Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az esélyegyenlőség elvének érvényesülése az oktatáspolitikában EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA KÖZNEVELÉSÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG Pölöskei Gáborné helyettes.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az esélyegyenlőség elvének érvényesülése az oktatáspolitikában EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA KÖZNEVELÉSÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG Pölöskei Gáborné helyettes."— Előadás másolata:

1 Az esélyegyenlőség elvének érvényesülése az oktatáspolitikában EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA KÖZNEVELÉSÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG Pölöskei Gáborné helyettes államtitkár

2 Az oktatással szembeni elvárások változása = hátránykompenzáció szerep Gazdaság részéről Képzettségi szint növekedése Élethosszig tartó tanulás igénye Társadalom részéről Készségek, képességek kompetenciák

3 Képzettségi szint és foglalkoztatottság Mutató/év2007.2012. Foglalkoztatási ráta, alapfokú isk. végz. (%) 38,1 (57,1) 37,5 (52,2) Foglalkoztatási ráta, középfokú isk. végz. (%) 65,9 (71,5) 63,6 (69,7) Foglalkoztatási ráta, felsőfokú végz. (%) 80,0 (83,8) 78,7 (81,9)

4 Korai iskolaelhagyás 2009.2010.2011.2012.2013. Magyarország11,2%10,5%11,2%11,5%11,8% EU átlag14,4%14,1%13,5%12,8%12% Forrás: KSH Munkaerő felmérés; Eurostat 2014. Korai iskolaelhagyók: A 18-24 évesek közül azon fiatalok aránya, akik felső középfokú végzettséggel nem rendelkeznek, és az adatfelvétel idején oktatásban, képzésben nem vesznek részt.

5 Oktatáspolitikai ajánlások – EU 2020 stratégia Cél: versenyképesség és foglalkoztatás növelése 3 prioritási terület: innováció és tudásalapú növekedés, fenntartható növekedés, befogadó társadalom erősítése Az oktatást közvetve és közvetlenül érintő célkitűzések: A szegénységben vagy társadalmi kirekesztettségben élő népesség számának csökkentése 20 millióval. 20-64 korú népesség foglalkoztatási szintjének emelése (69%- ról 75%-ra) A képzettségi szint javítása : a korai iskolaelhagyás arányának 10% alá csökkentése, továbbá a 30-34 éves korcsoportban a felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránynak növelése 40%-ra)

6 Eszköz, cél: oktatás, nevelés Bemeneti oldal 3 éves kortól kötelező óvodai részvétel Kötelező beiskolázás Esélyteremtés, egyenlő bánásmód Támogató programok közép- és felsőfokba lépéshez Intézmények állami fenntartása Állami tankönyvellátás Kimeneti oldal Minőségi oktatás Esélyteremtés, egyenlő bánásmód Nem formális, informális tanulás Korai iskolaelhagyás csökkentése Élethosszig tartó tanulás I. II.

7 I. szabályozása: óvodáztatás kiterjesztése - 2015 szeptemberétől 3 éves kortól kötelező óvodai részvétel, elősegítve a későbbi sikeres iskolai előrehaladást (2011. évi CXC tv. ) kötelező beiskolázás – ingyenes, mindenki számára hozzáférhető alapfokú, középfokú nevelés-oktatás biztosítása érettségiig, ill. első szakmai vizsga befejezéséig (Alaptörvény, 2011. évi CXC. tv.) támogató programok közép- és felsőfokra lépéshez – Integrációs Pedagógiai Rendszer; Arany J. Tehetséggondozó, Kollégiumi és Kollégiumi-Szakiskolai Programok;, köznevelési Híd programok; Útravaló-MACIKA Ösztöndíjprogram (20/2012 (VIII. 31.) EMMI rend., kerettantervi rend., kollégiumi alapprogram, 2011. évi CXC. tv ; 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rend.) állami intézményfenntartás – állami felelősségvállalás újradefiniálása és növekedése, lehetőség az egységesen jó minőségű oktatás megteremtésére (2011. évi CXC., 2011. évi CLXXXIX. tv. a helyi önkorm.) állami tankönyvellátás – állami garancia, térítésmentes tankönyvellátás felmenő rendszerben és a rászoruló tanulóknak (2013. évi CCXXXII. Törvény)

8 II. szabályozás: az egyenlő bánásmód követelménye kiterjed minden nevelésre, oktatásra, képzésre, amely államilag előírt követelmények alapján folyik, vagy amelyhez az állam támogatást nyújt (2011. évi CXC. tv.) különleges bánásmódot, pedagógiai odafigyelést igénylő csoportok definíciói (hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet, sajátos nevelési igény) az intézkedések megfelelő célzását, jogellenes elkülönítés megakadályozása érdekében (köznev. tv., Gyvt. - 1997. évi XXXI. tv.) iskolai szegregáció, a közvetett és a közvetlen hátrányos megkülönböztetés tilalma (egyenlő bánásmód tv. 2003. évi CXXV.) általános iskolai felvételi körzetek szabályozása - a kötelező felvételi feladatot ellátó iskolák ne különítsék el a tanulókat származás, szociális helyzet alapján (20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet) az egyenlő bánásmód érvényesülésének hatósági ellenőrzés é re, ezen keresztül a z jogellenes elkülönítés gyakorlatának feltárására és megszüntetésére vonatkozó előírások (229/2012. (VIII. 28.) Korm. rend.) helyi esélyegyenlőségi program (321/2011. (XII. 27.) Korm. rend.)

9 Intézményi szintű támogatás, fejlesztés pedagógus életpálya rendszere - pedagóguskompetenciák kritériumainak meghatározása, pl. kiemelt figyelmet igénylő gyermekek, tanulók sikeres oktatásához szükséges módszertani felkészültség, esélyteremtés, integrációs tevékenység, szakmai fejlődés intézményi szintű pedagógiai-módszertani szakmai támogatás, pedagógiai szolgáltatás - esélyegyenlőség-elvű oktatásszervezés elemzése, módszertani és intézményfejlesztést támogató szaktanácsadás, IPR szaktanácsadás, alkalmazott pedagógiai módszerek és pedagógiai fejlesztő tevékenység elemzésének, értékelésének segítése, tanügy-igazgatási szolgáltatások, képzések (48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet) országos kompetenciamérési eredményeken alapuló intézmény-fejlesztés (20/2012. EMMI rend. 80. §): intézkedési terv készítése ped. szakmai szolgáltató, szakértő igénybevételével

10 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Az esélyegyenlőség elvének érvényesülése az oktatáspolitikában EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA KÖZNEVELÉSÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG Pölöskei Gáborné helyettes."

Hasonló előadás


Google Hirdetések