Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Pénzforgalmi elszámolás [2012. évi CXLVI. tv. Áfa tv. XIII/A. fejezet]

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Pénzforgalmi elszámolás [2012. évi CXLVI. tv. Áfa tv. XIII/A. fejezet]"— Előadás másolata:

1 Pénzforgalmi elszámolás [2012. évi CXLVI. tv. Áfa tv. XIII/A. fejezet]
Kihirdetve október 15-én az MK 136. számában Választáson alapul [Áfa tv. 196/B. §] Feltételek: kkv rendelkezései (2004. évi XXXIV. tv.) szerint az év első napján kisvállalkozás belföldön letelepedett nem áll csőd- vagy felszámolási eljárás alatt nem alanyi adómentes

2 További feltétel: [Áfa tv. 196/C. §]
értékesítés nettó ellenértéke nem haladja meg a 125 millió forintot a tárgyévet megelőző évben ténylegesen és a tárgyévben várhatóan. Az értékhatárba az Áfa tv. tárgyi hatálya alá tartozó termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás áfa nélküli ellenértéke számít bele, kivéve: tárgyi eszköz értékesítés vagyoni érték jog átengedés az Áfa tv. 89. § szerinti adómentes értékesítés az Áfa tv. 85. § (1) bekezdés szerinti adómentes értékesítés az Áfa tv. 86. § (1) bekezdés a)-g) pontja szerinti tevékenység, ha kiegészítő jelleggel végzik az ingyenes ügylet, mert nincs ellenérték. Az értékhatárba beleszámít a területi hatályon kívüli ügylet is!

3 Pénzforgalmi elszámolás lényege
[Áfa tv. 196/B. (2) bek. a) és b) pont] Az adóalany által fizetendő adóra, a beszerzéseit terhelő levonható adóra, valamint a pénzforgalmi elszámolást alkalmazó adóalany vevője levonási jogára alkalmazandó.

4 Mire vonatkozik a pénzforgalmi elszámolás? (1)
Az adóalany által fizetendő adóra az adóalany által belföldön a pénzforgalmi elszámolás időszakában teljesített összes termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása után az általa fizetendő adót az adót is tartalmazó ellenérték jóváírásakor, kézhezvételekor állapítja meg.

5 Mire nem vonatkozik – a fizetendő adó ellenére – a pénzforgalmi elszámolás? (2)
az általa teljesített belföldi ügylet ellenére 10. § a) szerinti értékesítésre 89. § szerinti (adómentes közösségen belüli) értékesítésre az Áfa tv. Második részében meghatározott különös adózási mód alá tartozó ügyletre, azaz Használt ingóság utáni „különbözeti” adó alá tartozó ügyletre Utazásszervezési szolgáltatás utáni árrés adózásos ügyletre Kompenzációs feláras rendszerbe tartozó értékesítésre fordított adózású ügyletre az általa teljesített, de nem belföldi ügyletre (hatályon kívüli termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás) az általa igénybe vett szolgáltatás, termékbeszerzés után fizetendő adóra

6 Mire vonatkozik a pénzforgalmi elszámolás? (3)
Vonatkozik, azaz pénzforgalmi elszámolás szerint kell a bevallásban szerepeltetni az Áfa tv. 98. § szerinti értékesítésre (export) az Áfa tv. 99.–114. § szerinti adómentes értékesítésre az Áfa tv. 85.–87. § szerinti adómentes ügyletre

7 Az adóalany által beszerzett, igénybevett termék, szolgáltatás után
Mire vonatkozik – a levonható adó tekintetében – a pénzforgalmi elszámolás? (4) Az adóalany által beszerzett, igénybevett termék, szolgáltatás után rá áthárított adó levonási jogát legkorábban abban az elszámolási időszakban gyakorolhatja, amelyben az adót is tartalmazó ellenértéket az értékesítő számára megfizeti. Kivétel: 10. § a) szerinti termékbeszerzés ha nem az áthárított adó tekintetében keletkezik levonási jog, azaz belföldi fordított adózás termékimport közösségen belüli beszerzés „import szolgáltatás” saját vállalkozásban megvalósított beruházás

8 Pénzforgalmi elszámolás hatása az azt választó adóalany vevőjére
Levonási jog akkor keletkezik, amikor az ügylet után a fizetendő adót meg kell állapítani. [Áfa tv §; Mód. tv. 12. §] Pénzforgalmi elszámolás esetén a fizetendő adót az ellenérték kézhezvételekor kell megállapítani → a vevő levonási joga is ekkor keletkezik.

