Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

GAZDASÁGI INFORMATIKA 5. BMF KGK Szervezési és Vezetési Intézet.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "GAZDASÁGI INFORMATIKA 5. BMF KGK Szervezési és Vezetési Intézet."— Előadás másolata:

1 GAZDASÁGI INFORMATIKA 5. BMF KGK Szervezési és Vezetési Intézet

2 Adattárházak ésadatpiacok Data Warehouse Megfelelően strukturált, ill. elemzéshez előkészített vállalati adatbázisok fejlett, feltöltést, karbantartást és lekérdezést végző eszközökkel kiegészítve. Data Market (Data Mart) Egy-egy funkcionális vállalati területre koncentráló információgyűjtemény. Az adatpiacok összevonásával kialakítható az egységes vállalati adattárház. A feltöltött rendszerek révén a vállalati szakemberek döntés- előkészítő munkát végeznek (előrejelzések, múlttal történő összehasonlítás).

3 Vezetői információs rendszer és az ERP kapcsolata

4 Adattárházak jellemzői alapvető célja a tárolt információk elemzése, adatait a tranzakciós „forrás” rendszerektől elkülönítve tárolja, adatbázis struktúrája lekérdezések szempontjából optimalizált, vállalati szintű átfogó, integrált adatokat tartalmaz, tartalma nem változik, csak bővül (nem állapotot, hanem történéseket regisztrál)… megvásárlásukkor üresek, a vállalat tölti fel üzleti célok alapján megfelelő adattisztítás után

5 On-line elemző rendszerek - OLAP On-line Analitical Processing Az információkat (adatokat) dimenziók mentén (idő, értékesítési csatorna, földrajzi elhelyezkedés, beszállítói csoportok, alkalmazott technológia stb.) több irányból teszi hozzáférhetővé, elemezhetővé és megjeleníthetővé… „Elszakad” az ERP-ben meglévő kötött listáktól, statisztikáktól, ill. az azokat előállító alkalmazásoktól (lista-generátorok)…

6 Adatbányászat (data mining) Eszközrendszer az adattárházak felhasználására (adatbázis-kezelő, statisztikai módszerek…), amely révén az általunk fel nem ismert összefüggésekre is fényt deríthetünk… Példák: marketing – ügyfelek különböző szempontok szerinti csoportosítása, termelés – selejt- és hiba okok elemzése, logisztika – szállítási késések vizsgálata

7 BI – Business Intelligence Systems Stratégiai döntéstámogató rendszer Balanced ScoreCard – BSC Üzleti tevékenységek folyamatos mérése vevői elégedettség, belső működési folyamatok jósága, emberi erőforrás fejlődése és pénzügyi teljesítmény alapján. 15-25 számszerűsített vállalati mutató (pl. ügyfélkérésekre adott válasz átfutási ideje, kapacitás kihasználtság, oktatásra szánt idő, fedezet/vevői rendelés) állandó figyelemmel kisérése szervezeti egységekre lebontva…

8 BI – Business Intelligence Systems Ellátási lánc kezelése Supply Chain Management – SCM Általában Internet technológián alapuló kapcsolat a vállalat beszállítóival és vevőivel… Cél racionalizálni és optimalizálni a logisztikai rendszert. Alkalmazási terület: vevői igények felmérése, készletek beszerzése, gyártási folyamatok tervezése, rendelések követése, késztermék elosztás, piackutatás és terméktervezés.

9 BI – Business Intelligence Systems Ügyfélkapcsolat kezelés 1. Customer Relationship Management - CRM Értékesítési filozófia: az ügyfelek a fontosak és nem a rövidtávú eladási adatok… IT eszközökkel nagy vevőkör esetén is lehet személyre szabott árut, ill. szolgáltatást nyújtani.

10 Ügyfélkapcsolat kezelés 2. A CRM elemei Operatív CRM: üzleti folyamatok vevőket is érintő automatizálása, adatgyűjtés. Kollaboratív CRM: az ügyfél és a szervezet közötti kommunikáció támogatása, a megszerzett információ hatékony megosztása. Analitikus CRM: gazdaságos és gazdaságtalan vevők meghatározása adattárház technológia segítségével.

