Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TERVEZÉSI TAPASZTALATOK MEGOSZTÁSA PECZE TIBOR CSONGOR ELNÖK N EMZETGAZDASÁGI TERVEZÉSI HIVATAL.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TERVEZÉSI TAPASZTALATOK MEGOSZTÁSA PECZE TIBOR CSONGOR ELNÖK N EMZETGAZDASÁGI TERVEZÉSI HIVATAL."— Előadás másolata:

1 TERVEZÉSI TAPASZTALATOK MEGOSZTÁSA PECZE TIBOR CSONGOR ELNÖK N EMZETGAZDASÁGI TERVEZÉSI HIVATAL

2 AMIRŐL SZÓ LESZ… a megyei tervezési folyamatról… a megyei tervezési folyamatról… a Megyei Jogú Városok tervezési folyamatáról… a Megyei Jogú Városok tervezési folyamatáról… a tervezési tapasztalatokról… a tervezési tapasztalatokról… jövőbeli lehetőségek, jó tanácsok jövőbeli lehetőségek, jó tanácsok

3 MEGYEI TERVEZÉSI FOLYAMAT LOGIKÁJA

4 MEGYEI TERVEZÉSI FOLYAMAT 0. Lépés:Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció 2013-ban elkészültek 1.Lépés: Megyei helyzetfeltáró dokumentumok 1.Lépés: Megyei helyzetfeltáró dokumentumok 2012-ben elkészültek Megyei területfejlesztési koncepciók 2.Lépés:Megyei területfejlesztési koncepciók 2014. április végéig elkészültek Megyei területfejlesztési programok 3.Lépés: Megyei területfejlesztési programok 2014. július 31-ig megkapták a miniszteri állásfoglalásokat Megyei integrált területi programok elkészítése 4.Lépés: Megyei integrált területi programok elkészítése ( )Határidő: 2014. október 31.Partnerség: folyamatos Területi koordináció: folyamatos

5 MEGYEI TERVEZÉSI FOLYAMAT Megyei integrált területi programok elkészítésének folyamata 4. Lépés: Megyei integrált területi programok elkészítésének folyamata Igényfelmérés - több körben: - megye területén található települések - MJV-k szükségletfelmérése is megtörtént Projektcsomagok kialakítása Projektekkel való feltöltése, pénzügyi ütemezés készítése, indikátorvállalások rögzítése, kockázatok feltárása ITP közgyűlés általi elfogadása

6 TERÜLETI TERVEZÉSI TAPASZTALATOK

7 1. prioritás: Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére Beérkezett igények*: -Számos új kialakítású ipari parkok, iparterületek fejlesztése -Turisztikai szolgáltatások (kempingek, kereskedelmi szálláshelyek) támogatása nem lehetséges FONTOS: -Üzleti infrastruktúra fejlesztés esetén terület vásárlás csak korlátozottan lehetséges -Az útfejlesztéseknél továbbra sem támogatható önállóan belterületi út felújítás, elkerülő építése -Turizmusfejlesztés esetében újragondolást igényel a panoráma liftek, élményfürdők, kempingek szerepe a projektcsomagokban. *: példák a teljesség igénye nélkül

8 TERÜLETI TERVEZÉSI TAPASZTALATOK 2. prioritás: Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés Beérkezett igények*: -Járda felújítás, -faluközpont megújítás, -belterületi út felújítás FONTOS: -a TOP alapvetően városi jogállású települések fejlesztései támogathatóak -Integrált projektek támogathatóak -Kizárólag csapadékvíz elvezetés lehetséges nem városi településeken *: példák a teljesség igénye nélkül

9 TERÜLETI TERVEZÉSI TAPASZTALATOK 3. prioritás: Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken prioritási tengely Beérkezett igények*: -buszbeszerzés, -belterületi út felújítás, FONTOS: -Belterületi utak önállóan nem támogathatóak, kizárólag közösségi közlekedés fejlesztéssel együtt -Járdák felújítása sem támogatott önállóan -Buszbeszerzés kizárólag integrált közösségi közlekedési projekt keretében lehetséges. *: példák a teljesség igénye nélkül

