Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Társasági adó. Társasági adó bevallása 1429. számú bevallás – az adóévet követő ötödik hónap utolsó napja hi.: 2015. május 31. (június 1.) 1571. számú.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Társasági adó. Társasági adó bevallása 1429. számú bevallás – az adóévet követő ötödik hónap utolsó napja hi.: 2015. május 31. (június 1.) 1571. számú."— Előadás másolata:

1 Társasági adó

2 Társasági adó bevallása 1429. számú bevallás – az adóévet követő ötödik hónap utolsó napja hi.: 2015. május 31. (június 1.) 1571. számú bevallás – a 2015. évben választott eva, kata, kiva esetén a társasági adókötelezettségről hi.: 5. hónap utolsó napja 1543TAO bevallás – a 2015. évben eva, kata, kiva alanyiság megszűnésével társasági adóalannyá vált adózó társasági adóelőleg kötelezettségről hi.: adóalanyiság megszűnését követő 60 napon belül - 1401. számú bevallás – 2014. üzleti év utolsó hónapjának 20. napjahi.: 2014. december 20. (22.) feltöltés bevallása

3 Jövedelem – (nyereség-) minimum

4 Jövedelem (nyereség) minimum Jövedelem –minimum 2014. adóévben Összes bevétel - Eladott áruk beszerzési értéke - Eladott közvetített szolgáltatások értéke - Kedvezményezett átalakuláshoz/eszközátruházáshoz kapcsolódó tételek + kedvezményezett átalakuláshoz/eszközátruházáshoz/ részesedéscseréhez kapcsolódó tételek + természetes személy taggal szemben fennálló kötelezettségek állományának növekedése

5 Jövedelem (nyereség) minimum – tagi kölcsön korrekció 2014. adóév (e Ft)2015. adóév (e Ft) 1Értékesítés nettó árbevétele30.000 2Egyéb bevétel5.000 3Pénzügyi műveletek bevétele 3.000 4Rendkívüli bevétel1.000 5Összes bevétel39.000 6Tagi kölcsön korrekció1.000 + (20.000/365) x 17 = 1932 (1.932-1.000)/2 = 466 21.000/365 x 365 = 21.000 (21.000-21.000)/2 = 0 7Jövedelem minimum {(5+6) x 0,02} 789780

6 Jövedelem (nyereség) minimum Mentesülés a jövedelem-minimumra előírt szabályok alól Nem kell alkalmazni az előtársasági és az azt követő adóévében első adóévben, amennyiben az előtársasági időszakról nincs külön beszámoló a nevesített szervezeteknek - MRP, vízitársulat, egyház, alapítvány, közalapítvány, társadalmi szervezet, köztestület, lakásszövetkezet, az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárnak stb. ha adózót az adóévben, vagy a megelőző adóévben elemi kár sújtotta, és mértéke (több kár együtt) a megelőző adóévi évesített árbevétel legalább a 15%-a.

7 Jövedelem (nyereség) minimum Adózás előtti eredmény > Jövedelem minimum < Adóalap Általános szabályok szerint megállapított adóalap után fizet Adózás előtti eredmény > Jövedelem minimum > Adóalap Adózás előtti eredmény < Jövedelem minimum < Adóalap Adózás előtti eredmény < Jövedelem minimum > AdóalapAdóalap a jövedelem minimum vagy általános szabályok szerinti adóalap + nyilatkozat

8 Jövedelem (nyereség) minimum Aee/aa közül a magasabb eléri a jövedelem-minimumot? Bevallást helyettesítő nyilatkozatot tesz? Jövedelem (nyereség) minimum Társasági adóalap nem igen

9 Jövedelem (nyereség) minimum Jövedelem(nyereség)minimum kódok:  Jöv.minimum megállapítására nem kötelezett: kód: „1”  adózás előtti eredmény, vagy az adóalap közül a nagyobb érték eléri a jöv. minimum összegét: kód: „2”  az adózás előtti eredmény, vagy az adóalap közül a nagyobb érték nem éri el a jöv.minimum összegét és az adózó a jöv.minimumot tekinti adóalapnak: kód: „3” az adózás előtti eredmény, vagy az adóalap közül a nagyobb érték nem éri el a jöv.minimum összegét és az adózó az adóalapot az általános szabályok szerinti állapítja meg: kód: „4” + nyilatkozat

10 Jövedelem (nyereség) minimum – 2015 2014. adóév (e Ft)2015. adóév (e Ft) Összes bevétel -Eladott áruk beszerzési értéke -Eladott közvetített szolgáltatások értéke bevétele -Kedvezményezett átalakuláshoz/eszközátruházáshoz kapcsolódó tételek +Kedvezményezett átalakuláshoz/eszközátruházáshoz/ részesedéscseréhez kapcsolódó tételek + Tagi kölcsönhöz kapcsolódó korrekciós tétel

