Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A kisvállalkozók tételes adója (KATA) és a kisvállalati adó (KIVA)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A kisvállalkozók tételes adója (KATA) és a kisvállalati adó (KIVA)"— Előadás másolata:

1 A kisvállalkozók tételes adója (KATA) és a kisvállalati adó (KIVA)
Anyagi- és eljárásjogi szabályok, adótervezés 2012. december 11. BUDAPESTI ÜGYVÉDI KAMARA

2 Tartalom Kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA)
I. KATA Adóalanyiság Adómérték Kiváltott közterhek Adminisztráció Kiknek éri meg? Áttérés Ügyvédek / ügyvédi irodák II. KIVA III. Gyakori kérdések Elérhetőségeink Tartalom Kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA) Adóalanyiság, adómérték, kiváltott közterhek, ellátások Adminisztratív kötelezettségek Pro és kontra Potenciális alanyok – egyéni vállalkozó, egyéni cég, kkt., bt. Áttérés szabályai Ügyvédek, ügyvédi irodák Kisvállalati adó (KIVA) Potenciális adóalanyok Gyakori kérdések A keddi adótanácsadói fogadóóra leggyakoribb kérdései – válaszokkal Szempontok: Anyagi- és eljárásjogi szabályok, az áttérés szabályai Kiknek éri meg? – adótervezés Ügyvédek, ügyvédi irodák mint potenciális kisadózók

3 I. A kisvállalkozók tételes adója (KATA)
I. KATA Adóalanyiság Adómérték Kiváltott közterhek Adminisztráció Kiknek éri meg? Áttérés Ügyvédek / ügyvédi irodák II. KIVA III. Gyakori kérdések Elérhetőségeink I. A kisvállalkozók tételes adója (KATA)

4 I. KATA – Adóalanyiság Alanya lehet
Adómérték Kiváltott közterhek Adminisztráció Kiknek éri meg? Áttérés Ügyvédek / ügyvédi irodák II. KIVA III. Gyakori kérdések Elérhetőségeink Alanya lehet egyéni vállalkozó, egyéni cég kizárólag magánszemély taggal rendelkező bt., kkt. A bejelentést követő hó első napjától, ha legalább egy magánszemélyt kisadózóként bejelentett. Nem lehet kisadózó az alkalmazott, segítő családtag, megbízási jogviszonyos személy. KATA választása esetén kisadózónak kell bejelenteni az egyéni vállalkozót, az egyéni cég tagját a kkt., bt. esetében mindazokat a személyeket, akik a cég tevékenységében részt vesznek (személyesen közreműködő tag, a megbízás alapján tevékenységet végző vezető tisztségviselő), kivéve ha munkaviszonyban vannak. Nem lehet kisadózóként bejelenteni pl. a bt. kültagját, ha a társaság működésében nem vesz részt. A KATA 6 millió Ft árbevétel felett is választható. DE: ha a várható árbevétel a kisadózó vállalkozásnál 6 millió Ft közelében van, vagy azt meghaladja, célszerű előzetes számításokat végezni. Nem választható biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység (TEÁOR 66.22); biztosítási, nyugdíjalap kiegészítő tevékenység (TEÁOR 66.29); saját, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése (TEÁOR 68.20) esetén, ha van bevétel ezen tevékenységekből ha az adószámot a bejelentést megelőző 2 évben felfüggesztették, törölték a KATA adóalanyiság megszűnésétől számított 2 éven belül

5 Bt. és Kkt. nem kisadózó tagja csak munkavállaló lehet
I. KATA – Adómérték I. KATA Adóalanyiság Adómérték Kiváltott közterhek Adminisztráció Kiknek éri meg? Áttérés Ügyvédek / ügyvédi irodák II. KIVA III. Gyakori kérdések Elérhetőségeink Tételes adó Főállású kisadózó: 50 E Ft/fő/megkezdett naptári hónap nincs legalább heti 36 órás munkaviszonya nem minősül kiegészítő tevékenységet folytatónak nem külföldön biztosított személy nem rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjas nem részesül rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásban Nem főállású kisadózó: 25 E Ft/fő/megkezdett naptári hónap Tételes adó megfizetése: tárgyhót követő hó 12-ig, bevallás nincsen. 40%-os „büntető” adó Az (áfa nélkül) 6 millió Ft árbevétel feletti árbevétel részt (évesítve) a tételes adón túlmenően 40%-os adó sújtja. A 40%-os adó időarányosan értelmezendő, azaz a nem teljes évben KATA alany esetében a 40%-os adó (500 E Ft) * (megkezdett hónapok száma) árbevétel fölött fizetendő! A 6 millió Ft értékhatár a kisadózó vállalkozásra értendő, a bejelentett kisadózók számától függetlenül! A KATA alanyiság ebben az esetben is változatlanul fennmarad. A százalékos mértékű adót az adóévet követő év február 25-ig, vagy a KATA alanyiság megszűnésétől számított 30. napig kell bevallani és megfizetni. Bt. és Kkt. nem kisadózó tagja csak munkavállaló lehet

