Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

New dimension in social protection towards community based living Fogyatékossággal élő emberek életminősége és ellátási költségei különböző lakhatási formákban.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "New dimension in social protection towards community based living Fogyatékossággal élő emberek életminősége és ellátási költségei különböző lakhatási formákban."— Előadás másolata:

1 New dimension in social protection towards community based living Fogyatékossággal élő emberek életminősége és ellátási költségei különböző lakhatási formákban (VP/2013/013/0057) Bernát Anikó, Kopasz Marianna, Simonovits Bori Kozma Ágnes, Bugarszki Zsolt, Verdes Tamás TÁRKI Társadalomkutatási Intézet 2016. március 31.

2 Megrendelő: FSZK és Kézenfogva Alapítvány A kutatás célja: összehasonlítani a különböző lakhatási formákban élő fogyatékos személyek életminőségét és ellátási költségeit Célcsoportok: felnőtt (1) értelmi fogyatékossággal élő, (2) súlyosan, halmozottan fogyatékos, (3) autizmus spektrumzavarral élő (Aspergeres: nem), valamint (4) pszicho-szociális fogyatékossággal (skizofréniával) élő személyek Célterületek: (1) nagy létszámú intézetben, (2) lakóotthonban és (3) magánháztartásban élők Módszer: kérdőíves kutatás –kliens: életminőség (szubjektív) kérdések; alapesetben a teljes kérdőívet maga a kliens válaszolja meg, de lehetett tolmács szerepű segítőt is kérni – személyes kérdezés –segítői (a klienshez közel álló és őt jól ismerő személy, családtag a kliens életkörülményeinek objektív elemeiről – személyes kérdezés –intézményvezetői / háztartásfői kérdőív: a kliens ellátásával kapcsolatos költségek és infrastruktúra – online kérdőív Időkeret: 2015. március – 2016. január

3 A kutatás módszertana és korlátai Korlátozottan általánosítható, nem reprezentatív: A kutatás célja: a különböző lakhatási formákban élő fogyatékos személyek életminőségének és ellátási költségeinek összehasonlítása → illesztett minta: pár fontos tulajdonság (önállóság foka, nem, korcsoport) szerint egymáshoz nagyon hasonló egyéneket kell összevetni a három lakóforma között („hármas ikreket” képeztünk) → nem reprezentatív minta: nincs területi (és más típusú) reprezentativitás (általánosíthatóság) → nem lehet összehasonlítást tenni a célcsoportok között, csak csoporton belül lakóformák szerint A nemzetközi összehasonlíthatóság korlátai: Nemzetközi viszonylatban is rendkívül komplex a jelen kutatás: 4 célcsoport összehasonlítása 3 lakhatási formában és 2 területen (életminőség és költségek) ↔ tipikusan 1 célcsoportot szoktak 2 lakhatási formában (intézet és lakóotthon; család nagyon ritka) 1 területen összehasonlítani

4 KUTATÁSI ELŐZMÉNYEK

5 A kutatás előzményei célcsoportok szerint Az értelmi fogyatékossággal élő célcsoport esetében:  Számos előzmény mind az életminőség, mind a költségek tekintetében  de: tipikusan a nagy létszámú intézet vs. lakóotthon relációban folytak vizsgálatok; nem terjedt ki az összehasonlítás a magánháztartásban élőkre A pszicho-szociális fogyatékossággal élő célcsoport esetében:  Kevés vizsgálat a lakhatási formák és az életminőség kapcsolatáról  többnyire külön-külön vizsgálatok diagnózistípus szerint, nem pedig a teljes célcsoportra vonatkozóan  a költséghatékonysági vizsgálatok jellemzően kezelésekre/beavatkozásokra irányulnak, nem pedig lakhatási formák összehasonlítására

