Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Széchenyi 2020 - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Területfejlesztési Tervezési Főosztály TÖOSZ megyei.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Széchenyi 2020 - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Területfejlesztési Tervezési Főosztály TÖOSZ megyei."— Előadás másolata:

1 1 Széchenyi 2020 - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Területfejlesztési Tervezési Főosztály TÖOSZ megyei fórumok 2014. április – június Chmelik Tamás stratégiai tervezési és értékelési szakreferens

2 2 AZ ELŐADÁS TARTALMA: 1: Stratégiai célok, jellegzetességek, forrás 2. Prioritástengelyek 3. Decentralizált végrehajtás

3 3

4 4 OPERATÍV PROGRAMOK 2014-2020 Operatív Programok Indikatív forráskeretek benyújtott Partnerségi Megállapodás alapján Forráskeret aránya (%) Forráskeret (Mrd Ft, hazai társfinanszírozással) Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)31,32718,51 Vidékfejlesztési Operatív Program (VP)13,81200 Területfejlesztési Operatív Program (TOP)13,31156,97 Környezeti és Energetikai Hatékonysági Operatív Program (KEHOP)12,91117,77 Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP)11,91034,16 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP)10,2884,94 Közigazgatás-és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program (KÖFOP)3,4298,49 Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP)3,1266,32 Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (MAHOP)0,112 Összesen:100,08689,16

5 5 TOP STRATÉGIAI CÉLJAI Partnerségi Megállapodás: 2014-2020 EU források 60 %-a gazdaságfejlesztést céloz. Elsődlegesen: GINOP, TOP, VEKOP A TOP elsődleges célja: Térségi, decentralizált gazdaságfejlesztés, ezáltal a foglalkoztatás növelése Két fő stratégiai cél: 1.Gazdaságélénkítéshez és foglalkoztatási szint növeléséhez szükséges helyi feltételek biztosítása 2.Vállalkozásbarát város/településfejlesztés, az életminőség és társadalmi összetartozás javításához szükséges helyi feltételek biztosítása

6 6 TOP hatásköre, jellegzetességei Célterület: EU besorolás szerint „kevésbé fejlett régiók”: az ország Budapesten és Pest megyén kívüli területe (18 megye) Kedvezményezettek/fejlesztések jellege: A TOP elsősorban az önkormányzatok fejlesztéseihez biztosít forrásokat: az önkormányzatok gazdaságfejlesztési és azzal összefüggő településfejlesztési akcióit támogatja. Támogatások jellege: A TOP területi programcsomagok alapján nyújt támogatást: a megyék (Integrált Területi Beruházások, ITB) a megyei jogú városok (Integrált Területi Beruházások, ITB) és a járások szintjén (Projektdossziék) összehangolt fejlesztésekre.

7 7 1. Prioritástengely: Térségi gazdaság­fejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében Alap: ERFA Indikatív forráskeret: 38,87 % Célja: önkormányzati gazdaságfejlesztés, fogalakoztatás, mobilitás Támogatást nyújt: Önkormányzati üzleti infrastruktúra fejlesztése (ipari területek, logisztikai központok és kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése). Helyi terméklánchoz kapcsolódó logisztikai fejlesztések (pl: raktár, helyi piac, helyi gazdasági együttműködések támogatása, termelés-fogyasztás …stb). Helyi termék előállítás, feldolgozás (pl: kisléptékű élelmiszer feldolgozás, előállítás). KKV: helyi termék, helyi értékesítése, turisztikai szolgáltatások, komplex szolgáltatási csomag (marketing, beszállítói rendszer kiépítése). Kiegészítő jellegű GINOP-hoz képest!!! Mobilitás, elérhetőség: alacsonyabb rendű utak fejlesztése. Munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése (óvoda, bölcsőde). Kedvezményezettek: Önkormányzatok. Vállalkozásfejlesztési támogatások esetében térségspecifikus szempontok szerinti KKV-k.

