Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Észak-Alföldi Operatív Program Regionális akcióterv

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Észak-Alföldi Operatív Program Regionális akcióterv"— Előadás másolata:

1 Észak-Alföldi Operatív Program Regionális akcióterv 2007-2008
Fábián Márta projektmenedzser Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. 2007. május 30.

2 Az előadás szerkezete Bevezetés A regionális tervezés aktuális állása
Az akcióterv tartalma Pályázati kiírások Hol találhatók a kulturális fejlesztések az Észak-Alföldi Operatív Programban?

3 Komplex és stratégiai látásmód
A II. Nemzeti Fejlesztési Terv – Új Magyarország Fejlesztési Terv (NSRK) Komplex és stratégiai látásmód 2004 2006 - 2007 2013 (2015) II. NFT I. NFT 2020 2030 II. NFT I. NFT EU forrású fejlesztések Hazai forrású fejlesztések III. NFT Hazai forrású fejlesztések ( )

4 Fejlesztési dokumentumok struktúrája
ÚMFT Célok/prioritások Ágazati OP-k ROP-ok 1. prioritás … n. prioritás 1. intézkedés … n. intézkedés … 1. Pályázati konstrukció … n. Pályázati konstrukció … Projekt Projekt Projekt

5 Az Észak-alföldi régió önálló regionális operatív programja
CSAK az van benne, ami kifejezetten regionális kompetencia és megfelelő forrás is van hozzá Tartalma ágazati-régiós egyeztetések („alku”) eredménye, nem szabadon alakítható!

6 II. A regionális tervezés aktuális állása
Helyzetelemzés és SWOT (elkészült – ÉARFT elfogadta: február) Stratégiai Program (elkészült – ÉARFT elfogadta: március) Észak-Alföldi Operatív Program (elkészült – ÉARFT elfogadta: november) – decemberében kiküldésre került Brüsszelbe, EU Bizottsággal folytatott egyeztetés alapján átdolgozásra, pontosításra került, az ÉARFT a májusi tanácsülésen jóváhagyta Kétéves Akcióterv (készítése folyamatban, hamarosan kezdődik a központi társadalmasítása) – Az ÉARFT a májusi tanácsülésen a jelenleg elérhető munkaanyagot jóváhagyta. Pályázati kiírások – több ütemben kerülnek meghirdetésre

7 III. Az akcióterv tartalma
ÉAOP és az akcióterv prioritásai: Regionális gazdaságfejlesztés Turisztikai célú fejlesztés Közlekedési feltételek javítása Humán infrastruktúra fejlesztése Város- és térségfejlesztés

8 III. Az akcióterv tartalma
1. Prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés 1.1.1 A régió vállalkozásai üzleti hátterének fejlesztése A) Ipari területek fejlesztése B) Vállalati inkubáció elősegítése C) Kiemelt projektek 1.1.2 Együttműködések ösztönzése, klasztermenedzsment létrehozása, működtetése A) Vállalatok közötti együttműködések ösztönzése B) Klasztermenedzsment támogatása C) Szakképző intézmények és gazdasági szervezetek együttműködése D) Nemzetközi együttműködések 1.1.3 A régió innovációs potenciáljának fejlesztése A) Innovációs tudásformálás B) Nem pólus programhoz kapcsolódó innovációs szolgáltató központok és hídképző intézmények C) Kísérleti jellegű fejlesztések D) Üzleti tanácsadás

9 III. Az akcióterv tartalma
Prioritás: Turisztikai célú fejlesztés 2.1.1 Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés A) Gyógy- és termálturizmus feltételrendszerének fejlesztése B) Természeti és környezeti értékekre alapozott turizmus fejlesztése C) Kulturális és örökségturizmus infrastrukturális fejlesztése D) Konferencia-, rendezvény- és sportturizmus infrastrukturális feltételének javítása E) Kiemelt projektek 2.1.2 Kereskedelmi szálláshelyek és szolgáltatások minőségi fejlesztése A) Kereskedelmi szálláshelyek és szolgáltatások minőségi fejlesztése B) Kiemelt projektek 2.1.3 Desztináció-menedzsment fejlesztés

10 III. Az akcióterv tartalma
3. Prioritás: Közlekedési feltételek javítása és 5 számjegyű közutak fejlesztése 3.1.2 Önkormányzati utak fejlesztése 3.1.3 Regionális hivatásforgalmú kerékpárút-hálózat kialakítása A közösségi közlekedés fejlesztése A) Regionális közlekedési szövetségek fejlesztése B) Közösségi közlekedés infrastrukturális fejlesztése

11 III. Az akcióterv tartalma
4. Prioritás: Humán infrastruktúra fejlesztése 4.1.1 Oktatási-nevelési intézmények fejlesztése 4.1.2 Egészségügyi intézmények fejlesztése A) Járóbeteg-ellátás fejlesztése B) Egészségügyi rehabilitációhoz kapcsolódó fejlesztések 4.1.3 Szociális intézmények fejlesztése 4.1.4 Közösségi és rekreációs intézmények fejlesztése 4.1.5 Akadálymentesítés