6 I. KATA – Kiváltott közterhek, ellátások
Adóalanyiság Adómérték Kiváltott közterhek Adminisztráció Kiknek éri meg? Áttérés Ügyvédek / ügyvédi irodák II. KIVA III. Gyakori kérdések Elérhetőségeink a KATA által kiváltott adók és járulékok vállalkozói szja, vállalkozói osztalékalap utáni szja, átalányadó társasági adó kisadózótól levont szja, járulékok, 14% egészségügyi hozzájárulás kisadózó után fizetendő szociális hozzájárulási adó, 10% és 27% egészségügyi hozzájárulás, szakképzési hozzájárulás A kisadózó nem mentesül A munkavállalónak juttatott jövedelmek után teljesítendő adókötelezettségek alól. Külön kell bevallani és megfizetni a helyi adókat. KATA keletkeztette ellátások Főállású kisadózó: biztosítottnak minősül jogosultságot szerez a Tbj.-ben és évi IV. tv.-ben meghatározott valamennyi ellátásra, de a pénzbeli ellátások (táppénz, nyugdíj, thgys, gyed) számításának alapja: Ft/hó Nem főállású kisadózó: nem minősül biztosítottnak Nem kell a KATA-t megfizetni arra a hónapra amelynek egészében a kisadózó táppénzt, baleseti táppénzt, tgyás-t,gyes-t, gyed-et, gyermeknevelési támogatást, ápolási díjat kapott és ténylegesen nem végez munkát egyéni vállalkozói tevékenységét szünetelteti, stb. A kiadózó vállalkozás ezt a tárgyhót követő hó 12-ig köteles a NAV-nak jelenteni.

7 I. KATA – Adminisztratív kötelezettségek I.
Adóalanyiság Adómérték Kiváltott közterhek Adminisztráció Kiknek éri meg? Áttérés Ügyvédek / ügyvédi irodák II. KIVA III. Gyakori kérdések Elérhetőségeink Bejelentkezés KATA alá 2013-ra 2012. december közötti időszakban ügyvédek: T101 jelű adatlapon egyéni vállalkozók: T101E Kkt, Bt, egyéni cég: T201T tevékenységet kezdők: egyablakos rendszerben, elektronikus úton EVA alanyoknak jelenleg hatályos jogszabály szerint ki kell jelentkezniük december 1-20-ig De! T/9401 törvényjavaslat szerint: a KATA alanyiság létrejötte napját megelőző nappal automatikusan megszűnik az EVA alanyiság KATA alanyiság megszűnik kijelentkezéssel (bejelentés hónapjának utolsó napjával) ha a végrehajtható adótartozás a negyedév utolsó napján > 100e Ft adószám-felfüggesztés esetén KATA alá bejelentett tag a társaságból kilép, vagy nem magánszemély tag belép ha az adó- vagy vámhatóság jogerős határozatban mulasztási vagy jövedéki bírságot állapított meg a kisadózó terhére az alábbiak egyike miatt számla, nyugtaadás elmulasztása, be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatása, igazolatlan eredetű áru forgalmazása átalakulás pl. kft-vé, stb. Kinek érheti meg? komplex mérlegelést igényel (kiváltott közterhek magas száma) általánosságban: főtevékenységű olyan egyéni vállalkozók, akik alkalmazottat nem foglalkoztatnak, árbevételük 6 millió Ft-hoz közeli (pl. egyéni ügyvédek) alanyi áfamentességet élvező vállalkozások

8 I. KATA – Adminisztratív kötelezettségek II.
Adóalanyiság Adómérték Kiváltott közterhek Adminisztráció Kiknek éri meg? Áttérés Ügyvédek / ügyvédi irodák II. KIVA III. Gyakori kérdések Elérhetőségeink Kisadózó vállalkozás adminisztrációja bevételi nyilvántartás elég, (kivéve áfa alanyiság esetén, ahol pénztárkönyv/naplófőkönyv és áfa analitika is szükséges) a számviteli törvénynek nem alanya bizonylatmegőrzés a kiállítás adóévétől számított 5. naptári év végéig számlán fel kell tüntetni: „Kisadózó” (ha nem, Art. szerinti mulasztási bírság) 13KATA nyomtatványon (adóévet követő év február 25-ig, ill. a KATA alanyiság megszűnésétől számított 30. napig ) nyilatkozik az árbevétel nagyságáról bevallja a 40%-os adót adatot szolgáltat, ha bármely adóalanynak éves szinten 1 millió Ft-ot meghaladó értékben bocsátott ki számlát. Kisadózó vállalkozás számláját befogadó adminisztrációja a 08-as bevalláson a számla befogadója nyilatkozik az 1 millió Ft-ot meghaladóan egy kisadózó vállalkozástól befogadott számlák tekintetében. Kinek érheti meg? komplex mérlegelést igényel (kiváltott közterhek magas száma) általánosságban: főtevékenységű olyan egyéni vállalkozók, akik alkalmazottat nem foglalkoztatnak, árbevételük 6 millió Ft-hoz közeli (pl. egyéni ügyvédek) alanyi áfamentességet élvező vállalkozások

9 I. KATA – Adminisztratív kötelezettségek III.
Adóalanyiság Adómérték Kiváltott közterhek Adminisztráció Kiknek éri meg? Áttérés Ügyvédek / ügyvédi irodák II. KIVA III. Gyakori kérdések Elérhetőségeink Ügyvédi tevékenység szüneteltetésének általános eljárási szabályai határozott vagy határozatlan időre, min. 3 hónap BÜK Elnökség hozzájárulása helyettesítő ügyvéd nyilatkozata ügyvédi igazolvány és szárazbélyegzők leadása Adóadminisztráció a BÜK a jóváhagyást követő hónap 15. napjáig adatot szolgáltat a NAV felé tárgyhót követő 12-ig a KATA-val kapcsolatban bejelentés a NAV felé ügyvéd köteles a szüneteltetés kezdetétől számított 15 napon belül a T1011-es nyomtatványon egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére bejelentkezni (amennyiben más biztosítási jogviszonnyal járó jogviszonya nincsen) ügyvéd köteles 30 napon belül soron kívüli bevallást benyújtani és az adót megfizetni: iparűzési adó, áfa pénzforgalmi számla megszüntetése / fenntartása (nyilatkozat pénzintézet felé) Kinek érheti meg? komplex mérlegelést igényel (kiváltott közterhek magas száma) általánosságban: főtevékenységű olyan egyéni vállalkozók, akik alkalmazottat nem foglalkoztatnak, árbevételük 6 millió Ft-hoz közeli (pl. egyéni ügyvédek) alanyi áfamentességet élvező vállalkozások