8 8 2. Prioritástengely: Vállalkozásbarát és népességmegtartó településfejlesztés Alap: ERFA Indikatív forráskeret: 18,52 % Célja: vonzó települési környezet kialakítása (a vállalkozások, befektetők és a lakosság számára), gazdaságösztönzés, népesség megtartása (főként fiatalok). Támogatást nyújt: Barnamezős területek rehabilitációja, rozsdaövezetek funkcióváltása. Településközpontok gazdasági funkcióinak erősítése. Csalás-és klímabarát települési környezet: zöld zónák, rekreációs és közösségi terek. Települési környezetvédelmi infrastruktúra (belterületi csapadékvíz elvezetés). Turizmusfejlesztés: természeti és kulturális örökség. Szemléletformálás, képzések: helyi identitás, összetartozás erősítése. Kedvezményezettek: Önkormányzatok, együttműködve vállalkozásokkal, lakossággal.

9 9 3. Prioritástengely: Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken Alap: ERFA Indikatív forráskeret: 19,69 % Célja: fenntartható kisléptékű városi közlekedésfejlesztés és önkormányzati épületállomány energetikai korszerűsítése. Támogatást nyújt: Fenntarthatóságot és munkába járás könnyítését célzó, kisléptékű közlekedési infrastruktúra-fejlesztésekre és szolgáltatásokra, beleértve a kerékpáros és gyalogos közlekedést (buszforduló, buszöböl, buszváró, forgalmi épületek, utastájékoztató rendszerek, IKT, települések közösségi közlekedési kapcsolatainak javítása, közlekedési tervek). Önkormányzati intézmények, önkormányzati tulajdonú ingatlanok, épületek energiahatékonyságra és a megújuló energia részarányának növelésére (fűtés, hőszigetelés). Kedvezményezettek: Önkormányzatok.

10 10 4. Prioritástengely: Helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése Alap: ERFA Indikatív forráskeret: 7,74 % Célja: önkormányzati intézmények szolgáltatási minőségének és infrastruktúrájának fejlesztése és szociális városrehabilitáció. Támogatást nyújt: Önkormányzati egészségügyi alapellátást biztosító intézmények szolgáltatási minőségének és infrastruktúrájának fejlesztésére, az elérhetőség javítására (kiemelt). Önkormányzati szociális intézmények szolgáltatási minőségének és infrastruktúrájának fejlesztésére, az elérhetőség javítására. Önkormányzati intézmények akadálymentesítése, családbarát funkciók és akadálymentesítés biztosítására. Szociális városrehabilitáció: érinett városrészekben az életkörülmények javítása, a leromlott fizikai környezet felszámolása (lakótelepek, lakóházak). Kedvezményezettek: Önkormányzatok önkormányzati társulások. Városrehabilitációs intézkedésnél civil szervezetek, egyházak.

11 11 5. Prioritástengely: Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések (CLLD) Alap: ERFA és ESZA együttesen Indikatív forráskeret: 4,26 % Célja: Kísérleti jelleggel, városokban (20-30 db városi CLLD), helyi fejlesztési stratégiák megvalósítására (HFS). Helyi szereplők (civil szervezetek – vállalkozások – önkormányzatok – lakosság) fejlesztései. Központi elem a helyi közösség részvétele a tervezésben és a megvalósításban. Kiemelt cél a fiatalok részvétele, a fiatalok megtartása. Lakótelepeken megvalósuló helyi fejlesztési, közösségszervezési programok ösztönzése. Támogatást nyújt: Helyi fejlesztési stratégia (HFS) alapján, helyi akciócsoport (HACS) tervezésével és közreműködésével: Közösségi terek, kulturális intézmények infrastrukturális és szolgáltatásfejlesztésére Helyi közösségszervezés, közösségfejlesztésre, kulturális és közösségi programokra Helyi gazdaságfejlesztést segítő terekre és programokra, pl. helyi termékek bemutatását., értékesítését célzó terek és szolgáltatások, kézműves mesterségek bemutatása, oktatása Kedvezményezettek: Városi helyi akciócsoportok Önkormányzatok, közintézmények, vállalkozások, civil szervezetek, egyházak.

