Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Önkormányzati jó gyakorlat az idős ellátásban Fókuszban Orosháza városának szociális ellátórendszere Visegrád - 2016. április 01.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Önkormányzati jó gyakorlat az idős ellátásban Fókuszban Orosháza városának szociális ellátórendszere Visegrád - 2016. április 01."— Előadás másolata:

1 Önkormányzati jó gyakorlat az idős ellátásban Fókuszban Orosháza városának szociális ellátórendszere Visegrád április 01.

2 Az idős kor: kronológiai szempontból kifejezhető az évek számával, biológiai értelemben függ az egészségi állapottól, szubjektív is lehet: mindenki annyi idős, mint amennyinek érzi magát, társadalmi szempontból köthető ahhoz, hogy az egyén mit élt át, /pl. II. világháborút/ szokás a nyugdíjrendszer alapján megítélni /nyugdíjkorhatár/ a foglalkoztatás politikában már a 45. életévtől idősödik az ember a WHO szerint év közöttiek az idősödők, évesek az idősek, a 90 év felettiek a nagyon idősek (szépkorúak)

3 Az intézkedések és fejlesztések során az időseket célzó ellátások, szolgáltatások hosszú távú pénzügyi fenntarthatósága mellett szem előtt kell tartani: az idősek által képviselt értékek, erőforrások, tapasztalatok és bölcsesség fontosságát, hogy az idősek a gyermekek mellett a legkiszolgáltatottabb és legvédtelenebb korosztály, hogy biztonságuk fokozása és áldozattá válásuk elkerülése folyamatos és közös fellépést igényel, hogy a deficit modell uralkodása az idősekről való gondoskodásban, a többi generációban gyakran az idősek negatív megítélését váltja ki.

4 Orosháza Dél-alföldi Régióban, Békés megyében, az Orosházi Kistérségben fekvő település. Jellegformáló méretű iparral rendelkező középváros. Belterülete ha, külterülete ha. Állandó lakosainak száma: fő

5 Orosháza lakosságszámának alakulása állandó népesség száma fő fő fő fő nő fő 52,2 % fő 52,3% fő 52,4% fő 53 % férfi14827 fő 47,7% fő 47,7% fő 47,6% fő 47 %

6 Orosháza öregedési indexe és eltartottsági rátái, % ÉvÖregedési index Gyermeknépesség eltartottsági rátája Idős népesség eltartottsági rátája ,6419,6823, ,3419,2123, ,4918,9324, ,1818,8525, ,8918,5925, ,3818,5725, ,0318,5326, ,4618,5827, ,0218,5628,21

7 Orosháza egészségügyi ellátása Kórházak száma: 1 db Orvosi rendelők száma: 7 db Szociális intézmények száma: 10 db Gyógyszertárak száma: 8 db

8 Háziorvosi alapellátás Év Vegyes (felnőtt, gyermek) háziorvosi szolgálatok száma Felnőtt háziorvosi szolgálatok száma Házi gyermekorvosi szolgálatok száma Fogorvosi szolgálatok száma

9 Orosháza Város Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (Szt.) alapján végrehajtási rendeleteket alkotott, amelyek közül: pénzbeli és természetbeni ellátásokról, a szociális szolgáltatásokról, egyes szociális ellátások feltételeként a lakókörnyezet rendezettségének biztosításáról szóló rendeletek érintik az idősödő és idős személyek ellátását.

10 Orosháza lakosai számára nyújthatók pénzbeli és/vagy természetbeni ellátások Az ellátás formája Döntéshozó: Polgármester önkormányzati hatáskörben Pénzbeli ellátás Rendkívüli települési támogatás – rendszeres, gyógyszer kiváltás támogatása Természetbeni ellátások Rendkívüli települési támogatás: szemétszállítási díj támogatása, adósságkezelési célú támogatás, Köztemetés Pénzben és természetben is nyújtható ellátások Rendkívüli települési támogatás: átmeneti - felnőttek krízishelyzetének kezelésére, gyermekek krízishelyzetének kezelésére, lakhatási, temetési célú támogatás

