Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az ORSZI szociális szakértői tevékenységének eddigi tapasztalatai Sánta Erzsébet ORSZI Szociális Főosztály.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az ORSZI szociális szakértői tevékenységének eddigi tapasztalatai Sánta Erzsébet ORSZI Szociális Főosztály."— Előadás másolata:

1 Az ORSZI szociális szakértői tevékenységének eddigi tapasztalatai Sánta Erzsébet ORSZI Szociális Főosztály

2 Az ORSZI szervezete A hazai társadalombiztosítás és szociális szakértés vezető intézménye. A hazai társadalombiztosítás és szociális szakértés vezető intézménye. Több, mint 100 éves múlt Több, mint 100 éves múlt Fennállása során számos átalakulást ért meg Fennállása során számos átalakulást ért meg Egyik legjelentősebb dátum augusztus 15. Egyik legjelentősebb dátum augusztus 15. Névváltozás: Országos Orvosszakértői Intézetből Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet Névváltozás: Országos Orvosszakértői Intézetből Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet A névváltozáson túl jelentős átalakulás nemcsak a feladatkörében, hanem szervezeti, eljárási, módszertani és képzési területen is. A névváltozáson túl jelentős átalakulás nemcsak a feladatkörében, hanem szervezeti, eljárási, módszertani és képzési területen is. A tisztán orvos szakértői tevékenység kibővül. A tisztán orvos szakértői tevékenység kibővül január 1-től az intézet működésében megjelenik a szociális és foglalkoztatási szakterület január 1-től az intézet működésében megjelenik a szociális és foglalkoztatási szakterület.

3 ORSZI vizsgálatai Több, mint 30 jogcímen végez vizsgálatot Tisztán szociális vizsgálatok: - gondozási szükséglet vizsgálat július 1-től fogyatékosok vizsgálata alapvizsgálata, szociális foglalkoztatási, átfogó rehabilitációs és felülvizsgálatok alapvizsgálata, szociális foglalkoztatási, átfogó rehabilitációs és felülvizsgálatok Jelentős feladata van a szociális szakértőknek: - komplex rehabilitációs vizsgálatokban

4 ORSZI által foglalkoztatott szociális szakértők száma Szociális szakértők régió régiós szakértő kirendeltségi szakértő jegyzői szakértő Főigazgatóság3 KMR1426 KDR1313 ÉAR1318 NYDR1316 ÉMR1419 DDR1314 DAR1417 összesen: ORSZI összesen157

5 A gondozási szükséglet vizsgálat célja Ne a piac döntse el, hogy ki kerülhet be az államilag támogatott szociális intézménybe A leginkább rászorulók, a valós szükségletük alapján kapjanak ellátást

6 A gondozási szükséglet vizsgálat jogszabályi háttere évi III. tv. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról évi III. tv. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 213/2007. (VIII. 7.) Korm. rendelet az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézetről, valamint eljárásának részletes szabályairól 213/2007. (VIII. 7.) Korm. rendelet az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézetről, valamint eljárásának részletes szabályairól 340/2007. (XII.15.) Korm. rendelet a személyes gondoskodás igénybevételével kapcsolatos eljárásokban közreműködő szakértőkre, szakértői szervekre vonatkozó részletes szabályokról 340/2007. (XII.15.) Korm. rendelet a személyes gondoskodás igénybevételével kapcsolatos eljárásokban közreműködő szakértőkre, szakértői szervekre vonatkozó részletes szabályokról 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól

7 Gondozási szükséglet vizsgálat tapasztalatai évben Kezdeti nehézségek: tárgyi, személyi feltételek hiánya Kezdeti nehézségek: tárgyi, személyi feltételek hiánya Indokoltnál lényegesen több kérelem érkezése az első hónapokban Indokoltnál lényegesen több kérelem érkezése az első hónapokban Ügyintézési határidő túllépések Ügyintézési határidő túllépések Szakmai és média támadások Szakmai és média támadások Az új feladatból adódó tapasztalatlanságok miatt keletkező problémák: hiányosan érkező kérelmek, nem az illetékességi területnek megfelelő helyre érkező kérelmek Az új feladatból adódó tapasztalatlanságok miatt keletkező problémák: hiányosan érkező kérelmek, nem az illetékességi területnek megfelelő helyre érkező kérelmek

8 Gondozási szükséglet vizsgálatok alakulása évben A gondozási szükséglet vizsgálatok száma évben Kirendeltség Beadott ösz- szes kére- lem Kiadott szakvéle- mények összesen Helyszíni vizsgá- lat összesen XII.31- ig elinté- zett össze- sen 2009-re áthozott irat KMR KDR ÉAR NYDR EMR DDR DAR Országos

