Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A szállásadás adóügyi kérdései

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A szállásadás adóügyi kérdései"— Előadás másolata:

1 A szállásadás adóügyi kérdései
T K Ö ! Pné Sz M vagyok, az APEH egri ügyfélszolgálatának munkatársa Előadásomban a szállásadással kapcsolatos adózási szabályokat fogom Önöknek ismertetni, hiszen január 1-el megszűnt a falusi vendégfogadás adómentessége. Ez azt jelenti, hogy a falusi vendégfogadásból származó jövedelem már az első forinttól kezdve adóköteles, így nem mindegy hogy milyen adózási módot választ az, aki ezzel foglalkozik. Az előadásomban ismertetni fogom önöknek a vagyonadóval kapcsolatos szabályokat is, hiszen az alkotmánybíróság csak az ingatlanokra vonatkozó részt minősítette alkotmányellenesnek, így a nagy teljesítményű személygépkocsikra, vízi- és légi járművekre vonatkozó előírásokat alkalmazni kell.

2 Szabályozási környezet
239/2009. (X.20.) Kormány rendelet – a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről 2003. évi XCII. törvény – az adózás rendjéről 1995. évi CXVII. törvény – a személyi jövedelemadóról 2007. évi CXXVII. törvény – az általános forgalmi adóról A szállásadás szabályozási környezetével kapcsolatban 4 jogszabályt fontos kiemelni: A szálláshely szolgáltatás…… szóló …..Korm. rendeletet Az adózás rendjéről szóló törvényt amely a bejelentési kötelezettséget Bevallási kötelezettséget Adóelőleg és adófizetési kötelezettséget szabályozza. A személyi jövedelemadóról szóló tv a jövedelem megállapításával, a bevételek és a költségek elszámolásának lehetséges módozatait tartalmazza Az Áfa tv. Pedig az adóalanyiság keletkezésének szabályait, valamint a számla, nyugta kiállításának előírásait tartalmazza. 2

3 Szálláshely szolgáltatás
Fogalmát a kereskedelemről szóló évi CLXIV. törvény tartalmazza: Szálláshely: szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített vagy használt épület, önálló rendeltetési egységet képező épületrész vagy terület; Szálláshely-szolgáltatás: üzletszerű gazdasági tevékenység keretében rendszerint nem huzamos jellegű, éjszakai ott-tartózkodást, pihenést is magában foglaló tartózkodás céljára szálláshely nyújtása és az ezzel közvetlenül összefüggő szolgáltatások nyújtása; 3

4 Adóalanyiság keletkezése
Üzletszerű gazdasági tevékenység – tehát az ÁFA törvény értelmében adóalanyiságot eredményez Adóköteles tevékenységet csak adószámmal rendelkező adózó folytathat Adószámmal rendelkezik: Önálló tevékenységet végző, adószámos magánszemély Egyéni vállalkozó Adószámot adóhatósági bejelentkezéssel kap a magánszemély ( ha egyéni vállalkozó – okmányiroda ) Nézzük meg, mikor válik valaki adóalannyá? Az adóalanyiság feltétele az, hogy valaki üzletszerűen végezze a tevékenységét, azaz, bevétel – jövedelem elérése érdekében, rendszeresen, üzletszerűen. Amennyiben ez megvalósul, vagy valaki ilyen tevékenységgel kíván foglalkozni, adószámot kell kiváltania. Adószámot adóhatósági bejelentkezéssel kap a magányszemély Attól függően, hogy milyen formában kívánja végezni a tevékenységét, vagy az okmányirodához, vagy az APEH-hoz kell fordulnia Amennyiben egyéni vállalkozóként akkor az okmányirodához, amennyiben nem, csak adószámos magánszemélyként, akkor az APEH-hoz. Fontos, hogy adószámmal rendelkezni kell, nert adóköteles tevékenységet csak adószám birtokában szabad végezni !!!! 4

5 Adószámos magánszemély
Gazdasági tevékenységének jövedelmét személyi jövedelemadó terheli Adózási módot választhat: Tételes költség elszámolás 10% költséghányad alkalmazása Tételes átalányadózás – fizetővendéglátó tevékenység gyakorlása esetén Ingatlan bérbeadásra vonatkozó adózási mód – bevétel 25%-a az adó Falusi vendégfogadás és agroturisztikai szolgáltatáshoz kapcsolódó mentesség megszűnt !!! Mit jelent az adószámos magánszemély fogalma? Olyan magánszemélyt jelöl, aki a gazdasági tevékenységét nem egyéni vállalkozóként végzi. Gazdasági tevékenységének jövedelmét személyi jövedelemadó terheli (egyéni vállalkozó , ha bejegyeztette magát egyéni céggé, a társasági adó hatálya alá tartozhat) Milyen adózási módokat választhat? 1 2 3 4 Fontos, hogy a falusi vendégfogadás és az agroturisztikai szolgáltatás adómentessége megszűnt, így valamilyen adózási – jövedelem elszámolási módot választani kell !!!!! Nézzük meg egyenként a különböző lehetőségeket!! 5