10 TERÜLETI TERVEZÉSI TAPASZTALATOK 4. prioritás: A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése FONTOS: -Szociális városrehabilitáció esetében komplex programok kidolgozása (ERFA-ESZA források bevonásával) -Akadálymentesítés horizontálisan támogatható projektelem lesz, önállóan projektként nem támogatható -Bentlakásos intézmények nem támogathatóak *: példák a teljesség igénye nélkül

11 TERÜLETI TERVEZÉSI TAPASZTALATOK 5. prioritás: Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi együttműködés FONTOS: - Ezen intézkedések ERFA kiegészítő tevékenységeket tartalmazhatnak, figyelemmel kell lenni, hogy legyen kapcsolódó ERFA projekt. *: példák a teljesség igénye nélkül

12 MEGYEI JOGÚ VÁROSOK TERVEZÉSI FOLYAMATA

13 INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAM KÉSZÍTÉSÉNEK FOLYAMATA - AMI MÉG ELŐTTÜNK VAN - -ITP 2.0 elkészítése -TOP 6.0 alapján frissíteni -Projektötletek priorizálása, az első 2 év projektjeinek „véglegesítése” -EMT adatlapok frissítése -Célzott projektfejlesztés -Projektdokumentációk összeállítása -Megvalósítás

14 LEHETŐSÉGEK AZ ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA (1) Természeti és kulturális örökségekre alapozott vonzerőfejlesztés Országos és nemzetközi jelentőségű EU definíció szerint kisléptékű beruházások Támogatási összeg: max.5 millió euro Kedvezményezettek költségvetési szervek, költségvetési szervek intézményei, civil szervezetek, egyházi jogi személyek, vállalkozások Helyi és térségi jelentőségű – foglalkoztatási céllal EU definíció szerint kisléptékű beruházások Támogatási összeg: max.5 millió euro Kedvezményezettek: önkormányzatok és önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások, egyházak, civilek Gyógyhelyek/ fürdőfejlesztés Gyógyhelyeken versenyképes kínálat megteremtése érdekében - KKV-k tulajdonában lévő fürdők energetikai fejlesztése Önkormányzati tulajdonú fürdők energetikai fejlesztése - a TOP energetikai intézkedései között / nem turizmusként!

15 LEHETŐSÉGEK AZ ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA (2) Tematikus utak A megyehatáron átnyúló, Bejárható Magyarország programhoz kapcsolódó fejlesztések Térségi, helyi jelentőségű fejlesztések kapcsolódva a jóváhagyott tematikus utakhoz Zarándokútvonalak Országos hálózathoz tartozó (Pl. Mária út) Amelyek nem tartoznak az országos hálózathoz Lovasturizmus Országos hálózathoz tartozó (Pl. Eurohorse) Nem tartoznak az országos hálózathoz – önkormányzatok esetében Kerékpáros turizmus EuroVelo útvonal – a tervezet szerint EuroVelohoz kapcsolódóan ún. ráhordó utak fejlesztése Rendezvény- infrastruktúra Vállalkozásoknak Önkormányzatoknak, egyházaknak, civileknek

16 LEHETŐSÉGEK AZ ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA (3) TDM Támogatja Nem támogatja Nemzeti marketing támogatása (MT Zrt). Támogatja Nem támogatja Szálláshely-fejlesztés Csak visszatérítendő támogatásból (várhatóan pénzügyi eszközökből) Nincs

