás
A szükséges adatok: Az évek száma ( tervezett használati idő ) pl. 5 év Az amortizálandó érték ( nem tervezünk maradványértéket, mert szükségszerűen marad. ) Pl. 30 %-os állandó kulcs esetén: Évben: amortizálandó érték x 0,3 Évben: (Bruttó érték - Halmozott écs.) x 0,3 Évben: u.a

23 Az értékcsökkenés elszámolására használt főkönyvi számlák
Bekerülési érték (bruttó érték) 121.,131., 141. Terv szerinti ÉCS: 129., 139., 149. Terven felüli ÉCS és annak visszaírása: 128., 138., 148. Értékhelyesbítés: 127., 137., 147. , ellenszámla a 417. Értékelési tartalék A terv szerinti értékcsökkenési leírás költség: 571. A terven felüli értékcsökkenés egyéb ráfordítás: 866. A terven felüli écs. visszaírása egyéb bevétel: 966. Pl. tankönyv 178. o.

24 A tárgyi eszközök állomány- és értékváltozásai
Növekedések Csökkenések Beszerzés Értékesítés Saját előállítás Terv szerinti értékcsökkenés Felújítás Terven felüli értékcsökkenés ( káresemény, selejtezés ) Értékhelyesbítés, visszaírás Apportként történő átadás Apportként átvett eszközök Térítés nélküli átadás Térítés nélküli átvétel Leltárhiány Leltári többlet

25 A tárgyi eszközök értékesítése
Ha kivezetésre kerül az eszköz, akkor az analitikus és a szintetikus nyilvántartásból is ki kell vezetni. Ha előbb kerül kivezetésre, mint ahogy teljesen le lenne írva, akkor a könyv szerinti értéket egyéb ráfordításként kell elszámolni. Ha értékesítettük, akkor ezzel szemben lesz valamennyi bevétel is. 861. Értékesített immateriális javak és tárgyi eszközök könyv szerinti értéke. 961. Értékesített immateriális javak és tárgyi eszközök bevétele. Tnk o.

26 A tárgyi eszközök egyedi nyilvántartása
Egyedi vagy csoportos tárgyi eszköz nyilvántartó lapot kell vezetni. Állományba vételtől a kivezetésig, végigköveti a tárgyi eszközök élettartamát. ábra ( 189. oldal ) 18. Függelék ( 232. oldal ) Állományba vételi bizonylat alapján lehet kiállítani használatba vételkor. 19. Függelék ( 234. oldal )

27 A tárgyi eszköz nyilvántartó lap legfontosabb adatai
Az eszköz megnevezése Azonosító adatok Beszerzés, létesítés időpontja Bekerülési érték Hasznos élettartam, maradványérték Az elszámolt terv szerinti és terven felüli értékcsökkenést ill. annak visszaírását A társasági adó tv. szerinti kulccsal számolt nyilvántartási értékét és annak alakulását


Letölteni ppt "TÁRGYI ESZKÖZÖK ELSZÁMOLÁSA"

Hasonló előadás


Google Hirdetések