12 III. Az akcióterv tartalma
Prioritás: Város- és térségfejlesztés 5.1.1 Integrált, szociális jellegű városrehabilitáció 5.1.2 Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések 5.1.3 Helyi településfejlesztési akciók 5.1.4 Környezeti értékek védelme, környezetbiztonság A) Zaj- és levegőszennyezettség elleni védelem B) 2000 LE alatti települések szennyvízkezelése C) Települések korszerűtlen hulladéklerakóinak rekultivációja D) Belvízvédelmi fejlesztések 5.1.5 A régiós civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának növelése A) Alacsony küszöbű szolgáltatások biztosítása és infrastrukturális fejlesztése B) Hátrányos helyzetűek integrációját segítő programok C) Közösségfejlesztő programok

13 IV. Pályázati kiírások 2007. május 4.
Első kör: 2007. május 4. A) Ipari területek fejlesztése Akadálymentesítés További pályázati kiírások várható megjelenése: Második kör: 2007. július Harmadik kör: 2007. szeptember

14 V. Hol találhatók a kulturális fejlesztések az Észak-Alföldi Operatív Programban?
konstrukció: Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés C) komponens: Kulturális és örökségturizmus infrastrukturális fejlesztése D) komponens: Konferencia-, rendezvény- és sportturizmus infrastrukturális feltételének javítása konstrukció: Közösségi és rekreációs intézmények fejlesztése Továbbá integrált fejlesztések elemeiként: konstrukció: Integrált, szociális jellegű városrehabilitáció konstrukció: Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések

15 V. Hol találhatók a kulturális fejlesztések az Észak-Alföldi Operatív Programban?
2.1.1 Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés C) Kulturális és örökségturizmus infrastrukturális fejlesztése A támogatás odaítélése során alkalmazandó eljárás: Nyílt eljárással induló kétfordulós pályázat. Kedvezményezettek köre: központi költségvetési szervek és intézményeik (pl. Műemlékek Állami Gondnoksága stb.) önkormányzatok és intézményeik önkormányzati társulások, szövetségek, többcélú kistérségi társulások, térségi fejlesztési tanácsok non-profit szervezetek egyesületek alapítványok egyéb jogi személyiséggel rendelkező non-profit szervezetek közhasznú társaságok (2009. január 1-ig) egyházak, egyházi intézmények, egyházi jogi személyek (1990. évi IV. tv. alapján)ú A támogatás minimális és maximális összege: millió Ft A kedvezményezettől elvárt önerő mértéke: minimum 10%

16 V. Hol találhatók a kulturális fejlesztések az Észak-Alföldi Operatív Programban?
2.1.1 Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés C) Kulturális és örökségturizmus infrastrukturális fejlesztése Támogatható tevékenységek: Működési engedéllyel rendelkező muzeális intézmények és múzeumi működési engedéllyel nem rendelkező egyéb kiállítások, bemutató helyek (pl. az Országbemutató Program rendszerébe illeszkedő kastélyok, kúriák, egyházi létesítmények, illetve régészeti romterületek, egyéb bemutatóhelyek) turisztikai célú, látogatóbarát fejlesztése (pl. gyűjtemény bemutatására alkalmas többfunkciós terem, kiállítótér, vendégfogadó területek kialakítása stb.). Tematikus útvonalak kijelölése, az útvonal mentén található műemlékek felújítása, látogathatóvá tétele. A régió kulturális, természeti és helytörténeti értékeihez, emlékeihez kapcsolódó turisztikai célú témaparkok kialakítása és fejlesztése. Önmagában nem, csak a fentiekkel együtt támogatható tevékenység: Az intézmények, létesítmények akadálymentesítése, mely a pályázatok kötelező eleme. Turisztikai és látogatói kiszolgáló infrastruktúra közül információs pont, ruhatár, „audio guide”-rendszerek fejlesztése, kávézó és múzeumi bolt infrastrukturális feltételeinek megteremtése (kizárólag a helyiség kialakítása). Vonzerőhöz kapcsolódó marketing-tevékenység támogatása (pl. tájékoztató anyagok, brosúrák, vásárokon való megjelenés, honlap, tájékoztató táblák, IKT beruházás, minősítési és foglalási rendszerek összehangolása stb.). A fejlesztések működtetéséhez szükséges munkaerő képzése. Projekt megvalósításához szorosan kapcsolódó előkészítés (elő-megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, pályázati háttérdokumentáció – műszaki tervek, engedélyek, tanulmányok – készítése). A projekt megvalósításához szorosan kapcsolódó szolgáltatások. Projektmenedzsment.