6 Értelmi fogyatékossággal kapcsolatos kutatási előzmények Intézményes ellátás:  Jelentős kutatói érdeklődés az angolszász országokban  intézet vs közösségi lakhatás az 1990-es évek és a 2000-es évek legelején a fókuszban; utána elmozdulás  viszonylag kevés a kifejezett költséghatékonyság-elemzés (vagy az életminőség, vagy a költségek képezik a vizsgálat tárgyát) Családon belüli ellátás:  Meglepően kevés kutatás foglalkozik ezzel a lakhatási formával  A költségvizsgálatok a kora gyermekkorra vagy az iskolás időszakra irányulnak, nem pedig felnőttekre  A viszonyítási alapot nem az intézményes ellátás jelenti, hanem a nem fogyatékos gyermeket nevelő családok

7 Az életminőség kutatások eredményei  A férőhelykiváltás egyértelműen pozitív hatásai az adaptív magatartásra és egyes életminőség aspektusokra vonatkozóan: USA, UK, AUS  De: fontos szem előtt tartani az országok közti terminológiai különbségeket! Az életminőséget magyarázó tényezők: Az ellátottak nagyobb önállósága, jobb képességei magasabb életminőséggel járnak együtt → Fontos kutatásmódszertani tanulság: ha véletlen mintát veszünk az egyes lakhatási formákban élőkből, akkor az életminőség – minden egyéb változatlansága mellett – jobb lesz ott, ahol önállóbb, jobb képességű egyének élnek! Azaz a lakhatási formára jellemző lakóösszetétel befolyásolja az eredményeinket! → Megoldás: az önállóság szempontjából minél inkább hasonló egyéneket kell egymással összevetni a három lakhatási formából (illesztett minta) → nem reprezentatív minta + csoportok közötti összehasonlítás nem lehetséges, csak csoporton belül lakóhely szerint

8 A költségelemzések eredményei  Ellentmondásosabb eredmények: az USA-ban a közösségi lakhatás a kevésbé költséges, az Egyesült Királyságban az intézet  Okok: fontos az összehasonlítás időpontja is! A költségeket magyarázó tényezők:  a nagyobb gondozási-támogatási igényhez (és a súlyosabb magatartászavarhoz) magasabb költségek kapcsolódnak  lakhatási forma/létesítmény mérete: ha van is kapcsolat a létszám és a költségek között, a méretgazdaságosság hatása viszonylag alacsony létszám fölött már nem érvényesül; a lakhatási forma hatása kézzelfoghatóbb, mint a létszámé  fontosak a lakhatási formán belüli, az egyes létesítmények közti eltérések!

9 A FOGYATÉKOS EMBEREK ÉLETMINŐSÉGÉNEK VIZSGÁLATA

10 Az életminőség mérése  kiindulópont: Verdugo-féle 8 dimenziós életminőség-koncepció, amit alapvetően értelmi fogyatékosok életminőségének méréshez dolgoztak ki  Kit kérdezzünk? → cél: akiknél csak lehet, magukat az érintetteket kérdezzük az életminőségükről: külön kliens és segítői kérdőív  Nemzetközi gyakorlat: a külföldi kérdőívek (AskMe!, INICO-FEAPS, Personal Outcomes Scale, Spreat&Conroy stb.) csak kiindulópontot jelenthetnek, mivel: –az otthonélő célcsoport miatt a kérdések egy része nem volt életszerű –maguktól a kliensektől segítői segítséggel kérdezhetők le, és/vagy alacsony válaszadási arányt eredményeznek –a kérdések egy része erősen kultúrafüggő

11 8 dimenzió (2-2 kérdés) 1.Önrendelkezés 2.Társadalmi részvétel 3.Társas kapcsolatok 4.Jogok 5.Érzelmi jól-lét 6.Fizikai-testi jól-lét 7.Anyagi jóllét 8.Személyiségfejlődés ÖSSZETETT MUTATÓ (0-16 érték) Kiemelt témakörök: 1. Életminőség: 3. Szolgáltatásokhoz való hozzáférés 2. Munkaerő-piaci részvétel

12 Értelmi fogyatékossággal élők

13 Életminőség: érdemi különbség lakhatási formánként

14 Érdemi különbség lakhatási formánként Az életminőség összetett mutatója Érdemi különbségek: Lakhatási forma: lakóotthonban a legjobb míg családban alacsonyabb érték Adaptív magatartás: minél önállóbb annál magasabb Munkaerő-piaci helyzet: aki dolgozik magasabb az összesített életminőség értéke (összetétel hatás!)

