Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az online pénztárgép használat és az ehhez kapcsolódó kötelezettségek.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az online pénztárgép használat és az ehhez kapcsolódó kötelezettségek."— Előadás másolata:

1 Az online pénztárgép használat és az ehhez kapcsolódó kötelezettségek

2 Jogszabályi háttér Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 3/2013. (II. 15.) NGM rendelet 16/2013. (VI. 3.) NGM rendelet - Támogatási rendelet 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet - Pénztárgéprendelet 50/2013. (XI. 15.) NGM rendelet - Átállási rendelet 74/2013. (XII. 30.) NGM rendelet Hatósági ár rendelet 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet A számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról ill. az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről tartalmaz előírásokat. 9/2016. (III. 25.) NGM rendelet Új műszaki követelmények, kiterjesztés

3 9/2016. (III. 25.) NGM rendelet A pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet módosításáról szóló 9/2016. (III. 25.) NGM rendelet 3 fő irányt tartalmaz a pénztárgépekre vonatkozó szabályozáson: -bővül a pénztárgép (tehát online pénztárgép) használatára kötelezettek köre; -változnak a pénztárgépre vonatkozó műszaki-technikai követelmények, ill. egyes üzemeltetési szabályok az üzemeltetők, a gyártók és a forgalmazók visszajelzései alapján; -kisebb átalakításon megy át a forgalmazók, ill. a pénztárgépszervizek viszonya. Hatálybalépés: 2016.04.02. ( kivételek vannak )

4 Pénztárgépet használó adózók Kötelezettek: Akik bizonylat kiállítási kötelezettségüknek nem számlával tesznek eleget és a Pénztárgéprendelet 1. mellékletében szerepelnek TEÁOR szám alapján ( Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere), ha üzletben (mozgóboltban) végzik tevékenységüket. A TEÁOR 2008 számok azonosítják a tevékenységeket, az ellenőrzés során a ténylegesen végzett tevékenység a releváns. Saját döntésük alapján: 2015. január 1-jétől a régi típusú gépeiket már nem használhatják.

5 A bővítés jellemzői ● 2013-ban bevezetett szabályozás nem módosított a kötelezetti körön. ● TEÁOR szerint határozták meg a kötelezetteket. ● KSH Információszolgálat tel: +36 1 345 6789, e-mail: info@ksh.hu ● Lépcsőzetes bevezetés. ● Új követelményeknek megfelelő pénztárgépet tudjanak az új kötelezettek vásárolni.

6 Új kötelezetti kör 2016. szeptember 30-tól: Gépjármű-javítási, karbantartási tevékenység (TEÁOR 45.20) Gépjárműalkatrész-kiskereskedelem (TEÁOR 45.32) Motorkerékpár, -alkatrész kereskedelme, javítása (TEÁOR 45.40) Fekvőbeteg-ellátási (TEÁOR 86.10) tevékenységből kizárólag a plasztikai sebészeti tevékenység M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős (TEÁOR 93.29) tevékenységből kizárólag a tánctermi, diszkó működtetése Textil, szőrme mosása, tisztítása (TEÁOR 96.01) Fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR 96.04) Testedzési szolgáltatás (TEÁOR 93.13) 2017. január 1-jétől: Taxis személyszállítás (TEÁOR 49.32) Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki (TEÁOR 66.12) tevékenységből kizárólag a pénzváltási tevékenység

7 Gépjármű-javítási, karbantartási tevékenység A gépjármű-javítási, karbantartási tevékenység (TEÁOR 45.20) körébe tartozik különösen ● a gépjárművek javítása és karbantartása, ● a gumiabroncs és a gumibelső javítása, felszerelése vagy cseréje, ● a korrózióvédelem, ● az alkatrészek és tartozékok felszerelése, ● az autóajtó és autózár javítása, ● a centrírozás, valamint ● a kerékbeállítás.

8 Gépjárműalkatrész-kiskereskedelem A gépjárműalkatrész-kiskereskedelem (TEÁOR 45.32): az egyes tartozékok és felszerelések kiskereskedelme, amely kiterjed a gumiabroncs és gumibelső, gyújtógyertyák, akkumulátorok, járművilágítás, elektromos alkatrészek értékesítésére.

