Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 A szakmai program elkészítése. 2 Szakmai követelménymodul: része A szakképesítés szakmai követelményeinek meghatározott része, egyedi szakképesítések.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 A szakmai program elkészítése. 2 Szakmai követelménymodul: része A szakképesítés szakmai követelményeinek meghatározott része, egyedi szakképesítések."— Előadás másolata:

1 1 A szakmai program elkészítése

2 2 Szakmai követelménymodul: része A szakképesítés szakmai követelményeinek meghatározott része, egyedi szakképesítések esetén lehet annak egésze. A szakképesítés követelménymoduljainak összessége tartalmazza a szakképesítés valamennyi, a szakmai és vizsgakövetelményben rögzített szakmai kompetenciáját.

3 3 Szakmai kompetencia: a szakképesítésnek megfelelő munkafeladatok elvégzésére való képesség, alkalmasság Kompetenciaprofil: a feladatprofil és a tulajdonságprofil együttesen

4 4 Feladatprofil: a szakképesítés birtokában betölthető munkakörökben elvégzendő feladatok listája Tulajdonságprofil: azoknak a tulajdonságoknak (alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek, képességek, módszer-, társas és személyes kompetenciák) a listája, amelyek birtoklása révén a személy képes a szakképesítés birtokában a munkafeladatok elvégzésére.

5 5 Program-modul: a követelménymodulokhoz hozzárendelt egy vagy több tananyagegység. A tananyagegység, a programmodul és a folyamatmodul jelentése azonos.

6 6 0061-06 Ügyviteli, irodatechnikai, kommunikációs ismeretek 5625418 20210818328 Tananyagegység Tananyag- elem teljes jele Tananyag elem neve osztálykeret csop.bontás gyak.csop más keret elmélet elm.ig. gyak gyakrlat óra szám Üzleti adminisztráció AAa313/1.1/0061-06 A levélírás tartalmi, formai és nyelvhelyességi követelményei 6 6 6 ABa313/1.2/0061-06Ügyintézői feladatok, ügyviteli rend 18 AC1313/1.3/0061-06Általánosan használt ügyiratok 9 9 9 AC2313/1.4/0061-06 Az üzleti tevékenységgel kapcsolatos feladatok 9 9 9 ADa313/1.5/0061-06A pénzforgalommal kapcsolatos ügyintézés 4 4 4 AEa313/1.6/0061-06 A munkaviszonnyal kapcsolatos ügyintézői feladatok 4 4 4 Alkalmazott számítástechnika BAa313/2.1/0061-06 Számítástechnika alapismeretek, fáljkezelés 18 BB1313/2.2/0061-06Szövegszerkesztés alapismeretek 60 BB2313/2.3/0061-06 Táblázat- és adatbáziskezelési alapismeretek 20 BB3313/2.4/0061-06Hálózati kommunikáció 10

7 7 Viselkedéskultúra és üzleti kommunikáció CAa 313/3.1/0061- 06 Magatartás, viselkedés, illem, modor8 8 8 CAb 313/3.2/0061- 06 A kommunikáció szerepe, csatornái, a tömegkommunikáció eszközei 6 6 6 CAc 313/3.3/0061- 06 "Hétköznapi" kommunikáció, köznapi viselkedésformák9 9 9 CAd 313/3.4/0061- 06 Üzleti kommunikáció. A kereskedelmi tárgyalás12 CAe 313/3.5/0061- 06 Konfliktuskezelés9 9 9 CAf 313/3.6/0061- 06 PR kommunikáció, protokoll12 Szakmai kommunikáció idegen nyelven DAa 313/4.1/0061- 06 Bemutatkozás, foglalkozás, család 10 DAb 313/4.2/0061- 06 Szabadidős tevékenységek 10 DAc 313/4.3/0061- 06 Közlekedés, utazás, turizmus 10 DAd 313/4.4/0061- 06 Országismereti alapvető tudnivalók 12 DAe 313/4.5/0061- 06 Étkezés, élelmiszerek, vendéglátási formák 10 DAf 313/4.6/0061- 06 Egészség, orvosi ellátás 10 DAg 313/4.7/0061- 06 Munkahelyi környezet, munkavállalás, önéletrajz 20 DAh 313/4.8/0061- 06 Leggyakoribb hivatali feladatok 32

