Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A 2016/17. tanév szülői tájékoztató Pacsai Általános Iskola.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A 2016/17. tanév szülői tájékoztató Pacsai Általános Iskola."— Előadás másolata:

1 A 2016/17. tanév szülői tájékoztató Pacsai Általános Iskola

2 Feltételek Személyi Álláshelyek kerültek meghirdetésre Új feladatkörök: - 1. o.,2. o., 3.o 3 fő tanító - magyar-történelem - iskolapszichológus Tárgyi Nyári karbantartási munkálatok KLIK finanszírozásában, önkormányzati segítséggel (villamosság, vízvezetékrendszer, asztalos – faipari, tisztító-javító festés, függönymosatás, dobogócsiszolás, kerítésfestés, mosógépvásárlás) Megszépült épület, állagmegóvás

3 A tanév rendje 12/2016.(VI.27.)EMMI rendelet 2016. szeptember 01. csütörtök- 2017. június 15. csütörtök 182 tanítási nap I. félév 2017. január 20-ig Tanítási szünetek: -Őszi szünet 2016. november 02-04. (okt.28. ; nov. 07.) -Téli szünet 2016. december 22- 2017. január 02. ( dec. 21.; jan. 03.) -Tavaszi szünet 2017. április 13-18. (ápr. 12.; ápr. 19.)

4 Témahetek/tanév rendje Pénzügyi tudatosság és gazdálkodás 2017. márc.06-10. Digitális témahét ápr. 03-07. Fenntarthatóság-környezettudatosság 2017 ápr. 24-28. Célja: gyakorlati ismeretek élményszerű, játékos módon való feldolgozása, szemléletformálás, újszerű pedagógiai módszerek alkalmazása.

5 Témahetek/innováció Idegen nyelvi témahét a 8. osztály részvételével 2016. nov. 07-18. Projektzárás 2016. nov. 18. 13:00 Bajorország és Skócia

6 Projektoktatás/innováció Egészségnap 2016. ok. 15. (munkanap áthelyezés) Advent 2016. december 20. (tervezet) Sport 2017. június Fenntartói (KLIK) és Szülői Munkaközösség támogatásának köszönhetően: anyagi és humánerőforrás biztosítása

7 Országos kompetenciamérés Szövegértési és matematikai eszköztudás fejlődését mérő rendszer 6. és 8. évfolyamon, valamennyi tanulóra kiterjedően Oktatási Hivatal szervezi 2017. május 24-én A tanulók idegen nyelvi szövegértési képességeit vizsgáló felmérés 6. és 8. évfolyamon angol/német nyelvből OH 2017. május 17. A mérés napja tanítási napnak minősül

8 Felmérések Diagnosztikus fejlődésvizsgálat: A tanuló eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrányok csökkentése, valamint az alapkészségek sikeres megalapozása érdekében az általános iskolák 2016. október 10-ig felmérik az első évfolyamon tanulók körét A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata: Országos mérés, értékelés keretében elvégezzük a felmérést 2017. január 09-április 30. között az 5-8. évfolyamon

9 Tantárgyak, tantervek Az új kerettanterveket a 2013/2014-es tanévtől, idén szeptembertől már 1-8. évfolyamon -A tantervekbe tíz százaléknyi szabadon felhasználható órakeret – a tananyag elmélyítése, gyakorlása, ismétlése 1-8. évfolyamon erkölcstan/hit- és erkölcstan 1-8. évfolyam mindennapos testnevelés 5. évfolyam tánc és dráma (hon- és népismeret helyett)

10 2016. Szeptemberében életbe lépő, a tanulói terheket csökkentő intézkedések Tanmenet átdolgozása, szaktárgyi struktúra módosítása: - alkalmazkodás a tanulócsoportokhoz, egyes tanulói képességekhez és tanulási tempóhoz (gyakorló és ismétlő foglalkozások beillesztése) Tanóra felépítése az 1-2. évfolyamon : - 30 perc szakmai munka, majd játékos foglalkozás -Pedagógusaink korában is éltek ennek lehetőségével -Jogszabályi megjelenés

11 Tankönyv KELLO (Könyvtárellátó Nonprofit Kft.), központilag kiadott tankönyvjegyzék 1-8. évfolyam kísérleti tankönyv az OFI (Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet )fejlesztett, egyéb kiadó A tankönyvek ára az elmúlt években csökkent (kísérleti könyvek), szülői költségek csökkentése Hiánytalanul megérkeztek 1-4. évfolyam térítésmentes, 5-8. évfolyam normatíva - Könyvtári kölcsönzéssel biztosított

12 Pályázatok, Programok TÁMOP 3.3.14. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása – Erőszakmentes kommunikáció (osztályfőnöki és életvitel tanórák) TIOP 1.1.1-12 Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztése a közoktatásban (tabletek, laptopok) Integrációs Pedagógiai Rendszer : képesség- kibontakoztató, integrációs felkészítést végzünk az oktatási esélyegyenlőség jegyében (egyéni fejlesztés, mentori hálózat)

13 Munkarend 2011. évi CXC. tv. 27§ (2) előírja a 16 óráig kötelezően megszervezendő egyéb foglalkozást, illetve az azon való részvétel kötelezettségét Délutáni foglalkozások eredményessége, hatása a tanulmányi előmenetelre Napközi, tanulószoba, középiskolai előkészítők, tehetséggondozás, felzárkóztatás, röplabda, Bozsik foci, kézilabda utánpótlás, Táltika művészetoktatás, karate Havi 1 alkalommal péntek osztálydélután (közösségfejlesztés)

14 Tehetséggondozás, kultúra Versenyek, pályázatok alsó és felső tagozaton (helyi, külsős, levelezős) Eredmények, sikerek folytatása-fenntartása Filharmónia Hangversenysorozat 1400,- Ft (november végéig részletben is) Hevesi Sándor Színház Zalaegerszeg 4000,- Ft (október 15-ig) Bábszínház helyben

15 Kapcsolattartás Szülői értekezletek : szept. 05. február 13. Fogadóórák (egyéni: órarend alapján, nevelőtestületi: nov. 14., febr. 13., máj. 15.) Lényeges eleme a gyermek tanulmányi előmenetelének Elérhetőségek: 92-568-014, pacsaisk@gmail.compacsaisk@gmail.com Honlap: www.pacsaiskola.huwww.pacsaiskola.hu Pacsai Általános Iskola Facebook oldala ETIKUS használat (elérhetőség megadása az osztályfőnököknek)

16 „Úgy érezzük, hogy amit teszünk, csak egy csepp a tengerben. Anélkül a csepp nélkül azonban sekélyebb volna a tenger.” Teréz anya Köszönöm a figyelmet! Pálos Henrietta 2016. szeptember 05.


Letölteni ppt "A 2016/17. tanév szülői tájékoztató Pacsai Általános Iskola."

Hasonló előadás


Google Hirdetések