Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács"— Előadás másolata:

1 Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács
Észak-Alföldi Régió fejlesztése, az együttműködés lehetőségei Kárpátaljával a időszakban Gazda László elnök Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács 2006. december 14. *A források elosztásáról nincsen végleges döntés, a számok indikatív jellegűek.

2 Az előadás szerkezete Az országos és regionális programozás menete
Az Észak-alföldi Operatív Program Együttműködés lehetőségei Kárpátaljával

3 A tervezési dokumentumok rendszere
Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció (országgyűlés) Irányelvek, átfogó célok Középtávú országos fejlesztési stratégia (II. NFT/ÚMFT) (kormányzat) EU szakpolitikák, keretstratégia Területpolitika (OTK) ÚMVST Regionális Operatív Programok (EU + HU) Ágazati Operatív Programok (EU + HU) Hazai finanszírozású fejlesztések (HU) *A források elosztásáról nincsen végleges döntés, a számok indikatív jellegűek.

4 Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Operatív Programjai
Gazdaságfejlesztési OP (GOP) (ERFA) Közlekedés OP (KÖZOP) (ERFA és KA) Környezeti és Energetikai OP (KEOP) (KA) Társadalmi Infrastruktúra OP (TIOP) (ESZA) Társadalmi Megújulás (TAMOP) (ERFA) Államreform OP (AROP) (ERFA) Elektronikus Közigazgatás Korszerűsítése OP (EKOP) Végrehajtás OP (VOP) (TA) Európai Területi Együttműködés OP + 7 Regionális Fejlesztési OP (ERFA) *A források elosztásáról nincsen végleges döntés, a számok indikatív jellegűek.

5 II. Az Észak-alföldi Operatív Program
Prioritások: A gazdaság működési feltételeinek javítása A regionális és helyi jelentőségű közlekedési infrastruktúra fejlesztése A turisztikai potenciál erősítése Város- és térségfejlesztés *A források elosztásáról nincsen végleges döntés, a számok indikatív jellegűek.

6 1. Prioritás: A gazdaság működési feltételeinek javítása
1.1 Kistérségi és helyi jelentőségű ipari területek fejlesztése 1.2 Helyi gazdasági szereplők működési hatékonyságának növelése, együttműködéseinek elősegítése A) komponens: Vállalati inkubáció elősegítése B) komponens: Gazdasági szervezetek együttműködésének fejlesztése 1.3 Alap- és emeltszintű tanácsadás *A források elosztásáról nincsen végleges döntés, a számok indikatív jellegűek.

7 2. Prioritás: A regionális és helyi jelentőségű közlekedési infrastruktúra fejlesztése
2.1 Regionális és helyi jelentőségű közúti közlekedési infrastruktúra fejlesztése 2.2 Integrált közösségi közlekedési rendszerek kialakítása és fejlesztése *A források elosztásáról nincsen végleges döntés, a számok indikatív jellegűek.

8 3. Prioritás: A turisztikai potenciál erősítése
3.1 Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés A) komponens: Egészség-turizmus feltételrendszerének fejlesztése, valamint komplex turisztikai, egészségmegőrző és -fenntartó termékek kialakítása B) komponens: Természeti és környezeti értékekre alapozott turizmus fejlesztése C) komponens: Kulturális és örökségturizmus fejlesztése D) komponens: Konferencia-, üzleti- és rendezvényturizmus feltételének javítása 3.2 A turizmus fogadási feltételeinek javítása 3.3 Turisztikai szervezeti és működési feltételek javítása *A források elosztásáról nincsen végleges döntés, a számok indikatív jellegűek.