10 I. KATA – Pro és kontra Előnyök Hátrányok
Adóalanyiság Adómérték Kiváltott közterhek Adminisztráció Kiknek éri meg? Áttérés Ügyvédek / ügyvédi irodák II. KIVA III. Gyakori kérdések Elérhetőségeink Előnyök kiszámítható és tervezhető adófizetési kötelezettség rugalmas be- ill. kilépés (az adózás naptári hónapra választható) egyszerűbb nyilvántartás, különösen: alanyi ÁFA-mentesség esetén ha a társas vállalkozás minden tagja kisadózóként van bejelentve és nincs alkalmazott, vagy a tevékenységben részt nem vevő kültag (a részére fizetendő osztalék jelenlegi tisztázatlan adójogi kezelése miatt) Hátrányok jelentési kötelezettség mind a kisadózó vállalkozás, mind az üzleti partner részéről az éven belüli 1 millió Ft-ot meghaladó teljesítés esetén, törvényi vélelem a munkaviszonyra, mely csak akkor dönthető meg, ha bizonytani tudjuk, hogy az alábbi feltételekből legalább kettő fennáll az éves bevétel több, mint 50%-a más vevőtől származik a kisadózó a tevékenységet nem kizárólag személyesen végezte a vevőnek nem volt utasítási joga a tevékenység végzésének módjára a tevékenység végzésének helye a kisadózó birtokában volt szükséges eszközöket, anyagokat nem a vevő adta a tevékenység végzésének rendjét a kisadózó határozta meg a kihirdetett jogszabályszöveg alapján EVA alanyiság négy évig nem választható (nem hivatalos forrás szerint felmerült annak a lehetősége, hogy a KATA alanyiság megszűnése után közvetlenül EVA-ba vissza lehessen lépni)

11 I. KATA – Pro és kontra / Egyéni vállalkozó, egyéni cég
Adóalanyiság Adómérték Kiváltott közterhek Adminisztráció Kiknek éri meg? Áttérés Ügyvédek / ügyvédi irodák II. KIVA III. Gyakori kérdések Elérhetőségeink Általánosságban megéri alacsony költséghányaddal, kis költséggel dolgozó vállalkozások számára ha az árbevétel 6 millió Ft közelében mozog 6 millió Ft árbevétel felett illetve nyugdíjasoknál értékhatárra tekintet nélkül kalkuláció szükséges Konkrétan főállású egyéni vállalkozó ha eddig 108 E Ft garantált bérminimum után fizette a járulékokat, és az árbevétel 6 millió Ft közelében van ---> mindenképp megéri az áttérés 12 x [( x 112,5% x 27%) + ( x 150% x 8,5%) + ( x 10%)] > 12 x 12 x > 12 x > mellékfoglalkozású egyéni vállalkozó (ez ügyvédeknél nem releváns) kiegészítő tevékenységű egyéni vállalkozók (pl. nyugdíjas) járulékai vs. KATA: Kalkulációt igényel, hogy az áttérés kifizetődő-e a havi fix 25 E Ft-os KATA fizetési kötelezettséghez képest, önmagában a járulékok alapján a döntést nem lehet meghozni: (12 x x 10%) + (12 x 6.600) vs. 12 x vs jelenlegi adóhatósági álláspont szerint a 12 x 6660 Ft egészségügyi szolgáltatási járulékot nem kell megfizetni KATA alanyiság esetén 10% nyugdíjjárulék fizetés hiányában ugyanakkor a nyugdíj emelést sem lehet kérelmezni

12 I. KATA – Pro és kontra / bt., kkt.
Adóalanyiság Adómérték Kiváltott közterhek Adminisztráció Kiknek éri meg? Áttérés Ügyvédek / ügyvédi irodák II. KIVA III. Gyakori kérdések Elérhetőségeink Általánosságban megéri, ha relatíve kevés (legfeljebb 2) fő vesz részt a vállalkozás működtetésében alacsony költséghányaddal, kis költséggel dolgozó vállalkozások az árbevétel 6 millió Ft környezetében mozog Konkrétan Kiindulási pont: a társaság egyik tagja az ügyvezető és ténylegesen munkavégző egy személyben (beltag), a másik tag „passzív” (kültag) főállásúnak minősülő tag esetében érvényesek a főállású egyéni vállalkozónál elmondottak: a 108 E Ft garantált bérminimum havi közterhe > 50 E Ft tételes adó ---> mindenképp megéri az áttérés mellékfoglalkozásúnak minősülő tag jelenlegi adózási formában csak akkor fizetendő a munkavégzés utáni közteher, ha a tag személyesen közreműködik, így jövedelem kivét hiányában összehasonlítandó: (eredmény utáni 10% szja + az osztalék után fizetendő 16% SZJA és 14% EHO) vs. 12 x 25 E Ft ---> kalkulációt igényel, hogy az áttérés kifizetődő-e kiegészítő tevékenységű tag esete megegyezi a mellékfoglalkozásúnak minősülő taggal ---> kalkulációt igényel, hogy az áttérés kifizetődő-e