9 Motorkerékpár, -alkatrész kereskedelme, javítása Motorkerékpár, -alkatrész kereskedelme, javítása (TEÁOR 45.40): a motorkerékpárok nagy- és kiskereskedelme, a motorkerékpár-alkatrész és -tartozék nagy- és kiskereskedelme, a motorkerékpár karbantartása és javítása, illetve a használt termékek értékesítése, a mopedek értékesítése. Nem tartozik ide a kerékpár és alkatrész értékesítése!

10 Plasztikai sebészeti tevékenység A fekvőbeteg ellátási tevékenységből (TEÁOR: 86.10) kizárólag a plasztikai sebészet. Nem tartozik ide: – az a szolgáltatásnyújtás és az ahhoz szorosan kapcsolódó sérült- vagy betegápolás és sérült- vagy betegszállítás, valamint az azokhoz szorosan kapcsolódó termékértékesítés, amelyet humán- egészségügyi ellátás keretében közszolgáltató – ilyen minőségében – teljesít; – az a szolgáltatásnyújtás és az ahhoz szorosan kapcsolódó sérült- vagy betegápolás, amelyet humán-egészségügyi (ideértve természetgyógyászatot is) tevékenységet végző – ilyen minőségben – teljesít [Áfa tv. 85. § (1) bekezdés b) és c) pontja]. Ide tartozik: – a plasztikai sebészeti tevékenység magán üzletága.

11 Tánctermi, diszkó működtetése Ahol az üzemeltető italfogyasztásra is lehetőséget biztosít a táncterem és a diszkó működtetése során, ott jelenleg is online pénztárgépet kell használni. Az új kötelezettek azok az adózók, akik csak belépőjegyet biztosítanak a táncterembe vagy a diszkóba való belépéshez. Textil, szőrme mosása, tisztítása Ebbe a tevékenységi körbe tartozik mindenfajta ruházat, szőrme és textil mosása, tisztítása, vasalása, ha az géppel vagy kézzel történik. Amennyiben a tevékenység kizárólag járulékosan kerül megvalósításra, azaz például falusi hagyományőrzés keretében egy- egy textil mosására kerül sor, akkor az nem vonja magával az online pénztárgép használat kötelezettségét.

12 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás Ide tartoznak: a törökfürdők, szaunák és gőzfürdők, szoláriumok, gyógyfürdők, fogyasztó- és karcsúsító szalonok, masszázsszalonok tevékenysége. (Nem ebbe a szakágazatba tartozik az orvosi gyógymasszázs, terápia, valamint a fitnesz- és testépítő klubok és létesítmények tevékenysége.) Testedzési szolgáltatás Ide tarozik a fitnesz- és testépítő klubok és létesítmények szolgáltatása. (Nem online pénztárgép használatára kötelezett a magántanár vagy edző sportoktatása.)

13 Taxis személyszállítás Taxi szolgáltatáskörében való szállítása, a gépjárműnek a sofőrrel együtt való bérbeadása, és az UBER által végzett szolgáltatás is ide tartozik. Pénzváltási tevékenység Pénzváltási tevékenység a külföldi fizetőeszközök adásvétele a törvényes fizetési eszköz ellenében, valamint külföldi fizetési eszközök adásvétele külföldi fizetési eszközök ellenében.

14 Online pénztárgépet saját döntés alapján használók Egyes adózók dönthetnek úgy, hogy online pénztárgépet használnak. Oka: csökkenti az adózó adminisztrációs terheit, alkalmazottak közvetlen ellenőrzésére is. Nem offline működhetnek és adatszolgáltatást teljesítenek, hanem online kell működniük!

15 Új kötelezett teendői 1. Online pénztárgéphez üzembe helyezési kód igénylése (ügyfélkapu, ÁNYK) 2. Online pénztárgép beszerzése 3. Online pénztárgép üzembe helyezése (szerviz által) 4. Az online pénztárgép és az adóhatóság közötti kommunikáció biztosítása érdekében szerződés kötése a mobilszolgáltatóval 5. Online pénztárgép folyamatos működésének biztosítása

16 Online pénztárgéphez üzembe helyezési kód igénylése PTGREG-en üzembe helyezési kódot (16 jegyű) kell kérni (papíron vagy elektronikusan). Az online pénztárgépet az adott üzlethez (pénzátvételi helyhez) kell kapcsolni, ezért az adóhatósághoz be kell jelenteni PTGREG-en: az adóalany nevét, az adóalany adószámát, az adóalany székhelyét, a pénztárgép üzemeltetési helyét, illetve üzemeltetési módját, a pénztárgép üzemeltetési helye szerinti üzlet nevét és címét, amennyiben van ilyen, az üzlet TEÁOR szerinti tevékenységét, az üzemeltetés célját, amennyiben a pénztárgépet cserepénztárgépként vagy bérbeadási célból kívánják üzemeltetni.

