Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Deák Sándor Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivata.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Deák Sándor Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivata."— Előadás másolata:

1 Deák Sándor Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivata

2  Két alapszolgáltatás kötelez ő : étkeztetés, házi segítségnyújtás Lakosságszámtól függ ő ellátások, vagy azokhoz való hozzájutás  2000 f ő felett családsegítés  3000 f ő felett + id ő sek nappali ellátása  10 000 f ő felett + egyéb nappali,  30000 felett + átmeneti elhelyezés  50000 felett + utcai szociális munka

3  Önkormányzati fenntartású intézmény útján  Önkormányzati/kistérségi társulás útján  Nem állami fenntartóval kötött ellátási szerz ő dés útján

4 A KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSOK CÉLJA ( A KISTÉRSÉGI TÖRVÉNY ALAPJÁN  A kistérségi társulások intézményesítése  A kistérségek összehangolt fejlesztése  Az önkormányzati közszolgáltatások színvonalának kiegyenlítése

5 Jogi szabályozás:  2004. évi CVII. Törvény a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásairól  2009. évi. törvény a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről (kiemelten 8. számú melléklet) Ellátás biztosításának formái:  A többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény útján  Intézményi társulás útján (Ttv. 8., 9. és 16. §-a szerinti intézményi társulások útján)  A székhely önkormányzat, vagy más társult önkormányzat által fenntartott intézmény útján, megállapodás keretében  A Szoctv. 120-122. §-a és a Gyvt. 96-97. §-a alapján kötött ellátási szerződés útján

6  Önkormányzati ellátások hatékonyabbá tétele  Önkormányzat által új ellátás létrehozás  Ellátások kistérségi szintű biztosítása  A már működő kistérségi együttműködés továbbfejlesztése, hatékonyabbá tétele

7  Szükséglet megjelenés  Önkormányzati szándék megszületése a változtatásra  Előzetes döntés a cselekvési szándékról  Helyzet elemzés  Tervezés  A konkrét döntése a változtatásra  Intézményi struktúra kialakítása /működési engedély iránti kérelem benyújtása  Az intézményi feltételek megteremtése  Forrás szükségelte, ellátás módosításának költségvetési szükségleteinek elfogadása  Állami normatív támogatás feltételeinek vizsgálata  Személyi feltételek biztosítása

8 KISTÉRSÉGI SZINT Ű ELLÁTÁSOK LÉTREHOZÁSÁNAK/MÓDOSÍTÁSÁNAK LÉPÉSEI  Szükséglet megjelenés  Kistérségi szintű szándék megszületése az együttműködésre/módosításár a  A települési szándék megszületése  Helyzet elemzés  Tervezés  A többcélú kistérségi társulás konkrét döntése az együttműködés területeire és formáira/módosítására  A települések döntése a konkrét ellátások kistérségi szintű biztosítására/módosítására  Működési engedély iránti /módosítás iránti kérelem benyújtása  A települési szinten működő intézmények megszüntetése (Áht) (amennyiben szükséges)  A települési szinten működő ellátások működési engedélyének visszavonásának kezdeményezése (amennyiben szükséges  Intézményi költségvetés elfogadása  Kiegészítő normatív támogatás igénylése (amennyiben szükséges  Humán erőforrás biztosítása

9  Helyzetelemzés  Koncepció készítés  Az ellátás létrehozásának/ módosításának segítése

10  az új szociális szervezeti struktúra kialakítása előtt  - már működő települési/ kistérségi szociális szervezetben  Társadalmi jellemzők:  települések földrajzi elhelyezkedése és szerkezete  gazdasági jellemzők – azonosságok és eltérések, ezek okai  foglalkoztatás,  demográfiai adatok /korfa/  lakáshelyzet  szoc. szolgáltatások célcsoportjai  /inaktívak, depriváltak, devianciák/  az együttműködés hagyományai és a változási hajlandóság

11  A szociális szolgáltatások jellemzői:  finanszírozási adatok, ezek változási tendenciái  szolgáltatások típusai, szerepe az adott településen  szolgáltatást végző szervezetek és a fenntartók kapcsolata, együttműködés sajátosságai  személyi és tárgyi feltételek  egyéb a szolgáltatást befolyásoló tényezők  SWOT – elemzés készítése: erősségek - gyengeségek lehetőségek - veszélyek  társadalmi szükségletek kielégítettsége

12 Mire törekedjen a szakértő a jövőkép kialakításakor? A hatékony jövőkép ismérvei:  Elképzelhető - bemutatja a jövőt.  Kívánt – kifejezi a fenntartók, a szolgáltatók és a szolgáltatást igénybevevők hosszú távú érdekeit.  Megvalósítható – realisztikus, megvalósítható célokat fogalmaz meg.  Fókuszált – eléggé egyértelmű legyen a megfogalmazás, hogy a döntéshozatalt elősegítse.  Rugalmas – a megfogalmazott javaslatok teret tudjanak adni egy –egy település, szolgáltató szervezet vagy ellátotti csoport sajátos igényeinek.  Kommunikálható – az igazgatási és szociális rendszerben kevésbé járatos emberek számára is érthetővé kell tenni; rövid idő alatt sikeresen kifejthető legyen.  Érdemes elkerülni minden zsargont és a szaknyelvi kifejezések túlzott használatát.

13 Szemlélet formálás - kistérségi szintű gondolkodás  hálózatok erős és gyenge kapcsolatai  Változás menedzselés támogatása / A változás terjedelme, mértéke, hatóköre, szintje, módja, sebessége, célja/  Szociális szakemberek felkészítése, segítése a változások folyamatában:  - tájékoztató  - esetmegbeszélés  - szupervízió

14  A kistérségi szociális szolgáltatások előnyei.  A kistérségi szolgáltatások nehézségei. „ Akik a jövőt építik, tudják, hogy a nagyobb dolgok még csak következnek, és ők maguk segítik, hogy meg is érkezzenek” ( Melvin J. Evans)

15 Köszönöm a figyelmet !


Letölteni ppt "Deák Sándor Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivata."

Hasonló előadás


Google Hirdetések