11 Jövedelem (nyereség) minimum – tagi kölcsön korrekció 2014. év (e Ft)2015. év (e Ft) 1 Értékesítés nettó árbevétele10.000 2 +Egyéb bevétel3.000 3 +Pénzügyi műveletek bevétele1.000 4 +Rendkívüli bevétel2.000 5 =Összes bevétel16.000 6 +Tagi kölcsön korrekció1.000 + (20.000/365) x 17 = 1932 (1.932-1.000) = 466 21.000/365 x 365 = 21.000 (21.000-21.000)/2 = 0 7 -ELÁBÉ (évente)5.0000 8 -Közvetített szolgáltatás (évente)4.0000 Jövedelem minimum (5+6-7-8) x 0,02 149320

12 Jövedelem (nyereség) minimum a bevallásban 1429-01-01 lap 06. sor 07. Sor adóalap a)b)c) „1” kódNem írTényleges „2” kódNem írTényleges „3” kódTénylegesJ-ny-m „4” kód + 10. lap J-ny-mTényleges

13 Civil szervezetek

14 Elsődlegesen gazdasági tevékenységet végző civil szervezet  gazdasági-vállalkozási tevékenységből származó bevétele eléri, meghaladja az összes bevétel 60%-át  nem alkalmazhatja a közhasznú szervezetek adóalapjának megállapítására vonatkozó szabályokat  nem közhasznú szervezet nem alkalmazhatja az adómentességre vonatkozó előírásokat

15 Civil szervezetek  adóalap meghatározása során valamennyi adat vállalkozás-jellegű adat  korrekciós tételeket alkalmaznia kell  jövedelem-minimumot nem kell alkalmazni  adómentesség nem illeti meg  nem köteles adóelőleg bevallásra, fizetésre, feltöltésre  beszámoló egyéb szervezetekre vonatkozó rendelkezések szerint

16 Adóalap korrekciós tételek

17 Kkv. besorolás Kkv. kategória Átlagos állományi létszám Értékesítés nettó árbevétele legfeljebb VAGYVAGY Mérlegfőösszeg legfeljebb Mikro- vállalkozás 10 fő alatti2 millió €-nak megfelelő forint Kis- vállalkozás 50 fő alatti10 millió €-nak megfelelő forint Közép- vállalkozás 250 fő alatti50 millió €-nak megfelelő forint 43 millió €-nak megfelelő forint

18 Kkv. besorolás „A” Kft 100%-os tulajdonosa „B” Kft-nek  kapcsolódó vállalkozások „C” Kft-nek 45%-os része van „A” Kft-ben  partnervállalkozások „D” Kft 70%-os tulajdonosa „C” Kft-nek  kapcsolódó vállalkozások „A” besorolása?

19 Kkv. besorolás TársaságFoglalkoztatottak átlagos állományi létszáma Éves nettó árbevétel (millió euró) Mérlegfőösszeg (millió euró) A101,51 B1024 C1531 D1053

20 Kkv. besorolás TársaságFoglalkoztatottak átlagos állományi létszáma Éves nettó árbevétel (millió euró) Mérlegfőösszeg (millió euró) A101,51 C+D2584 (C+D)x0,4511,253,61,8 A+ {(C+D)x0,45} 21,255,12,8

21 Kkv. besorolás „A” társaság besorolása „A”+ „B” + {(„C”+”D”) x 0,45} Foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma: 31,25 Éves nettó árbevétel : 7,1 euró Mérlegfőösszeg: 6,8 M euró „A” társaság kisvállalkozás

22 Közösségi támogatások de minimis támogatás – 1407/2013/EU Agrár csoportmentességi (ABER) rendelet – 702/2014/EU - 1857/2006/EK – 2015.12.31-ig (csak meghatározott esetekben, 1698/2005/EK rendelet alapján adott támogatás ) KKv-nek nyújtott beruházási és foglalkoztatási támogatás – 651/2014/EU Mezőgazdasági de minimis – 1408/2013/EU Halászati de minimis – 717/2014/EU

23 Közösségi támogatások Nincsenek beépítve a Tao. törvénybe, Kedvezmény igénybevétele esetén alkalmazni kell Támogatási intenzitásra is figyelemmel kell lenni - 37/2011 (III.22.) kormányrendelet 25. § - 2014. július 1-től változás