11 Szociális és gyermekjóléti alapellátások intézményfenntartók szerint Ellátás megnevezése Fenntartók szerinti bontásban ÖnkormányzatEgyház Civil szervezet Magán- vállalkozás Orosházi Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Központ és Családsegítő Szolgálat ----X BölcsődeX---- Családi napközi---X- Családok átmeneti otthona - X --- Szociális étkeztetés XX--- Házi segítségnyújtásXX--- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ----X Alacsony küszöbű ellátás szenvedélybetegek részére --X-- Közösségi ellátás--X-- Támogató szolgálat--X-- Szociális foglalkoztatásX---- Tanyagondnoki szolgálatX----

12 Nappali ellátások, átmeneti és tartós bentlakásos intézmények intézményfenntartók szerint Ellátás megnevezése Fenntartók szerinti bontásban ÖnkormányzatEgyházCivil szervezet Magán- vállalkozás Orosházi Kistérségi Társulás Nappali ellátások: Idősek klubjaiXX--- Fogyatékos személyek klubja X ---- Hajléktalanok nappali melegedőjeX ---- Pszichiátriai és Szenvedélybetegek nappali ellátása X---- Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények Éjjeli menedékhelyX ---- Hajléktalan személyek átmeneti szállása X ---- Tartós bentlakásos ápolást gondozást nyújtó intézmények Idősek otthonai X ----

13 Ellátási kötelezettség Jogszabályi előírásoknak eleget téve Orosházán biztosított: családsegítés étkeztetés házi segítségnyújtás továbbá az állandó lakosok számának ( fő) megfelelően az önkormányzat biztosítja: idősek nappali ellátását fogyatékos személyek nappali ellátását pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátását hajléktalan személyek nappali ellátását – nappali melegedőt.

14 Az alapellátások rendszerét bővíti a városban: a tanyagondnoki szolgáltatás és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Korábban kiépített és jelenleg is működtetett átmeneti ellátások: az éjjeli menedékhely a hajléktalan személyek átmeneti szállása Ellátási kötelezettséget meghaladó ellátási forma biztosítása: a tartós bentlakásos ápolást, gondozást nyújtó idősek otthonai /átlagos és demens gondozási igényű ellátottak részére/

15 Egységes Szociális Központ önkormányzati fenntartású önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv szociális alap- és szakfeladatokat, gyermekvédelmi alapfeladatot ellátó költségvetési szerv integrált szervezeti formában működik egységei: Bentlakásos Ellátás Egység Nappali Ellátás Egység Bölcsődei Egység Szolgáltató Egység

16 Az Egységes Szociális Központ intézményei egységenként: Bentlakásos Ellátás Egység Platán Idősek Otthona Ezüst Fenyő Idősek Otthona Hajléktalan ellátás Éjjeli menedékhely Átmeneti szálló

17 Nappali Ellátás Egység Gyöngyvirág Klub /idősek/demensek nappali ellátása; házi segítségnyújtás; étkeztetés/ Öreg Tölgy Klub /idősek/demensek nappali ellátása; házi segítségnyújtás; étkeztetés/ Tanyagondnoki Szolgálat Őszirózsa Klub / idősek/demensek nappali ellátása; házi segítségnyújtás; étkeztetés/ Reménység Klub /idősek/demensek nappali ellátása; házi segítségnyújtás; étkeztetés/ Vadvirág Esély Klub /fogyatékos személyek nappali ellátása; szociális foglalkoztatás/ Harmónia Klub /pszichiátriai betegek nappali ellátása/ Fordulat Klub /szenvedélybetegek nappali ellátása/ Nappali Melegedő / hajléktalan személyek nappali ellátása/

18 Bölcsődei Egység – Kisharang Bölcsőde gyermekjóléti alapszolgáltatás többletszolgáltatás Szolgáltató Egység Gazdasági részleg Főzőkonyha részleg

19 Az ESZK által nyújtott a szolgáltatások jelentős számban az időskorú személyek segítésére, ellátására, és gondozására specializálódtak: Étkezetés Házi segítségnyújtás Tanyagondnoki szolgálat – két körzetben Idősek Klubjai – négy telephelyen 115 férőhellyel Idősek Otthonai – két telephelyen 224 férőhellyel nem kimondottan az idős generációt hivatott segíteni a hajléktalan ellátás: nappali melegedő, éjjeli menedékhely, hajléktalanszálló pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátása ugyanakkor az ellátotti körben itt is találkozunk idősekkel.