6 Tételes költségelszámolás
Lényege: a bevétel csökkenthető a tevékenység érdekében felmerült, igazolt kiadások összegével Jellemzően felmerülő költségek: anyag, áru beszerzésre fordított kiadás Alkalmazott munkabére és közterhei – ideértve az alkalmi munkavállalókat is Telefon, közüzemi költségek ( arányosítás ) Internet használat díja Kizárólag üzleti célt szolgáló tárgyi eszközre fordított kiadás – 100 e Ft korlát vagy átalányban a bevétel 1%-áig Járművek költségeinek elszámolása Milyen kiadások fogadhatók el? Kizárólag a tevékenységhez szükséges anyag, áru beszerzésére fordított kiadás (pl. tisztítószer, tisztálkodó szer, étel-ital, esetleg irodaszer, szakkönyvek, nyomtatványok, ) Alkalmazott munkabére és annak közterhei Telefon, internet, közüzemi költségek (fűtés, világítás) ha a vendégszobák és a szállásadó magánszemély lakása műszakilag nincs elkülönítve, ezeket a kiadásokat csak a tevékenységgel arányosan lehet elszámolni, telefonktg-et tételes híváslista alapján. Az elkülönítést az adott költségre jellemző mértékegységek alapulvételével lehet elvégezni, pl. fűtés esetén a fűtött légköbmétert alapul véve és figyelembe véve a vendég éjszakák számát is !! Köztestület számára fizetendő tagdíj, az állami költségvetésbe, központi alapokba helyi önkormányzat részére fizetett, kizárólag a tevékenységhez kapcsolható adó, hatósági díj, kamat, pótlék (de ! Kivéve a személyi jövedelemadót!!!! Esetleges bérmunka díja, munkavédelmi, balesetvédelmi, környezetvédelmi berendezés beszerzésére fordított összeg Kizárólag üzemi célú TE…………….. Járművek költsége útnyilvántartás alapján, kizárólag a tevékenységgel összefüggő utazások költsége ( pl. APEH árral számított üzemanyag ár + 9,- Ft / km, vagy üzemanyag számlázott ára + fenntartási költségek üzleti célból futott km-erekkel arányos része Útnyilvántartás !!!!! Tartalma: 6

7 Tételes költségelszámolás 2.
A költségekkel csökkentett bevétel – jövedelem Az összevont jövedelem részeként adóköteles – az összevont adóalapba tartozó jövedelmekkel összevonandó Adóalap kiegészítés – az adóalaphoz hozzá kell adni a jövedelem 27%-át Adótábla szerint alakul az adófizetés: 5 millió Ft-ig 17% 5 millió Ft felett 850 e Ft és a meghaladó rész 32%-a 7

8 10%-os költséghányad A bevételből minden költséget igazoló bizonylat nélkül 10% költségként érvényesíthető – a bevétel 90%-a jövedelem Az összevont jövedelem részeként adóköteles – az összevont adóalapba tartozó más jövedelmekkel összevonandó Adóalap kiegészítés – az adóalaphoz hozzá kell adni a jövedelem 27%-át Adótábla szerint alakul az adófizetés: 5 millió Ft-ig 17% 5 millió Ft felett 850 e Ft és a meghaladó rész 32%-a 8

9 Tételes átalányadó Az választhatja, aki megfelel az SZJA törvény szerinti fizetővendéglátó fogalmának: Fizetővendéglátó tevékenységet folytató magánszemély : aki - nem egyéni vállalkozói tevékenység keretében - üdülés, pihenés céljából közvetlenül magánszemély(ek)nek szálláshelyet nyújt ugyanazon magánszemélynek adóévenként 90 napot meg nem haladó időtartamra. További feltétel: e tevékenységét a tulajdonában, haszonélvezetében lévő egy - nem szálláshely-szolgáltatás rendeltetésű - lakásban vagy üdülőben folytatja. 9

10 Tételes átalányadó 2. Tételes átalányadó mértéke szobánként 32 e Ft
Jogszerűen választotta, de év közben változás következik be – változás negyedévétől önálló tevékenység bevétele – tételes átalányadó arányos részét fizeti Jogszerűtlen választás – önálló tevékenység jövedelme A tételes átalányadó nem része az összevont adóalapnak 10

11 Ingatlan bérbeadás – 25%-os adó
A bevétel egésze jövedelem, költség nem érvényesíthető A bevétel 25%-a személyi jövedelemadó 14% Eho terheli az 1 millió Ft-ot meghaladó jövedelmű ingatlan bérbeadást Nem keletkezik eho, ha a bérbe adott lakás a bérbeadó állandó lakóhelyéül is szolgál 11

12 Adó, adóelőleg fizetés A kifizetőnek nem kell adóelőleget levonnia a magánszemély által számlázott összegből – de nyilatkozattal kérhető az adóelőleg levonás Az önálló tevékenységhez kapcsolódó jövedelem adóelőlegét negyedévente kell megfizetni a negyedévet követő hónap 12-ig Tételes átalányadó fizetés 12