24 Közösségi támogatások – de minimis Három egymást követő pénzügyi évben (adóévben) nem haladhatja meg a 200.000 eurót - közúti szállítás: 100.000 euró - egy és ugyanazon vállalkozásra összesítve kell megállapítani (közvetlen, közvetett kapcsolat) - összefonódás és felvásárlás esetén valamennyi korábbi támogatást figyelembe kell venni

25 Közösségi támogatások – de minimis Egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül valamennyi vállalkozás, amelyek között az alábbi kapcsolatok legalább egyike fennáll: a vállalkozás rendelkezik egy másik vállalkozás részvényesei vagy tagjai szavazati jogának többségével; a vállalkozás jogosult kinevezni vagy elmozdítani egy másik vállalkozás igazgatási, irányítási vagy felügyeleti testülete tagjainak többségét;

26 Közösségi támogatások – de minimis a vállalkozás jogosult meghatározó befolyást gyakorolni valamely másik vállalkozás felett az utóbbi vállalkozással kötött szerződés alapján vagy az annak alapító okiratában vagy társasági szerződésében meghatározott rendelkezésnek megfelelően; a vállalkozás, amely részvényese vagy tagja egy másik vállalkozásnak, az adott vállalkozás egyéb részvényeseivel vagy tagjaival kötött megállapodás szerint egyedül ellenőrzi az említett vállalkozás részvényesei, illetve tagjai szavazati jogának többségét

27 Közösségi támogatások Kötelező de minimis  kutatóintézetekkel közösen végzett K+F tevékenység adóalap-kedvezménye {Tao. tv. 7. § (1) bekezdés t) pont, (17) bekezdés}  mikrovállalkozások létszámnövelésének adóalap- kedvezménye {Tao. tv. 7. § (1) bekezdés y) pont, (20) bekezdés}  szövetkezetek közösségi-alap képzéséhez kapcsolódó adókedvezmény {Tao. tv. 22. § (14) bekezdés }

28 Közösségi támogatások Választás szerint de minimis vagy kkv.  kis- és középvállalkozások beruházási adóalap- kedvezménye {Tao. tv. 7. § (1) bekezdés zs) pont, (12) bekezdés}  kis- és középvállalkozások beruházási hitele kamatához kapcsolódó adókedvezmény { Tao. tv. 22/A. § }  kis- és középvállalkozások egyösszegű értékcsökkenési leírása {Tao. tv. 1.sz.melléklet 14. pont}

29 Közösségi támogatások Közösségi támogatások A választás utólag önellenőrzéssel nem módosítható Adórendszeren belüli támogatás esetén az igénybe vétel napja a bevallás beadásának napja 3 éves szabály – gördülő módszer Tao.tv.+ közösségi rendeletek együttes figyelése

30 Nem jelentős összegű hiba Nem jelentős összegű hiba feltárása  tárgyévi eredménykimutatás tartalmazza  korábbi évek adóalapja, adója - önellenőrzés  tárgyévben korrekció  2014. január 1-től - választás a feltárt különbözet adózó javára mutatkozik nincs önellenőrzés, és korrekció a hibával érintett év adóalapja meghaladja a nem jelentős hiba összegét

31 Kutatás-fejlesztés Kapcsolt vállalkozás által nem érvényesített K+F közvetlen költség  adózás előtti eredményt csökkentő tétel  a kutatás-fejlesztés adózó és kapcsolt vállalkozása vállalkozási, és bevételszerző tevékenységéhez egyaránt kapcsolódjon  választás  nem kell az összes kapcsolt vállalkozást bevonni

32 Kutatás-fejlesztés  rendelkezzen a kapcsolt vállalkozás nyilatkozatával -K+F közvetlen költsége, adózó által érvényesíthető összeg  adatszolgáltatás társaságiadó-bevallásban (1429-03-03, 1429-03-04)  egyetemleges felelősség

33 Bejelentett részesedés Bejelentésre jogosító részesedés mértéke 10% Bejelentési határidő -75 nap Egyéb szabályok nem változtak

34 Bejelentett immateriális jószág Bejelentés továbbra is a szerzést, előállítást követő 60 napon belül kell megtenni Adózás előtti eredmény nem csökkenthető  bejelentés adóévét megelőző adóévben  ugyanazon immateriális jószág értékesítéséből származó eredményre alkalmazta a csökkentő tételt

35 Bejelentett immateriális jószág A vállalkozás 2014. évben értékesíti bejelentett immateriális jószágát 120 egységért - 2013. évben vásárolta 100 egységért, határidőben bejelentette, 20 egységgel akkor csökkenthet, ha 2012-ben ugyanezen - eszközt nem értékesítette, vagy - az eszköz értékesítésből nem származott nyeresége vagy - eszköz értékesítéséből származó nyereség összegével nem csökkentette az adózás előtti eredményét (nem ebből vásárolta vissza 2013-ban)