13 I. KATA – Áttérésről röviden
Adóalanyiság Adómérték Kiváltott közterhek Adminisztráció Kiknek éri meg? Áttérés Ügyvédek / ügyvédi irodák II. KIVA III. Gyakori kérdések Elérhetőségeink Áttérés egyéni vállalkozók esetén az áttérést megelőzően realizált, de pénzügyileg az áttérést követően rendezett bevétel az Szja tv. szerint adózik, nem „KATA-s bevétel” kiadás az Szja tv. szerinti költség, akkor is ha kiegyenlítésük a KATA-s adóalanyi időszakban történt meg az áttéréskor meglévő készleteket adóalapot nem érintő bevételként kell nyilvántartani mindaddig, míg a KATA-s adóalanyiság fennáll az áttérést megelőző időszak összes elhatárolt veszteségéből a KATA-s adóalanyiság időszakának minden 12 hónapjában 20-20%-ot elszámoltnak kell tekinteni Áttérés cégek esetében a Tao tv. jogutód nélküli megszűnésre vonatkozó rendelkezései az irányadóak mivel a „KATA-s” vállalkozás profitját pótlólagos adókötelezettség nélkül fizetheti ki a tagoknak, ezért a „KATA-s” adóalanyiság előtti időszak eredménye után 16% adó fizetendő, melynek értéke: + ET, LT, MSZE, jóváhagyott osztalék - tárgyi eszközök könyv szerinti értéke = osztalék utáni adót kiváltó adó alap x % az adó 3 részletben fizetendő: 1. áttéréskor 2-3. áttérést követő évek febr.25. az áttérést megelőző időszak összes elhatárolt veszteségéből adóévenként %-ot elszámoltnak kell tekinteni ha a TAO tv. szerint , vagy EV-ként érvényesített kedvezmény (kisvállalkozói kedvezmény, foglalkoztatási kedvezmény) jogosult igénybevételéhez előírt feltételeknek a vállalkozás a KATA-s adóalanyisága alatt nem felel meg, akkor e kedvezményekkel kapcsolatban terhelheti TAO/SZJA fizetési kötelezettség

14 I. KATA – teendők áttéréssel kapcsolatban ügyvédek számára
Adóalanyiság Adómérték Kiváltott közterhek Adminisztráció Kiknek éri meg? Áttérés Ügyvédek / ügyvédi irodák II. KIVA III. Gyakori kérdések Elérhetőségeink I. KATA – teendők áttéréssel kapcsolatban ügyvédek számára Egyéni vállalkozó ügyvéd („egyéni ügyvéd”) Ha EVA alany  EVA hatálya alól történő kijelentkezés december a között (jogvesztő határidő vs. T/9401 törvényjavaslat) Ha ÁFA mentességet szeretne  bejelentés legkésőbb december 31-én (értékhatár 2013-ban: 6 millió Ft) KATA hatálya alá történő bejelentkezés  legkésőbb december 31-én, ha január 1-től KATA alany kíván lenni Fenti esetekben ’T101 nyomtatvány benyújtása szükséges  célszerű egy nyomtatványon megtenni Biztosítottként történő bejelentést is meg kell tenni ’T1041-es nyomtatványon?  eddig elérhető információk és szóban kapott tájékoztatás szerint nem

15 I. KATA – egyszemélyes ügyvédi iroda  KATA-s egyéni ügyvéd I.
Adóalanyiság Adómérték Kiváltott közterhek Adminisztráció Kiknek éri meg? Áttérés Ügyvédek / ügyvédi irodák II. KIVA III. Gyakori kérdések Elérhetőségeink I. KATA – egyszemélyes ügyvédi iroda  KATA-s egyéni ügyvéd I. Egyszemélyes ügyvédi iroda nem választhatja! Tehát működési formaváltás szükséges: ügyvédi iroda  egyéni ügyvéd Ügyvédi iroda megszüntetése (Ügyvédi tv. 15. § és 76. §) Alapítói döntés (kérelem) benyújtása a Budapesti Ügyvédi Kamarához Kamara a benyújtást követő ülésen, de legfeljebb 40 napon belül dönt Kérelem keltét követő 15 napon belül bejelentés a NAV-hoz a megszüntetési döntés tényéről (’T201 nyomtatvány) Kamara döntése (végzés)  egyéni ügyvédként történő NAV bejelentkezéshez közvetlenül NEM szükséges, de Art. 17. § (4) szerinti bejelentési kötelezettség fennáll a végzés kézhezvételét követő 15 napon belül Egyéni ügyvédként történő bejelentkezés a NAV-hoz ’T101-es nyomtatványon Adószám kérése Alanyi áfa mentesség választása KATA választása