15 Munkaerő-piaci részvétel – Átlagosan napi 5 órában dolgoznak – Jellemzően munka- rehabilitációs foglalkoztatási keretek között (66%) – Kisebb részben fejlesztő- felkészítő foglalkoztatás (24%) – Akkreditált foglalkoztatás (7%) és munkaterápia (3%)

16 Szolgáltatások igénybevétele lakhatási formánként Fejlesztőpedagógiai foglalkozás Szociális, mentálhigiénés foglalkozás Pszichiátriai foglalkozás Mozgásterápia Egyéb humán vagy szakmai foglalkozás

17 Autizmus spektrumzavarral élők

18 Életminőség: érdemi különbség lakhatási formánként

19 Az életminőség összetett mutatója: Érdemi különbségek: Lakóhelytípus: lakóotthonban minimálisan jobb, mint a családban, de a különbség nem szignifikáns! Adaptív magatartás: minél önállóbb annál magasabb a összevont életminőség pontszáma: Iskolai végzettség: lineáris hatás

20 Munkaerő-piaci részvétel –Átlagosan napi 5 órában dolgoznak –Jellemzően munka- rehabilitációs foglalkoztatási keretek között (53%) – fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás (21%) – munkaterápia (12%) –Akkreditált foglalkoztatás (7%)

21 Szolgáltatások igénybevétele lakhatási formánként Fejlesztőpedagógiai foglalkozás Szociális, mentálhigiénés foglalkozás Pszichiátriai foglalkozás Mozgásterápia Egyéb humán vagy szakmai foglalkozás

22 Súlyosan, halmozottan fogyatékossággal élők

23 Életminőség: érdemi különbség lakhatási formánként

24

25 Az életminőség összetett mutatója: Érdemi különbségek: Lakóhelytípus: nincs érdemi különbség! Adaptív magatartás: minél önállóbb, annál magasabb a összevont életminőség pontszáma Iskolai végzettség: lineáris hatás

26 Munkaerő-piaci részvétel Mindössze 11%-uk dolgozik! –Átlagosan napi 4 órában dolgoznak –Jellemzően munka-rehabilitációs foglalkoztatási keretek között (53%) –Kisebb részben fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás (21) –Akkreditált fogl alkoztatás(11%) és munkaterápia (16%)

27 Szolgáltatásokhoz való hozzáférés lakhatási formánként Fejlesztőpedagógiai foglalkozás Szociális, mentálhigiénés foglalkozás Pszichiátriai foglalkozás Mozgásterápia Egyéb humán vagy szakmai foglalkozás

28 Skizofréniával élők

29 Életminőség: érdemi különbség lakhatási formánként

30 Az életminőség összetett mutatója Érdemi különbségek: Lakhatási forma: lakóotthonban a legjobb és intézetben a legalacsonyabb érték Munkaerő-piaci helyzet: aktívaknak jobb az összetett életminősége

31 Munkaerő-piaci részvétel – Átlagosan napi 4,5 órában dolgoznak

32 Szolgáltatásokhoz való hozzáférés lakhatási formánként Fejlesztőpedagógiai foglalkozás Szociális, mentálhigiénés foglalkozás Pszichiátriai foglalkozás Mozgásterápia Egyéb humán vagy szakmai foglalkozás

33 ELLÁTÁSI KÖLTSÉGEK A HÁROM LAKHATÁSI FORMÁBAN

34 Kihívás: a háztartási és az intézményi költségvetés összehasonlíthatóvá tétele Kutatási dizájn: a háztartásokban: kérdőív a háztartás kiadásairól és jövedelmeiről (háztartásfői kérdőív) - kérdezőbiztos intézményeknél: kérdőív a költségekről és a bevételekről (intézményvezetői kérdőív) – célzottan kiküldött online kérdőív Főbb költségkategóriák az intézményes ellátás esetén (Knapp et al. 2008 alapján): létesítményüzemeltetés költsége (étkeztetés, takarítás, stb.) szakmai személyzet bérköltsége általános (overhead) költségek (pl. adminisztráció, stb.) tőkeköltség (épületek és tartós berendezések, felszerelések).