13 A szálláshely szolgáltatás adómértéke: 18%
ÁFA szabályok A szálláshely szolgáltatás adómértéke: 18% Alanyi adómentesség választásának feltétele: 5 millió Ft értékhatárig választható Bizonylatok kiállítására vonatkozó szabályokat alkalmazni kell ! 13

14 Vagyonadó 2010

15 Szabályozási környezet
Az egyes nagy értékű vagyontárgyakat terhelő adóról szóló évi LXXVIII. törvény Az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (bevallási és adófizetési határidőkre, valamint a jogkövetkezményekre vonatkozó szabályok) Hatályba lépés: január 1. Személyi mentesség (pl. Magyar Állam, helyi önkormányzatok, költségvetési szervek, egyházak stb. ) Mentesek valamennyi vagyonadó esetében: A Magyar Állam, a helyi önkormányzatok és társulásai A települési, területi és országos kisebbségi önkormányzatok A költségvetési szervek A NATO Az egyházak, továbbá Akinek mentességét nemzetközi egyezmény biztosítja, pl. nagykövetség

16 Adótárgyak vízi járművek légi járművek
nagy teljesítményű személygépkocsik

17 Légiközlekedésről szóló 1995.évi XCVII törvény szerinti járművek
Vízi járművek adója Vízi közlekedésről szóló évi XLII.törvény szerinti járművek Névleges vitorlafelület több, mint 25 m2 Főgép motorteljesítménye több, mint 50 kwatt Légi járművek adója Légiközlekedésről szóló 1995.évi XCVII törvény szerinti járművek Legnagyobb felszálló tömeg több, mint 100 kg Vízi jármű: tengeri hajó, belvízi hajó, motoros vízi sporteszköz, Légi jármű: helikopter, hőlégballon, sárkányrepülő, repülőgép, vitorlázó repülőgép, 17

18 Nagy teljesítményű személygépkocsik adója
A nagy teljesítményű személygépkocsira vonatkozó szabályokat részletesebben is ismertetném 18

19 Az adó alanya, tárgya Alanya: Tárgya:
a hatósági nyilvántartásban feltüntetett tulajdonos, vagy az Szja. törvény szerinti magánszemély, vagy belföldön bejegyzett szervezet tulajdonos Tárgya: a 125 kilowatt teljesítményt elérő hajtómotorral rendelkező személygépkocsi Adókötelezettség keletkezése, változása, megszűnése Adóalany az a személy vagy szervezet, aki/amely a naptári év első napján a 125 kwatt (170 LE) teljesítményt elérő szgk. Tulajdonosa, több tulajdonos esetén a tulajdoni hányadaik arányában Az adókötelezettség a tulajdonjog megszerzését követő év első napján keletkezik, és az elidegenítés, megsemmisülés évének utolsó napján szűnik meg. Az adókötelezettségben bekövetkezett változást a következő év első napjától kell figyelembe venni, tehát tulajdonos változás esetén, csa az eladás évét követő ébtől kell az új tulajdonosnak az adókötelezettséggel számolni. 19

20 Adó alapja, mértéke,adókedvezmény
Alapja: a teljesítmény kilowattban kifejezve Mértéke: a gépjármű adó 2 - 2,5 - 3 szorosa, teljesítménytől függően Adókedvezmény: 50% elektromos, vagy hibrid meghajtású gépjármű, legalább három gyermeket nevelő adóalany gépjárműve (legfeljebb 1 db személygépkocsi után) Az adóévre kivetett gépjárműadó összege a fizetendő adó összegéből levonható ! Az adó alapja, a forgalmi engedélyben feltüntetett teljesítmény kwatt-ban feltüntetve. Az adó alapja, a forgalmi engedélyben feltüntetett teljesítmény kilowattban kifejezve Az adó mértéke a teljesítményhez igazodva változó: 125 – 175 kW-ig 2 szerese 176 – 199 –ig 2 és félszerese 200 – tól a 3-szorosa 50 %-os adókedvezmény jár az elektromos meghajtású és a hibrid meghajtású szgk. után, valamint annak az adóalanynak is, aki szülőként 3 vagy több gyermeket tart el háztartásában ( utóbbinak egy autó után jár) A két kedvezmény együtt is igénybe vehető ( a jogszabály nem tiltja) A többszörös adózás kizárása érdekében a gépjármű adó a számított vagyonadóból levonható, továbbá a negyedévente fizetendő cégautó adóból is levonható a megfizetett gépjármű adó és a vagyonadó. Fontos!, hogy bevallást akkor is be kell nyújtani, ha a kedvezmények igénybevételével a kötelezettség nullára csökken. 20

21 Vagyonadó bevallása Magánszemélyek az szja-bevallásban
Nem magánszemélyek a tao-bevallásban Eva alanyok az eva bevallásban Bevallás hiányában erre a célra rendszeresített nyomtatványon 21

22 Vagyonadó megfizetése
Két egyenlő részletben első részlet : a bevallás benyújtására előírt határidőig második részlet : adóév szeptember 30-áig 22

23 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A szállásadás adóügyi kérdései"

Hasonló előadás


Google Hirdetések