9 A gondozási vizsgálatok számának alakulása 2009 április 30-ig. Gondozási szükséglet vizsgálatok száma április 30 -ig régióbeadott kérelmek száma kiadott szakvélemények száma Elinté- zett össze-sen Feldolgo -zás alatt áll 4 óra alatti gond. szüks. 4 órán túli gond. szüks. Össze- sen KMR KDR ÉAR NYDR ÉMR DDR DAR ÖSSZES EN 6504 (27%) (26%)

10 Mutatkozó tendenciák  Elmúlt évben több, mint szakvélemény  A gondozási szükséglet vizsgálatra érkező kérelmek száma nem mutat érdemi csökkenést  A beteg, ténylegesen ellátásra szoruló idősek előtt nyílt meg a lehetőség a szolgáltatás igénybevételére  Egyre súlyosabb egészségi állapotúak kerülnek be az idősotthonokba.  Elkerülhetetlennek látszik a differenciált normatíva, valamint az OEP támogatás bevezetése.

11 Terveink a gondozási szükséglet vizsgálat terén Tudományos alapokra helyezni a gondozási szükséglet vizsgálatot, ezért „Szakmai irányelvek”kidolgozása Tudományos alapokra helyezni a gondozási szükséglet vizsgálatot, ezért „Szakmai irányelvek”kidolgozása A jelenleg használt „Értékelő adatlap”, mint szakmai háttéranyag segítené a szakértőink munkáját. A jelenleg használt „Értékelő adatlap”, mint szakmai háttéranyag segítené a szakértőink munkáját. A vizsgálatról az ORSZI véleményezési rendszerébe illeszkedő szakvéleményt szeretnénk kiadni. A vizsgálatról az ORSZI véleményezési rendszerébe illeszkedő szakvéleményt szeretnénk kiadni. Értékelési módszerünket alkalmassá tenni a differenciált normatíva megállapítására. Értékelési módszerünket alkalmassá tenni a differenciált normatíva megállapítására. E változtatásokat megjeleníteni a 36/2007.(XII.22.) SZMM rendeletben. E változtatásokat megjeleníteni a 36/2007.(XII.22.) SZMM rendeletben.

12 Jegyzői bizottsági munka évben Kirendelt- ségek Bizottsá- gok száma Bizottsá- gi ülések Kiadott szakvé- lemé- nyek Előadó szakértő, hely- színi vizsg. Összes ráfor- dított idő (óra) Megtett km. KMR KDR EAR NYDR ÉMR DDR DAR ORSZÁG OS Ö

13 Jegyzői bizottsági munka első negyedév Kimutatás a jegyzői bizottságok tevékenységéről 2009 első negyedév Kirendeltségek Megalakult bizottsá- gok száma Bizottsági ülések száma Kiadott szakvélemé- nyek száma KMR (39%) KDR (53%) EAR (66%) NYDR (80%) ÉMR (111%) DDR (78%) DAR (37%) ORSZÁGOS Ö (59%)

14 Jegyzői bizottsági szakértői munka Az elmúlt évhez képest jelentősen növekedett a vizsgálatot kérők száma ( 2009 első negyedévben a év összvizsgálatának 59%- a) Az elmúlt évhez képest jelentősen növekedett a vizsgálatot kérők száma ( 2009 első negyedévben a év összvizsgálatának 59%- a) Folyamatosan növekszik az 1 órás gondozási szükségletek száma, amely nem minden esetben jelent önellátási problémát Folyamatosan növekszik az 1 órás gondozási szükségletek száma, amely nem minden esetben jelent önellátási problémát Több helyen- különösen ahol nincs alapszolgáltatási rendszer - a bizottságok csak formálisan működnek Több helyen- különösen ahol nincs alapszolgáltatási rendszer - a bizottságok csak formálisan működnek Jogszabályban meghatározott ORSZI szakértői feladatok nem tarthatók és nem ésszerűek Jogszabályban meghatározott ORSZI szakértői feladatok nem tarthatók és nem ésszerűek

15 Megoldási javaslatok 1 órás gondozási szükséglet finanszírozásának újra gondolása 1 órás gondozási szükséglet finanszírozásának újra gondolása Gondozási szükséglettel arányos differenciált normatíva bevezetése Gondozási szükséglettel arányos differenciált normatíva bevezetése Jogszabályban módosítani az ORSZI szakértőjének szerepét: erősíteni a tanácsadói és kontroll szerepet Jogszabályban módosítani az ORSZI szakértőjének szerepét: erősíteni a tanácsadói és kontroll szerepet A szakértők finanszírozási hátterét egységesíteni A szakértők finanszírozási hátterét egységesíteni

16 Komplex rehabilitáció A tanult vagy megtanulható szakképzettségek, fejleszthető képességek felhasználásával a munkavégző képesség helyreállítása, a foglalkoztatás elősegítése.

