Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Móricz Rita: A foglalkoztatási szakértés régiós tapasztalatai Móricz Rita: A foglalkoztatási szakértés régiós tapasztalatai - konferencia a megváltozott.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Móricz Rita: A foglalkoztatási szakértés régiós tapasztalatai Móricz Rita: A foglalkoztatási szakértés régiós tapasztalatai - konferencia a megváltozott."— Előadás másolata:

1 Móricz Rita: A foglalkoztatási szakértés régiós tapasztalatai Móricz Rita: A foglalkoztatási szakértés régiós tapasztalatai - konferencia a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának elősegítéséért Erzsébet Királyné Szálloda - Bálterem 2011. február 23. A rendezvény a Gödöllői Kistérségi Foglalkoztatási Paktum égisze alatt, az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával valósul meg.

2 -Munka, munkavállalás, rokkantsági nyugdíjasok visszahelyezése a munkaerő-piacra -Inaktivitás -Szemléletváltás Komplex rehabilitáció szükségessége

3 A rendezvény a Gödöllői Kistérségi Foglalkoztatási Paktum égisze alatt, az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával valósul meg. „Visszaút nincsen, de utak vannak”

4 •A megváltozott munkaképességet évtizedeken keresztül kizárólag orvosszakértők értékelték, a foglalkoztatásra vonatkozó javaslatok a tényleges munkakör, szakma, illetve az érintett személy valós munkaerő-piaci pozícióitól függetlenül készültek. •A rehabilitációs szükséglet megállapítása összetett (komplex) értékelést kíván •Megmaradt képességek kerülnek előtérbe •Fokozott figyelem a foglalkoztathatóságra Komplex rehabilitáció szükségessége

5 2008. január 1-től A komplex minősítés során a szakértői bizottság: •két tagja orvosszakértő, •egy tagja foglalkoztatási szakértő, •egy tagja szociális szakértő. [1][1] A komplex rehabilitációról szóló 321/2007. (XII.5.) Korm. rendelet

6 Minősítés Az ORSZI a komplex végez, és szakhatósági állásfoglalást ad: • az egészségkárosodás mértékéről, • a szakmai munkaképességről, • a rehabilitálhatóságról, a rehabilitáció lehetséges irányáról, valamint • a rehabilitációs szükségletekről, továbbá • a rehabilitációhoz szükséges időtartamról.

7 • Egészségügyi előzmények • Személyes adatok vizsgálata • Speciális feltételek megléte • Család és jövedelmi viszonyok • Tanulási, képzési előzmények • Foglalkoztatási előzmények • Terhelhetőség • Életpálya karaktere, munkára szocializáltság Szempontok a foglalkoztatási szakértő szakmai véleményének kialakításához

8 Foglalkoztatást kizáró/korlátozó tényezők: J ó l á t á st ig é nylő munka v é gz é se x/ □ Fokozott é rzelmi, pszich é s megterhel é s □ / □ É p sz í nl á t á st ig é nylő munka v é gz é se □/ □ Fokozott figyelmet ig é nylő munkav é gz é s □ / □ É p hall á st ig é nylő munka v é gz é se □ / □ Egyens ú ly é rz é st ig é nylő munkav é gz é s □ / □ Hőterhel é ssel j á r ó munkav é gz é s □ / □ Idők é nyszer keretei k ö z ö tti munkav é gz é s □ / □ Hidegben t ö rt é nő munkav é gz é s □ / □ Fokozottan balesetvesz é lyes munka x / □ Melegben t ö rt é nő munkav é gz é s □ / □ Gyakori hajol á s, gyalogl á s, t á rgyak emel é se x / □ F ü st, por, g á z, gőz hat á sai □ / □ Monoton mozg á st ig é nylő munka v é gz é se □ / □ Zajterhel é ssel j á r ó munkav é gz é s □ / □ Vibr á ci ó val j á r ó munkav é gz é s □ / □ Nedves, nyirkos, p á r á s helyen t ö rt é nő munkav é gz é s □ / □ Tart ó s, azonos k é nyszer testhelyzet □ / □ Tart ó s á ll ó testhelyzet □ / □ Vegyi, allergiz á l ó anyagokkal t ö rt é nő munkav é gz é s □ / □ Tart ó s ü lő testhelyzet □ / □ K é pernyő előtti munkav é gz é s □ / □ Z á rt t é rben t ö rt é nő munkav é gz é s □ / □ Neh é z fizikai megterhel é s x / □ Szabadban t ö rt é nő munkav é gz é s □ / □ T ö bb műszakos munkarend □ / □

9 IV. A VIZSGÁLT SZEMÉLY EGÉSZSÉGKÁROSODÁSÁNAK MÉRTÉKE, SZAKMAI MUNKAKÉPESSÉG VÁLTOZÁSÁNAK, REHABILITÁLHATÓSÁGÁNAK KOMPLEX MINŐSÍTÉSE ALAPJÁN: •Rehabilitálható, komplex (intézményes) rehabilitációja javasolt V. FELÜLVIZSGÁLATI IDŐ: 2014. Február (36 hónap) MEGJEGYZÉS: •Foglakoztatási szakértő: •Szociális szakértő: •Rehabilitálhatóság véleményezése: Fokozott balesetveszéllyel, fizikai megterheléssel nem járó, gerincet fokozottan igénybe nem vevő, mk. szem jó látását nem igénylő könnyebb munkát végezhet. Szakvélemény

10 A szakmai vélemény kialakítása során képet kell kapni •a kérelmező foglalkoztathatóságról •a munkavállalást várhatóan támogató és gátló feltételekről, szakmai tapasztalatokról, végzettségekről, egyéni adottságokról, körülményekről •a kérelmező számára javasolható szakmákról, szakterületekről. A mérlegelés kiemelhető szempontjai lehetnek: •a meglévő vagy felajánlható foglalkozások munkaerő-piaci pozíciója •a foglalkozás gyakorlásának lehetőségei •a térség foglalkoztatási helyzete •perspektívák •a rehabilitációhoz szükséges előzetes időtartam megítélése. Foglalkoztathatóság

11 • Munkavállalási tanácsadás • Pályatanácsadás • Álláskeresési tanácsadás • Pszichológiai tanácsadás • Mentori szolgáltatás • Munkaerő-piaci és foglalkozási információ nyújtása • Munkaközvetítés • Képzés Társítható szolgáltatások

12 Köszönjük figyelmüket! Gödöllői Kistérségi Foglalkoztatási Paktum Menedzsmentszervezet: GAK Oktató, Kutató és Innovációs Nonprofit Közhasznú Kft. 2103 Gödöllő, Páter Károly út 1. godollopaktum.gak.hu, paktum@gak.hu 0630/870-6306 Gödöllői Kistérségi Foglalkoztatási Paktum Menedzsmentszervezet: GAK Oktató, Kutató és Innovációs Nonprofit Közhasznú Kft. 2103 Gödöllő, Páter Károly út 1. godollopaktum.gak.hu, paktum@gak.hu 0630/870-6306 Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Összefogás Rehabilitációs Nonprofit Közhasznú Kft. beWise


Letölteni ppt "Móricz Rita: A foglalkoztatási szakértés régiós tapasztalatai Móricz Rita: A foglalkoztatási szakértés régiós tapasztalatai - konferencia a megváltozott."

Hasonló előadás


Google Hirdetések