36 Adomány Adomány adható  közhasznú szervezet részére, közhasznú tevékenysége támogatására - adóalap-kedvezmény kapcsolódik hozzá  egyházi jogi személy részére törvényben maghatározott tevékenysége támogatására  közérdekű kötelezettségvállalás céljára Vállalkozás érdekében felmerült költség

37 Felsőoktatási támogatási megállapodás Hatály: 2014. november 27. Átmeneti rendelkezés: 2014. adóévi adókötelezettségnél alkalmazható 29/A. § (2) bek. Felsőoktatási támogatási megállapodás fogalma (4. § 16/c. pont): a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szerinti alapítóval vagy fenntartóval felsőoktatási intézmény alapítására, működtetésének biztosítására kötött, legalább 5 évre szóló megállapodás.

38 Felsőoktatási támogatási megállapodás Az adózás előtti eredményt csökkenti az adóévben visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értékének, térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értékének 20 százaléka – tartós adományozási szerződés keretében 40 százaléka - közhasznú szervezet, 50 százaléka a Magyar Kármentő Alap és a Nemzeti Kulturális Alap, 50 százaléka felsőoktatási intézmény felsőoktatási támogatási megállapodás alapján történő támogatása esetén, de együttesen legfeljebb az AEE.

39 Felsőoktatási támogatási megállapodás Igazolás (tartalmazza a kiállító és az adózó megnevezését, székhelyét, adószámát, támogatás, juttatás összegét, célját) Tao. 3. sz. melléklet B) fejezet 23. pont (elismert ktg) AEE növelés, ha a támogatás meghiúsul kedvezmény (egyszeres) összegével (ha az adózó a szerződésben vállaltakat a másik fél közhasznúságának törlése vagy jogutód nélküli megszűnése miatt nem teljesítette) vagy kedvezmény kétszeresével (más ok).

40 Felsőoktatási támogatási megállapodás Tartós adományozási szerződés Felsőoktatási támogatási megállapodás Időtartam4 év (szerződéskötés éve +3év) 5 év Juttatásban részesülő Civil szervezet (közhasznú)Bármely állami/nem állami felsőoktatási intézmény Támogatási cél Szerződésben meg kell jelölni Nem kell megjelölni Támogatás formája PénzeszközPénzeszköz, bármilyen egyéb eszköz, szolgáltatás Támogatás módja Évente legalább egyszer, azonos vagy növekvő összegben Évente legalább egyszer, egyéb megkötés nincs

41 Ingyenes juttatások Ingyenes juttatások formái visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás véglegesen átadott pénzeszköz, térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értéke, térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értéke

42 Ingyenes juttatások Adóalapot növel (nem elismert költség), ha címzett KIVA alany Külföldi személy Üzletvezetése alapján külföldi illetőségű Nem rendelkezik a belföldi illetőségű nyilatkozatával  a juttatás adóévében a juttatás következtében elszámolt bevétel nélkül sem lesz az eredménye negatív

43 Ingyenes juttatások Adóalapot nem növel (elismert költség), ha címzett Belföldi illetőségű és nyilatkozatot ad, hogy  a juttatás adóévében a juttatás következtében elszámolt bevétel nélkül sem lesz az eredménye negatív  beszámolója elkészítését követően nyilatkozik Belföldi illetőségű és nem kötelezett beszámolóra Adomány címén adja

44 Reklámköltség-2014 Reklámadóról szóló 2014. évi XXII. Törvény Nem a vállalkozás érdekében felmerült költség  reklám közzétételével összefüggésben elszámolt költség (pl: közzétevőnek, közzétételben közreműködőnek járó ellenérték),  de legalább a reklám szokásos piaci értéke, ha  nem rendelkezik a reklámadó alanyának olyan nyilatkozatával, mely szerint  reklámadó kötelezettségét teljesíti vagy arra nem kötelezett

45 Reklámköltség-2015 Nem a vállalkozás érdekében felmerült költség a reklám közzétételének költsége, ha  az összeg az évi 30.000e Ft-ot meghaladja és  adózó nem rendelkezik a közzétevő nyilatkozatával és  nem igazolja annak kérését és  a reklámadó alanya nem szerepel a NAV nyilvántartásában