17 A komplex rehabilitációs vizsgálatok jogszabályi háttere évi LXXXIV. tv. a rehabilitációs járadékról évi LXXXIV. tv. a rehabilitációs járadékról 321/2007. (XII.5.) Korm. rend. a komplex rehabilitációról 321/2007. (XII.5.) Korm. rend. a komplex rehabilitációról 213/2007. (VIII.7.) Korm. rend. az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértő Intézetről, valamint eljárásának részletes szabályairól 213/2007. (VIII.7.) Korm. rend. az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértő Intézetről, valamint eljárásának részletes szabályairól

18 Interprofesszionális együttműködések Szervezetek közötti együttműködés Szervezetek közötti együttműködés Nyugdíjbiztosítási igazgatóság (igény) Nyugdíjbiztosítási igazgatóság (igény) ORSZI (a vizsgálatot végző intézet) ORSZI (a vizsgálatot végző intézet) FSZH (részt vesz a vizsgálatban, az egyén rehabilitációs folyamatának koordinálása) FSZH (részt vesz a vizsgálatban, az egyén rehabilitációs folyamatának koordinálása) Szakmaközi együttműködés a bizottsági munkában Szakmaközi együttműködés a bizottsági munkában Orvosszakértő Orvosszakértő Foglalkoztatási szakértő Foglalkoztatási szakértő Szociális szakértő Szociális szakértő

19 Komplex bizottság összetétele A minősítést legalább négy tagú A minősítést legalább négy tagú komplex bizottság végzi: -legalább két orvosszakértő, - legalább egy foglalkoztatási szakértő, - legalább egy szociális szakértő. - legalább egy szociális szakértő. A bizottság elnöke orvosszakértő. Az előkészítő munkáért az előadó szakértő felelős, aki szintén orvosszakértő. A bizottság elnöke orvosszakértő. Az előkészítő munkáért az előadó szakértő felelős, aki szintén orvosszakértő. Az I. fokú eljárás a kirendeltségeken történik, a II. fokú eljárás a regionális igazgatóságokon. Az I. fokú eljárás a kirendeltségeken történik, a II. fokú eljárás a regionális igazgatóságokon.

20 Komplex rehabilitációs bizottság döntése Komplex minősítés keretében Komplex minősítés keretében -egészségkárosodás mértékéről -szakmai munkaképességről -rehabilitálhatóságról -a rehabilitáció irányáról -a rehabilitációs szükségletekről és azok időtartamáról időtartamáról

21 A rehabilitáció folyamata Orvosi rehabilitáció Orvosi rehabilitáció Szociális rehabilitáció Szociális rehabilitáció Foglalkoztatási rehabilitáció Foglalkoztatási rehabilitáció Nem különálló, hanem egymásba kapaszkodó elemek Nem különálló, hanem egymásba kapaszkodó elemek A folyamat a fogaskerék állandó mozgásához hasonlít A folyamat a fogaskerék állandó mozgásához hasonlít Fókuszában az egyén áll, akit a környezetében kell vizsgálni Fókuszában az egyén áll, akit a környezetében kell vizsgálni

22 A szociális szakértő a komplex rehabilitáció érdekében Vizsgálja az igénylő szociális szükségleteit, Vizsgálja az igénylő szociális szükségleteit, A szociális rehabilitációjának lehetőségeit, A szociális rehabilitációjának lehetőségeit, a rendelkezésre álló szolgáltatásokat, A rehabilitációt befolyásoló körülményeket, A rehabilitációt befolyásoló körülményeket, A közvetlen és tágabb fizikai és társadalmi környezetet. A közvetlen és tágabb fizikai és társadalmi környezetet. A szűkebb környezet, legtöbbször a család rehabilitációt gátló tényezőit. A szűkebb környezet, legtöbbször a család rehabilitációt gátló tényezőit.

23 Szociális rehabilitáció A közösségbe, társadalomba való visszakapaszkodás, a szociális szolgáltatások biztosítása. A kliens és közvetlen környezetének, családjának támogatása, megerősítése, mely a szereplők aktív részvételére épül. A közösségbe, társadalomba való visszakapaszkodás, a szociális szolgáltatások biztosítása. A kliens és közvetlen környezetének, családjának támogatása, megerősítése, mely a szereplők aktív részvételére épül. Szociális rehabilitáció feladata: az egyén képessé tétele arra, hogy újra értékes tagja legyen a társadalomnak, az egyén képessé tétele arra, hogy újra értékes tagja legyen a társadalomnak, a család funkcióinak helyreállítása, a család funkcióinak helyreállítása, a környezet segítése azért, hogy kezelni tudja a változásokat. a környezet segítése azért, hogy kezelni tudja a változásokat.