16 I. KATA – egyszemélyes ügyvédi iroda  KATA-s egyéni ügyvéd II.
Adóalanyiság Adómérték Kiváltott közterhek Adminisztráció Kiknek éri meg? Áttérés Ügyvédek / ügyvédi irodák II. KIVA III. Gyakori kérdések Elérhetőségeink I. KATA – egyszemélyes ügyvédi iroda  KATA-s egyéni ügyvéd II. Ügyvédi iroda megszüntetésének kedvezőtlen adózási következményei lehetnek Nincs adózási szempontból jogutódlás az ügyvédi iroda és az egyéni ügyvéd között  adófizetési kötelezettség! Az iroda eredménytartaléka után adófizetési kötelezettség 16% SZJA és 14% EHO, max Ft Fentieken felül a tárgyévi eredmény is adóköteles, amely az ügyvédi iroda megszűnése miatt nem tartalékolható (kötelező az „osztalék” kivétele) Nem pénzben kivett eszközök után áfa fizetési kötelezettség Megszűnéssel kapcsolatos adminisztráció Záró beszámoló, megszűnéssel kapcsolatos soron kívüli adóbevallások valamennyi adónemről 2012. december 31-i megszűnési nap esetén nincs jelentős adminisztrációs többletteher egy átlagos évzáráshoz képest

17 I. KATA – többtagú ügyvédi iroda  KATA-s egyéni ügyvéd
Adóalanyiság Adómérték Kiváltott közterhek Adminisztráció Kiknek éri meg? Áttérés Ügyvédek / ügyvédi irodák II. KIVA III. Gyakori kérdések Elérhetőségeink I. KATA – többtagú ügyvédi iroda  KATA-s egyéni ügyvéd Ügyvédi iroda tagjai KATA-t nem választhatnak A KATA-zni kívánó ügyvéd(ek), mint tag(ok) kilépése szükséges Ügyvédi iroda fennmaradásához legalább 1 tagnak „maradnia kell” Lépések Elszámolás a KATA-t választani kívánó kilépő taggal Fő szabály szerint a kilépő ügyvéd a tulajdoni hányada arányában „magával viszi” a kilépéskori időpontban meglévő eszközöket, felhalmozott eredményt  ügyvédi iroda megszűnésével analóg adójogi következmények az iroda-tag viszonylatában! Közbenső mérleg készítése szükséges évközi kilépés esetén! Egyéni ügyvédként történő regisztráció a Kamaránál Egyéni ügyvéd bejelentkezése a NAV-nál ’T101-es nyomtatványon Rövid kitérő: ügyvédi társulás és a KATA Ügyvédi társulás tagjai szuverén adóalanyok  amennyiben egyéni ügyvédek akkor választhatják a KATA alanyiságot külön-külön!

18 II. A kisvállalati adó (KIVA)
I. KATA Adóalanyiság Adómérték Kiváltott közterhek Adminisztráció Kiknek éri meg? Áttérés Ügyvédek / ügyvédi irodák II. KIVA III. Gyakori kérdések Elérhetőségeink II. A kisvállalati adó (KIVA)

19 II. KIVA – Adóalanyiság Alanya lehet Adóalanyiság feltételei
I. KATA Adóalanyiság Adómérték Kiváltott közterhek Adminisztráció Kinknek éri meg? Áttérés Ügyvédek / ügyvédi irodák II. KIVA Kiknek éri meg? III. Gyakori kérdések Elérhetőségeink II. KIVA – Adóalanyiság Alanya lehet egyéni cég, bt., kkt., kft., zrt. végrehajtó-, ügyvédi-, közjegyzői, szabadalmi ügyvivői iroda szövetkezet, erdőbirtokossági társulat, külföldi vállalkozó Adóalanyiság feltételei átlagos állományi létszám az adóévben < 25 fő (kapcsoltság vizsgálata!) az adóévet megelőző év árbevétele és mérlegfőösszege várhatóan < 500 millió Ft (kapcsoltság vizsgálata!) üzleti év mérlegforduló napja december 31., a beszámoló pénzneme Ft az adószámot a bejelentést megelőző 2 évben nem törölték a bejelentés napján nem lehet 1 millió forintot meghaladó adó- és vámtartozás Megszűnik az adóalanyiság ha az adótartozás > 1 millió Ft (figyelési időszak: negyedéves) adószám-felfüggesztés esetén ha az adó- vagy vámhatóság jogerős határozatban mulasztási vagy jövedéki bírságot állapított meg a kisadózó terhére az alábbiak egyike miatt számla, nyugtaadás elmulasztása, be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatása, igazolatlan eredetű áru forgalmazása ha az árbevétel 500 millió Ft, átlagos állomány 50 fő fölé emelkedik az adóalanyiság megszűnésétől számított 2 éven belül az adóalanyiság ismételten nem választható, stb.

20 II. KIVA – Adóalap, adómérték, kiváltott közterhek
I. KATA Adóalanyiság Adómérték Kiváltott közterhek Adminisztráció Kinknek éri meg? Áttérés Ügyvédek / ügyvédi irodák II. KIVA Kiknek éri meg? III. Gyakori kérdések Elérhetőségeink Adómérték adóalap x 16%, ahol + pénzforgalmi szemléletű eredmény + személyi jellegű kifizetések = adóalap, (de legalább a személyi jellegű kifizetések összege) Példák a pénzforgalmi adómegállapítás miatti korrekciókra +/- hitel, kölcsön +/- tőkekivonás, -bevonás +/- osztalék, osztalékelőleg, ellátmány + térítés nélküli tartozásátvállalás, eszközátadás, szolgáltatásnyújtás korrekciót eredményező további területek: transzferárak, alultőkésítés, ésszerűtlen gazdálkodás Kiváltott közterhek KIVA által kiváltott adók Társasági adó (10%) Szociális hozzájárulási adó (27%) Szakképzési hozzájárulás (1,5%) KIVA által nem kiváltott adók Minden más közteher, pl.: Osztalék utáni szja (16%) és EHO (14%) Munkavállalót terhelő járulékok Ügyvéd egyéni járulékai Általános forgalmi adó Rehabilitációs hozzájárulás, helyi adók