17 Online pénztárgép beszerzése Az újonnan kötelezettek: Kizárólag az új műszaki követelményeknek megfelelő pénztárgépet helyezhetnek üzembe. 2016. szeptember 30-tól működnie kell! A mobilszolgáltató által nyújtott feltételekről is tájékozódni kell (a pénztárgép AEE egysége már tartalmazza a mobilszolgáltató SIM- kártyáját). Szerződéskötés a mobilszolgáltatóval: (kis kassza: 1.500,- Ft/hó, PC alapú: 2.500,- Ft/hó)

18 Online pénztárgép üzembe helyezése (1) Az adózónak üzemeltetési helyként, ill. üzemeltetési módként az üzemeltetőnek be kell jelentenie, hogy a pénztárgépet –állandó üzemeltetési hely esetén egy meghatározott pénzátvételi helyen, –változó telephely esetén több meghatározott pénzátvételi helyen, –mozgóboltban vagy mozgó szolgáltató helyen, illetve –tartalék pénztárgépként kívánja üzemeltetni [48/2013. NGM rendelet 44. § (2a) bekezdés]. Változó telephelyen, mozgóboltban vagy mozgó szolgáltató helyen csak hordozható pénztárgép helyezhető üzembe, ill. a már működő pénztárgép üzemeltetési módja csak hordozható pénztárgép esetén változtatható meg ezen módokra [48/2013. NGM rendelet 44. § (10) bekezdés].

19 Online pénztárgép üzembe helyezése (2) A NAV szerveréről érkeznek az adatok az üzembe helyezéskor. A pénztárgép – üzembe helyezését követően – üzemeltetési hely adatainak (üzlet neve és címe, üzemeltetési módja) módosítására a PTGTAXUZ adatlapon van lehetőség. A megváltozó törzsadatokat a NAV automatikusan állítja be. Az ÁFA-kulcsok változását is beállítja a NAV, nem kell a szervizhez fordulni. Szoftverfrissítés: a NAV szerveréről érkezik.

20 Adóügyi ellenőrző egység (AEE) Az adatokat rögzíti, tárolja, és továbbítja a NAV szerverére. A naplóállományokat az üzemeltető is ki tudja olvasni, de a szerviz segítségét is kérheti. Az AEE-re szigorú biztonsági követelmények vonatkoznak! (Engedélyező hatóság vizsgálja.) Az AEE a mobilszolgáltatók használatával küldi a hitelesített adatokat.

21 Módosítások az üzemeltetésben A zavartalan működés biztosítása: –az adóhatóság blokkolja a pénztárgépet: –ha a szolgáltató szünetelteti, –korlátozza, vagy –megszünteti a szolgáltatást. Pénztárolóhely (kassza): tartalmának meg kell egyeznie a bizonylatok szerinti összeggel és összetétellel. Cserepéntárgép biztosítása a forgalmazó által. Számla, egyszerűsített számla kezelése. Használatból kivonás: megelőző 5. napig be kell jelenteni. Selejtezés: csak a javíthatatlant kötelező - 8 nap helyett - 5 napon belül bejelenteni.

22 Éves felülvizsgálat A pénztárgépek éves felülvizsgálata kötelező: –forgalmazói szoftver-felülvizsgálat: kizárólag az adott típus szervizelésére jogosult műszerész végezheti. –szervizi felülvizsgálat: a pénztárgép üzembe helyezését, átszemélyesítését ill. a legutóbbi éves szervizelését követő 1 éven belül kell elvégeztetnie az üzemeltetőnek. A szerviznek a pénztárgépnaplóban dokumentálnia kell!