24 Munkafolyamat Nyilatkozat kiegészítése szociális állapotra rávilágító kérdésekkel Nyilatkozat kiegészítése szociális állapotra rávilágító kérdésekkel Interjú készítés ( probléma feltárás) Interjú készítés ( probléma feltárás) Szociális regiszter használata Szociális regiszter használata Szociális szakvélemény készítése Szociális szakvélemény készítése Szakmai konzultáció a vizsgálatot végző orvossal Szakmai konzultáció a vizsgálatot végző orvossal Szakmai konzultáció a foglalkoztatási szakértővel Szakmai konzultáció a foglalkoztatási szakértővel Részvétel a bizottsági ülésen Részvétel a bizottsági ülésen

25 Szakértői tevékenység időigénye ( Modellkísérlet alapján) Munkafázis/ eset száma Átlagos idő ráfordítás Nyilatkozat felvétel Dokumentáci ó áttekintése Interjú felvétel Interjú doku- mentálása Szakvélemény elkészítése Összesen

26 Nehézségek  Idő és létszám hiány - gondozási szükséglet vizsgálatok száma nem csökken, létszámfejlesztésre nincs lehetőség száma nem csökken, létszámfejlesztésre nincs lehetőség  Nem minden kirendeltségen megoldott a megfelelő körülmények biztosítása az interjú készítéshez  Bizonytalan, hogy a munkaerő piac mennyire befogadó az egészségkárosodott személyek irányába  Kérdéses, hogy mekkora az esély az elhelyezkedésre

27 Fogyatékos személyek vizsgálata A 92/2008.(IV.23.) Korm. rendelet július 1-től az ORSZI feladatkörébe utalja az alábbi vizsgálatokat: A 92/2008.(IV.23.) Korm. rendelet július 1-től az ORSZI feladatkörébe utalja az alábbi vizsgálatokat: - fogyatékos személyek alapvizsgálata és gondozási felülvizsgálata gondozási felülvizsgálata - átfogó rehabilitációs alkalmassági és - átfogó rehabilitációs alkalmassági és felülvizsgálat felülvizsgálat - szociális foglalkoztatási alkalmassági vizsgálat és felülvizsgálat vizsgálat és felülvizsgálat

28 Vizsgálatok száma Várható vizsgálatok száma évben ( SZMM Szakfőosztályától kapott adatok alapján ) Vizsgálat típusaVizsgálatok száma gondozási felülvizsgálat 6474 szociális foglalkoztatási felülvizsgálat 1975 átfogó rehabilitációs felülvizsgálat 319 Komplex vizsgálat: gondozási és szociális fogl. együttes felülvizsg Komplex vizsgálat: foglalkoztatási és átfogó rehabilitációs együttes felülvizsgálat 361 Felülvizsgálatok összesen Várható alapvizsgálatok száma2500

29 Problémák A költségvetésben forrást nem biztosítottak a feladathoz A költségvetésben forrást nem biztosítottak a feladathoz SZMM Családi és Szociális Szolgáltatások főosztálya által ígért támogatás csak az intézménybe bekerüléshez elengedhetetlenül szükséges alapvizsgálatokra és átfogó rehabilitációs vizsgálatokra elegendő SZMM Családi és Szociális Szolgáltatások főosztálya által ígért támogatás csak az intézménybe bekerüléshez elengedhetetlenül szükséges alapvizsgálatokra és átfogó rehabilitációs vizsgálatokra elegendő

30 Szakmai dilema A fogyatékosok, szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek felülvizsgálata elsősorban a személyes fejlesztés minőségét hivatott javítani, ellenőrizni. A fogyatékosok, szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek felülvizsgálata elsősorban a személyes fejlesztés minőségét hivatott javítani, ellenőrizni. - folyamatos kapcsolatot kíván, nem egyszeri találkozást a klienssel, klienssel, - e feladatra nem feltétlenül az ORSZI a megfelelő intézet intézet - gazdaságosabb és szakmailag megfelelőbb egyéb megoldások lehetnek pl. Intézmények minőségbiztosításának megerősítése pl. Intézmények minőségbiztosításának megerősítése Szakmai módszertani otthonok Szakmai módszertani otthonok Egyéni fejlesztések ellenőrzését az ellenőrzést végző Egyéni fejlesztések ellenőrzését az ellenőrzést végző szervek feladatkörébe illeszteni….. szervek feladatkörébe illeszteni….. ? ? ?

31 Köszönöm a megtisztelő figyelmet


Letölteni ppt "Az ORSZI szociális szakértői tevékenységének eddigi tapasztalatai Sánta Erzsébet ORSZI Szociális Főosztály."

Hasonló előadás


Google Hirdetések