Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Észak-Alföldi Régió fejlesztése, az együttműködés lehetőségei Kárpátaljával a 2007-2013 időszakban Gazda László elnök Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Észak-Alföldi Régió fejlesztése, az együttműködés lehetőségei Kárpátaljával a 2007-2013 időszakban Gazda László elnök Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési."— Előadás másolata:

1 1 Észak-Alföldi Régió fejlesztése, az együttműködés lehetőségei Kárpátaljával a 2007-2013 időszakban Gazda László elnök Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács 2006. december 14.

2 2 Az előadás szerkezete I.Az országos és regionális programozás menete II.Az Észak-alföldi Operatív Program III.Együttműködés lehetőségei Kárpátaljával

3 3 EU szakpolitikák, keretstratégia Területpolitika (OTK) Középtávú országos fejlesztési stratégia (II. NFT/ÚMFT) 2007-13 (kormányzat) Regionális Operatív Programok (EU + HU) Ágazati Operatív Programok (EU + HU) Hazai finanszírozású fejlesztések (HU) Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció (országgyűlés) Irányelvek, átfogó célok - 2020 A tervezési dokumentumok rendszere ÚMVST 2007-13

4 4 Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Operatív Programjai Gazdaságfejlesztési OP (GOP) (ERFA) Közlekedés OP (KÖZOP) (ERFA és KA) Környezeti és Energetikai OP (KEOP) (KA) Társadalmi Infrastruktúra OP (TIOP) (ESZA) Társadalmi Megújulás (TAMOP) (ERFA) Államreform OP (AROP) (ERFA) Elektronikus Közigazgatás Korszerűsítése OP (EKOP) Végrehajtás OP (VOP) (TA) Európai Területi Együttműködés OP + 7 Regionális Fejlesztési OP (ERFA)

5 5 II. Az Észak-alföldi Operatív Program Prioritások: 1.A gazdaság működési feltételeinek javítása 2.A regionális és helyi jelentőségű közlekedési infrastruktúra fejlesztése 3.A turisztikai potenciál erősítése 4.Város- és térségfejlesztés

6 6 1.Prioritás: A gazdaság működési feltételeinek javítása 1.1 Kistérségi és helyi jelentőségű ipari területek fejlesztése 1.2 Helyi gazdasági szereplők működési hatékonyságának növelése, együttműködéseinek elősegítése A) komponens: Vállalati inkubáció elősegítése B) komponens: Gazdasági szervezetek együttműködésének fejlesztése 1.3 Alap- és emeltszintű tanácsadás

7 7 2.Prioritás: A regionális és helyi jelentőségű közlekedési infrastruktúra fejlesztése 2.1 Regionális és helyi jelentőségű közúti közlekedési infrastruktúra fejlesztése 2.2 Integrált közösségi közlekedési rendszerek kialakítása és fejlesztése

8 8 3. Prioritás: A turisztikai potenciál erősítése 3.1 Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés A) komponens: Egészség-turizmus feltételrendszerének fejlesztése, valamint komplex turisztikai, egészségmegőrző és -fenntartó termékek kialakítása B) komponens: Természeti és környezeti értékekre alapozott turizmus fejlesztése C) komponens: Kulturális és örökségturizmus fejlesztése D) komponens: Konferencia-, üzleti- és rendezvényturizmus feltételének javítása 3.2 A turizmus fogadási feltételeinek javítása 3.3 Turisztikai szervezeti és működési feltételek javítása

9 9 4. Prioritás: Város- és térségfejlesztés 4.1. intézkedés: Városfejlesztés A) komponens: Városközpontok revitalizációja B) komponens: Leromlott vagy leszakadó városrészek integrált megújítása C) komponens: Barnamezős területek közcélú újrahasznosítása, funkcióváltásuk infrastrukturális fejlesztése 4.2. intézkedés: Közösségi és humán közszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése A) komponens: Nevelési-oktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése B) komponens: Korszerű egészségügyi rendszer háttérfeltételeinek kialakítása, fejlesztése a rehabilitáció és a lakosságközeli alapellátás és járóbeteg szakellátás területén C) komponens: Szociális infrastruktúra fejlesztése D) komponens: Közösségi és rekreációs intézmények infrastrukturális fejlesztése

10 10 4. Prioritás: Város- és térségfejlesztés 4.3. intézkedés: Térségi és települési természet- és környezetvédelmi fejlesztések A) komponens: Helyi természeti értékek védelme és megismertetése, helyi környezeti tudatosság növelése B) komponens: Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztés 4.4. intézkedés: A régiós civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának növelése, együttműködéseinek megerősítése

11 11 A régió további teendői a programozásban Kétéves Akciótervek elkészítése Pályázati kiírások elkészítése Érdemi hozzájárulás az ágazati OP-k kidolgozásához, lobbytevékenység! Projektcsatorna működtetés

12 12 III. Az együttműködés lehetőségei Kárpátaljával a 2007-2013 időszakban I. Észak-Alföldi OP 1. prioritás: a gazdaságfejlesztés, piaci eredmények területén elért nemzetközi eredmények megismerése és felhasználása, 3. prioritás: a turizmusfejlesztés területén elért nemzetközi eredmények megismerése és felhasználása, a régió külföldi partnerrégióival közösen a szervezett interregionális együttműködések elősegítése, 4. prioritás: a városfejlesztések, környezetvédelem területén elért nemzetközi eredmények megismerése és felhasználása, a régió külföldi partnerrégióival közösen a szervezett interregionális együttműködések elősegítése, a tapasztalatcsere illetve beruházások ösztönzése.

13 13 III. Az együttműködés lehetőségei Kárpátaljával a 2007-2013 időszakban II. Az Európai Szomszédság és Partnerség Támogatási Eszköz az Európai Unió határán lévő országok és a velük szomszédos, nem Európai Uniós országok közötti együttműködések, „jó szomszédság” kialakítását támogatja.

14 14 Az együttműködés lehetőségei Kárpátaljával a 2007-2013 időszakban II. HU-SK-RO-UA ENPI CBC Program a program előkészítése folyamatban Partner államok: Tagállamok: Magyarország, Szlovákia, Románia „negyedik ország”: Ukrajna Minden évben meghirdetésre kerül A program irányító hatósága Magyarországon a budapesti VÁTI

15 15 CBC Stratégiai Dokumentum 4+1 támogatható cél Gazdasági és szociális fejlesztés támogatása Közös feladatok támogatása Hatékony és biztonságos határok biztosítása Emberközeli tevékenységek támogatása A területi program végrehajtásáért felelős cél

16 16 Költségvetés* A magyar oldal politikai és stratégiai döntése: nincs különbség a belső és külső határok és azok forrásigénye között –Magyarország: 23 millió € –Szlovákia: 8 millió € –Románia: 7 millió € –Ukrajna: 27 millió € *A források elosztásáról nincsen végleges döntés, a számok indikatív jellegűek.

17 17 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Elérhetőségünk: Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. 4028 Debrecen, Simonyi u. 14. Tel.:52/524-760 Fax.: 52/524-770 E-mail: eszak-alfold@t-online.hu www.eszakalfold.hu


Letölteni ppt "1 Észak-Alföldi Régió fejlesztése, az együttműködés lehetőségei Kárpátaljával a 2007-2013 időszakban Gazda László elnök Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési."

Hasonló előadás


Google Hirdetések