Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Sok szeretettel köszöntöm a konferencia minden résztvevőjét a A Módszertani Egyesület bemutatása Gál Antal Módszertani Gyermekjóléti Szolgálatok Országos.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Sok szeretettel köszöntöm a konferencia minden résztvevőjét a A Módszertani Egyesület bemutatása Gál Antal Módszertani Gyermekjóléti Szolgálatok Országos."— Előadás másolata:

1 Sok szeretettel köszöntöm a konferencia minden résztvevőjét a A Módszertani Egyesület bemutatása Gál Antal Módszertani Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete nevében!

2 Módszertan – kronológia 1997. nov. 1. – Gyvt. hatályba lépése Létre jönnek a gyermekjóléti szolgálatok (2002-ben 96.2% ) 1998 – működést szabályozó rendeletek Módszertani intézmények  1999. tavasza – pályázat kiírása  1999. ősz – kijelölések (Közig. ajánlás – Fenntartói támogatás – Min. pályázat – Közig. kinevezés) Első módszertani értekezletek:  1999. tél - Budapest (NCSSZI)  2000. tavasza Gárdonyban  2000. októbere Balatonkenese Mit kezdjünk a sok feladattal? Megoldás: évente  két egynapos találkozót és  egy többnapos konferenciát kell szerveznünk, ahová anyagokkal készülünk Hagyomány született: Konszenzus Konferencia – állandó helyszín: Balatonkenese

3 Konszenzus Konferencia mint munkamódszer (1) Tárgyalt témák kijelölése:  Területről érkező problémák összegyűjtése  Módszertani intézmények által ajánlott  Minisztérium, SZMI (NCSSZI) javaslatai, felkérései Tárgyalt témák feldolgozása: gyakran egy éves folyamat  Témafelelős személy és munkacsoportok kiválasztása (önkéntes) + külső szakértők bevonása  Munkacsoportok előkészítő tevékenysége (rendszeres találkozások)  Munkaanyagok véleményeztetése (e-mailek)  Konferencián szekciókban végzett véglegesítés  Plenáris ülésen konszenzusos döntés

4 Konszenzus Konferencia mint munkamódszer (2) Döntéshozási mechanizmus  Minden módszertanból egy döntési joggal felruházott képviselő (vezetői jelenlét, vagy írásos megbízás)  A konszenzus konferencia levezetésére professzionális moderátor kerül felkérésre (Német László), aki a döntési folyamat levezetéséért felelős.  Részkérdések eldöntése: egyszerű többséggel (50%+1 szavazat), vagy minősített többséggel (2/3- os). Minden jelenlévő szavazhat.  Végső anyag elfogadása: Csak konszenzussal (teljes egyetértés). Módszertanonként egy fő szavazhat.

5 Konszenzus Konferencia mint munkamódszer (3) Döntéseket tartalmazó dokumentum:  A konszenzussal elfogadott döntések kiadvány formátumban összeszerkesztjük  Képviseletre jogosultak az intézmény nevében aláírják, ezzel annak érvényességét elismerik  A konferencia zárására a nyomda kinyomtatja  A módszertani intézmények a terület minden gyermekjóléti szolgálatához eljuttatja  Tájékoztatásul megküldjük a Minisztériumnak, SZMI- nek és az érintett más szervezeteknek

6 Konszenzus Konferencia mint munkamódszer (4) A munkában részt vevő meghívottak:  Módszertani intézmények munkatársai  Egyéb egyesületi tagok  SZMI (NCSSZI) kompetens munkatársai,  Minisztérium  Szükség esetén a feldolgozott témákban érintett szervezetek képviselői (közigazgatási hivatalok, gyámhivatalok, szakellátás, védőnők stb.)

7 Munkacsoport vagy egyesület? Munkacsoport: 1999-2003  Nem jogi személyiség => alacsony önérvényesítés  Legitim vezető testület hiánya => súlytalan képviselet  Pályázati lehetőségek hiánya Egyesület: 2003-tól (1117 Budapest, Bogdánfy u. 7/d)  Nyitott vagy zárt?  Tagság: módszertani intézmények és munkatársak  Elnökség: 5 fő  Elnök:Gál Antal  Alelnök:Dr. Révész Magda  Titkár:Papp Krisztina  Elnökségi tagok:Pozsonyi Monika, Tolácziné Varga Zsuzsanna

8 Szakmai tevékenység (1) 1. Ajánlások gyermekjóléti szolgálatoknak Illetékesség kérdése a gyermekjóléti szolgálatok munkájában (2001) A családgondozó szerepe és feladatai bírósági eljárás során - Adatvédelmi és titoktartási kérdések (2001-2006) A családgondozó eseti gondnokként való kirendeléséről büntetőeljárásban (2001-2002) A veszélyeztetettséget észlelő és jelzőrendszer működtetése (2002) Javaslat a védelembevétel felülvizsgálatával kapcsolatban felmerült gyakorlati problémák megoldására (2002) Segédlet az éves gyermekvédelmi tanácskozás szervezéséhez (2004) A gyermekjóléti szolgálatok feladata/kötelezettsége az átmeneti nevelésben lévő gyermekek családjának gondozásában (2004) Gyermekbántalmazás (alternatívák, dilemmák)(2004,=>kézikönyv 2005) Gyermekjóléti szolgálatok „Szakmai program”-jának szempontrendszere (2005-2006) A társulásos keretek között működő gyermekjóléti szolgálatok működési körülményeinek és szakmai tevékenységének felmérése (2006-2007) A gyermekjóléti szolgálatokban végzett szociális munka tartalma, sajátosságai (2006-2007)