20 2013. dec. 31- én dec. 31- én dec. 31- én Gyöngyvirág Klub Öreg Tölgy Klub Őszirózsa Klub35 31 Reménység Klub Összesen: Étkeztetést igénybe vevők számának alakulása

21 Igénybevétel alakulása dec. 31- én dec. 31- én dec. 31- én Helyben étkezők Elvitellel étkezők Kiszállítással étkezők Összesen:

22 Házi segítségnyújtás igénybevételének alakulása dec. 31- én dec. 31- én dec. 31- én Gyöngyvirág Klub Öreg Tölgy Klub Őszirózsa Klub455 Reménység Klub855 Összesen:147 fő152 fő148 fő

23 Tanyagondnoki Szolgálat A szolgálat ellátási területe 29 településrészt foglal magába két körzetben történik a feladatellátás I. körzetben 418 lakos él II. körzetben 342 lakos él december 31-én a Tanyagondnoki Szolgálat keretében ellátottak száma: I. körzetben: 77 fő II. körzetben: 107 fő

24 Idősek nappali ellátása Orosházán négy telephelyen működik idősek klubja: Öreg Tölgy Idősek Klubja - férőhely: 30 fő Reménység Idősek Klubja - férőhely: 30 fő Gyöngyvirág Idősek Klubja - férőhely: 30 fő Őszirózsa Idősek Klubja- férőhely: 25 fő

25 Idősek nappali ellátásának igénybevétele dec. 31- én dec. 31- én dec. 31- én Gyöngyvirág Klub Öreg Tölgy Klub Őszirózsa Klub Reménység Klub Összesen:918895

26 Demenciával küzdő idősek számának alakulása a Klubokban dec. 31-én2014. dec. 31-én2015. dec. 31-én Gyöngyvirág Klub9911 Öreg Tölgy Klub767 Őszirózsa Klub677 Reménység Klub443 Összesen:26 28

27 A Hajléktalan Szálló telephelyén biztosított ellátási formák: Nappali melegedő – 36 férőhellyel /kötelezően biztosítandó ellátási forma/ Éjjeli menedékhely – 26 férőhellyel Átmeneti szálló – 14 férőhellyel

28 Pszichiátriai betegek nappali ellátását igénybevevők életkori megoszlása ( ) FérfiNő Összesen:10 fő9 fő

29 Szenvedélybetegek ellátását igénybevevők életkori megoszlása ( ) FérfiNő Összesen:52

30 Ezüst Fenyő Idősek Otthona működési engedély szerinti férőhelyszáma: 74 fő. ellátottak száma én: 73 fő az Ezüst Fenyő Idősek Otthonában élők (73 fő):  81 %-a (59 fő) női ellátott,  19 %-a (14 fő) férfi lakó. az intézményben élők átlag életkora: 78 év az Otthonban élők közül:  61 fő részesült átlagos szintű,  12 fő pedig demens gondozásban.  a súlyos fokú demenciában szenvedő gondozottak az ellátottak 16 %-át teszik ki.

31 Platán Idősek Otthona működési engedély szerinti férőhelyszáma: 150 fő. ellátottak száma én: 150 fő az Ezüst Fenyő Idősek Otthonában élők (150 fő):  65 %-a (98 fő) női ellátott,  35 %-a (52 fő) férfi lakó. az intézményben élők átlag életkora: 75 év az Otthonban élők közül:  122 fő részesült átlagos szintű,  28 fő pedig demens gondozásban.  a súlyos fokú demenciában szenvedő gondozottak az ellátottak 19 %-át teszik ki.

32 Orosházi Kistérség Többcélú Társulás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Az ellátást elsősorban az egyedül élő és a kétszemélyes háztartásban élő 65 éven felüliek, valamint fogyatékos személyek veszik igénybe. Az ellátási forma folyamatosan fejlődik: 2011-ben 265 db jelzőkészülék üzemelt, 2013-ra a készülékek száma 305 db-ra nőtt. A készülékek közül 52 db orosházi kliensekhez került kihelyezésre. További fejlesztés eredményeként újabb 54 db készülék beüzemeltetésének finanszírozását tervezi az Önkormányzat Orosháza városában.

