Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Személyi jövedelemadó 1. 1995. évi CXVII. tv 11:43.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Személyi jövedelemadó 1. 1995. évi CXVII. tv 11:43."— Előadás másolata:

1 Személyi jövedelemadó 1. 1995. évi CXVII. tv 11:43

2 SZJA célja, jellemzői Az SZJA célja – hogy a magánszemélyek hozzájáruljanak a közterhekhez, valamint az adó bevételek biztosítása az állami és önkormányzati költségvetés számára a jövedelmeik arányában és a méltányosság figyelembe vételével. Jellemzői: – Általános adó (minden jövedelem adóköteles a törvény által biztosított kivételekkel) – Jövedelem lehet összevont vagy külön adózó – Közvetlen adó – Kedvezmény és adómentesség kapható (bizonyos gazdasági és társadalmi célok érdekében) – Évenként számolják el – Adóelőleget kell fizetni 11:43

3 Általános szabályok Jövedelem – Magánszemély által más személytől szerzett bevétel egésze, vagy a törvény által elismert költséggel csökkentett, vagy átalányban meghatározott része. Kivéve, ha a bevételt nem kell figyelembe venni Bevétel – Bármilyen jogcímen és formában (pénzben, nem pénzben) mástól megszerzett vagyoni érték 11:43

4 Általános szabályok Elismert költség – A bevételszerző tevékenységgel közvetlenül összefüggő, kizárólag a bevétel megszerzése érdekében ténylegesen kifizetett, szabályszerűen igazolt kiadás 11:43

5 Általános szabályok Adóalapba nem tartozó tételek – Adómentes bevétel (nyugdíj, GYES, családi pótlék, ösztöndíj) – Vagyoni érték, amely piaci értékét köteles megfizetni – Kapott vagyoni érték, amit köteles visszaszolgáltatni (kölcsön) – Visszatérített adó, ha költségként nem érvényesítették – Kiutalt összeg biztosítópénztártól – Elengedett köztartozás – Átvállalt kamarai tagdíj 11:43

6 Általános szabályok Adó mértéke: 16 % (külföldön megfizetett adó csökkenti) Adókötelezettség keletkezése: bevételt eredményező jogviszony keletkezésének napján Bevétel szerzés napja: – Amikor birtokba veszi a pénzt, vagy jóváírják a számláján – Tulajdonjog megszerzésének napja – Elengedett kötelezettség esetén a megszűnés napja 11:43

7 Adókötelezettség Teljes körű – belföldi magánszemély az összes (belföldről illetve külföldről származó) bevétele után, akinek állandó lakhelye ill., szokásos tartózkodási helye Magyarország. Korlátozott – külföldi illetőségű magánszemély csak a belföldről származó jövedelme után Kifizetőt terhelő adókötelezettség pl. természetbeni juttatás után. Az adókötelezettség a bevételszerző tevékenység megkezdésétől, vagy a bevételt eredményező tevékenység keletkezésének napjától kezdődik 11:43

8 Adó megállapítása, bevallása Az adót adóévenként kell bevallani önadózással vagy munkáltatói megállapítással. Önadózóként a magánszemély adónyilatkozatot, adóhatóság közreműködésével készített egyszerűsített bevallást vagy önállóan elkészített bevallást nyújt be. Nem kell bevallást készíteni, ha nem szerzett bevételt vagy a bevételt nem kel bevallani 11:43

9 Adó megállapítása, bevallása Nem kell bevallani, azt a bevételt – Ami ingó vagyontárgy átruházásából származik és a bevétel nem haladja meg a 600.000 Ft-ot, vagy a jövedelem nem haladja meg 200.000 Ft-ot – Ami ingatlan átruházásából származik, ha abból jövedelem nem keletkezik – Ami után a kifizetőt terheli az adó megfizetése – Ami kamatjövedelemnek minősül és az adót levonták – Ami pénznyereménynek minősül – Ami Mo-on nem adóztatható 11:43

10 Adónyilatkozat Adónyilatkozat tehető, ha a bevallást nem kell munkáltatói adó megállapítással vagy önadózással teljesítenie Ha adott évi jövedelme ugyanazon kifizetőtől származik A levont adó és a ténylegesen fizetendő adó különbözete az 1.000 Ft-ot nem haladja meg Nincs tételes költségelszámolás Levonást, családi kedvezményt, (adójóváírást), adókedvezményt csak annyit érvényesít, amennyit a kifizető figyelembe vett 11:43

11 Egyszerűsített bevallás adóhatósági közreműködéssel Előírt határidőig teljesített nyilatkozattal kérhető (február 15.) Csak olyan bevételt szerzett, amiből az adóelőleget levonták és/vagy ingó és ingatlan átruházásból van jövedelme Nem volt EV, mg-i őstermelői bevétele nincs 11:43