21 Kitérő – SZOCHO kedvezmények 2013-tól
I. KATA Adóalanyiság Adómérték Kiváltott közterhek Adminisztráció Kinknek éri meg? Áttérés Ügyvédek / ügyvédi irodák II. KIVA Kiknek éri meg? III. Gyakori kérdések Elérhetőségeink Kitérő – SZOCHO kedvezmények 2013-tól Foglalkoztatott Szociális hozzájárulási adó … Ft bérösszegig 1. év 2. év 3. év n. év Szakképzetlen munkaerő (kizárólag szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott (FEOR 9)) 12,5% 100 e Ft Fiatal/idős munkavállaló (<25 vagy >55 életkor) Pályakezdő munkavállaló (180 nap munkaviszony és < 25 év) 0%* 27% Tartósan álláskereső személy (a foglalkoztatását megelőző 9 hónapon belül 6 hónapig álláskereső (ÁFSZ igazolás)) Családalapító (GYES/GYED/GYET után foglalkoztatott) Új munkavállaló (szabad vállalkozási zónában működő vállalkozások) Kutató (kutató munkakör; kutatóhelynek minősülő kifizető;doktori (PhD) vagy magasabb tud. fokozat) 500 e Ft * Szakképzési hozzájárulás sem fizetendő.

22 II. KIVA – Adminisztráció
I. KATA Adóalanyiság Adómérték Kiváltott közterhek Adminisztráció Kinknek éri meg? Áttérés Ügyvédek / ügyvédi irodák II. KIVA Kiknek éri meg? III. Gyakori kérdések Elérhetőségeink II. KIVA – Adminisztráció Adóbevallás a KIVA választásának jogvesztő határideje dec. 20., a választás visszavonásának jogvesztő határideje jan. 15. – változni fog a bejelentkezés kizárólag elektronikus úton történhet nyomtatvány:’T203KV a KIVA alanya bevallását az adóévet követő máj.31-ig benyújtja nyomtatvány: 13KIVA adóelőleg fizetési kötelezettségének eleget tesz havi bevallás esetén a tárgyhót követő hónap 12-éig (ha az adófizetési kötelezettség az adóévet megelőző évben > 1 millió Ft) negyedéves bevallás esetén a negyedévet követő hónap 12-éig (ha az adófizetési kötelezettség az adóévet megelőző évben < 1 millió Ft) (az adóalanyiság 1. évében a kritérium: előző évi árbevétel > v.<100 millió Ft) Adminisztrációs terhek, hátulütők pénzforgalmi szemléletben kisebb a tervezés bizonyossága a bevallás rövid határideje miatt a bizonylatokat hamarabb kell eljuttatni a könyvelésnek az adóalanyiság 1. évében a havi/negyedéves bevallás eldöntésekor azt kell vizsgálni, hogy az adóévet megelőző adóév bevétele meghaladta-e a 100 M ft-ot

23 II. KIVA – Potenciális adóalanyok
I. KATA Adóalanyiság Adómérték Kiváltott közterhek Adminisztráció Kinknek éri meg? Áttérés Ügyvédek / ügyvédi irodák II. KIVA Kiknek éri meg? III. Gyakori kérdések Elérhetőségeink II. KIVA – Potenciális adóalanyok Kinek érheti meg? ahol magas a személyi jellegű kifizetések összes ráfordításon belüli aránya  a KIVA kapcsolódó közterheket vált ki! az áttéréskor alacsony a tárgyi eszközök, készletek könyv szerinti értéke Jelentősége: a TAO-val szemben a KIVA esetében nincs lehetőség értékcsökkenési leírással adóalapot csökkenteni, így mindez a KIVA szempontjából kedvező a pénzforgalmi szemléletű eredménylevezetés nem jelent túlzott többletterhet a vállalat könyvviteli, adminisztrációs rendszerének gyakoriak a késedelmes fizetések, nemteljesítések Egy ügyvédi iroda példája, amelynek megéri a KIVA Egyszemélyes ügyvédi iroda, 1 fő nyugdíjas tag Árbevétel M Ft, költség (kivéve bér) 5-7 M Ft 3-4 fő alkalmazott, ebből 1 fő titkárnő és 2-3 fő ügyvédjelölt Jelentősége: a KIVA béreket terhelő közterheket vált ki! Viszonylag kevés és alacsony könyv szerinti értékű tárgyi eszközök Beruházást, létszámváltozást a következő években nem terveznek

24 II. KIVA –Potenciális adóalanyok
I. KATA Adóalanyiság Adómérték Kiváltott közterhek Adminisztráció Kinknek éri meg? Áttérés Ügyvédek / ügyvédi irodák II. KIVA Kiknek éri meg? III. Gyakori kérdések Elérhetőségeink II. KIVA –Potenciális adóalanyok Modellszámítás az előző évek számadatai alapján, amely a példában egybeesik a tervezett számokkal A vázolt példában több százezer forint adómegtakarítás éves szinten!