35 Felvetődő kérdések és korlátok Szakmai személyzet bérköltsége (gondozás-segítés + szakmai szolgáltatások nyújtása) Szakmai szolgáltatások (fejlesztő pedagógiai, pszichiátriai, mozgásterápiás foglalkozás stb.) költségei –Eltérő a szolgáltatásnyújtás szerveződése a lakhatási formákban: kapun belüli és kívüli szolgáltatások; a szolgáltatások költségeinek csak egy – lakhatási formánként eltérő – része jelenik meg a lakhatási szolgáltatást nyújtóknál; a többi a külső szolgáltatóktól gyűjthető be –Következmény: a szakmai szolgáltatásokat a vizsgálatban csak az életminőség- outputok között tudjuk figyelembe venni, költségoldalon nem. Gondozás-segítés költsége: miközben az intézmények költségvetésében megjelenik, addig rejtett költség a család esetében. Figyelembe kell venni a gondozás-segítés miatt elmaradt jövedelmet. Tőkeköltség Kevés vizsgálatban számolják el; a jelen kutatásban sem volt mód rá

36 A költségadatok hozzáférhetősége -a központosításból fakadó korlátok (a szükséges adatok egy része az intézményeknél, másik része, pl. a könyvelés az intézményfenntartónál) -a bentlakásos ellátórendszer szervezetéből adódó korlátok: integrált intézmények problémája (tagintézményi vs intézményrendszer egészére vonatkozó adatok) -a három lakhatási forma összehasonlíthatóvá tétele miatt előálló további nehézségek; idő- és erőforrás-igényes válaszadás Következmények: -alacsonyabb válaszadási hajlandóság és hiányosan kitöltött intézményvezetői kérdőívek -inkonzisztencia előfordulása az adatokban (pl. tagintézményre vonatkozó lakólétszám integrált intézményre vonatkozó személyzeti és költségadatokkal). -a kiinduló számhoz mérten jelentős csökkenés az elemezhető intézmények számában.

37 Az értelmi fogyatékosok ellátása költségei és az intézményi önköltség (Ft/fő/hó) Megjegyzés: a családon belüli gondozás miatti kieső jövedelmet kétféleképpen is megbecsültük. Az ábrán a magasabb becsült összeget tüntettük fel.

38 Az értelmi fogyatékosok ellátási költségei a költségkategóriák szerint (Ft/fő/hó) Megjegyzés: a családon belüli gondozás miatti kieső jövedelmet kétféleképpen is megbecsültük. Az ábrán a magasabb becsült összeget tüntettük fel.

39 A lakhatási formák költséghatékonysága A nagy létszámú intézetekben és a lakóotthonokban az ellátási költségek között mutatkozó különbség nem számottevő. Társadalmi szempontból a családon belüli lakhatás kerül a legkevesebbe. Ugyanakkor a családban élők életminősége a legalacsonyabb - az összevont életminőség mutató, - a szolgáltatások igénybevétele és - a foglalkoztatottság alapján is (bár itt az összefüggés statisztikailag nem szignifikáns) Javaslat: a családban élők szolgáltatásokhoz való hozzájutásának javítására indokolt erőforrásokat fordítani.

40 Az autizmus spektrumzavarral élők ellátási költségei és az intézményi önköltség (Ft/fő/hó) Megjegyzés: a családon belüli gondozás miatti kieső jövedelmet kétféleképpen is megbecsültük. Az ábrán a magasabb becsült összeget tüntettük fel.