8 8 314Kereskedő 0002-06Marketing tevékenység 8815471080 0160 Tananyag- elem teljes jele Tananyag elem neve osztálykeret csop.bontás gyak.csop más keret elmélet elm.ig.gyak gyakorlatóraszám 314/1.1/0002-06 A marketing alapfogalmai - a kereskedelmi marketing sajátosságai 12000 00 314/1.2/0002-06A vásárlói magatartás80008008 314/1.3/0002-06A vásárlói magatartás40000404 314/1.4/0002-06A vásárlói típusok60006006 314/1.5/0002-06A vásárlói típusok00600606 314/1.6/0002-06A piackutatás - a piac megismerésének módszere10000 00 314/1.7/0002-06A piackutatás - a piac megismerésének módszere05000505 314/1.8/0002-06A piackutatás - a piac megismerésének módszere00500505 314/1.9./0002-06Piackutatás a gyakorlatban010000 0 314/1.10/0002-06Piackutatás a gyakorlatban000100 0 314/1.11/0002-06Marketingstratégia70007007 314/1.12/0002-06Piacverseny - Verseny a piacon12000 00 314/1.13/0002-06Marketingstratégia a gyakorlatban001000 0 314/1.14/0002-06Marketingstratégia a gyakorlatban00800808 314/1.15/0002-06Marketingkommunikáció70007007 314/1.16/0002-06A reklám és a PR10000 00

9 9 314Kereskedő 0002-06Marketing tevékenység 8815471080 0160 Tananyag- elem teljes jele Tananyag elem neve osztálykeret csop.bontás gyak.csop más keret elmélet elm.ig.gyak gyakorlatóraszám 314/1.17/0002-06A reklám és a PR 00400404 314/1.18/0002-06A reklám és a PR 40000404 314/1.19/0002-06Az egységes /vállalati/ arculat 40004004 314/1.20/0002-06Az egységes /vállalati/ arculat 40004004 314/1.21/0002-06Marketingkommunikáció a gyakorlatban 00600606 314/1.22/0002-06Marketingkommunikáció a gyakorlatban 00800808

10 10 Szakmai tananyag: a képzési folyamat teljes tartalma, melynek része egyrészt a tanuló felé irányuló minden olyan, a képzőtől (iskolától) származó és tervezett hatás, amely célzottan a kompetenciaprofilban rögzített eredmények elérését (kompetenciatöbblet megszerzését) szolgálja, másrészt a kompetenciák elsajátításához, megszerzéséhez szükséges tanulói tevékenységek, cselekvések, illetve az ezeket leíró tanulói munkaformák. A tananyagnak meg kell határoznia, hogy mit csinál a tanuló a képzés során. A tulajdonságprofilban megfogalmazott kompetenciák megszerzéséhez ajánlott tanulói munkaformákat kell megadni.

11 11 Tananyagegység: a szakképesítés központi programjában megadott tananyagrész, amely azonos illetve közvetlenül kapcsolódó képzési célt szolgáló tananyagelemekből képződik. Tananyagelem: a képzési folyamat tervezési-szervezési – a központi programban tovább nem bontott – része. A tananyagelemek összessége lefedi a szakképesítés megszerzéséhez szükséges teljes szakképzési tananyagot.

12 12

13 13 Szakmai tantárgy: a szakmai és vizsgakövetelmény teljesítéséhez a szakképesítés központi programjában megadott tananyagelemeknek az ott megadott-tól eltérő csoportosításával az oktatási intézmény által, a helyi szakmai programban meghatározott tananyagrész. Ez lehet elméleti, gyakorlati, vagy elméletigényes gyakorlati tananyagrész.

14 0001-06 A Vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése és megszüntetése 1548200154820236 Tananyag- elem teljes jele Tananyag elem neve osztály-keret csop. bontás gyak. csop más keret elmélet elm.ig. gyak gyakor-lat óra szám 314/1.1/0001-06 Vállalkozási formák közös és sajátos jellemzői, a köztük való választás szempontjai 19000 00 314/1.2/0001-06 A vállalkozási formák alapításának és megszűntetésének gyakorlati teendői 016000 0 314/1.3/0001-06 A vállalkozás működtetéséhez szükséges tárgyi feltételek 19000 00 314/1.4/0001-06 A tevékenységhez szükséges tárgyi feltételek biztosításával kapcsolatos gyakorlati teendők 016000 0 314/1.5/0001-06A vállalkozás működtetésének személyi feltételei16000 00 314/1.6/0001-06 A vállalkozás személyi feltételeinek biztosításával kapcsolatos gyakorlati teendők 022000 0 314/2.1/0001-06 A kereskedelmi vállalkozások erőforrásai és vagyona 18000 00 314/2.2/0001-06 A vállalkozások nyereségérdekeltsége, az eredmény keletkezése 18000 00 314/2.3/0001-06 A vállalkozások tevékenységének elemzése, a mutatószámok alkalmazása, a likvidítás figyelése 40000 00 314/2.4/0001-06 A vállalkozások finanszírozási formái 12000 00 314/2.5/0001-06Üzleti terv jelentősége, fejezetei12000 00 314/2.6/0001-06 Üzleti terv készítésének folyamata, az üzleti terv összeállítása 028000 0

15 15 Központi program (tanterv): a miniszter által kiadott dokumentum a szakmai és vizsgakövetelmény teljesítésére szolgáló iskolai rendszerű szakképzés megszervezéséhez, valamint további nevelési-oktatási dokumentumok (helyi szakmai program, tankönyv, egyéb tanulmányi segédlet) elkészítéséhez.