17 V. Hol találhatók a kulturális fejlesztések az Észak-Alföldi Operatív Programban?
2.1.1 Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés D) Konferencia-, rendezvény- és sportturizmus infrastrukturális feltételének javítása A támogatás odaítélése során alkalmazandó eljárás: Nyílt eljárással induló kétfordulós pályázat. Kedvezményezettek köre: önkormányzatok és intézményeik önkormányzati társulások, szövetségek, többcélú kistérségi társulások, térségi fejlesztési tanácsok profitorientált gazdasági társaságok non-profit gazdasági társaságok, amelyekben az önkormányzat többségi tulajdonnal rendelkezik egyéni vállalkozók non-profit szervezetek egyesületek alapítványok egyéb jogi személyiséggel rendelkező non-profit szervezetek közhasznú társaságok (2009. január 1-ig) egyházak, egyházi intézmények, egyházi jogi személyek A támogatás minimális és maximális összege: millió Ft A kedvezményezettől elvárt önerő mértéke: minimum 50%

18 V. Hol találhatók a kulturális fejlesztések az Észak-Alföldi Operatív Programban?
2.1.1 Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés D) Konferencia-, rendezvény- és sportturizmus infrastrukturális feltételének javítása Támogatható tevékenységek: Hazai és nemzetközi konferenciáknak helyet adó konferenciaközpontok kialakítása, meglévők infrastrukturális és technológiai fejlesztése. Nemzetközi, országos és regionális vonzerővel rendelkező, hagyományosan megrendezésre kerülő kulturális, vallási, művészeti rendezvények, fesztiválok infrastrukturális háttérfeltételeinek megteremtése (pl. szükséges eszközök, technikai berendezések beszerzése, szabadtéri színpadok, lelátók beszerzése vagy építése, meglévők felújítása, korszerűsítése stb.). Pályázni csak a regionális rendezvény naptárban szereplő, nem első alkalommal megrendezésre kerülő rendezvényekkel, fesztiválokkal lehet. Országos és nemzetközi szintű sportrendezvények infrastruktúrájának fejlesztése (az országos és nemzetközi rendezvények esetében előírt paramétereknek való megfelelés érdekében meglévő létesítmények átalakítása, korszerűsítése, újak építése, kialakítása, technológiai berendezések beszerzése, kiszolgáló létesítmények kialakítása, felújítása stb.). Önmagában nem, csak a fentiekkel együtt támogatható tevékenység: Az intézmények, létesítmények akadálymentesítése, mely a pályázatok kötelező eleme. Vonzerőhöz kapcsolódó marketing-tevékenység támogatása (pl. tájékoztató anyagok, brosúrák, vásárokon való megjelenés, honlap, tájékoztató táblák, IKT beruházás, minősítési és foglalási rendszerek összehangolása stb.). A fejlesztések működtetéséhez szükséges munkaerő képzése (nem iskolarendszerű képzés). Projekt megvalósításához szorosan kapcsolódó előkészítés (elő-megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, pályázati háttérdokumentáció – műszaki tervek, engedélyek, tanulmányok – készítése). A projekt megvalósításához szorosan kapcsolódó szolgáltatások. Projektmenedzsment.

19 V. Hol találhatók a kulturális fejlesztések az Észak-Alföldi Operatív Programban?
4.1.4 Közösségi és rekreációs intézmények fejlesztése A támogatás odaítélése során alkalmazandó eljárás: Kétfordulós pályázat. Kedvezményezettek köre: Önkormányzatok és intézményeik Önkormányzati társulások és intézményeik Non-profit szervezetek Egyházi szervezetek A támogatás minimális és maximális összege: 4,5-100 millió Ft A kedvezményezettől elvárt önerő mértéke: minimum 10%

20 V. Hol találhatók a kulturális fejlesztések az Észak-Alföldi Operatív Programban?
4.1.4 Közösségi és rekreációs intézmények fejlesztése Támogatható tevékenységek: Szabadidős- és sportlétesítmények és kapcsolódó szociális létesítmények (pl. WC, zuhanyzó, víz, szennyvíz, szeméttárolók, stb.) felújítása, bővítése, illetve kapcsolódó szükséges berendezések, eszközök beszerzése. Többfunkciós közösségi terek és információs pontok (művelődési házak, közművelődési intézmények, közösségi és ifjúsági házak, játszóterek, civil házak, klubok, közösségi Internet elérési pontok stb.) épületének korszerűsítése, felújítása, bővítése és a szolgáltatás nyújtásához szükséges eszközök, berendezések beszerzése. Több intézményt kiszolgáló, közétkeztetést ellátó konyhák, étkezők felújítása, bővítése, korszerűsítése. Önmagában nem, csak a fenti tevékenységekkel együtt támogatható tevékenységek: Intézmények akadálymentesítése, mely kötelező elem (pl.: az épület bejáratánál rámpák építése, a belső közlekedés esetén kapuk, ajtók, liftek felújítása, liftek építése, folyosók szélesítése, mosdók, öltözők átalakítása, a telekommunikációs rendszer esetében Braille írásos információs táblák elhelyezése, speciális fény-és hangberendezés létesítése stb.). A projekt megvalósításához szorosan kapcsolódó előkészítés. A projekt megvalósításához szorosan kapcsolódó szolgáltatások. Projektmenedzsment.

21 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Elérhetőségünk: Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. 4028 Debrecen, Simonyi u. 14. Tel.:52/ Fax.: 52/


Letölteni ppt "Észak-Alföldi Operatív Program Regionális akcióterv"

Hasonló előadás


Google Hirdetések