25 II. KIVA – Potenciális adóalanyok
I. KATA Adóalanyiság Adómérték Kiváltott közterhek Adminisztráció Kinknek éri meg? Áttérés Ügyvédek / ügyvédi irodák II. KIVA Kiknek éri meg? III. Gyakori kérdések Elérhetőségeink II. KIVA – Potenciális adóalanyok Kevés az idő december 20-ig és lehet, hogy a KIVA lenne adó szempontból az optimális megoldás, de ezt még nem tudjuk? Időt kell nyerni! a parlament előtt lévő tv-javaslat szerint a határidő január 15. lenne Többszemélyes ügyvédi irodánál, 2013-ban derül ki egyvalaki számára, hogy KIVA-zna, de az ügyvédi iroda nem tért át? KIVA-t újonnan(!) alakult adózó választhatja KIVA-t választani kívánó tag pl. közös megegyezéssel megszünteti tagsági jogviszonyát az ügyvédi irodában 2013-ban év közben egy egyszemélyes ügyvédi irodát alapít újonnan Megvalósíthatóság a KIVA tv. 19 § (9) bekezdés értelmezésén múlik: újonnan alakult adózónak” minősül-e a korábban kivált tag egyszemélyes ügyvédi irodája? – Valószínűnek tartjuk, hogy igen! Jogutódlással történő átalakulást (kiválás) NEM javasoljuk 2013-ban! Jogutód valószínűleg nem minősül „újonnan alakult adózónak”, így KIVA-t sem választhat év közben!

26 II. KIVA – Potenciális adóalanyok
I. KATA Adóalanyiság Adómérték Kiváltott közterhek Adminisztráció Kinknek éri meg? Áttérés Ügyvédek / ügyvédi irodák II. KIVA Kiknek éri meg? III. Gyakori kérdések Elérhetőségeink II. KIVA – Potenciális adóalanyok Többszemélyes ügyvédi irodánál, mindenki KIVA-zna, de egyvalaki év közben meggondolja magát 2013-ban és „kiszállna”? „Egyvalaki” közös megegyezéssel lépjen ki az irodából, de NE jogutódlással váljon ki és ne úgy alapítson pl. egy egyszemélyes ügyvédi irodát! Oka: jogutódlással történő átalakulásnál a jogelőd ügyvédi iroda mindenképpen elveszíti a KIVA-t 2013-ra!

27 I. KATA Adóalanyiság Adómérték Kiváltott közterhek Adminisztráció Kiknek éri meg? Áttérés Ügyvédek / ügyvédi irodák II. KIVA III. Gyakori kérdések Elérhetőségeink III. Gyakran ismételt kérdések (GYIK) a keddi adótanácsadói fogadóórákon

28 I. KATA Adóalanyiság Adómérték Kiváltott közterhek Adminisztráció Kiknek éri meg? Áttérés Ügyvédek / ügyvédi irodák II. KIVA III. Gyakori kérdések Elérhetőségeink III. GYIK Melyik tevékenységi formát válasszam: ügyvédi iroda vagy egyéni vállalkozó ügyvéd? Választáshoz egyik döntő elem az adózás 6 M Ft körüli éves árbevétel esetében egyéni ügyvéd (KATA!) Jóval magasabb árbevétel és több tag, alkalmazott esetében az ügyvédi iroda lehet kedvezőbb KIVA választásának lehetősége TAO választása esetén az év végén keletkező, 10% társasági adóval leadózott eredmény eredménytartalékba helyezhető  egyéni ügyvéd nem tartalékolhat! További döntő tényező: támogatások! Mit tegyek, ha egyedül végzem az ügyvédi tevékenységemet egyszemélyes ügyvédi irodában, KATA-t szeretnék választani, de az ügyfelek irányában nem szeretnék „egyéni vállalkozóként” illetve „kisadózóként” megjelenni? Ügyvédi iroda  egyéni ügyvéd Ügyvédi társulás létrehozása A „kisadózó” státusz nem titkolható el teljesen (ld. számla tartalma!).

29 I. KATA Adóalanyiság Adómérték Kiváltott közterhek Adminisztráció Kiknek éri meg? Áttérés Ügyvédek / ügyvédi irodák II. KIVA III. Gyakori kérdések Elérhetőségeink III. GYIK Egyszemélyes ügyvédi iroda tagjaként szüneteltetném a tevékenységemet, amelyet a Kamarához bejelentek. Ügyvédi irodám társasági adóalany. Ekkor az iroda adókötelezettségei is szünetelnek? Nem, mivel az iroda önálló jogi személy, így adókötelezettsége elválik a tag adókötelezettségétől  az iroda adó- és számviteli kötelezettségei továbbra is fennállnak Bankszámla fenntartási kötelezettség is fennáll Egy csökkentett összegű tagdíjfizetési kötelezettség is megmarad a területi Kamara irányában Probléma: fenti többletköltség jelentős lehet, ha a szünetelés huzamosabb időn keresztül fennáll Megoldás: ügyvédi iroda megszüntetése és kamarai tagság megszüntetése?

30 Nyújthatok-e jogi szolgáltatást anyasági ellátás igénybe vétele alatt?
I. KATA Adóalanyiság Adómérték Kiváltott közterhek Adminisztráció Kiknek éri meg? Áttérés Ügyvédek / ügyvédi irodák II. KIVA III. Gyakori kérdések Elérhetőségeink III. GYIK Gyermekvállalásra készülök, köteles vagyok-e szüneteltetni az ügyvédi tevékenységemet? Nem Nyújthatok-e jogi szolgáltatást anyasági ellátás igénybe vétele alatt? TGYÁS / GYED jogosultság feltétele Ebtv. 41. § (1) b) pontja és Ebtv. 42/C. § a) pont Nem jár a TGYÁS / GYED, ha a jogosult bármilyen jogviszonyban díjazás – ide nem értve a szerzői jog védelme alatt álló alkotásért járó díjazást – ellenében munkát végez, vagy hatósági engedélyhez kötött keresőtevékenységét személyesen folytatja Fenti pénzbeli ellátások feltétele: nem vesz fel díjazást ÉS nem is végez személyes közreműködést  anyasági támogatásokat kap és minimum járulékfizetési kötelezettsége sincsen Az anyaság kamarai bejelentése csökkentett összegű kamarai tagdíjfizetést tesz lehetővé