41 A lakhatási formák költséghatékonysága A lakóotthonok lakói körében magasabb társadalmi költség mellett magasabb a szolgáltatások igénybevétele és a foglalkoztatás. Javaslat: társadalmi szempontból indokolt a családban élők számára a szolgáltatások és a foglalkoztatási lehetőségek elérhetőségének javítása.

42 A súlyosan, halmozottan fogyatékos emberek ellátási költségei és az intézményi önköltség (Ft/fő/hó) Megjegyzés: a családon belüli gondozás miatti kieső jövedelmet kétféleképpen is megbecsültük. Az ábrán a magasabb becsült összeget tüntettük fel.

43 A lakhatási formák költséghatékonysága Társadalmi szempontból a családon belüli lakhatás olcsóbbnak tűnik, mint a lakóotthoni, a szolgáltatások igénybevétele tekintetében ugyanakkor rosszabb helyzetben vannak a családban élők. Javaslat: indokolt a családban élők számára a szolgáltatások jobb elérhetőségének biztosítása.

44 Skizofrénia diagnózissal élő célcsoport nagy létszámú intézetek és lakóotthonok szerves összekapcsolódása elkülönült költségvetés hiánya (lásd még ehhez: Hronyecz és Mátics 2003) → a lakhatási formák költségeinek összehasonlítása kevéssé releváns és a jelen körülmények között nem megvalósítható. gondozást-segítést igénylők aránya igen alacsony!

45 A kutatás korlátai, ajánlások a vizsgálódás körét érdemes szűkebbre a célcsoportok tekintetében, mivel így kifinomultabb kutatási eszközök alkalmazására nyílna lehetőség; a magánháztartáson belüli lakhatást külön kellene vizsgálni az intézményes lakhatás formáitól. a bentlakásos szolgáltatást nyújtó intézményrendszer sajátosságai (különösen a nagy létszámú intézetek és a lakóotthonok szerves összekapcsolódása) akadályozzák a lakhatási formák közti összehasonlítást. szükség lenne az ellátottak által igénybevett teljes szolgáltatáscsomag beárazására, amihez a kutatásba a lakhatási szolgáltatást nyújtók mellett be kellene vonni a külső szolgáltatásnyújtókat is. a családon belüli lakhatás beható vizsgálatára nagy szükség lenne!

46 Köszönjük a figyelmet!

47 A kérdezettek megoszlása célcsoportok és célterületek szerint CélcsoportokCélterületek IntézetLakóotthon Család/önálló háztartás Értelmi fogyatékossággal élők és informátorok kliens: 42 segítő: 43 kliens: 55 segítő: 55 kliens: 46 segítő: 49 Autizmussal élők és informátorok kliens: 4 segítő: 4 kliens: 27 segítő: 39 kliens: 34 segítő: 41 Halmozottan (értelmi) sérült és informátorok kliens: 39 segítő: 40 kliens: 13 segítő: 30 kliens: 35 segítő: 47 Pszicho-szociális fogyatékossággal élők és informátorok kliens: 52 segítő: 52 kliens: 42 segítő: 42 kliens: 44 segítő: 18 Fogyatékossággal élő és informátorok összesen 139 fő 276 kérdőív 166 fő 303 kérdőív 169 fő 314 kérdőív Intézetvezetők/háztartásfők (tervezett) 1940180 Összesen (lakhatási formánként)295343494 Összesen 474 fő 1133 kérdőív

48 értelmi fogyatékossággal élők autizmus spektrumzavarral élők súlyosan, halmozottan fogyatékosok pszicho-szociális fogyatékkal (skizofréniával) élők összesen illesztés előtt összesen13082112138462 illesztés után intézet33-313599 lakóotthon33303135130 család33303135129 összesen996093105359 A kutatás megvalósult illesztett mintája (N)


Letölteni ppt "New dimension in social protection towards community based living Fogyatékossággal élő emberek életminősége és ellátási költségei különböző lakhatási formákban."

Hasonló előadás


Google Hirdetések