9 Számla adattartalma bővül [Mód tv. 13.§]
A pénzforgalmi elszámolás alkalmazása tényét fel kell tüntetni. [Áfa tv.169.§ p) pont] Ennek hiányában erre az ügyletre a pénzforgalmi elszámolás nem alkalmazható. [Áfa tv.196/B. § (4) bek.] A számla emiatt nem javítható. Mulasztási bírság lehet.

10 Az ellenérték részletekben fizetése
[Áfa tv. 196/B. § (3) bek.] A pénzforgalmi elszámolást alkalmazó adóalany fizetendő adó megállapítás – a részletre eső áfa levonási jogot is a részletek után gyakorolhat. A pénzforgalmi elszámolást alkalmazó adóalany vevője levonási joga a részletek után keletkező fizetendő adó megállapítása napján keletkezik.

11 Az ellenérték megfizetése az is, ha az abból származó követelés vagy kötelezettség
engedményezés, tartozásátvállalás miatt, vagy más módon szűnik meg. [Áfa tv. 196/B. § (4) bek.]

12 Soron kívüli fizetendő adó megállapítás, levonási jog gyakorlás, ha az adóalany
a) jogállásában olyan változás következik be, amelynek eredményeként tőle adófizetés nem követelhető (alanyi adómentességet választ) b) felszámolási, végelszámolási vagy kényszertörlési eljárás alá kerül c) az említett eljárások nélkül jogutód nélkül megszűnik d) tevékenységét szünetelteti. A fizetendő és levonható adót az adóalany a) megelőző nappal állapítja meg b) záró adóbevallásban szerepelteti c)-d)soron kívüli bevallásban szerepelteti. [Áfa tv. 196/B. § (5), (6) bek.]

13 A pénzforgalmi elszámolás megszűnése
[Áfa tv. 196/F. § (1), (2) és (4) bek.) a) lemondás esetén – a naptári év utolsó napjával b) értékhatár túllépése esetén – a következő nappal c) január 1-jén nem kisvállalkozás – a megelőző nappal d) csőd-, felszámolási, végelszámolási vagy kényszertörlési eljárás esetén – a jogerős elrendelést megelőző nappal e) tevékenység szüneteltetése esetén – a megelőző nappal

14 Mit jelent a pénzforgalmi elszámolás megszűnése?
A d) és e) esetben soron kívüli adó-megállapítás és levonási jog gyakorlás, utána nem alkalmazható. Az a) és c) esetben a megszűnés utáni teljesítésekre már nem alkalmazható, a korábbiakra továbbra is pénzforgalmi elszámolás vonatkozik. beszerzések, illetve a korábbi beszerzésekre a megszűnést követően levonási jog gyakorolható.

15 Az értékhatár túllépése
[Áfa tv. 196/F. § (2)-(4) bek.) Arra az értékesítésre, amelynek összegével az adóalany az értékhatárt túllépi, már nem alkalmazható. 15 napon belül be kell jelenteni [Áfa tv. 169/G. §) 2 adóév elteltével választható újra.

16 A választás bejelentése és alkalmazási hatálya
2013. január 1-jétől alkalmazható, legkésőbb december 31-én be kell jelenteni. Tevékenység évközi kezdése esetén is választható, időarányos ellenértéket kell figyelembe venni, a tevékenység kezdéssel egyidejűleg jelentendő be. Alkalmazási hatály 2013. január 1-je után a pénzforgalmi elszámolás időszakában teljesített értékesítések fizetendő adójára és 2013. január 1-je után a pénzforgalmi elszámolás időszakában gyakorolt levonási jogra.

17 A pénzforgalmi elszámolás és a tételes áfa bevallás [Mód tv. 8.§]
Abban a bevallásban kell a számla adatait (teljes adóalap és áfa összeget) szerepeltetni, amelyikben az első részlet után fizetendő adót kell megállapítani, vagy levonási jogot gyakoroltak.

18 Az alanyi adómentesség értékhatára
2013. január 1-jétől 6 millió forint [Áfa tv § (2) bek.; Mód tv. 14. §] Átmeneti szabály [Áfa tv §; Mód tv. 16. §] A megelőző év(ek)ben az 5 milliós értékhatárt túllépő, de a 6 milliós értékhatárnak megfelelő összegű ellenérték esetén is választható évre, a 2 éves visszatérítési korláttól függetlenül. Az eva hatálya alól kilépő tevékenységet kezdő adóalanynak minősül.


Letölteni ppt "Pénzforgalmi elszámolás [2012. évi CXLVI. tv. Áfa tv. XIII/A. fejezet]"

Hasonló előadás


Google Hirdetések