33 A családsegítés a szociális, vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzetek miatt segítségre szoruló személyek, családok számára nyújtott szolgáltatás, melynek célja életvezetési képességek megőrzése, krízishelyzet megelőzése, megszűntetése. A szolgáltatás középpontjában a család, az egyén és a különböző közösségi csoportok állnak. Életkortól függetlenül bármely rászoruló fordulhat az Orosházi Kistérség Egyesített Gyermekjóléti Központ és Családsegítő Szolgálatához.

34 Önkormányzati jövőkép Az időskorúak számára működtetett differenciált ellátórendszer feladata, hogy az igényeknek és szükségleteknek megfelelő dolgos, alkotó életszakasz lezárása, derűs, gondtalan, nyugodt életet jelentsen.

35 Céljaink: az idős ember minél tovább az otthonában maradhasson, az idős ember számára az igényeinek és szükségleteinek megfelelő ellátás legyen biztosítva, betegség esetén a legsúlyosabb stádiumban is támogatást tudjunk nyújtani az emberi méltóság megőrzéséhez, a bentlakásos intézményekben a tiszteletet, megbecsülést, szeretetet és biztonságot éreztető gondoskodásban részesítsék az ellátottakat, a szociális szolgáltatások fejlesztését az igényekhez tudjuk igazítani,

36 a szociális alap- és szakellátások terén az eddig elért eredményeink, megteremtett értékeinket megőrizzük, a személyi és dologi feltételek folyamatos rendelkezésre állásának biztosítása a működési engedélyek véglegességének megtartása érdekében, a szociális ellátásokról való tájékoztatók nagyobb nyilvánosságot kapjanak, és könnyebben hozzáférhetők legyenek, támogatni az idősek önszerveződését és a civil szervezetekhez való csatlakozásukat, folytatni szeretnénk az idősüggyel foglalkozó civil szervezetek támogatásának jó gyakorlatát, erősíteni kívánjuk az idősek önmaguk és környezetük iránti felelősségvállalását,

37 elő kell segíteni az idősek aktív bevonódását a közéleti tevékenységbe, a széles körű tájékozottság érdekében fontos az élethosszig tartó tanulás biztosítása, informatikai ismeretek szerzésének segítése, szeretnénk minél több fórumot, lehetőséget teremteni a generációk közötti kapcsolat kialakításához, pozitív szemléletváltáshoz, kívánatos az idősek és a hozzájuk fűződő pozitívumok gyakori és rendszeres megjelenítése a médiumokban,

38 Számunkra fontos, hogy: valamennyi önkormányzati fejlesztésnél – ahol helye van – tekintettel kell lenni az idősek igényeire és érdekeire, az egyén támogatása feltételrendszereinek kialakításánál, ne „morzsolódjanak” le az idős ügyfelek, a segélyezési rendszer felülvizsgálata során meg kell vizsgálni, hogy a feltételek szigorodása miatt kiesett, de valójában rászoruló idős személyeket hogyan lehetne visszaemelni a szociális biztonságot jelentő rendszerbe, ehhez milyen ráfordítással, milyen új ellátásokat kellene bevezetni.

39 „Idősbarát Önkormányzat „ Orosháza – Orosháza Város Önkormányzata évben elnyerte az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Belügyminisztérium által kiírt „Idősbarát Önkormányzat Díj”-át. A díjjal elismerték az önkormányzat idősekért vállalt cselekvő felelősségét, és az önkormányzati idősügyi tevékenységek konkrét eredményeit. A díjhoz járó pénzjutalommal az Önkormányzat 6 nyugdíjas egyesületet, és 4 önkormányzati fenntartású idősek klubját támogatott egyenlő arányban.

40 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Dávid Zoltán Orosháza Város polgármestere


Letölteni ppt "Önkormányzati jó gyakorlat az idős ellátásban Fókuszban Orosháza városának szociális ellátórendszere Visegrád - 2016. április 01."

Hasonló előadás


Google Hirdetések