46 KisvállaIkozói kedvezmény

47 Kisvállalkozói kedvezmény Személyi feltételek:  adóév utolsó napján kis és középvállalkozás  tagjai csak magánszemélyek  kizárt szerveztek non-profit szervezetek (Tao tv. 9-13/A. §)

48 Kisvállalkozói kedvezmény Tárgyi feltételek:  ingatlan  tárgyi eszköz gép, berendezés, felszerelés, jármű  szellemi termék

49 Kisvállalkozói kedvezmény Közös szabályok:  kizárólag üzemi cél  vállalkozási célt közvetlenül szolgálja  korábban használatba nem vett eszköz (új) kivétel ingatlan  közösségi szabályozás mezőgazdasági csoportmentességi rend. de minimis csoportmentességi támogatás

50 Ingatlan:  ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog nem releváns pl. bérleti jog  ingatlan-nyilvántartásban szereplő bejegyzés nem releváns lakás is lehet a kedvezmény tárgya  ingatlan felújítása után is igénybe vehető - főszabály oldása  üzemkörön kívüli ingatlanok kizárva - elsősorban „jóléti” ingatlanok Kisvállalkozói kedvezmény

51 Tárgyi eszköz:  gép, berendezés, felszerelés, jármű  személygépkocsi is lehet a kedvezmény tárgya személygépkocsi-bérbeadó, személyszállító tevékenységet végző vagy a cégautó adót 4 évig megfizeti  tehergépjárművek – EU rendeletek figyelése

52 Kisvállalkozói kedvezmény Szellemi termék:  találmány  szabadalom, ipari minta  szerzői jogvédelemben részesülő dolog  egyéb szellemi alkotás  know-how, gyártási eljárás  szoftvertermékek felhasználási joga

53 Kisvállalkozói kedvezmény Kedvezmény mértéke:  beruházás költsége számla szerinti ár anyagköltség mások által végzett munka költsége  adózás előtti eredmény  30.000 e Ft/év három közül a legkisebb

54 Kisvállalkozói kedvezmény Szankciók:  négy évnél rövidebb használat szankcionálása  igénybevett kedvezmény kétszerese  Tao bevallásban kell rendezni

55 Kisvállalkozói kedvezmény Szankciók:  üzembe helyezés négy éven belül nem történik meg (kivéve: elháríthatatlan külső ok)  üzembe helyezéskor nem szolgált kizárólag üzemi célt  üzembe helyezést követő négy éven belül nem kizárólag üzemi célú lesz  kedvezmény igénybevételét követő négy éven belül elidegenít

56 Fejlesztési tartalék

57 Előre hozott értékcsökkenési leírás Képzése  eredménytartalék  adóév utolsó napján lekötött tartalékként kimutatott összeg  legfeljebb az adózás előtti eredmény 50%-a  max. 500 millió Ft/adóév lekötött tartalék

58 Fejlesztési tartalék Felhasználás  képzés adóévét követő 4 adóévben beruházásra  kivételek: apportként átvett eszköz térítés nélkül átvett eszköz olyan tárgyi eszköz, amely után nincs értékcsökkenés

59 Képzés éve Beruházás időkorlátjaSzankció esedékessége 20042008.12.31.2009.01.30. 20052011.12.31.2012.01.30. 20062012.12.31.2013.01.30. 20072013.12.31.2014.01.30. 20082014.12.31.2015.01.30. 20092013.12.31.2014.01.30. 20102014.12.31.2015.01.30. 20112015.12.31.2016.01.30. 20122016.12.31.2017.01.30. 20132017.12.31.2018.01.30. 20142018.12.31.2019.01.30

60 Fejlesztési tartalék Egy társaság 2011. adóévben képzett fejlesztési tartalékot 12.000e Ft összegben 2014-ben gépberuházás - 15.000e Ft összegben - lekötött tartalék egészét felhasználta - üzembe helyezés: 2015. 01.01 - Szv. szerinti é.cs.: 20% - maradványérték: 1.000e Ft (15.000e-1.000e)x20% = 2.800 Ft/év - Tao tv. szerinti é.cs.: 14,5% 15.000e x 14,5% = 2.175e Ft

61 Fejlesztési tartalék AdóévAdóalap-növelő tétel (e Ft) (Szv. szerinti é.cs.) Adóalap-csökkentő tétel (e Ft) (Tao tv.. szerinti é.cs.) 20152.8002.175 20162.800825 20172.800 20182.800 20192.800 Összesen14.0003.000 A beruházáshoz 12.000e Ft fejlesztési tartalékot oldott fel, - amely elszámolt értékcsökkenésnek tekinthető, - Tao. tv. alapján 3.000e Ft értékcsökkenést érvényesíthet

