Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Bemeneti képességvizsgálat Összeállította: Bumberák Éva Beatrix és Vizer Zoltán.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Bemeneti képességvizsgálat Összeállította: Bumberák Éva Beatrix és Vizer Zoltán."— Előadás másolata:

1 Bemeneti képességvizsgálat Összeállította: Bumberák Éva Beatrix és Vizer Zoltán

2 Előzmények 2004. október 6-án Szakiskolai Fejlesztési program keretében továbbképzésen voltunk Szakiskolás tanulók bemeneti képességvizsgálatára összeállított feladatcsomagot kaptunk kézhez

3 Előzmények A vizsgálati anyag egyrészt a tanulók – általános tájékozottságának – ismereteinek – felkészültségének szintfelmérésére szolgál másrészt a pedagógus tájékozódhat a tanulók tanulási szokásairól élettervezési és motivációs tényezőiről értékrendjük alakításában szerepet játszó főbb hatásokról

4 Előzmények A csomag nyolc feladatlapból állt A 9. évfolyamos diákok 2004. október 10-én az első két órában válaszoltak a kérdésekre Az öt osztály bontásban, tehát tíz csoportban dolgozott A mérésben 159 tanuló vett részt A mérést az osztályfőnökök koordinálták A javítást a magyar és matematika szakos kollégák végezték

5 Akik a mérést koordinálták oszt osztályfőnö k magyartanár matematika- tanár 9.A Rácz Ildikó Baglyos Natália Rácz IldikóBaglyos Natália 9.B Smajda Szilvia Áncsánné B GyöngyiKovácsné Koszta Zsófia Áncsánné B GyöngyiVass Gábor 9.C Bartus Sándor Bodzás CsabánéKoczmann Lászlóné Bodzás CsabánéKoczmann Lászlóné 9.D Mucsicska Vladimir Bodzás CsabánéVass Gábor Bodzás CsabánéKoczmann Lászlóné 9.E Sipos Csaba Tóth LászlóBaglyos Natália Tóth LászlóVass Gábor

6 I. Motivációs kérdőív Az iskolai motiváció mérésére szolgál A válaszok három területre irányulnak: 1.kognitív (megismerő) aktivitás 2.affektív (érzelmi, indulati) elemek 3.morális (erkölcsi) felelősségvállalás

7 II. Életmód kérdőív a kérdések a tanuló életére, szokásaira vonatkoztak 1.tanulás tanulóink 75-80 %-a maximum 1 órát 5-10 %-a félóránál kevesebbet 5-10 %-a 2-3 órát jelölt meg naponta 2.kedvenc tantárgy 3.legkevésbé kedvelt tantárgy 4.szabadidő 5.egészségi állapot

8 III Tanulási szokások és módszerek az órai munkavégzést és az otthoni szokásokat vizsgálja 1.tanítási óra A tanulók többségének problémát okoz, hogy beszélni kell 2.tanulás Ritka az ismétlés, felmondás A tanulók 80-90%-a egyedül tanul 80%-a nem tud odafigyelni

9 IV Matematikai gondolkodás vizsgálata Az alapműveletekben való jártasság fokát a konkrét számokkal összefüggő logikai és gondolkodási képességet mérte Feladatok: 1.írásbeli összeadás 2.írásbeli kivonás 3.írásbeli szorzás 4.osztás egyjegyűvel 5.osztás kétjegyűvel 6.egyszerű szöveges feladat 7.szöveges logikai feladat

10 IV Matematikai gondolkodás vizsgálata

11 VII Verbális emlékezet vizsgálata A hallás utáni rövid távú emlékezeti megtartást a munkamemóriát, az asszociatív stratégiát vizsgálta a feladat Szópár listát hallgattak a tanulók 6 szópárt egyenként hatszor meghallgattak minden szónak emlékezetből kellett a párját megadni 6x2, tehát 12 pont volt elérhető

12 VII Verbális emlékezet vizsgálata

13 VIII A figyelem vizsgálata Cél az általános pszichomotoros tempó és a figyelem-koncentráció megítélése tájékoztat a tanulók kitartásáról, a feladat iránti elkötelezettségéről motivációjáról Szóközök nélküli betűrengetegből kellett adott idő alatt bekarikázni egy megadott három betűs szótagot

14 VIII A figyelem vizsgálata

15 V A szövegértés vizsgálata A vizsgálat célja az adott szöveg értelmezése az összefüggések alapján A feladat méri a tanuló nyelvi rugalmasságát passzív szókincsének tágasságát az eltérő mondatstruktúrák megértését

16 V A szövegértés vizsgálata

17 VI A szövegalkotás vizsgálata „Hogyan képzelitek el életeteket 10 év múlva?” A cél, hogy a tanuló rákényszerül- jön önmaga életének végiggondo- lására, az elérhető célok megfo- galmazására A vizsgálat eredményeit értékelési szempontok szerint összegeztük

18 VI A szövegalkotás vizsgálata A vizsgálat szempontjai: 1.Tartalom és szöveghossz 2.Kódolás 3.Helyesírás 4.Nyelvhelyesség 5.Kivitelezés

19 Összegzés Reméljük, hogy mérési eredményeinkre támaszkodva hatékony, egyénre szabott oktató-nevelő munka alakítható ki Segíthetjük a szakiskolai tanulók harmonikus személyiségfejlődését és iskolai előmenetelét Bízunk abban, hogy munkánkkal hozzájárultunk századunk távlati pedagógiai célkitűzéséhez: a tudás alapú társadalom megvalósításához

20 Köszönjük a figyelmet!


Letölteni ppt "Bemeneti képességvizsgálat Összeállította: Bumberák Éva Beatrix és Vizer Zoltán."

Hasonló előadás


Google Hirdetések