12 Önadózás EV Mg-i őstermelő Fizető vendéglátó tevékenység átalányadózással Adóelőleg megállapításakor költség levonásáról nyilatkozott (kivéve 10%) Ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származik jövedelme Különbözeti bírságot kell fizetnie Nem belföldi illetőségű magánszemély 11:43

13 Az adóbevallás és adókülönbözet elszámolásának határideje Vállalkozási tevékenységet nem folytató magánszemély, aki nem áfa alany: adóévet követő év május 20. Vállalkozói tevékenységet folytató vagy áfa alany: adóévet követő év február 25. Kifizető az általa levont SZJA előleget következő hó 12-ig fizeti be 11:43

14 Összevont adóalap megállapítása Önálló tevékenységből származó jövedelem Nem önálló tevékenységből származó jövedelem Egyéb jövedelem 11:43

15 Önálló tevékenység jövedelme Nem tartozik a nem önálló tevékenységhez Ingó, ingatlan vagyon hasznosítása Vállalkozói kivét Megbízási díj 11:43

16 Nem önálló tevékenység Munkaviszony (jutalom, tisztelettdíj, költségtérítés) Közfoglalkoztatás Társas vállalkozásban személyes közreműködés GT vezető tisztségviselője Segítő családtag Ogy képviselő Választott tisztségviselő pl FB tab, de könyvvizsgáló nem 11:43

17 Egyéb jövedelem Állami nyugdíjrszr-be való lépéssel fizetett tagdíjiegészítés Nyugdíjpénztártól kapott nem adómentes nyugdíjszolgáltatás Orvosi praxisjog átruházásából származó jövedelem Vásárolt követelésből származó jövedelem 11:43

18 Adóalap Összevont adóalap - Családi kedvezmény = Korrigált adóalap 11:43

19 Családi kedvezmény Adóalapot csökkenti Családi pótlékra jogosult kedvezményezett eltartott után – Családi pótlék: annak a közoktatási (nem felsőoktatási) intézményben tanévnek a végéig, amikor betölti a 20. életévét (SNI 23. év) 11:43

20 Kedvezmény nem jár, de az összeg meghatározásánál figyelembe vesszük az eltartottat Mértéke – 1-2 gyerek: 62.500,- Ft/hó/gyerek, – 3 gyerek: 206.250,- Ft/hó/gyerek Megosztható, járulékkedvezmény 11:43

21 Összevont adóalap adója Korrigált adóalap * adókulcs (16%) Adót csökkenti a külföldön megfizetett adó – a számított adót csökkenti a jövedelem után külföldön megfizetett adó 90 százaléka, de legfeljebb e jövedelem adóalapjára az adókulcs átlagos mértékével megállapított adó 11:43

22 Adót csökkentő kedvezmények Tevékenységi – a tételes költségelszámolást, vagy a 10 százalék költséghányadot alkalmazó mezőgazdasági őstermelő – éves mg-i jövedelme adóját – könyvelői díját mg-i jövedelem arányában – Max 100.000 Ft Személyi – Súlyos fogyatékos m.személy a mindenkori minimálbér 5%-ban 11:43

23 Rendelkezés az adóról Önkéntes kölcs.bizt.pt-ba fizetett összeg 20%-a, max 150.000 Ft NYESZ számlára befizetett összeg 20%-a, max 100.000 Ft (130.000 Ft, ha 2020 előtt megy nyugdíjba) 11:43

24 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET 11:43

25 Személyi jövedelemadó 2. 1995. évi CXVII. tv 11:43

26 Külön adózó jövedelmek Egyéni vállalkozó adózása EV átalányadózása Fizető vendéglátó tevékenységet folytató msz. tételes átalányadózása Vagyonátruházás (ingó, ingatlan) Tőkejövedelmek Egyes juttatások adózása Vegyes jövedelmek 11:43

27 Egyéni vállalkozó adózása Vállalkozói személyi jövedelemadó – Vállalkozói adóalap után vállalkozói SZJA – Osztalékalap után osztalékadó – Jövedelem kivét után SZJA Átalányadó – Egyéni vállalkozó és mezőgazdasági kistermelő választhatja bizonyos feltételek mellett 11:43

28 Vállalkozói SZJA Az egyéni vállalkozó a vállalkozói jövedelmét a vállalkozói bevételből (befolyt ellenérték) a vállalkozói költségek (felmerült kiadás) levonásával határozza meg. Bevételt növelő tétel – Foglalkoztatási kedvezmény címén igénybe vett összeg 1,2-szerese mértékéig az átlagos létszám csökkenése x minimálbér x 1,2 -ese 11:43