62 Veszteségelhatárolás Beolvadás esetén a jogutód  a beolvadó társaságtól átvett negatív adóalapot  a beolvadás napját magában foglaló adóév adózás előtti eredménye terhére is felhasználhatja  2013. adóévre is alkalmazható  egyéb feltételek nem változtak

63 Termőföldből átminősített ingatlan Nem minősül termőföldnek a belterületi ingatlan Nem változott: termőföldből átminősített ingatlan  művelés alól kivett területté átminősített ingatlan öt adóéven keresztül, kivéve ha a tulajdonjog megszerzésére az átminősítés előtt legalább öt adóévvel megelőzően került sor

64 Adókedvezmények

65 Felvett hitel kamatának adókedvezménye Feltételek:  pénzintézettel, pénzügyi vállalkozással kötött hitelszerződés  hitelszerződés megkötése adóévének utolsó napján Kkv.

66 Felvett hitel kamatának adókedvezménye Feltételek:  tárgyi eszköz beszerzéséhez igénybe vett és kizárólag erre felhasznált hitel adóévben fizetett kamata után - 2000.12.31- 2013.12.31. között kötött szerződés esetén 40% - 2013.12.31. után kötött szerződés esetén 60%

67 Felvett hitel kamatának adókedvezménye Feltételek:  adóévenként max. 6 millió forint  abban az adóévben, amelynek utolsó napján a tárgyi eszköz nyilvántartásban van,  utoljára abban az adóévben, amikor a hitelt az eredeti szerződés alapján vissza kell fizetni  4 éven belül üzembe kell helyezni  Üzembe helyezés adóéve+3 adóév nem idegeníthető el

68 Összehasonlítás KKv. Adóalap- kedvezmény Kkv. Adókedvezmény Fejlesztési tartalék mikro, kis, közép bárki (nem csak Kkv.) magánszemély tagok bárki lehet tag beruházási értékhitel megfizetett kamata Adóalapnál elszámolt écs csak új eszközúj vagy használt eszköz tárgyi eszköz, ingatlan, szellemi termék, ingatlan felújítása tárgyi beszerzésetárgyi eszköz beszerzése

69 Összehasonlítás KKv. Adóalap- kedvezmény Kkv. Adókedvezmény Fejlesztési tartalék pozitív adózás előtti eredmény hitelkamat 60 (40) %-a lekötött tartalék legfeljebb 30M FtMax. 6M Ftadózás előtti eredmény 50%-a, max. 500 M Ft adóalap-csökkentőadót csökkentő (70%) adóalap-csökkentő de miminis vagy csoportmentességi de minimis vagy csoportmentességi nem de minimis

70 Látvány-csapatsport Kiegészítő sportfejlesztési támogatás - 2013. május 19. - adókedvezmény adókulccsal számított értekének legalább 75%-át szponzori vagy támogatási szerződés keretében meg kell fizetni - 2013-2014-es támogatási időszakra először - figyelni a 10/19% -os adókulcsra – 7% - nem a vállalkozás érdekében felmerült költség (alaptámogatás igen)

71 Látvány-csapatsport Pénzügyi teljesítéstől számított 8 napon belül bejelentési kötelezettség – jogvesztő SPORTBEJ - pénzügyi teljesítéstől számított 8 nap - jogvesztő – igazolási kérelem nincs Bevallott előleget automatikusan nem érinti (feltöltésnél figyelembe vehető)

72 Alap- támogatás (eFt) Várható adóalap (eFt) 75%-os kiegészítő támogatás (eFt) Tényle- ges adóalap (eFt) 7% kieg. támogatás (eFt) 10%-kal19%-kal 1.20.000460.00020.000 x 0,1 x 0,75=1.500 -490.000 - 2.20.000460.00020.000 x 0,1 x 0,75=1.500 -555.00020.000 x 0,07=1.400 3.20.000520.000 - 20.000 x 0,19 x 0,75=2.850 550.000 - 4.20.000520.000 - 20.000 x 0,19 x 0,75=2.850 490.000 - Látvány-csapatsport kiegészítő támogatás

73 Látvány-csapatsport Változások  adókedvezmény érvényesítésére - támogatás adóéve + 6 adóév - 2013. november 30. után nyújtott támogatásra  Kiegészítő sportfejlesztési támogatás országos sportági szakszövetség alaptámogatásban részesített látvány-csapatsport keretében működő sportszervezet vagy közhasznú alapítvány részére  alaptámogatás MOB-kiegészítő támogatás is