9 Szakmai tevékenység (2) 2. Ajánlások speciális szolgáltatásokhoz Iskolai szociális munka szükségszerűsége és lehetőségei (2004-2005) Kórházi szociális munka (NCSSZI munkacsoportban) (2006.) Telefonos segélyszolgálat, mint speciális gyermekjóléti szolgáltatás feltételrendszere (2003) Készenléti szolgálat működtetése – ajánlások (2003- 2006) Gyermekvédelmi szakértés (2005) Kapcsolattartási ügyelet (NCSSZI munkacsop.) (2007 - folyamatban) 3.Módszertani munka Konszenzus Konferencia eljárásrendje (2001) Módszertani gyermekjóléti szolgálatok feladatai (2003) Szempontrendszer a gyermekjóléti szolgálatok szakmai ellenőrzéséhez (2004) Módszertani intézmények kérdőíves felmérése – Fejlődési irányok meghatározása (2007. folyamatban)

10 4. Ajánlások szakmai együttműködések: A megyei gyámhivatalok és módszertani intézmények együttműködése a szakmai ellenőrzések során(2001) A gyermekvédelemben használható fogalomtár (2002 -2007) A családok átmeneti otthonai és a gyermekjóléti szolgálatok közötti együttműködés - a gyermekjóléti szolgálatok feladatai (2005-2006) Gyermekek átmeneti otthona és a gyermekjóléti szolgálat együttműködésének protokollja - a gyermekjóléti szolgálatok feladatai (2007) A gyermekjóléti szolgálatok és a gyermekvédelmi szakellátás együttműködése I. (A gyermek szakellátásba kerülésével és elhelyezésével kapcsolatban) A szakellátás és a gyermekjóléti szolgálat családgondozóinak együttműködése II. (Szakellátásban lévő gyermekkel és családjával kapcsolatban) Szakmai tevékenység (3)

11 Szakmai tevékenység (4) 5. Ajánlások fenntartóknak Tapasztalatok a gyermekjóléti szolgálatok személyi és tárgyi feltételeinek leépítése vonatkozásában (2003) Javaslat települési szintű Gyermekjóléti Koncepció készítésére (2002) Ajánlások a gyermekjóléti szolgáltatást nyújtók szakszerű helyettesítéséhez (2006) 6. Ajánlások a jogalkotóknak Állásfoglalás a „Gyermekeink védelmében” című nyilvántartási rendszer módosítására => munkacsoportok => 251/2006. (XII.6.) Korm. r., 2007. április 01-től lépett hatályba. (2001-2006) Javaslatok a Gyvt. és a kapcsolódó rendeletek módosítására (2002) OSAP kérdőív áttekintése az ESzCsM felkérésére (2003 - 2005) Koncepció és ajánlás a gyermekjóléti szolgáltatás tartalmának, struktúrájának és finanszírozásának átalakításához ((2005-2007)

12 Szakmai tevékenység (5) 7. Ingyenes kiadványaink: Konszenzus Konferencia évente megjelenő kiadványai (2001-2007) KÉZIKÖNYV a gyermekjóléti szolgáltatást nyújtók számára a gyermekekkel szembeni rossz bánásmóddal kapcsolatos esetek ellátásához és kezeléséhez (2005) Gyermekvédelmi fogalomtár (2004; 2007) Módszertani ajánlások a gyermekjóléti szolgálatok számára (2007 november ?)

13 További feladatok (1) A gyermekjóléti szolgáltatás 10 évének értékelése és ez alapján: Javaslat és modellkísérletek a szolgáltatás struktúrájának átalakítására  Válaszok keresése a kistérségek aktuális problémáira  Szolgáltatási szintek létrehozása ellátási kötelezettséggel az „alacsonyabb” szint felé, azaz minden gyermek számára az összes szolgáltatást elérhetővé kell tenni. Szolgáltatás tartalmának fejlesztése - Javaslatok, program kidolgozása és modellezése a:  családi, társadalmi értékek erősítésére, közvetítése  szülői kompetenciák újragondolása, aktiválása  gyermekbántalmazás és elhanyagolás hatékonyabb megelőzésére és kezelésére  családból történő kiemelés visszaszorítására, a visszagondozás hatékonyságának növelése  kamaszkorúak gyermekvédelmi rendszerhez kötődő problémáinak kezelésére adekvát módszerek kidolgozása

14 További feladatok (2) A gyermekjóléti szolgáltatás 10 évének értékelése és ez alapján: Területnek nyújtandó módszertani szolgáltatások fejlesztése  Szakmai segítségnyújtás, ágazatokon átnyúló együttműködések  Minőségbiztosítás lehetőségei  Oktatás, képzés szervezése  Ajánlások, kiadványok  Konferenciák, Együttműködések kialakítása/fejlesztése  Jogalkotókkal  Szakellátással és más alapellátásokkal  Társszakmákkal  Szakmai szervezetekkel  Fenntartókkal  Civilekkel stb.

15 www.mogyesz.hu

16 Köszönöm a figyelmet! Gál Antal


Letölteni ppt "Sok szeretettel köszöntöm a konferencia minden résztvevőjét a A Módszertani Egyesület bemutatása Gál Antal Módszertani Gyermekjóléti Szolgálatok Országos."

Hasonló előadás


Google Hirdetések