Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Koppány –völgyi Alapszolgáltatási Központ Nappali Intézménye Idősek Klubja 8667 Kánya, Fő u.20. Tel.: 950 – 413 Oláhné Szegedi Ágnes klubvezető Cadar Elisabeta.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Koppány –völgyi Alapszolgáltatási Központ Nappali Intézménye Idősek Klubja 8667 Kánya, Fő u.20. Tel.: 950 – 413 Oláhné Szegedi Ágnes klubvezető Cadar Elisabeta."— Előadás másolata:

1 Koppány –völgyi Alapszolgáltatási Központ Nappali Intézménye Idősek Klubja 8667 Kánya, Fő u.20. Tel.: 950 – 413 Oláhné Szegedi Ágnes klubvezető Cadar Elisabeta szociális gondozó

2 A MEGSZENTELT PLÉBÁNIA 1850 – BEN ÉPÜLT ÖZV. VICZAY ÁDÁMNÉ GRÓFNŐ ADOMÁNYÁBÓL 2009 – ben az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, a 3 éves szociális felzárkóztató program részeként, állami költségen újították fel

3 Nappali ellátás jogi szabályozása 1/2000. SZCSM rendelet 4. Cím NAPPALI INTÉZMÉNYEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK Általános szabályok 74. § A nappali ellátást biztosító intézmény a) az ellátást igénybe vevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt, b) a helyi igényeknek megfelelő közösségi programokat szervez, valamint helyet biztosít a közösségi szervezésű programoknak, csoportoknak, c) biztosítja, hogy a szolgáltatás nyitott formában, az ellátotti kör és a lakosság által egyaránt elérhető módon működjön. 75. § (1) Nappali ellátás biztosítására az az intézmény alkalmas, amelyik rendelkezik a) a közösségi együttlétre, b) a pihenésre, c) a személyi tisztálkodásra, d) a személyes ruházat tisztítására, e) amennyiben a 77. § (1) bekezdésének a) pontjában megjelölt szolgáltatást biztosítja az étel melegítésére, tálalására és elfogyasztására szolgáló helyiségekkel. (2) A fogyatékos személyek és szenvedélybetegek nappali intézményében többfunkciós helyiséget kell biztosítani, melyben lehetőség van foglalkoztatás, szabadidős program lebonyolítására. 76. § A nappali ellátást nyújtó intézmények nyitvatartási idejét a helyi igényeknek megfelelően kell meghatározni, de az napi hat óránál kevesebb nem lehet.

4 77. § (1) A nappali ellátást nyújtó intézmények szolgáltatásai különösen a) igény szerint meleg élelem biztosítása, kivéve időskorúak nappali ellátása esetén, b) szabadidős programok szervezése, c) szükség szerint az egészségügyi alapellátás megszervezése, a szakellátásokhoz való hozzájutás segítése, d) hivatalos ügyek intézésének segítése, e) munkavégzés lehetőségének szervezése, f) életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése, g) speciális önszerveződő csoportok támogatása, működésének, szervezésének segítése. (2) Az igényelt napi egyszeri meleg étkezésről a 21. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően kell gondoskodni. (3) Szabadidős programok szervezésének minősül az is, ha az intézmény az ellátást igénybe vevők részére sajtótermékeket, könyveket, kártya- és társasjátékokat, tömegkommunikációs eszközöket biztosít, rendezvényeket szervez. (4) Az intézmény által nyújtott egészségügyi ellátás körébe tartozik a felvilágosító előadások szervezése, tanácsadás az egészséges életmódról, gyógytorna lehetőségének biztosítása, valamint a mentális gondozás.

5 78. § (1) Ha az ellátást igénybe vevők foglalkoztatását a nappali ellátást nyújtó intézmény biztosítja, a foglalkoztatásból származó, a ráfordítás összegével csökkentett bevétel legalább ötven százalékát az ellátást igénybe vevő részére ki kell adni. (2) Az (1) bekezdés szerinti bevétel ki nem fizetett részét közösségi célra kell felhasználni. 79. § (1) Az intézmény vezetője a nappali ellátást nyújtó intézményekben a 10. számú melléklet szerinti látogatási és eseménynaplót vezeti. (2) A nyilvántartás alapján a gondozási napokat havonta és évente az intézményvezető összesíti. Ez alapját képezi az állami normatíva felhasználásának, elszámolásának, a mindenkori éves költségvetési törvény figyelembevételével. (3) Nappali ellátás esetén az Szt. 94/B. § és 94/D. § szerinti megállapodások száma meghaladhatja a működési engedélyben meghatározott férőhelyek számát.

6 79/A. § (1) A nappali ellátásban részesülő személyre a gondozást végző személy egyéni gondozási tervei készít. A gondozási tervet az igénybevételt követő egy hónapon belül kell elkészíteni. Nem kell gondozási tervet készíteni abban az esetben, ha az ellátott kizárólag a) tanácsadásban, b) alacsonyküszöbű vagy ártalomcsökkentő szolgáltatásban, c) nappali melegedő szolgáltatásában, d) klubfoglalkozásban, e) bázis-szállás ellátásában részesül. 80. § A nappali ellátást nyújtó intézmény házirendje tartalmazza a) az intézmény nyitvatartási idejét, b) az intézmény által nyújtott szolgáltatások körét, c) étkeztetés biztosítása esetén az étkezések számát és az étkeztetés rendjét, d) az intézmény által szervezett foglalkoztatásból származó bevétel felhasználására vonatkozó előírásokat, e) az intézményi jogviszony megszűnésének szabályait, f) az intézmény alapfeladatát meghaladó program, szolgáltatás körét és térítési díját.