11 Számítógéppel integrált gyártás (Computer Integrated Manufacturing – CIM) Gyártmánytervezés (Computer Aided Design v. Drafting - CAD) Gyártástervezés (Computer Aided Production Engineering – CAPE) Gyártási folyamatok tervezése (Computer Aided Process Planning – CAPP) Termeléstervezés és irányítás (Production Planning System v. Scheduling – PPS) Gyártás (Computer Aided Manufacturing – CAM) Anyagszállítás és tárolás (Computer Aided Storage and Transport – CAST) Minőségirányítás (Computer Aided Quality – CAQ)

12 Termelésütemező rendszerek feladatai diszkrét gyártást folytató vállalatoknál; ütemezési alternatívák készítése és összehasonlítása, zavar esetén gyors korrigálási lehetőség, munkahelyek nyilvántartása, gyártási feladatok művelettervenkénti nyilvántartása (melyik termék hol tart…), előkészületi-, befejezési-, várakozási-, és továbbítási idők kezelése, kötött továbbítási mennyiségek figyelembevétele kimutatások aktuális terhelésekről és szabad kapacitásokról, információszolgáltatás előretartásokról és lemaradásokról.

13 Hálótervező programok A projektmenedzsment eszközei közül a hálótervezés használható, beruházások lebonyolítására és az egyedi gyártás termelésirányításában is… Hálótervezés „lépései”: 1.vállalati tevékenységek (CPM), ill. események (MPM) meghatározása (tervezés, anyagbeszerzés, gyártás- előkészítés, gyártás stb. területén), 2.logikai, ill. sorrendi (párhuzamos v. soros…) kapcsolatok és esetleges átfedések megállapítása, 3.időadatok meghatározása (normák, becslések, alvállalkozói szerződések stb.), 4.átfutási idő, kritikus út és a tartalékidők meghatározása, 5.lehetőség a vevői megrendelés nyomonkövetésére a megrendeléstől a kiszállításig…

14 Vállalati eszközmenedzsment (Enterprise Asset Management – EAM) Vannak olyan vállalatok, ahol kulcsfontosságú lehet az ingatlanvagyon, a géppark, a járművek vagy valamilyen közműhálózat hibamentes üzemeltetése. Ezekre a területekre speciális megoldások (szoftver csomagok) készülnek sokszor az ERP helyett… Kiemelt alkalmazási területek: megelőző karbantartás megszervezése és ellenőrzése, állásidők, költségek és pótalkatrész készletek csökkentése, karbantartási dokumentációk kezelése

15 Workflow rendszerek Szoftvereszköz, amellyel a vállalat dolgozóira, szervezeteire és feladataira kiterjedő, munkafolyamatokat kezelő és ellenőrző számítógépes hálózati alkalmazások alakíthatók ki. Meglévő egyéb alkalmazások (ERP, EAM) „felett” automatizálja a vállalati ügyvitelt. Részben módszertan, részben CASE eszköz… űrlap generálás, irodaautomatizálás, elektronikus posta, adatbázis-kezelő és szövegszerkesztő technológiák integrálása…

16 Logisztikai szimuláció A számítógépes szimuláció segítséget nyújthat a vállalat „áttekinthetetlen” értékteremtő folyamatainak meg- ismerésében és a vezetői döntések előkészítésében. Modell építés fizikai (anyagok, termékek, gépek, szállítópályák, tároló helyek, személyzet stb.) és logikai (pl. műszakrend, költségek, anyagjellemzők, valószínűségi változók) elemek felhasználásával. Lehetőség szerint először mindig a már létező és működő logisztikai rendszer modelljét állítsuk fel. Ha ez a valóságnak megfelelő eredményeket mutat, akkor kezdhetjük el a tervezett változtatások elemzését.

17 Archiváló rendszerek 1. Archiválás ≠ Mentés Elektronikus dokumentumkezelés előnyei: nagy mennyiségű információ, ill. dokumentáció kis helyen…, a vállalati hálózat bármely pontjáról, külső segítség nélkül elérhető a teljes irattár, keresési és szűrési lehetőségek a gyorsabb megtalálás érdekében, egyszerű és gyors elektronikus, ill. papíralapú másolatkészítés, biztonsági másolat fokozott védelmet biztosít az irattárnak.