29 Vállalkozói SZJA Bevételt csökkentő tétel – Legalább 50%-ban csökkent munkaképességű foglalkoztatása esetén havonta a fizetett bér, de max az érvényes minimálbér összege – Tanulószerződés esetén havonta a minimálbér 24%-a, együttműködési megállapodás esetén a minimálbér 12%-a – Szakmunkás tanuló továbbfoglalkoztatása, munkanélküli, szabadságvesztésből szabaduló személy foglalkoztatása esetén a foglalkoztatás ideje alatt, de max 12 hónapig a befizetett SZOCHO 11:43

30 Vállalkozói SZJA Bevételt csökkentő tételek – Saját körében folytatott alapkutatás, kísérleti fejlesztés érdekében költségként elszámolt összeg – 250 főnél kevesebb főt foglalkoztató EV-nál évi 30 millió Ft (max a vállalkozói bevétel vállalkozói költségeket meghaladó része), az érvényesített kisvállalkozói kedvezmény és az adókulcs szorzata, ha beruházás mezőgazdasági termelést szolgál. 11:43

31 Vállalkozói SZJA Bevételt csökkentő tételek – Az adóévben fejlesztési célra képzett fejlesztési tartalék (a bevételek összegéből a az elszámolt költségeket meghaladó rész 50%-a, max 500m Ft) – Foglalkoztatási kedvezmény ( 5 főnél kevesebbet foglalkoztató EV átlagos létszámának előző adóévi létszámát meghaladó rész és a az adóév első napján érvényes minbér szorzata 11:43

32 Vállalkozói SZJA Bevételt csökkentő tételek – Elhatárolt veszteség (vállalkozói bevételt meghaladó vállalkozói költség) legfeljebb az elhatárolt veszteség nélkül számított vállalkozói adóalap 50%-áig (2003.12.31-ig keletkezett, még nem érvényesített elhatárolt veszteségre a keletkezéskori szabály érvényes) – Mezőgazdasági őstermelő két évre visszamenőlegesen is rendezheti az elhatárolt veszteséget úgy, hogy jövedelmét adóévenként az elhatárolt veszteség 30%-val csökkenti (más jövedelem esetén csak a mg-i tevékenység arányában érvényesítheti) 11:43

33 Vállalkozói adóalap megállapítása Bevétel költségekkel csökkentett része – Ha ez nem éri el a jövedelem-(nyereség)- minimumot az egyéni vállalkozó nyilatkozik, hogy a jövedelem minimumot /Bevétel*0,02/ választja adóalapnak Adó mértéke – A vállalkozói adóalap 500m Ft-ot meg nem haladó része után 10%, a feletti részre 19% 11:43

34 Adót csökkentő tételek Csökkentés mértéke nem lehet több a vállalkozói SZJA 70%-nál Külföldi telephelynek betudható vállalkozói adóalap után az adóévben külföldön igazoltan megfizetett adó 90%-a, de max az erre jövedelemre jutó átlagos vállalkozói SZJA Vállalkozói adókedvezmény – 250 főnél kevesebbet foglalkoztató EV 2000.12.31-t követő hitelszerződés esetén a hitelkamat 60%-a tárgyi eszköz beszerzés esetén, de max 6m Ft 11:43

35 Adót csökkentő tételek Vállalkozói adókedvezmény 2-szeresének adóját kell vissza fizetni, ha – Eszköz üzembe helyezése nem történt meg – Az eszközt nem a megfelelő célra használják – Az eszközt az EV elidegenítette – EV megszűnt (nem halálok miatt) 11:43

36 Jövedelem – minimum Nem kell alkalmazni: – A tevékenység megkezdésének évében és az azt követő évben – Ev-t adóévben vagy a megelőző adóévben elemi kár (előző évi bevétel 15%-a) sújtotta 11:43

37 Osztalékadó Osztalékalap = adózás utáni jövedelem +- korrekciós tételek Adózás utáni jövedelem = vállalkozói adóalap + kisvállalkozói kedvezmény –megfizetett adó – külföldön megfizetett adó Korrekciós tételek – Növelő: tárgyi eszköz térítés nélküli átadása 3 évig; – Csökkentő: adózási jogkövetkezmény (ktg-ként nem elszámolható); az adóévben üzembe helyezett tárgyi eszköz értékéből az adóévben elszámolt écs-t meghaladó összeg 11:43

38 Osztalékadó Mértéke: 16% Osztalékjövedelmet 14% EHO terheli 11:43

39 Egyéni vállalkozó átalányadózása Választható, ha – Átalányadózás évét megelőző évben a bevétel nem haladta meg a 15m Ft-ot – Adóévben a bevétel nem haladja meg a 15m Ft-ot – Tevékenység egészére vonatkozik – Kiskereskedelmi tevékenység esetén 100m Ft bevétel alatt és nem áll munkaviszonyban – Tevékenységet kezdő EV is választhatja Átalányadó megszüntetése esetén ismételten átalányadózás legalább 4 év elteltével választható. Kivéve, ha értékhatár túllépése miatt szűnt meg a jogosultsága, akkor értékhatár alatt újra választható. 11:43