16 16 Időkeret: a szakmai tantárgyak, illetve tananyagegységek (modulok), tananyagelemek elsajátításához a képzés során rendelkezésre álló, tanítási órákban megadott idő. A központi program időtervében kell megadni, hogy az OKJ-ban meghatározott képzési időn belül mennyi lesz a flexibilis felhasználásra megengedett idő

17 1 154 8200154820236 2 88 15471080 0160 3 191 105001911050296 4 183 657202192972320 5 18 725401810224144 6 166 0580166058224 7 108 54720162072234 8 120 36660156066222 9 0 0000000 10 0 0000000 11 0 0000000 12 0 0000000 13 0 0000000 14 0 0000000 15 0 0000000 16 0 0000000 1028 42936910 1146 3982921836 nyári gyakorlatok óraszáma:90 elmgyak 192 6 59,5 % 40,5 1926

18 18

19 19 Szakmai program: A szakmai és vizsgakövetelmény alapján a szakképző iskolában a pedagógiai program részeként - a szakmai tantárgyak, illetve tananyagegységek (modulok) központi programja (tanterve) előírásai figyelembevételével szakmai programot, az iskolarendszeren kívüli szakképzést folytató intézményben a felnőttképzési törvény 16. § (2) bekezdése szerinti képzési programot kell kidolgozni.

20 20 Lehetőségek a helyi szakmai program készítésénél Az iskola a szakmai programjában: -a központi program tananyagelemeiből a központi program tananyagegységeitől eltérő tananyagegységeket (programmodulokat), ill. tantárgyakat képezhet, -a központi program tananyagelemeiből és a szabad sáv terhére önállóan kialakított tananyagelemekből a központi program tananyagegységeitől eltérő tananyagegységeket (programmodulokat), ill. tantárgyakat képezhet, -a szabad sáv terhére önállóan alakít ki tananyagegységeket, ill. tantárgyakat. -a szabad sáv terhére megnövelheti a központi program tananyagelemeinek, ill. tananyagegységeinek az óraszámát, -a helyi adottságoknak megfelelően kiválasztja vagy változtatja a kp- ban javasolt tanulói tevékenységformát, képzési helyszínt, képzési jelleget

21 21 Irányelvek a helyi szakmai program készítésénél - a központi programhoz hasonlóan célszerű meghatározni a tananyagelemek célját, az azokkal megcélzott kompetenciákat, a tananyagelemekhez rendelt tanulói tevékenységformákat, a képzési helyszínt, a képzés jellegét (elmélet, elméletigényes gyakorlat, gyakorlat) és az egyes tananyagelemekre fordítandó óraszámot, - ügyelni kell arra, hogy az szvk-ban meghatározott elmélet-gyakorlat arány teljesüljön a képzés teljes időtartamára.

22 22 Figyelembe vehető szempontok a helyi szakmai program tartalmának meghatározásánál - a központi programban a tananyagelemek meghatározásánál célzott hozzárendelés történt a kompetenciákhoz, ezért az nem tartalmaz külön alapozó órakeretet, - a szakmai program elkészítésénél a központi program adaptációja, a helyi viszonyokhoz való illesztése indokolt lehet (pl. kigyűjteni az alapozó szakmai ismereteket tartalmazó tananyagelemeket önálló egységgé vagy tantárggyá, a több modulban megjelenő készségek fejlesztésére újabb egységeket vagy tantárgyakat alkotni, a speciális kompetenciák elsajátítására külön tantárgyakat képezni),

23 23 - a tananyag-elemek követelménymodulokhoz vannak hozzárendelve, a modulok helye és aránya azonban eltérő az egyes szakképesítésekben, a képzés összehangolása az elemek adatainak (óraszám, tanulói tevékenységforma, helyszín, stb.) módosítását, másfajta csoportosítását indokolhatja - a gyakorlati képzési lehetőségek, a gyakorlati képzési helyszínek (tanműhely, tanbolt, taniroda kihasználtsága, együttműködések, tanulószerződések, stb.) hatnak a szabad sáv célszerű felhasználására, a tanulói tevékenységformákra, a képzés helyszínére, az elemhez rendelt elméleti-gyakorlati jellegre

24 24 - a tanulók tanulási képességei, neveltségi, szocializációs szintje, előzetes tudása, általános ismeretei hatnak a szabad sáv tartalmára, a központi program tananyagelemeinek óraszám-változtatására, a tanulói tevékenységformára, - az oktatott szakképesítések sajátosságai, az iskola erősségei, hagyományai, az iskolai humánerőforrás összetétele egyaránt hatnak a szabad sáv tartalmára, - a munkaerőpiac speciális elvárásai az adott régióban hatással vannak a szabad sáv felhasználására.

25 25 314Kereskedő 0004-Az áruforgalom lebonyolítása183657202192972320 Tananyag- elem teljes jele Tananyag elem neve osztálykeret csop.bontás gyak.csop más keret elmélet elm.ig.gyak gyakorlatóraszám HA314/1.1/0004-06Árurendszerek, szabvány, minőség 18000 00 HB314/1.2/0004-06Minőségbiztosítás, minőségtanúsítás 18000 00 IA314/2.1/0004-06Áruátvétel 17000 00 IB314/2.2/0004-06Az áruátvételhez kapcsolódó adminisztratív munkák 15000 00 IC314/2.3/0004-06Raktározási munkák 15000 00 ID314/2.4/0004-06Leltározási munkák 18000 00 IE314/2.5/0004-06Az értékesítés előkészítése 15000 00 IF314/2.6/0004-06A vásárlási indítékok megismerése 15000 00 IG314/2.7/0004-06Az értékesítési módok alkalmazása 15000 00 IH314/2.8/0004-06Az értékesítés folyamata 20000 00 II314/2.9/0004-06Fogyasztói reklamációk intézése 17000 00 I1314/2.10/0004-06A pénztárgép kezelése 029000 0 J1314/3.1/0004-06Az áruátvétel gyakorlati lebonyolítása 0015000 J2314/3.2/0004-06A raktározás, leltározás lebonyolítása 0015000 J3314/3.3/0004-06Értékesítést előkészítő munkák 0015000 J4314/3.4/0004-06Értékesítési munkák 0027000 KA314/4.1/0004-06Vevő fogadása, tájékoztatása idegen nyelven 03600 00

26 26 314Kereskedő 0003-06Az áruforgalomi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése 191 10 5 00 19 1 10 5 0296 Tananyag- elem teljes jele Tananyag elem neve osztálykeret csop.bontás gyak.csop más keret elmélet elm.ig.gyak gyakorlatóraszám 314/1.1/0003 -06 A beszerzéssel kapcsolatos döntések és szervezési feladatok 18000 00 314/1.2/0003 -06 A készletezéshez kapcsolódó döntések és szervezési feladatok 18000 00 314/1.3/0003 -06 Az eladási árak kialakítása18000 00 314/1.4/0003 -06 A pénzforgalom lebonyolítása18000 00 314/2.1/0003 -06 Az áruforgalmi döntések hatása az eredménye20000 00 314/2.2/0003 -06 Adózás, járulékfizetés20000 00 314/2.3/0003 -06 A vagyonnal való gazdálkodás a kereskedelmi vállalkozásoknál 15000 00

27 27 314Kereskedő 0003- Az áruforgalomi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése 191105001911050296 Tananyag- elem teljes jele Tananyag elem neve osztálykeret csop.bontás gyak.csop más keret elmélet elm.ig.gyak gyakorlatóraszám 314/3.1/0003 -06 A forgalom elemzése, tervezése025000 0 314/3.2/0003 -06 A készletek elemzése030000 0 314/3.3/0003 -06 A költségek elemzése020000 0 314/3.4/0003 -06 Az eredmény elemzése030000 0 314/4.1/0003 -06 Vezetési alapismeretek34000 00 314/4.2/0003 -06 A kereskedelmi egységek irányítása30000 00

28 28 Figyelembe vehető szempontok a helyi szakmai program időtervének elkészítésénél -az iskolában oktatott szakmák köre a különféle szakmák képzési részeinek egyesítését, összehangolását indokolhatja, -a pedagógusok képesítése, a tantárgyfelosztás szempontjai alapján egyes tananyagegységek, ill. tantárgyak szervesen kapcsolódhatnak időben egymáshoz, - a gyakorlati képzési lehetőségek (pl. tanműhely, tanbolt, taniroda, külső gyakorlóhely megállapodással, tanulószerződéssel) mikor és milyen kapacitással állnak rendelkezésre.

29 29. A központi program időtervének felhasználása: A központi program időterve a képzés jellegéből következően feltételezhető átlagos képzési feltételekre és átlagos tanulói célcsoportra készült. A központi program időterve a képzési folyamat egy lehetséges szervezését mutatja.


Letölteni ppt "1 A szakmai program elkészítése. 2 Szakmai követelménymodul: része A szakképesítés szakmai követelményeinek meghatározott része, egyedi szakképesítések."

Hasonló előadás


Google Hirdetések