74 Előadó-művészet, filmalkotás támogatása Kiegészítő támogatás - 2013. december 31. utáni támogatás. - figyelni a 10/19% -os adókulcsra – 7% - nem elismert költség Adókedvezmény  támogatás naptári évét követő 6. adóév Bejelentési kötelezettség nincs

75 Előadó-művészet, filmalkotás támogatása Kiegészítő támogatás címzettje  filmtámogatás Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Zrt. támogatási igazolás kiállításának alapjául szolgáló támogatásban részesülő filmalkotás filmelőállítója jogosult – 2014. január 21-ig

76 Előadó-művészet, filmalkotás támogatása Kiegészítő támogatás címzettje  előadó-művészeti támogatás EMMI támogatási igazolás kiállításának alapjául szolgáló támogatásban részesülő előadó-művészeti szervezet

77 Változások 2015

78 Fogalmak Kapcsolt vállalkozás [4. § 23. pont f) alpont] Új tényállás 2015. január 1-jétől: kapcsolt vállalkozás az adózó és más személy, ha köztük az ügyvezetés egyezőségére tekintettel megvalósul a döntő befolyásgyakorlás az üzleti és pénzügyi politikára. Pl. „A” Kft. külsős ügyvezetője „B” Kft-ben tag (40%- os hányaddal) és ő a „B” Kft. ügyvezetője is. A két Kft. kapcsolt vállalkozás Közeli hozzátartozók esetén nincs összeszámítás!

79 Fogalmak Telephely külföldi személy esetén [4. § 33. pont d) alpont] ingatlan, természeti erőforrás hasznosítása térítés ellenében, ezekhez kapcsolódó vagyoni értékű jog átadása, értékesítése, apportálása, ingatlan értékesítése. Kivétel 2015. január 1-jétől: a jogi személyiséggel rendelkező, EGT államban alapított ingatlanbefektetési alap, ha alapítása államában nem alanya a társasági adónak megfelelő nyereségadónak.

80 Veszteségelhatárolás Veszteségelhatárolás [17. § (1), (8a), (9a) bekezdés ] 2015-től elhatárolt veszteség a keletkezést követő 5 adóévben használható fel (figyelemmel az adóalap 50 százalékára és az egyéb szabályokra). Átmeneti szabály [29/A. § (6) bekezdés]: 2014-es vagy azt megelőző adóévekben keletkezett veszteséget a 2014. december 31-én hatályos szabályok szerint lehet elszámolni, de legkésőbb a 2025. december 31. napját magában foglaló adóévben.

81 Veszteségelhatárolás Jogutódlással átvett veszteség felhasználása: ha benne új tag nem szerez többségi befolyást, átalakulást követő 2 adóévben a jogelőd legalább egy tevékenységéből árbevételt szerez, arányos veszteségleírás Cégfelvásárlás (többségi befolyásszerzés): a korábban végzett tevékenységét tovább folytatja a következő 2 adóévben, mindkét adóévben árbevételt szerez a tevékenység természete nem tér el jelentősen arányos veszteségleírás Max. adóalap 50 százaléka és 5 éves korlát!

82 Arányos veszteségleírás Az átvett veszteségnek legfeljebb csak azon hányada kerülhet adóévenként felhasználásra, amelyet a továbbfolytatott tevékenységből származó adóévi árbevétel, bevétel összege az átalakulást, felvásárlást megelőző három adóév árbevételének, bevételének átlagos összegében képvisel. Pl. Jogutódlás esetén az átvett veszteség 800. A jogelőd utolsó három adóév átlagának bevétele a továbbfolytatott tevékenységből 400 [(250+650+300)/3]. Átalakulást követően elért árbevétel 100. Az adóévben maximum az átvett 800 veszteség negyede (400/100), vagyis 200 felhasználására van lehetőség

83 Veszteségelhatárolás Átalakulás napja: 2015.09.08. Továbbvitt veszteség: 300 Jogelőd bevételei a tovább folytatott tevékenységből 2013-2015.09.08 - 600 - 3 adóév átlaga: 200 Jogutód bevételei a tovább folytatott tevékenységből: - 2015. 09.09-12.31 - 10 - 2016. adóév - 80 - 2017. adóév - 120

84 Veszteségelhatárolás A jogutód által figyelembe vehető veszteség  2015.09.09 – 12.31. - 300 x 10/200 = 15  2016. adóév - 300 x 80/200 = 120  2017. adóév - 300 x 120/200 = 180, de ténylegesen 165 egységet vehet figyelembe (300-15-120) - feltéve, ha ebben az évben is folytatja a tevékenységet