9 4. Prioritás: Város- és térségfejlesztés
4.1. intézkedés: Városfejlesztés A) komponens: Városközpontok revitalizációja B) komponens: Leromlott vagy leszakadó városrészek integrált megújítása C) komponens: Barnamezős területek közcélú újrahasznosítása, funkcióváltásuk infrastrukturális fejlesztése 4.2. intézkedés: Közösségi és humán közszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése A) komponens: Nevelési-oktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése B) komponens: Korszerű egészségügyi rendszer háttérfeltételeinek kialakítása, fejlesztése a rehabilitáció és a lakosságközeli alapellátás és járóbeteg szakellátás területén C) komponens: Szociális infrastruktúra fejlesztése D) komponens: Közösségi és rekreációs intézmények infrastrukturális fejlesztése *A források elosztásáról nincsen végleges döntés, a számok indikatív jellegűek.

10 4. Prioritás: Város- és térségfejlesztés
4.3. intézkedés: Térségi és települési természet- és környezetvédelmi fejlesztések A) komponens: Helyi természeti értékek védelme és megismertetése, helyi környezeti tudatosság növelése B) komponens: Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztés 4.4. intézkedés: A régiós civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának növelése, együttműködéseinek megerősítése *A források elosztásáról nincsen végleges döntés, a számok indikatív jellegűek.

11 A régió további teendői a programozásban
Kétéves Akciótervek elkészítése Pályázati kiírások elkészítése Érdemi hozzájárulás az ágazati OP-k kidolgozásához, lobbytevékenység! Projektcsatorna működtetés *A források elosztásáról nincsen végleges döntés, a számok indikatív jellegűek.

12 III. Az együttműködés lehetőségei Kárpátaljával a 2007-2013 időszakban I.
Észak-Alföldi OP 1. prioritás: a gazdaságfejlesztés, piaci eredmények területén elért nemzetközi eredmények megismerése és felhasználása, 3. prioritás: a turizmusfejlesztés területén elért nemzetközi eredmények megismerése és felhasználása, a régió külföldi partnerrégióival közösen a szervezett interregionális együttműködések elősegítése, 4. prioritás: a városfejlesztések, környezetvédelem területén elért nemzetközi eredmények megismerése és felhasználása, a régió külföldi partnerrégióival közösen a szervezett interregionális együttműködések elősegítése, a tapasztalatcsere illetve beruházások ösztönzése.

13 Az Európai Szomszédság és Partnerség Támogatási Eszköz
III. Az együttműködés lehetőségei Kárpátaljával a időszakban II. Az Európai Szomszédság és Partnerség Támogatási Eszköz az Európai Unió határán lévő országok és a velük szomszédos, nem Európai Uniós országok közötti együttműködések, „jó szomszédság” kialakítását támogatja.

14 Az együttműködés lehetőségei Kárpátaljával a 2007-2013 időszakban II.
HU-SK-RO-UA ENPI CBC Program a program előkészítése folyamatban Partner államok: Tagállamok: Magyarország, Szlovákia, Románia „negyedik ország”: Ukrajna Minden évben meghirdetésre kerül A program irányító hatósága Magyarországon a budapesti VÁTI

15 CBC Stratégiai Dokumentum 4+1 támogatható cél
Gazdasági és szociális fejlesztés támogatása Közös feladatok támogatása Hatékony és biztonságos határok biztosítása Emberközeli tevékenységek támogatása A területi program végrehajtásáért felelős cél

16 Költségvetés* A magyar oldal politikai és stratégiai döntése: nincs különbség a belső és külső határok és azok forrásigénye között Magyarország: 23 millió € Szlovákia: 8 millió € Románia: 7 millió € Ukrajna: 27 millió € *A források elosztásáról nincsen végleges döntés, a számok indikatív jellegűek. *A források elosztásáról nincsen végleges döntés, a számok indikatív jellegűek.

17 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Elérhetőségünk: Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. 4028 Debrecen, Simonyi u. 14. Tel.:52/ Fax.: 52/ *A források elosztásáról nincsen végleges döntés, a számok indikatív jellegűek.


Letölteni ppt "Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács"

Hasonló előadás


Google Hirdetések