7 Szeretettel várja Önt, idős szeretteit a Kányai Idősek Klubja! Ott ahol az út három felé ágazik, a templommal és az iskolával átellenben áll a plébánia megújult épülete szolgálja a Koppány – völgyi Alapszolgáltatási Központ (a kistérség szociális intézménye) Kánya, Tengőd időseit. Az épület teljes mértékben megfelel a szolgáltatás jellegének. Kényelmes, esztétikus bútorokkal, televízióval, video és DVD lejátszóval, hifi – vel berendezett társalgó, pihenő és internet szoba, két mosdó, felszerelt teakonyha várja az ellátottakat. A pihenő teraszon az önkormányzat sörpadjai és asztalai adnak lehetőséget programok bonyolítására és a friss levegőn tartózkodásra.

8 A saját művelésű konyhakertben zöldellenek a konyhakerti növények. A kiskertek virágai pedig a ház körüli ágyásokat díszítik. A kerti munkák mellett számos, a tagok érdeklődésére számot tartó programot szerveztünk. Valamennyi hónapban volt olyan ünnepi, ismereterjesztő, szórakoztató jellegű nagyobb esemény, amely alkalmat adott a közösség újraszerveződésére. A régi hagyományok, szokások felelevenítésére, ápolására, újak bevezetésére. Az események között voltak olyanok is, amelyek a helyi generációk közötti együttműködést erősítették, – óvodásokkal, iskolássokkal – jó kapcsolat kialakítását kezdeményezték a tengődi nyugdíjasokkal.

9 Januári események A Magyar Kultúra Napja alkalmából vendégeink voltak a tengődiek 2010.január 22. Vendégünk a védőnő – „Balesetmentes időskor” 2010.január 27.

10 Februári programok Készül a farsangi dekoráció Farsangolni voltunk Tengődön 2010.február 20.

11 Márciusi rendezvények Házavató utáni „morzsa parti” Hagyomány örző tojásfestés viasszal, gicával 2010.március 30.

12 Áprilisi események Költészet napi megemlékezés Szépül az udvar és a virágoskert

13 Májusi élmények Magyar Mentők Napja alkalmából vendégünk volt Orbán László a Tabi Mentőállomás vezetője 2010.május 10. Vendégünk Nyíriné Matyék Beatrix területi védőnő – Beszélgetés a mozgásszervi betegségekről 2010.május. 18.

14 Két kedves dalunk Homokóra Ballagunk az utcán hangos léptekkel Vidáman és nagyon boldogan. Mindenki jól tudja hová sietünk Elmegyünk a nyugdíjas klubba. „Itt akarjuk gondjainkat elfelejteni, Azt a sok szép kirándulást meg is szervezni, Mert az élet nálunk csak így megy tovább Hogyha szépen megértjük egymást.” Elszálltak az évek, sajnos felettünk, Fiatalok mi már nem leszünk. A sok szép emléket nem felejtjük el, Akár mi is történhet velünk. „Szeretnénk, ha soha senki nem csüggedne el, Hisz felneveltük emberségre gyermekeinket. Az unokák nőnek, vigyáznak reánk, Ez nekünk a boldog ifjúság.” Nyugdíjas himnusz Elszaladtak az évek felettünk, Csendes szívvel nyugdíjasok lettünk, Felnevelve gyermeket családot, Nyugdíjasként éljük a világot. Nyugdíjasnak nincsen semmi vágya, Csak, hogy boldog legyen a családja. Szeretetben, békességben éljen, Gyermekek és unokák körében. Nyugdíjas klub, hová összejárunk, Benne szintén otthonra találunk. Legyen minden együtt töltött óra, Békesség és öröm hordozója. Mi lehet a nyugdíjas dal vége, Legyen köztünk, s a világon béke. Adjon Isten még sok boldog évet, Békességet, erőt, egészséget!

15 Az ellátás igénybevétele Az intézményben igényelhető Kérelem nyomtatvány benyújtásával az ellátás igénybe vehető.  Szükséges személyi okmányok: személyi igazolvány  TAJ kártya  Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiállított nyugdíj igazolás (zöld szelvény)

16 Elérhetőségeink 8667 Kánya, Fő u.20. Tel.: 950 – 413 Klubvezető: Oláhné Szegedi Ágnes Mobil telefon: 06-30 – 708 – 1083 Szociális gondozó: Cadar Elisabeta Nyitva tartás Hétfőtől csütörtökig 8.00 – 15.30 – ig Pénteken 8.00 – 13.00 – ig

17 Minden kedves érdeklődőt, leendő klubtagot tisztelettel és szeretettel várunk!


Letölteni ppt "Koppány –völgyi Alapszolgáltatási Központ Nappali Intézménye Idősek Klubja 8667 Kánya, Fő u.20. Tel.: 950 – 413 Oláhné Szegedi Ágnes klubvezető Cadar Elisabeta."

Hasonló előadás


Google Hirdetések