18 Archiváló rendszerek 2. Papíralapú dokumentumok archiválásának lépései: 1.rendszerezés (méret, minőség, szín, file formátum), 2.szkennelés, 3.adatbevitel (tárolt dokumentum „adatlapjának” kitöltése), 4.ellenőrzés és hitelesítés, 5.biztonsági tevékenységek (hiteles biztonsági másolat). Archiválási feladat nemcsak a régi papíralapú dokumentumoknál jelentkezik, hanem vállalati adatbázisok, levelező rendszerekben megjelenő csatolt file-ok, vállalati információs rendszerekből származó elektronikus dokumentumok kapcsán is…

19 Vállalati honlap – az arculatteremtés hatékony módja… elérési lehetőség, a vállalat főbb, nyilvános adatai, rövid vállalati történet és a vállalati stratégia nyilvános részei, vállalati szervezet felépítése, vezetők és kulcs szakemberek bemutatása, információk termékekről szolgáltatásokról, szakmai tanácsok a termékek használatához, tájékoztató garanciális és szerviz tevékenységről, szerződési- és hitel lehetőségek, aktuális akciók és állásajánlatok, vállalati szakmai publikációk és szabadalmak, ügyfél levelezés, stb.

20 Intranet Internet technológiák (TCP/IP, csomagkapcsolt hálózati elv, Web-es megjelenítés, megszokott kereső rendszerek…) alkalmazása „zárt” vállalati hálózatoknál. Belső vállalati honlap tartalma: vállalati szervezeti rendszer, szervezeti és működési szabályzat, értékesítési és pénzügyi információk, projekt dokumentációk, minőségirányítási dokumentációk, munkavállalóknak szóló tájékoztatók, vállalati hírek, információs rendszerhez kapcsolódó technikai támogatás.

21 Extranet Intranet kiterjesztése az üzleti partnerekre, két vagy több Intranet összekapcsolása, az üzleti partnerek megfelelő jogosultsági korlátozások mellett hozzáférhetnek a másik vállalat védett alkalmazásaihoz… az EDI versenytársa… Fejlesztését a vállalati stratégia részeként kell kezelni! Fontos az ehhez kapcsolódó szervezeti kultúra megteremtése.

22 e-Business Szélesen értelmezett fogalom. Ide tartozik a PR és marketing célokat szolgáló vállalati Web lap üzemeltetés, az Interneten keresztül végzett, fizetési funkciókat és a logisztikai tevékenységet magába foglaló fizikai és információs áruk értékesítésére vonatkozó tranzakció kezelés is… Az elektronikus kereskedelem (e-Commerce) az e-Business része és két fő ágra bomlik: elektronikus értékesítés (e-Sales), elektronikus beszerzés (e-Procurement).

23 Elektronikus kereskedelem területei: vállalaton belül, vállalatok között (B2B), vállalat és kormányzat között (B2A), vállalat és végfelhasználó között (B2C), két végfelhasználó között (C2C). Speciális e-Commerce megoldások: on-line bolt, Interneten megjelenő áruházak, virtuális piactér, E-aukció, WebEDI.

24 Elektronikus kereskedelem alapvető biztonsági szempontjai: adatok integritása, ill. az üzenet sérthetetlensége, hitelesítés, ill. azonosíthatóság, visszavonhatatlanság, ill. letagadhatatlanság, titkosság, ill. lehallgathatatlanság, garantált célba juttatás, sorrendiség.

25 Konvergencia Számítástechnika és távközlési eszközök – C&C az alkatrészbázis, felépítés, logikai struktúra egyezése, konvergencia az eszközökben, konvergencia a szolgáltató hálózatokban és a szolgáltatásokban, konvergencia hatása az üzletre és üzleti viszonyokra, a tartalom a konvergens technológiai környezetben…

26 A digitális kor üzleti világa 1. Fizikai termék kikerül az eladó kezéből, előállítása költséges, használat közben kopik, amortizálódik, földrajzi helyhez kötött. Információs termék az információ az eladónál megmarad => többször eladható, ha már megvan, szinte költség nélkül többszörözhető, fizikailag nem kopik, viszont aktualitását vesztheti, mindenhol elérhető. Hálózati gazdaság – nagy vállalatcsoportok, ill. szövetségek infokommunikációs rendszereinek összekapcsolása => új együttműködési formák kialakulása (ellátási láncok versenye)… Információs termék – minden termék, amely digitalizálható, ill. digitális jelsorozattal elő állítható, tárolható és továbbítható (tehát ide tartozik a digitális tartalom is…).