40 Átalányadózó jövedelme Bevételt csökkentő költséghányad – EV 40% (25%) – Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, bányászati, feldolgozóipari, halászati, építőipari tevékenység esetén 80% (75%) – Kiskereskedelmi tevékenység esetén 87% (83%) – Élelmiszer, iparcikk, vasáru, gyógyszer kiskereskedelem esetén 93% (91%) – Mezőgazdasági kistermelő 85%, állattenyésztés esetén 94% 11:43

41 Fizető vendéglátás tételes átalányadózása Fizető vendéglátóhelyet üzemeltető magánszemély Évi összege szobánként 32.000 Ft 11:43

42 Egyes juttatások adózása – Béren kívüli juttatások Kifizetőt terheli adó és járulékfizetés (adó- és járulékalap a juttatás 1,19-szerese) Egyes meghatározott juttatás (27% EHO) – Béren kívüli juttatás 500.000 Ft-ot meghaladó része – Egyes béren kívüli juttatások tv-ben előírt keretet meghaladó része – Üzleti utazáshoz kapcsolódó étkezés – Cégtelefon magáncélú használata – Csoportos biztosítás – Minden munkavállaló részére azonos feltételekkel nyújtott termék, szolgáltatás – Csekély értékű ajándék – Rendezvényen nyújtott ingyenes ellátás – Bárki által hozzáférhető termék 11:43

43 Egyes juttatások adózása – Béren kívüli juttatások Béren kívüli juttatások (14% EHO) – Üdülés saját üdülőben (max minimálbér) – Munkahelyi étkeztetés telephelyen működő étkezdében (12.500 Ft-ot meg nem haladó rész) – Erzsébet-utalvány (készétel, 8.000 Ft-t meg nem haladó rész) – fenti kettőből csak egyik adható – SZÉP kártya Szálláshely 225.000 Ft Vendéglátás 150.000 Ft Szabadidő 75.000 Ft 11:43

44 Egyes juttatások adózása – Béren kívüli juttatások Béren kívüli juttatások – Iskolakezdési támogatás minimálbér 30%-a gyermekenként – Helyi utazási bérlet – Iskolarendszerű képzés árvállalt költsége max a minimálbér 2,5-szerese – Önkéntes pénztárba adott munkáltatói hozzájárulás (nypt minimálbér 50%, egpt 30%) 11:43

45 Ingó vagyonátruházás Jövedelem = bevétel – igazolt költségek (értéknövelő beruházás 5%, 12 hó) Vételár nem ismert: bevétel 25% jövedelem 32.000 Ft adókedvezmény, 600.000 Ft bevételig mentesség Fémhulladék: 25% a jövedelem, kifizető állapítja meg és vonja le az adót 11:43

46 Ingatlan vagyonátruházás Jövedelem = bevétel – igazolt költségek (értéknövelő beruházás, 5%, 24 hó) Lakóingatlan: – 100% megszerzés éve + követő év – 90% megszerzést követő 2. év, 60% 3. év, 30% 4. év, 0% 5. év Nem lakóingatlan – Jövedelem csökkenthető megszerzést követő 6. évtől 10%-kal, … 15. évtől 100%-kal 11:43

47 Vagyonátruházás Termőföldből átminősített ingatlan esetén az átruházásból származó bevétel levonható költségeket meghaladó része nagyobb, mint a szokásos hozam Az adó alapja – A szokásos hozam (ennek a 16%-a az adó) – Valamint adóalap a jövedelem szokásos hozamot meghaladó részének háromszorosa (plusz még ennek a 16%-a is az adó) 11:43

48 Vagyonátruházás Szokásos hozam – Termőföldből átminősített ingatlan esetén a levonható költségek 0,3%-nak és a tulajdonban tartás napjainak szorzata 11:43

49 Tőkejövedelmek Kamatjövedelem (bevétel 1,19-szerese vagy 1,28- szorosa eho esetén) Értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem (bevétel 100%) Csereügyletből származó jövedelem (bevétel – ktg) Az osztalékból származó jövedelem (100%) Árfolyamnyereségből származó jövedelem Ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelem Tartós befektetésből származó jövedelem (lekötési hozam) Vállalkozásból kivont jövedelem 11:43

50 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET 11:43


Letölteni ppt "Személyi jövedelemadó 1. 1995. évi CXVII. tv 11:43."

Hasonló előadás


Google Hirdetések