23 Szoftverfrissítés A 9/2016. NGM rendelet előírásai szerint a már működő pénztárgépek szoftverfrissítésére 2016. őszén kerül sor. Erről a forgalmazó gondoskodik. Ha nem gondoskodik a forgalmazó a frissítésről, az engedélyező hatóság az adott típus engedélyét visszavonja! Ezek a gépek további 5 évig üzemeltethetőek. Pénztárgépnapló:Bejegyzést tehet az üzemeltető, a műszerész és a forgalmazó

24 Műszaki változások Jelenleg: ha az üzemeltető személye változott  AEE csere Új műszaki megoldás: AEE átszemélyesíthető: másik adózóhoz rendelhető –Az új üzemeltető új üzemeltetési kódot igényel –A régi adatokat feltöltik a NAV szerverére –A NAV szervere közli az új üzemeltető adatait (csak az új, továbbfejlesztett szoftverrel működő gépek esetén!) A pénztárgépeknek alkalmasaknak kell lenniük: sztornóbizonylat, visszárubizonylat kibocsátására! Listázás, értékhatár beállítása, gyűjtők száma.

25 A pénztárgép nyugtaadás alóli mentesülés esetei A pénztárgéppel történő nyugtaadás alóli – átmeneti – mentesülés esete áll fenn akkor is, ha a pénztárgép: 1.meghibásodik, 2.áramszünet esetén, 3.a pénztárgép bevonása esetén, 4.eltulajdonítás esetén, 5.megsemmisülése esetén, 6.elvesztése esetén. Ilyen esetekben az adóalany nyugtatömbből kiállított nyugtával tehet eleget bizonylatadási kötelezettségének. Számlát is adhat. A mentesülés kizárólag az adott pénzátvételi helyen és csak az NGM rendeletben meghatározott időtartamban áll fenn!

26 Utólagos rögzítés Ha az adóalany – átmenetileg – mentesül a pénztárgép használat alól, akkor a feltételek helyreálltakor a pénztárgépben első tételként a bevételeket utólagosan rögzíteni kell. Külön adóügyi napot kell nyitni (adóügyi nap = a napi nyitás és zárás parancs végrehajtása között eltelt idő). Egy-egy nap bevételét egy nyugtán (forgalmi gyűjtőnként részletezve) kell rögzíteni. (Egy nyugtán maximum 900.000 Ft.) A forgalmi jelentést a bizonylatokkal együtt meg kell őrizni. Átszemélyesített cserepénztárgép esetén nem alkalmazandó.

27 Egyedi mentesítés Az állami adóhatóságtól az erre a célra rendszeresített nyomtatványon kérhető a rendeletben meghatározott, elektronikus hírközlő hálózat útján történő adattovábbítás alóli felmentést (egyedi mentesítés), amennyiben a pénztárgép állandó üzemeltetési helye olyan helyen található, ahol a rendelet szerinti adatkapcsolat létesítéséhez szükséges elektronikus hírközlő hálózat önhibáján kívül nem áll rendelkezésre, és az elektronikus hírközlő hálózat elérése külső antennával vagy egyéb műszaki megoldás alkalmazásával sem biztosítható, ill. az aránytalan terhet jelent az adóalany számára. Az egyedi mentesítést az állami adóhatóság megadja, amennyiben a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) szakhatósági állásfoglalása alapján az elektronikus hírközlő hálózat a kérelemben megjelölt pénzátvételi helyen nem érhető el, és az elektronikus hírközlő hálózat elérése külső antennával vagy egyéb műszaki megoldás alkalmazásával sem biztosítható, vagy az aránytalan terhet jelent az adóalany számára. (1 évre szól!)

28 Nyugta helyett számla Az Áfa tv. 166. § (2) bekezdése lehetőséget biztosít az adóalanynak, hogy a nyugta helyett számlát bocsásson ki, és ezáltal mentesüljön az NGM rendeletben meghatározott gépi kiállítású nyugta- kibocsátási kötelezettség alól. Ha az adózó döntése alapján teljes körűen számla kibocsátásáról gondoskodik, akkor ezt a tényt a PTGSZLAB nevű nyomtatványon lehet bejelenteni. A kibocsátott számlák tekintetében havonta adatszolgáltatási kötelezettség áll fenn az adózónak, melyet a PTGSZLAH nevű nyomtatványon a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig kell benyújtani. Nem kell benyújtani a PTGSZLAH adatlapot, amennyiben az adatszolgáltatási időszakban számla kibocsátás nem történt.

29 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Az online pénztárgép használat és az ehhez kapcsolódó kötelezettségek."

Hasonló előadás


Google Hirdetések