85 Rendelkezés az adóról Kedvezményezett cél  látvány-csapatsport támogatása  előadó-művészeti szervezet támogatása  filmalkotás támogatás Forrás  társasági adóelőleg  társasági adó

86 Rendelkezés az adóról Társasági adóelőleg  esedékességet megelőző hónap utolsó napjáig  elektronikus úton benyújtott kérelem  előleg 50%-ig  nyilatkozat egy évben ötször módosítható

87 Rendelkezés az adóról Társasági adó  adóelőlegre nem tett nyilatkozatot vagy  előleg-nyilatkozat alapján átutalt összeg nem éri el a kedvezményekkel csökkentet adó 80%-át  feltöltésről szóló bevallásban vagy  társasági adó bevallásban  fizetendő adó 80%-ig  előlegnél felajánlott összeg ismételten nem vehető figyelembe

88 Rendelkezés az adóról Felajánlás egyéb feltételei  előleget, adót meg kell fizetni – utólagos utalás  kedvezményezett nem nyújthat ellenszolgáltatást a felajánlásért  látvány-csapatsport támogatásnál jogcímeket meg kell jelölni  kedvezményezett célokra, egyes jogcímekre megosztva is lehet nyilatkozni  felajánlás időpontjában nettó adótartózás nem lehet több nettó 100e Ft-nál

89 Rendelkezés az adóról Utalás időpontja  adóelőlegből tett felajánlás esetén - előleg befizetését követő 15 napon belül  adóbevallásban tett felajánlás esetén -bevallás benyújtását követő 15 napon belül  utalás teljesítéséről igazolás - felajánló és igazolást kiállító - 15 napon belül

90 Rendelkezés az adóról Utalás összege  filmalkotás, előadó-művészeti szervezet - felajánlott összeg 100%-a  Látvány-csapatsport esetén - felajánlott összeg 12,5%-a kiegészítő sportfejlesztési támogatás – szakszövetség, sportszervezet -átutalandó összeg 1%-a - 1/3 – EMMI - 2/3 - érintett sportági országos szövetség - kedvezményezett szervezet - 86,5%

91 Rendelkezés az adóról Utalás feltételei  utalás időpontjában sem a felajánlónak, sem a kedvezményezettnek nem lehet nettó 100e Ft-ot meghaladó adótartozása  adóhatóság kézhez kapja az illetékes szervezet által kiállított igazolást - a rendelkező nyilatkozat benyújtásával egyidejűleg - feltöltési kötelezettség teljesítéséig - adóbevallás benyújtásáig

92 Rendelkezés az adóról  társasági adóbevallást határidőben benyújtották  bevallásban megállapított adót, adóelőleget befizették  adóelőleg-kiegészítés, éves adó terhére tett felajánlása együttesen nem haladja meg a fizetendő adó 80%-át

93 Jóváírás adófelajánlás esetén Felajánlott és kedvezményezettnek átutalt összeg után jóváírás Jóváírás összege  adóelőlegből, feltöltésből juttatott támogatás - felajánlás 7,5%-a, legfeljebb fizetendő adó 80%-ának 7,5%-a  Fizetendő adóból juttatott támogatás - felajánlás 2,5%-a, legfeljebb a fizetendő adó 80%-ának 2,5%-a

94 Jóváírás adófelajánlás esetén Eljárás  társasági adó folyószámlán csökkentő tételként kerül kimutatásra  számvitelben egyéb bevétel  társasági adóalapot csökkentő tétel

95 1. sz. melléklet Üzleti vagy cégérték értékcsökkenési leírása Megszűnik az Szt. szerinti terv szerinti écs elszámolhatósága Az üzleti vagy cégérték után a bekerülési érték 10 %-a számolható el, feltéve hogy az adózó a tao-bevallásban nyilatkozik arról, hogy az üzleti vagy cégérték kimutatásának, kivezetésének körülményei megfelelnek a rendeltetésszerű joggyakorlás elvének.

96 3. sz. melléklet A)rész nem elismert ktg  Hiányzó eszköz könyv szerinti értéke, ha a hiány megfelelő gondosság mellett nem merült volna fel és az adózó nem tett meg mindent a hiányból eredő veszteség mérséklésére (A/5. pont)  Ratv. szerinti megrendelőnél felmerült ktg (A/16. pont) B) rész elismert ktg  Felsőoktatási támogatási megállapodás alapján adott támogatás, juttatás, térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti érétke, térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értéke (B/23. pont)

97 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Társasági adó. Társasági adó bevallása 1429. számú bevallás – az adóévet követő ötödik hónap utolsó napja hi.: 2015. május 31. (június 1.) 1571. számú."

Hasonló előadás


Google Hirdetések