17 LEHETŐSÉGEK AZ ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA (4) TématerületekKEHOPTOP Természet­ védelem, Natura 2000 - Nagyobb léptékű, - Egyszeri zöld infrastruktúra fejlesztések, Célja a jó természetvédelmi helyzet elérése/fenntartása - Települési zöld infrastruktúra elemeinek (pl. helyi jelentőségű védett természeti területek) fejlesztése, - Táji értékek védelme, állapotának megóvása, javítása Energia­ hatékonyság növelése Kedvezményezettek többek között: - önkormányzatok, önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságok (fejlettebb régióban) Támogatott tevékenységek: -épületenergetikai fejlesztések; -távhő- és hőellátó rendszerek energetikai fejlesztése; -energiamenedzsment rendszerek TOP 3.2, 6.5. (és kapcsolódóan 1.4, 4.1, 4.2): - Önkormányzatok fejlesztései, önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások fejlesztései az épületenergetikai területen

18 LEHETŐSÉGEK AZ ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA (5) Téma- területek KEHOPTOP Hulladék­ kezelés Hulladékkezelési létesítmények hálózatának fejlesztése; Villamos- és hőenergia előállítása; ‒Hulladék hasznosítási kapacitások kiépítése ‒Önkormányzatok kisléptékű környezetvédelmi infrastrukturális fejlesztései, lerakó rekultiváció ‒RDF termikus hasznosítása Önkormányzati többségi tulajdonú kedvezményezettek számára Víz­ gazdálkodás Sík- és dombvidéki vízgazdálkodás vízvisszatartáson alapuló fejlesztése; Tározóépítés, korszerűsítés Települési belterületi csapadékvíz- és belvíz- elvezetés Szemlélet­ formálás Kapcsolódó jelleggel minden prioritásban megjelenik tematikusan a szemléletformálás A szemléletformáló akciók révén a környezettudatos szemléletmód terjesztése a lakosság és a helyi vállalkozások körében

19 LEHETŐSÉGEK AZ ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA (6) Lehatárolási irányok KEHOPTOP Téma- területek KEHOPTOP Megújuló energia­ források alkalmazása ‒Gazdasági társaságok nem épülethez kötött zöldáram termelése; ‒Többek között önkormányzatok, és többségi tulajdonú gazdasági társaságainak épületenergetikai fejlesztései a fejlettebb régióban; ‒távhő- és hőellátó rendszerek energetikai fejlesztése; Önkormányzatok, önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások (kevésbé fejlett régióban történő) áttérése a megújuló források felhasználására mind épületen belül, mind pedig önálló energiatermelő fűtőművekre és kiserőművekre vonatkozóan

20 FONTOS AZ ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA AZ ÁGAZATI OP-KBAN IKOP: – Városi kötöttpályás közlekedés, elővárosi vasúti közlekedés, intermodális központok KÖFOP: – Közigazgatás fejlesztés EFOP: – Hátrányos helyzetű térségek számára dedikált forráskeret szociális és foglalkoztatási célokra – Pályázati felhívások döntő többségében lehet önkormányzat kedvezményezett VP: – 10 000 fő alatti települések CLLD-i – Kisléptékű közösségi terek GINOP: – Pénzügyi eszközök az önkormányzati kedvezményezetteknek (opcionális)

21 JAVASLATOK A MEGVALÓSÍTÁSHOZ Hálózatos, egymásra épülő fejlesztések tervezése – pontszerű fejlesztések helyett – a kicsi multiplikátor hatása miatt Hálózatos, egymásra épülő fejlesztések tervezése – pontszerű fejlesztések helyett – a kicsi multiplikátor hatása miatt Alternatívákban való gondolkodás („B” terv) Alternatívákban való gondolkodás („B” terv) Hálózatos fejlesztések a fenntartható közeledésfejlesztés terén Hálózatos fejlesztések a fenntartható közeledésfejlesztés terén Partnerség, a közösségi összefogás!!! Partnerség, a közösségi összefogás!!!

22 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "TERVEZÉSI TAPASZTALATOK MEGOSZTÁSA PECZE TIBOR CSONGOR ELNÖK N EMZETGAZDASÁGI TERVEZÉSI HIVATAL."

Hasonló előadás


Google Hirdetések