31 Hatályban marad-e az EVA törvény 2013-tól?
I. KATA Adóalanyiság Adómérték Kiváltott közterhek Adminisztráció Kiknek éri meg? Áttérés Ügyvédek / ügyvédi irodák II. KIVA III. Gyakori kérdések Elérhetőségeink III. GYIK 1953-ban született nő vagyok, szeretnék az előrehozott öregségi nyugdíj jogutódjában, azaz a korhatár előtti ellátásban részesülni. Milyen főbb feltételeknek kell megfelelnem? Szüneteltetnem kell-e a tevékenységemet? Feltételek Betöltött 59. év Korhatár előtti ellátás kezdő napjáig, de legkésőbb december 31-ig legalább 37 év szolgálati idő Korhatár előtti ellátás kezdő napján rendszeres pénzellátásban nem részesülhet Korhatár előtti ellátás kezdő napján biztosítással járó jogviszonyban nem állhat (elégséges egyetlen nap „kiesés”!) Aktív kamarai tagság idejére a biztosítás fennáll  szükséges a tevékenység szüneteltetése, amelyet a Kamara felé be kell jelenteni! Probléma: szüneteltetés egy napra nem lehetséges… Hatályban marad-e az EVA törvény 2013-tól? Igen

32 I. KATA Adóalanyiság Adómérték Kiváltott közterhek Adminisztráció Kiknek éri meg? Áttérés Ügyvédek / ügyvédi irodák II. KIVA III. Gyakori kérdések Elérhetőségeink III. GYIK Egyszemélyes ügyvédi iroda tagja vagyok, az irodám EVA alany, november 1-je óta folyamatosan szüneteltetem a tevékenységemet, várhatóan első negyedévében kezdeném újra a tevékenységemet az irodában. Maradhat-e EVA alany az irodám 2013-ban is? Jogi személy esetében EVA hatálya alatt maradás feltétele a folyamatos „árbevétel” elszámolás Eva tv. 2. § (3) e) pont szerinti feltétel teljesítéséhez a gyakorlatban a NAV a főtevékenység szerint elszámolt értékesítés nettó árbevételét fogadja el (jogi szolgáltatás, jogi tanácsadás, stb.), évente legalább 1 db kimenő számlában Feltétel teljesítése nem lehetséges, mert nem jogosult az ügyvéd tevékenység végzésére a szünetelés időszakában! Az ügyvédi iroda általi tárgyi eszköz bérbeadásból (ingatlan, számítógép) származó árbevétel elérése elégséges-e? Nem elégséges: EVA hatálya alól ki kell jelentkezni, mivel az „árbevétel” elérésére vonatkozó feltételt nem teljesíti 2012-ben!

33 Kérdéseikkel forduljanak hozzánk bizalommal!
Siklós Márta H 1027 Budapest, Kapás u 6-12 B/V T , F E 33

34 ┌ ┌ ┌ ┌ ┌ ┌ ┌ ┌ ┌ ┌ ┌ ┌ Praha TSCHECHIEN SLOWAKEI Bratislava Linz Wien
Salzburg Budapest Zürich ÖSTERREICH UNGARN SCHWEIZ RUMÄNIEN SLOWENIEN Ljubljana Zagreb KROATIEN Bucureşti BOSNIEN UND HERZEGOWINA Beograd Sarajevo SERBIEN

35 Ügyvédek / ügyvédi irodák
KATA Adóalanyiság Adómérték Kiváltott közterhek Adminisztráció Kinknek éri meg? Áttérés Ügyvédek / ügyvédi irodák KIVA Kiknek éri meg? Gyakori kérdések Elérhetőségeink LeitnerLeitner Consulting d.o.o. SRB BEOGRAD, Uzun Mirkova 3 T , F , E BMB Leitner k.s. SK BRATISLAVA, Zámocká 32 T , F , E Adevaris Romania RO BUCUREŞTI, Str Gara Herastrau 2-4, Et 7 T , F , E Leitner + Leitner Kft H 1027 BUDAPEST, Kapás utca 6-12, Viziváros Office Center T , F , E LeitnerLeitner GmbH Wirtschaftsprüfer und Steuerberater A 4040 LINZ, Ottensheimer Straße 32 T , F , E Leitner + Leitner d.o.o. SI 1000 LJUBLJANA, Dunajska cesta 159 T , F , E VORLÍČKOVÀ PARTNERS s.r.o. CZ PRAHA 1, Jungmannova 31 T , F , E LeitnerLeitner Salzburg GmbH Wirtschaftsprüfer und Steuerberater A 5020 SALZBURG, Hellbrunner Straße 7 T , F , E Leitner + Leitner Revizija d.o.o. BIH SARAJEVO, Kranjčevićeva 4a/I T , F , E A 1030 WIEN, Am Heumarkt 7 T , F , E Leitner + Leitner Consulting d.o.o. HR ZAGREB, Radnička cesta 47/II T , F , E LeitnerLeitner Zürich AG CH 8001 ZÜRICH, Bahnhofstraße 69a T , F , E


Letölteni ppt "A kisvállalkozók tételes adója (KATA) és a kisvállalati adó (KIVA)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések