Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1. ÖSSZEFOGLALÓ FELADAT: TÁRGYI ESZKÖZÖK Et. 580-581. oldal.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1. ÖSSZEFOGLALÓ FELADAT: TÁRGYI ESZKÖZÖK Et. 580-581. oldal."— Előadás másolata:

1 1. ÖSSZEFOGLALÓ FELADAT: TÁRGYI ESZKÖZÖK Et. 580-581. oldal

2 2FELADATOK: a) Határozza meg a tárgyi eszközök 20X2. január 1-i mérlegértékeit! b) Könyvelje idősorosan a fenti 20X2-es gaz- dasági eseményeket! (A beruházások számlát minden esetben használja!) c) Határozza meg a tárgyi eszközök 20X2. december 31-i mérlegértékeit! d) A fenti feladat adatai alapján készítse el a Kiegészítő melléklet tárgyi eszközökre vonatkozó részét! (Számszaki és szöveges is!)

3 3INFORMÁCIÓK A TÁRGYI-LAGOS Rt. tárgyi eszközeinek analitikus nyilvántartása a következő adatokat tartalmazza 20X2. január 1-én: •Ingatlan: A másfél évvel ezelőtt vásárolt telephelyért 15millió Ft- ot (ÁFA nélkül) fizettek az adásvételi szerződés szerint. Az ingatlanon lévő egyetlen épület értéke 10 millió Ft. •Évi leírási kulcsa 2%, lineáris leírással. Az előző évben elszámolt terven felüli értékcsökkenés (a piaci érték csökkenése miatt) 200 eFt volt. •Az ingatlan nettó értéke: 15 000 – 500 = 14 500 eFt ÉCS (épületre): 1,5 év után 10 000 eFt * 0,03 = 300 eFt + terven felül 200 eFt, összesen: 500 eFt

4 4 Tárgyi eszközök 20X1. január 1.-i mérlegértéke Ingatlanok és kapcs. vagyoni ért jogok: 14 500 Műszaki berend., gépek, járművek: 285 Egyéb berend. felszerelések, járművek: 1 005 Tenyészállatok: 0 Beruházások, felújítások: 0 Beruházásokra adott előlegek: 0 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése: 0 TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 15 790

5 5FELADATOK: a) Határozza meg a tárgyi eszközök 20X2. január 1-i mérlegértékeit! b) Könyvelje idősorosan a fenti 20X2-es gaz- dasági eseményeket! (A beruházások számlát minden esetben használja!) c) Határozza meg a tárgyi eszközök 20X2. december 31-i mérlegértékeit! d) A fenti feladat adatai alapján készítse el a Kiegészítő melléklet tárgyi eszközökre vonatkozó részét! (Számszaki és szöveges is!)

6 6 KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK •Az rt. összköltség eljárásra épülő eredmény- kimutatást készít, költségeit csak az 5-ös számlaosztályban gyűjti. •A tárgyi eszközök értékcsökkenését napra időarányosan számolja és csak év végén könyveli. (Egy hónap 30 nap.) •A nettó érték alapján történő leírásnál a január 1-i nettó értékből indul ki a vállalkozás. •Ha év közben következik be az adott eszközzel kapcsolatos gazdasági esemény, akkor az amortizáció számításnál ezt figyelembe veszik. Az eszközök év közbeni csökkenése esetén az esemény bekövetkezésekor számolják el a tárgyévi értékcsökkenést és értékcsökkenési leírást.

7 7 1. GAZDASÁGI ESEMÉNY 1. Az ingatlanon végzett - saját - felújítás befejeződött, március 31-én vették használatba. Az utókalkuláció szerinti költsége 400eFt. 1a. INGATLAN FELÚJÍTÁS (SAJÁT KIVITELEZÉS) T 1.Beruházások, felújítások - K 5.SEEAÉ 400 1b. HASZNÁLATBA VÉTEL (üzembe helyezés) T 1.Ingatlan – K 1.Beruházások 400

8 8 2. A felújítással egyidejűleg bővítették az elektromos hálózatot. A nagyobb igénybevétel miatt az ELMŰ-nek hálózatfejlesztési hozzájárulás címén 200 eFt-ot + áfá- t fizetnek. Ennek fejében 20 éven keresztül garantálják a nagyobb terhelésnek megfelelő áram-szolgáltatást. A számla és az átutalásról a bankértesítés megérkezett. 2a. HÁLÓZATFEJLESZTÉSI HOZZÁJÁRULÁS T 1.Beruházások – K 4.Szállítók 200 2b. ÁFA T 4.Előzetes ÁFA – K 3.Szállítók 40 2c. HÁLÓZATFEJL. HOZZÁJÁR. AKTIVÁLÁSA T 1.Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni ért. jog – K 1.Beruházások 200 2d) Szállítók kiegyenlítése T 4.Szállítók - K 3.Elszámolási betét 240

9 9 3. GAZDASÁGI ESEMÉNY 3. Július 1-jén elhozták a szervizből az OPEL-t, amelybe új motort szereltek be. A kiszerelt alkatrészek értékével csökkentett számla értéke 250 eFt (+ 20% ÁFA). Az rt. számviteli politikája szerint a fődarab csere növeli az eszköz használati idejét, az amortizációs kulcs változatlan. (Útnyilvántartás alapján kizárható a személygépkocsi magáncélú használata.) 3a. MOTORCSERE (áfával növelt érték) T 1.Beruházások – K 4.Beruházási szállítók 300 3b. HASZNÁLATBA VÉTEL (üzembe helyezés) T 1.Egyéb berendezés – K 1.Beruházások 300

10 10 4. GAZDASÁGI ESEMÉNY 4. Egy NOTE BOOK-ot vásárolt az rt. július 1-jén 100eFt + 20% ÁFÁ-ért. Az rt. az értékcsökkenést évek száma összege módszerrel, degresszív leírással szándékozza elszámolni 4 év alatt. 4a. NOTEBOOK VÁSÁRLÁS T 1.Beruházások – K 4.Beruházási szállítók 100 T 4.Előzetes ÁFA – K 4.Beruházási szállítók 20 4b. HASZNÁLATBA VÉTEL (üzembe helyezés) T 1.Egyéb berendezés – K 1.Beruházások 100

11 11 5. GAZDASÁGI ESEMÉNY 5. Füstgáztisztító berendezést vásárolt az rt. 600 eFt + 20% ÁFÁ-ért. A berendezést július 1-jén helyezték üzembe. Az rt. az értékcsökkenést 3 év alatt lineárisan tervezi leírni. A berendezés vásárlásához a helyi polgármesteri hivatal 300 eFt vissza nem térítendő támogatást folyósított. 5a. FÜSTGÁZTISZTÍTÓ VÁSÁRLÁS T 1.Beruházások – K 4.Beruházási szállítók 600 T 4.Előzetes ÁFA – K 4.Beruházási szállítók 120 5b. HASZNÁLATBA VÉTEL (üzembe helyezés) T 1.Műszaki gépek, berend. – K 1.Beruházások600 5c. VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁS T 3.Elszámolási betét – K 9.Rendkívüli bevételek300 5d. TÁMOGATÁS IDŐBELI ELHATÁROLÁSA T 9.Rendkívüli bevét. – K 4.Halasztott bevét. (PIE) 300

12 12 6. GAZDASÁGI ESEMÉNY 6. Szeptember 30-án az rt. értékesítette esztergagépét 200 eFt + 20% ÁFÁ-ért. 6a. IDŐARÁNYOS ÉRTÉKCSÖKK. (500 * 0,2 / 12 * 9) T 5.Értékcsökk. leírás – K 1.Műszaki gépek écs. 75 6b. ESZTERGAGÉP ÉRTÉKESÍTÉS BEVÉTELE T 3.Belföldi vevők – K 9.Egyéb bevételek 200 T 3.Belföldi vevők – K 4.Fizetendő ÁFA 40 6c. ESZTERGAGÉP BRUTTÓ ÉRTÉKÉNEK KIVEZ. T 8.Egyéb ráfordítás – K 1.Műsz. gépek bruttó é. 500 6d. ESZTERGAGÉP HALMOZOTT ÉCS. KIVEZETÉSE (500 – 200) + (500 * 0,2 / 12 * 9) (500 – 200) + (500 * 0,2 / 12 * 9) T 1.Műsz. gépek écs. – K 8.Egyéb ráfordítások 375

13 13 7. GAZDASÁGI ESEMÉNY 7. Szeptember 30-án kisebb tüzeset következtében megrongálódtak az irodai berendezések. A káresemény következtében az eredeti beszerzési áruk 20%-ával csökkent az értékük. 300 * 0,2 = 60 eFt 7a. TERVEN FELÜLI ÉRTÉKCSÖKKENÉS ELSZÁMOLÁSA KÁRESEMÉNY MIATT T 8.Egyéb ráfordít. – K 1.Egyéb ber. terv. f. écs. 60

14 14 8. GAZDASÁGI ESEMÉNY 8. Az rt. új profilként lovagoltatással is kíván foglalkozni. A korábban vásárolt csikót (könyv szerinti értéke 160 eFt) átsoroljuk a tenyészállatok közé október 1-jén. A vállalkozás ezen a napon (lovagoltatásra) vásárolt egy másik lovat is 200 eFt-ért (+ 20% ÁFA). A tervezett hasznosítási idő 10 év, a hasznos élettartam végén várható maradványérték 40 eFt/darab. 8a. NÖVENDÉK ÁLLAT ÁTMINŐSÍTÉSE TENYÉSZÁLLATTÁ T 1.Beruházások – K 2.Növendék, hízó állatok160 8b. KAPCSOLÓDÓ TÉTEL: KORREKCIÓ T 5.STK ÁV – K 5.SEEAÉ160 8c. VÁSÁROLT TENYÉSZÁLLAT T 1.Beruházások – K 4.Beruházási szállítók200 T 4.Előzetes ÁFA – K 4.Beruházási szállítók 40 8d. AKTIVÁLÁS (ÁLLOMÁNYBA VÉTEL 200 + 160 = 360) T 1.Tenyészállatok – K 1.Beruházások360 8e. SAJÁT „REZSIS” ÁFA (160 * 0,2 = 32) T 4.Előzetes ÁFA – K 4.Fizetendő ÁFA 32

15 15 9. GAZDASÁGI ESEMÉNY 9. Október 1-től a korábban (20X1. előtt) vásárolt számítógépen csak külső megrendelésre végeznek adatfeldolgozást. 9a. IDŐARÁNYOS ÉRTÉKCSÖKKENÉS (200 * 0,5 / 12 * 9) T 5.Értékcsökk. leírás – K 1.Egyéb ber. écs. 75 9b. ÁTSOROLÁS (BRUTTÓ ÉRTÉK) T 1.Műsz. g. bruttó ért. – K 1.Egyéb ber. bruttó é. 600 9c. ÁTSOROLÁS (HALMOZOTT ÉRTÉKCSÖKK.) T 1.Egyéb ber. écs. – K 1.Műsz. gépek écs. 475

16 16 10. GAZDASÁGI ESEMÉNY 10. Az rt. október 1-jén leányvállalatától térítés nélkül átvett egy számítógépet (egyéb berendezés). Az átadó szerinti nettó értéke 250 eFt, piaci értéke 200 eFt. A bekerülési értéket 2 év alatt lineárisan tervezik leírni. 10a. TÉRÍTÉS NÉLKÜLI ÁTVÉTEL T 1.Beruházások – K 9.Rendkívüli bevételek 200 T 4.Előzetes ÁFA – K 4.Egyéb rövidlejár. kötelez. 40 10b. HASZNÁLATBA VÉTEL (üzembe helyezés) T 1.Egyéb berendezés – K 1.Beruházások 200 10c. KAPCS. TÉTEL: BEVÉTEL ELHATÁROLÁSA! T 9.Rendkívüli bevét. – K 4.Halasztott bev. (PIE) 200

17 17 11. GAZDASÁGI ESEMÉNY 11. December 31-én elektromos hiba miatt a fúrógép kigyulladt, selejtezni kell. A visszanyert hulladék értéke 15 eFt. 11a. ÉRTÉKCSÖKKENÉS ELSZÁMOLÁSA (300 * 0,25) T 5.Értékcsökk. leírás – K 1.Műszaki gép, ber. écs. 75 Nettó érték tűzeset előtt: 85 - (300 * 0,25) =10 eFt Nettó érték < hasznosítható hulladék értéke (15 eFt), ezért a hulladék csak nettó értéken értékelhető! 11b. HASZNOSÍTHATÓ HULLADÉK ÁTVEZETÉSE T 2.Hulladékok – K 1.Műsz. gép, ber. bruttó ért. 10 11c. KISELEJTEZETT GÉP KIVEZETÉSE T 1.Műsz. gép, b. écs. – K 1.Műsz. gép, b. bruttó é. 290

18 18 12. GAZDASÁGI ESEMÉNY 12. A december 31.-i leltározásnál találtak egy kézi csiszológépet, amely nem szerepel a korábbi nyilván- tartásokban sem. A piaci értéke 120 eFt. 12a. TÖBBLET NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE T 1.Beruházások – K 9.Rendkívüli bevételek 120 12b. HASZNÁLATBA VÉTEL (üzembe helyezés) T 1.Műszaki gép, ber. – K 1.Beruházások120 12C. KAPCS. TÉTEL: BEVÉTEL ELHATÁROLÁSA! T 9.Rendkívüli bevét. – K 4.Halasztott bev. (PIE) 120

19 19 13. GAZDASÁGI ESEMÉNY 13. December 31-én elszámolják a meglévő tárgyi eszközök tárgyévi értékcsökkenését és érték- csökkenési leírását. INGATLANOK Ingatlan 01.01-03.31 10 000 * 0,02 / 12 * 3 = 50 04.01-12.31 10 400 * 0,02 / 12 * 9 = 156 04.01-12.31 10 400 * 0,02 / 12 * 9 = 156 Vagyoni értékű jog: 200 / 20 év / 12 * 9 = 7,5 INGATLANOK ÖSSZESEN: 213,5 T 5.Értékcsökk. leírás – K 1.Ingatlanok. écs 213,5

20 20 13. GAZDASÁGI ESEMÉNY /FOLYT./ MŰSZAKI BERENDEZÉSEK Esztergagép 01.01-09.30 500 * 0,20 / 12 * 9 = 75* Fúrógép 01.01-12.31 300 * 0,25 = 75** Számítógép 10.01-12.31 200 * 0,5 / 12 * 3 = 25 Füstgáztiszt. berend. 07.01-12.31 600 / 3 * 0,5 = 100 MŰSZAKI GÉPEK, BEREND. ÖSSZESEN: 275 - ebből már elszámolva:150, elszámolandó 125 T 5.Értékcsökk. leírás – K 1. Műsz. gép, ber. écs. 125 * Elszámolva az értékesítéskor * Elszámolva az értékesítéskor ** Elszámolva káresemény kapcsán

21 21 13. GAZDASÁGI ESEMÉNY /FOLYT./ EGYÉB BERENDEZÉSEK OPEL 01.01-06.30 600 * 0,40 / 12 * 6 = 120 07.01-12.31 (600–120+300) * 0,40 / 12 * 6 = 156 07.01-12.31 (600–120+300) * 0,40 / 12 * 6 = 156 Számítógép 01.01-09.30 200 * 0,5 / 12 * 9 = 75* NOTEBOOK 07.01-12.31 100 * 0,4 / 12 * 6 = 20 Irodai berendezés300 * 0,15 = 45 Térít. nélküli sz.gép 10.01-12.31 200 / 2év / 12 * 3 = 25 EGYÉB BEREND., FELSZER. ÖSSZESEN: 441 - ebből már elszámolva:75, elszámolandó 366 T 5.Értékcsökk. leírás – K 1.Egyéb ber., felsz. écs. 366 * Elszámolva az átsoroláskor

22 22 13. GAZDASÁGI ESEMÉNY /FOLYT./ TENYÉSZÁLLATOK 10.01-12.31 (160 + 200 - 2 * 40) / 10 év / 12 hó * 3 hó = 7 T 5.Értékcsökk. leírás – K 1.Tenyészállatok 7 ÉRTÉKCSÖKKENÉS ELSZÁMOLÁS EREJÉIG A HALASZTOTT BEVÉTEL VISSZAVEZTETÉSE 1. Füstgáztisztító berendezés után: 100 / 2 = 50 eFt 2. Térítés nélkül átvett számítógép után 25 eFt T 4.Halasztott bev. (PIE) – K 9.Rendkívüli bevét.75

23 23 14. GAZDASÁGI ESEMÉNY 14. Az rt. él a Számviteli törvény nyújtotta lehetőséggel, ezért az ingatlanokat piaci értéken értékeli. Az ingatlanon lévő épület könyvvizsgáló által is elfogadott piaci értéke 11 000 eFt. A többi tárgyi eszköznél a piaci érték nem tér el jelentősen a könyv szerinti értéktől. Piaci érték: 11 000 eFt Könyv szerinti érték: - 9 694 eFt Felértékelés összege: 1 306 eFt Ebből korábban elszámolt terven felüli écs.: 200 eFt 14a. TERVEN FELÜLI ÉRTÉKCSÖKK. VISSZAÍRÁSA T 1.Ing. terven felüli écs. – K 9.Egyéb bevételek 200 14b. ÉRTÉKHELYESBÍTÉS ELSZÁMOLÁSA (1 306 - 200) T 1.Ing. értékhelyesbít. – K 4.Értékelési tartalék 1 106

24 24 Tárgyi eszközök 20X2. december 31.-i mérlegértéke Ingatlanok és kapcs. bérleti jogok: 15 087 5 000 + 9 500 + 400 – 206 + 200 = 14 894 200 – 8 = 192 Műszaki berendezések, felszerelések: 720 (0) + (0) + (200 - 100) + (600 - 100) + (120 - 0) Egyéb berendezések: 979 (600 + 300 - 276) + (100 - 20) + (205 - 60 - 45) + (200 - 25) Tenyészállatok: 353 360 - 7 Beruházások, felújítások: 0 Beruházásokra adott előlegek: 0 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 1 106 TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 18 245

25 25 M E G N E V E Z É S ELŐZŐ ÉV ÉV TÁRGY- ÉV Ingatlanok és a kapcsol. vagyoni értékű jogok 14 500 15 087 Műszaki berendezések, gépek, járművek 285 720 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 1 005 979 Tenyészállatok0353 Beruházások, felújítások 00 Beruházásokra adott előlegek 00 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 0 1 106 Tárgyi eszközök 15 790 18 245 Mérleg, 20X2. december 31. (ezer Ft-ban)

26 26 BEFEKTETETT ESZKÖZ MEGNEVEZÉSE BEKERÜLÉSI ÉRTÉK (BRUTTÓ ÉRTÉK) NYITÓNÖVE-KEDÉSCSÖK-KENÉS ÁTSOROLÁSBÓL ZÁRÓ NÖVEK.CSÖKK. I. Immateriális javak 00 II. Tárgyi eszközök 17 900 5 546 3 020 600600 20 426 1. Ingatlanok 15 000 6000 15 600 2. Műszaki ber. gépek, járművek 800 720 800600 1 320 3. Egyéb berend. felsz. járművek 2 100 6000600 4. Tenyészállatok 03600360 5. Beruházások 0 2 280 0 6. Beruházásra adott előlegek 0000 7. Tárgyi eszközök értékhelyesb. 0 1 106 0 ÖSSZESEN 17 900 5 666 3 080 600600 20 486 IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK 20X2. ÉVI BRUTTÓ ÉRTÉK VÁLTOZÁSÁNAK BEMUTATÁSA

27 27 BEFEKTETETT ESZKÖZ MEGNEVEZÉSE HALMOZOTT ÉRTÉKCSÖKKENÉS NYITÓNÖVE-KEDÉSCSÖK-KENÉS ÁTSOROLÁSBÓL ZÁRÓ NÖVEK.CSÖKK. I. Immateriális javak 00 II. Tárgyi eszközök 2 110 996865475475 2 241 1. Ingatlanok 500213200513 2. Műszaki ber. gépek, járművek 515275665475600 3. Egyéb berend. felsz. járművek 1 095 5010475 1 121 4. Tenyészállatok 0707 5. Beruházások 0000 6. Beruházásra adott előlegek 0000 7. Tárgyi eszközök értékhelyesb. 0000 ÖSSZESEN 2 110 996865475475 2 241 IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK 20X2. ÉVI HALMOZOTT ÉRTÉKCSÖKKENÉSÉNEK BEMUTATÁSA

28 28 BEFEKTETETT ESZKÖZ MEGNEVEZÉSE TERV SZERINTI ÉRTÉKCSÖKKENÉS ÉS ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS Terven felüli érték- csök- kenés Érték- csök- kenés össze -sen Ter- ven felüli vissza -írása Line- áris Deg- resszív Teljesít- mény arányo s 50 eFt alatti Terv szerint össz. I. Immateriális javak00000000 II. Tárgyi eszközök5403960093660996200 1. Ingatlanok 2130 200 2. Műsz. ber. gépek, járm. 25025275 3. Egyéb ber. felsz. járm. 7037144160501 4. Tenyészállatok 7077 5. Beruházások 00000000 ÖSSZESEN5403960093660996200 AZ IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS A TÁRGYI ESZKÖZÖK 20X2. ÉVI ÉRTÉK- CSÖKKENÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁSÁNAK BEMUTATÁSA


Letölteni ppt "1. ÖSSZEFOGLALÓ FELADAT: TÁRGYI ESZKÖZÖK Et. 580-581. oldal."

Hasonló előadás


Google Hirdetések