12 12 6. Prioritástengely: Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztés, foglalkoztatás ösztönzés, társadalmi együttműködés Alap: ESZA Indikatív forráskeret: 10,92 % Célja: az ERFA prioritásokhoz kapcsolódó ESZA támogatások, kiemelten: a megyei gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatási célú támogatások, a szociális városrehabilitációhoz kapcsolódó közösségi, humán fejlesztések támogatása, továbbá a helyi identitás és kohézió erősítése. Támogatást nyújt: Humánerőforrás fejlesztés, képzések: a gazdaságfejlesztési (1-es) prioritáshoz kapcsolódva foglalkoztatási célokra, pl. megyei foglalkoztatási paktumok, munkavállalók mobilitását, visszatérését segítő intézkedések, képzésük, készségfejlesztésük, kis- és középvállalkozások foglalkoztatási célú támogatása. Szociális városrehabilitációs intézkedés (4-es prioritás) intézkedéshez kapcsolódó közösségi, humán fejlesztésekre. Helyi identitás és kohézió erősítésére, civil szervezetek helyi identitással, kulturális örökséggel, településfejlesztéssel kapcsolatos programjaira. ERFA prioritások kapcsolódó ESZA elemeire. Kedvezményezettek: önkormányzatok, képző intézmények, vállalkozások, civil szervezetek, egyházak.

13 13 TOP TERÜLETI FUNKCIÓJA TOP területfejlesztési küldetése és funkciója: Térségi sajátosságoknak és szükségleteknek megfelelő, térségre szabott (elsődlegesen) gazdasági fejlesztések. Térségek belső erőforrásaira építkező, azokat kibontakoztató (elsődlegesen) gazdasági fejlesztések. Területi különbségek kezelése: TOP hozzájárul az országos és megyén belüli területi különbségek csökkentéséhez. TOP hozzájárul a vidéki térségek fejlesztéséhez, város-vidék kapcsolatok erősítéséhez. TOP hozzájárul a társadalmi-gazdasági szempontból leszakadó térségek fejlesztéséhez. Területi logika: Területi szinteken megvalósított decentralizált programcsomagok Előre tervezhető, ismert forráskeretek a területi szinteken (dedikált forrás). EU új területfejlesztési eszközeinek alkalmazása a TOP-ban: Integrált területfejlesztési beruházások (ITB) Közösség által irányított helyi fejlesztések (CLLD)

14 14 Gazdaságfejlesztés Foglalkoztatás DECENTRALIZÁLT VÉGREHAJTÁSI MODELL Város/Településfejlesztés Gazdaságösztönzés Népességmegtartás Megyei gazdaságfejlesztési programok Integrált Területi Beruházás /Megye Megyei Jogú Városok integrált városfejleszté si programjai Integrált Területi Beruházás/M JV Város/települ ésfejlesztés járási projekt- csomagokban Projektdosszi é /Járás Városok kísérleti helyi fejlesztési programjai CLLD/HFS alapján kiválasztott városokban

15 15 Decentralizált programcsomagok a TOP-ban

16 16 A TOP DECENTRALIZÁLT VÉGREHAJTÁSI MODELLJE A TOP megvalósítási modellje: Integrált területfejlesztési megközelítésre épülő decentralizált tervezés és végrehajtás. Megyei gazdaságfejlesztési programok: Gazdaságfejlesztési és foglalkoztatási tartalom, megye teljes területére (MJV is) Integrált területi beruházások formájában – 18 db megyei ITB Megyei önkormányzatok tervezik és közreműködnek a végrehajtásban Megyei jogú városok városfejlesztési programjai: Városfejlesztési tartalom Integrált területi beruházások formájában – 22 db megyei ITB Megyei jogú városok önkormányzatai tervezik a megyei önkormányzatok koordinálásával, és közreműködnek a végrehajtásban

17 17 A TOP DECENTRALIZÁLT VÉGREHAJTÁSI MODELLJE Járási szintű településfejlesztési projektcsomagok: Településfejlesztési tartalom: városokban elsősorban, de egyes intézkedések falvakban is Járási szintű projektcsomagok formájában – valamennyi járás Megyei önkormányzatok tervezik (MJV járására is) a települések bevonásával, és közreműködnek a végrehajtásban Közösségvezérelt helyi fejlesztési programok városokban, kísérleti jelleggel Városfejlesztési tartalom, helyi gazdaságfejlesztési elemekkel Közösség által irányított helyi fejlesztések (CLLD), – 20-30 db város Helyi Fejlesztési Stratégia alapján kiválasztott helyi akciócsoportok tervezik és hajtják végre

18 18 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "1 Széchenyi 2020 - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Területfejlesztési Tervezési Főosztály TÖOSZ megyei."

Hasonló előadás


Google Hirdetések