27 A digitális kor üzleti világa 2. Az üzleti viszonyokat formáló, porteri 5 hatás, ill. erő (szállítók, új belépők, vevők, helyettesítő termék és iparági verseny) kiegészítése a komplementer termékekkel, ill. iparokkal… (pl. számítógépnek a szoftver, gépjárműnek a benzin…)

28 A digitális kor üzleti világa 3. Az e-kereskedelem három fejlődési szakasza: 1994-1997; vállalati web oldalak megjelenése, 1997-2000; adásvétel olyan eladók és vevők között, akik egyébként soha nem találkoztak volna => forgalomnövelés…, 2000-; haszonnövelés elsősorban a költségek csökkentésével.

29 A digitális kor üzleti világa 4. Az e-business (elektronikus gazdaság) az a virtuális „aréna”, ahol: az üzletet csinálják, az értéket teremtik és kicserélik, a tranzakciókat lebonyolítják, az üzleti kapcsolatok kialakulnak és fejlődnek. Ez lehet kapcsolatban a fizikai piaccal, de lehet attól teljesen független is…

30 A digitális kor üzleti világa 5. Az e-business bármilyen – taktikai vagy stratégiai – internetes kezdeményezés lehet, amely átformálja az üzleti kapcsolatokat: fogyasztók és vállalat, vállalat és vállalat, fogyasztók és fogyasztók kapcsolatrendszerében, vagy magán a vállalaton, vállalatcsoporton belül!

31 A digitális kor üzleti világa 6. Az e-business alapszabálya 1.A technológia az üzleti stratégia kialakításában már valódi ok és hajtóerő. 2.Az információ menedzsmentje fontosabb és költséghatékonyabb, mint a termékek kezelése és gyártása. 3.Ha valaki nem képes megváltoztatni a tradicionális üzleti tervét, kudarccal számolhat. 4.Az e-kereskedelem keretében a cégek „meghallgathatják” ügyfeleiket és így ők lehetnek a legolcsóbbak, legjobbak, legismertebbek stb. 5.A technológiát nemcsak a termék létrehozásához használjuk, hanem a kísérő folyamatokban is (megrendelés, szállítás, használat)

32 A digitális kor üzleti világa 7. Az e-business alapszabálya (folytatás) 6.A jövő üzleti terve egyre több könnyen átkonfigurálható üzleti modellt használ a jobb vevőkiszolgálás érdekében. 7.Az üzleti terv akkor jó és hatékony ha rugalmas munkamegosztásra, kooperációra törekszik a partnerekkel. 8.Nagy rizikó az üzleti tervek készítésekor minimálisra csökkenteni az alkalmazással, ill. az infrastruktúrával szembeni igényeket a mutatós külső érdekében. 9.A sikerhez kulcsfontosságú e-üzleti infrastruktúra célszerű és hatékony kialakítása. 10.Erős vezető személyiségre van szükség, hogy hatékonyan lehessen összekapcsolni az üzleti stratégiát, a folyamatokat és az alkalmazásokat.

33 A digitális kor üzleti világa 8. A vállalatnak versenyelőnyt adó tudás összetevői: Emberi tőke (munkatársak tudása, informáltsága, tapasztalata, szakértelme, áttekintő és analitikus képessége, intelligenciája, értékrendje, döntési képessége, intuíciói stb.) Strukturális tőke (a szervezetben lévő együttműködési, közös alkotási képesség, termék vagy szolgáltatás reprodukciós képessége) Vásárlói tőke (a vevői- és felhasználói kapcsolatokból nyerhető ismeretek)

34 Elektronikus (digitális) aláírás Az Internet lehallgatható… Az elektronikus aláírás biztosítja azt, hogy a partnerek között végzett üzenetváltás megbízható és hiteles legyen, valamint fennálljon annak jogi érvényesíthetősége… Az elektronikus aláírás olyan, az elektronikus dokumentumhoz csatolt digitális jelsorozat, amelyet az üzenet előállítója, az ún. magánkulcs tulajdonosa állít elő matematikai eljárással. Nyilvános kulcsú rendszerben két kulcsot használnak: magánkulcs, nyilvános kulcs (=> hitelesítő hatóság).

35 Elektronikus aláírás 2. Kategóriák: egyszerű elektronikus aláírás, fokozott biztonságú aláírás, minősített elektronikus aláírás (különleges technológiai és megbízhatósági követelmények a „hitelesítés szolgáltatóval” szemben…) Elektronikus dokumentumok fajtái: elektronikus dokumentum, elektronikus irat, elektronikus okirat.


Letölteni ppt "GAZDASÁGI INFORMATIKA 5. BMF KGK Szervezési és Vezetési Intézet."

Hasonló előadás


Google Hirdetések